måndag, maj 2

Gallupundersökning - klimatalarmisterna tappar stöd

Klimatet har blivit en politisk arena. Med den massiva kampanj och propaganda som sköljs över oss är det ändå märkligt att klimatalarmisterna minskar sitt stöd i viktiga länder. Och i Sverige är stödet internationellt sett ganska lågt och har minskat de senaste åren. Titta på denna undersökning från Gallup som täcker de flesta länder.

Det viktiga tycker jag är att avläsa trender och inte så mycket titta på absoluta tal. Siffrorna nedan anger procent av befolkningen som anser att AGW är ett hot mot dem, antingen något eller mycket.

                2007-2008   2010
Sverige       56%           47%
USA            63%           53%
Danmark   40%           32%

Gapet mellan politiker och medborgarna växer. Att beskatta koldioxidutsläpp är naturligtvis varje skattehungrig politikers dröm. Ingen kommer undan. T.o.m. luften vi andas ut innehåller koldioxid.

Det falska med detta är att politiker påstår att våra utsläpp kommer att leda till att det blir flera grader varmare. Det vet vi inte. Det är bara en hypotes som finns i klimatmodeller (som makten gärna finansierar). Faktum är att det finns inga empiriska bevis på att det kommer att bli så mycket varmare pga våra växthusgasutsläpp. Lite varmare ja - men inte så mycket. Koldioxidutsläppen ensamma kan nämligen inte höja temperaturen så mycket. Då har man hittat på detta med förstärkningseffekter som finns i klimatmodellerna. Vid jämförelser av klimatmodellerna och verkligheten så stämmer det inte. Temperaturen på höjd över ekvatorn har inte ökad som modellerna säger.

En annan falskhet är när man skyller alla väderfenomen på "globala uppvärmningen". Klimatet varierar alltid. Värmeböljan i Ryssland förra året ligger väl inom normala variationer. Två kalla och snöiga vintrar påverkar naturligtvis opinionen.

En viss tillnykring har skett i media. Kommer ni ihåg fotomontagen med Stadshuset under vatten som gammelmedia visade? Men fortfarande förekommer artiklar i gammelmedia där allt skylls på globala uppvärmningen. Tro inte på dem.

I Australien är labour för skatt på koldioxid och oppositionen emot. Titta på denna video när Julia Gillard (PM) säger "there will be no carbon TAX under a government I lead"... Men det var före valet....

11 Comments:

At 10 maj, 2011 10:25, Blogger brodeur said...

Jag vet inte om de nyktrat till så mycket. Det är snarare så att verkligheten kommit ikapp. Det är svårt att babbla om uppvärmning när den är obefintlig.

Därför svängde man över mot orkaner mm. Men när de inte "accelererade" som man tänkt sig så blev det inte så mycket kvar.

Grundproblemet är att man har försökt framställa de 0,1 till 0,5 grader varmare "klimatet" som 3-5 grader varmare i sin rapportering.

 
At 17 maj, 2011 20:59, Anonymous Anonym said...

Jag undrar hur gammal du är som skriver detta och om du är riktigt påläst och om du verkligen är insatt i de stora miljöfrågorna? För du kan inte komma och säga att våra utsläpp INTE har påverkat vårt klimat på jorden?

 
At 18 maj, 2011 06:30, Blogger Per Welander said...

Anonym: Jag undrar hur påläst du är. Det är mycket som påverkar vårt klimat - städer, avskogning, koldioxidutsläpp, aerosoler. Men frågan är mycket? Vad jag säger om du orkar läsa lite här är att våra växthusgasutsläpp påverkar klimatet ganska lite. Det finns inga empiriska bevis för något annat. Det har dessutom varit varmare förr när vi inte hade växthusgasutsläpp. Varför borde du kunna svara på om du är påläst.

Använd signatur om du ska skriva här.

 
At 12 juni, 2011 01:31, Blogger Per Ekvall said...

Undrar när svar från Anonym och dennes påstådda kunskaper i "de stora miljöfrågorna" kommer? Tydligen vet Anonym nånting som inte jag vet...

 
At 14 juni, 2011 10:21, Anonymous Magnus Bernroth said...

Vår atmosfär innehåller 0,058 vikts% koldioxid, eller ca 295800 miljarder ton totalt.

Människans årliga bidrag till följd av fossil förbränning är enligt Wikipedia ca 21,3 miljarder ton, eller 0,0072% av totala mängden.

Hur mycket naturen själv bidrar med till fäljd av djurlivet, olika biologiska nedbrytningsprocesser, vulkaner mm är för mig okänt men torde uppgå till betydande mängder.

Fotosyntesen spjälkar årligen ca 384 miljarder ton av denna koldioxid till syre och kolhydrater, dvs 18 ggr mer än människans bidrag. Även om mänskligheten skippade all fossil förbränning skulle detta knappast kunna påverka koldioxidhalten annat än ytterst marginellt.

 
At 16 juni, 2011 14:52, Anonymous Anonym said...

Hej Magnus!

Är du säker på dina siffror? Jag frågar eftersom det i sådana fall måste vara ett generalfel på CO2-teorin.

