lördag, februari 19

Klimathotsalarmisterna möter hårt motstånd i USA

För ett par månader sedan rapporterade jag efter min USA-resa att klimatfrågan tagit en ny vändning i USA. Efter valet i USA möter nu klimathotarna hårt motstånd i Representanthuset. De vill sluta finansiera IPCC och EPA (Environmental Protection Agency) röstades ner av den republikanska majoritetet.
Källa Källa

EPA vill reglera koldioxiden och klassa den som en miljöfara. Nu blockeras detta. Man får komma ihåg att USA fungerar inte som svenska Riksdagen. Presidenten har veto. Men i praktiken har Obama blivit en "lame duck" i klimatfrågan.

I ankdammen Sverige kommer du inte få läsa något om detta i Main Stream Media. Tro inte att Karin Bojs kommer att skriva om detta. Men osvuret är bäst. Men betydelsen av den nya klimatrealismen och motståndet mot alarmisterna ska inte underskattas. Nu är det inte bara forskare som protesterar mot IPCC utan USA:s Representanthus.

Denna stora vändningen i klimatfrågan kom i samband med att Climategate avslöjade korruptionen bland IPCC:s främsta representanter. Läs mer här av Fred Singer som jag träffade på en konferens i New York 2009. Lindzen, Singer m.fl. är oerhört meriterade klimatforskare. Klimathotarna vill naturligtvis göra ner dessa forskare. Men som Lindzen sa - till slut kommer vi att vinna för alarmisterna har vetenskapligt fel och vi har rätt.

Tyvärr får vi alla betala för våra svenska politikers inkompetens i form av höga elräkningar, undermåliga järnvägstransporter och idiotisk beskattning av bilar. Sverige ska alltid vara världens samvete och gå före tror vi själva. I USA och stora delar av världen struntar man i lilliputlandet Sverige. Det är bara ett spel för det inhemska galleriet för politikerna. Satsade vi våra "miljöpengar" utomlands skulle vi få ut 10-100 gånger mer för pengarna. Men detta görs inte för då förstörs spelet för det inhemska galleriet. Potemkimkulisserna måste upprätthållas till varje pris. Precis som i Nordkorea. Men en dag rasar allt ihop och då ska vi inte glömma Maud Olofsson och Karin Bojs.

PS. temperaturen ute är nu -20 grader :) lite utanför Stockholm. Måste bero på globala uppvärningen eller hur Maud Olofsson? "Vi kommer aldrig att överge klimatmålen" sa Maud. Hybris - Maud kan inte påverka klimatet även om hon inbillar sig detta.

torsdag, februari 3

Globala temperaturen jan 2011 - snabbt kallare

UAH har nu kommit med globala temperaturen för januari 2011. Temperaturen faller nu snabbt. Detta gäller hela jorden. Inte så oväntat då effekterna av La Nina nu visar sig. Minimum på La Nina har nu troligtvis varit och vi får en återgång till mer normala havstemperaturer. Men effekterna på globala temperaturen kommer att kvarstå flera månader som kan bli "kalla".Till detta har vi PDO (Pacific Decedal Oscillation) som är i sin negativa fas. PDO skiftar fas ca vart 30:e år och kommer från fördelningen av ytvattentemperaturen norr om 20 graders latitud i Stilla Havet.

Källa NASA

Även SST (ytvattentemperaturen) sjunker nu, se bild nedan.SST har legat i stort sett still de senaste tio åren.

Dessutom har solaktiviteten varit ovanligt låg senaste åren. Riktigt hur detta kommer att påverka klimatet är oklart. Statistiskt och sett till historien kommer det att bli kallare. Men korrelation är inget bevis på att detta kommer att hända, lika lite som att en ökad temperatur är ett bevis för att mänskliga växtgusgasutsläpp påverkar klimatet. En hypotes (Svensmark) är att låg solaktivitet medför ökad kosmisk strålning på jorden, som i sin tur ökar molnbildningen, som sänker temperaturen på jorden.

Vi ser inga tendenser till katastrofal global uppvärming som IPCC:s modeller förespår. Modellerna säger att vi nu ska ha en uppvärmning om ca 0.2 grader per decennium. Ett enstaka år kan inte falsifiera modellerna. Men om några år är detta möjligt OM inte globala temperaturen börjar stiga snabbare. Betänk att vi inte haft någon statistiskt säkerställd global uppvärmning alls sen 1996. Knappast det du får läsa i DN och Svd.