måndag, maj 2

Gallupundersökning - klimatalarmisterna tappar stöd

Klimatet har blivit en politisk arena. Med den massiva kampanj och propaganda som sköljs över oss är det ändå märkligt att klimatalarmisterna minskar sitt stöd i viktiga länder. Och i Sverige är stödet internationellt sett ganska lågt och har minskat de senaste åren. Titta på denna undersökning från Gallup som täcker de flesta länder.

Det viktiga tycker jag är att avläsa trender och inte så mycket titta på absoluta tal. Siffrorna nedan anger procent av befolkningen som anser att AGW är ett hot mot dem, antingen något eller mycket.

                2007-2008   2010
Sverige       56%           47%
USA            63%           53%
Danmark   40%           32%

Gapet mellan politiker och medborgarna växer. Att beskatta koldioxidutsläpp är naturligtvis varje skattehungrig politikers dröm. Ingen kommer undan. T.o.m. luften vi andas ut innehåller koldioxid.

Det falska med detta är att politiker påstår att våra utsläpp kommer att leda till att det blir flera grader varmare. Det vet vi inte. Det är bara en hypotes som finns i klimatmodeller (som makten gärna finansierar). Faktum är att det finns inga empiriska bevis på att det kommer att bli så mycket varmare pga våra växthusgasutsläpp. Lite varmare ja - men inte så mycket. Koldioxidutsläppen ensamma kan nämligen inte höja temperaturen så mycket. Då har man hittat på detta med förstärkningseffekter som finns i klimatmodellerna. Vid jämförelser av klimatmodellerna och verkligheten så stämmer det inte. Temperaturen på höjd över ekvatorn har inte ökad som modellerna säger.

En annan falskhet är när man skyller alla väderfenomen på "globala uppvärmningen". Klimatet varierar alltid. Värmeböljan i Ryssland förra året ligger väl inom normala variationer. Två kalla och snöiga vintrar påverkar naturligtvis opinionen.

En viss tillnykring har skett i media. Kommer ni ihåg fotomontagen med Stadshuset under vatten som gammelmedia visade? Men fortfarande förekommer artiklar i gammelmedia där allt skylls på globala uppvärmningen. Tro inte på dem.

I Australien är labour för skatt på koldioxid och oppositionen emot. Titta på denna video när Julia Gillard (PM) säger "there will be no carbon TAX under a government I lead"... Men det var före valet....