Om det mänskliga tillskottet till den globala koldioxiden är så liten som du säger så kan den ökning från 1958 till 2011 som NASA anger 390/315 dvs 23% bero på mänskligt tillskott eftersom dina 0,0072% gånger 53 år blir mycket mindre, dvs ca 0,4%.

Det skulle glädja mig mycket om AGW-vampyren skulle kunna dödas med en påle genom hjärtat så enkelt, vilket är varför jag frågar.

En annan fråga som jag undrar över är om någon vet på vilken höjd som NASA:s koncentrationer, med ökning, har uppmätts. Om det är på marknivå så uppstår ju frågan hur relevant mätningen är eftersom speglingen av strålningen rimligtvis måste ske på mycket hög höjd.

En tredje fråga blir då vilken höjd, eller band av höjd, som reflekterandet sker på?

Kan någon svara på frågan om det överhuvudtaget är teoretiskt tänkbart att CO2 från fossila bränslen överhuvudtaget kan nå den höjden, då CO2 är tyngre än luften?

Mvh

Johan


NASA:s siffror:

ftp://ftp.cmdl.noaa.gov/ccg/co2/trends/co2_mm_mlo.txt

 
At 16 juni, 2011 15:11, Anonymous Anonym said...

Ett mycket viktigt inte borde ingått mellan 23% och bero. Dvs, mänskliga påverkan pga fossila bränslen kan inte förklara ökningen.

Johan

 
At 18 juni, 2011 17:05, Anonymous Anonym said...

Jag har granskat resultat från borrningarna, och vad jag och några andra som tittat på det verkar det som att temperaturökningen kommer före koldioxid höjningen.
Denna studie är inte vetenskapligt verifierad på något sätt men finns det någon annan som kommit fram till samma slutsats?

Ante - gymnasielärare matematik

 
At 18 juni, 2011 17:08, Anonymous Anonym said...

För övrigt om ni inte provat så kan ni själva gå in i Wikipedia och ändra. Som Vetenskaplig referens är nog inte Wikipedia direkt tillförlitlig. Jag har ändrat lite i någon artikel som varit direkt subjektiva.

Ante- matematiklärare

 
At 19 juni, 2011 00:36, Anonymous Magnus Bernroth said...

Siffrorna har jag samlat på mig under ett par år från olika källor. Wikipedia, Illustrerad vetenskap m.fl. ställen. Den sista siffran, hur mycket CO2 fotosyntesen hanterar tog längst tid att hitta. Det var en artikel i Illustrerad vetenskap alldeles nyligen.

Om siffrorna stämmer kan jag naturligtvis inte ta gift på. Men jag fortsätter leta och samla in uppgifter från flera, parallella håll.

En mycket intressant del i det hela är iskärneproven från Vostok, länk här: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Vostok-ice-core-petit.png

Temperatur- och CO2-pikarna på ca 130 tusen år kan ju knappast mänskligheten ha påverkat, eller?

//Mange

 
At 11 september, 2011 18:50, Blogger Galgresaren said...

Allt talar för att CO2 orskar växthuseffekt, dvs temperaturhöjning. Att förneka det är lite som att säga att ingen varit på månen, eller att WTC sprängdes av USAa regering. Det finns folk med den inställningen. Jag tycker det är bättre att adressera problemet.

Vad gäller global warming är det så att CO2 verkar inom några smala band i frekvensspektrat. Där absorberas strålningen och återutsänds i alla riktningar. I dessa frekvensspektra finns värme som strålar ut från jorden. Resultatet blir att temperaturen ökar.

Temperaturökning kallas växthuseffekten (även om det inte har något med växthus att göra, men det är en annan vanföreställning som kräver en egen kommentar) I och med temperaturökningen strålar det ut mer värme från klotet, spritt över alla frekvenser. Till slut uppnås balans, då ytterligare ökningar av CO2 ej längre bidar till temperaturökning.

Allt talar för att vi är långt förbi den punkten, och att den mättade ökningen ligger någonstans mellan 0,8 och 1,5 grader. Om vi så bränner upp allt fossilt på klotet förskjuter vi bara den övre gränsen med ett par tiondels grader. (vi får andra problem, men inte uppvärmning)

Sen är det så att det tar hundratals år innan det slår igenom. Min gissning är att vi påbörjade CO2-haltökningen 1880, nådde mättnadspunkten 1945, och kommer att få se slutresultatet 2200.
Vill man försöka göra något åt det ska man inte satsa på att försöka påverka en verksamhet som pågick för över 50 år sen. Man bör, lugnt och sakligt, identifiera var dessa 0,8 till 1,5 kommer att försvåra förhållandena för människorna, och sätta in riktade åtgärder. På så sätt kan maximal nytta uppnås, till en bråkdel av de resurser som nu satsas på att bekämpa vålnader från vår historia.

Vill man till trots ge sig på CO2 så räcker det inte med att minska ökningstakten (nuvarande politiska ambition) utan man får sikta in sig på att sänka halten till 1880s nivå.

 

Skicka en kommentar

<< Home