tisdag, januari 4

Globala temperaturen december 2010

Nu börjar data för globala temperaturen för december 2010 komma. Det innebär också att vi får årsvärdet för hela 2010. UAH och RSS visar på en fortsatt avkylning. Helt väntat med en aktiv La Nina. Som jag tidigare sagt ska man inte lägga för mycket vikt på att det varit ovanligt kallt i Nordeuropa i december eller varmt i Ryssland i somras.Avvikelsen enligt UAH blev +0.180 grader. Nu används 30 år som basperiod. Temperaturen sjunker nu stadigt sedan september.

2010-09 +0.477
2010-10 +0.306
2010-11 +0.273
2010-12 +0.180

Sett över året blev 1998 varmare (+0.424 C) än 2010 (+0.411 C). Skillnaden mellan åren är dock inte statistiskt signifikant.

Även RSS visar liknande resultat.

Ytvattentemperaturen fortsätter att sjunka.

En svaghet i klimatmodellerna IPCC refererar till är att de mycket dåligt klarar av att modellera havets cirkulation. El Nino/La Nina, North Atlantic Oscillation (NAO), Pacific Decadal Oscillation (PDO) påverkar alla klimatet. Perioden för NAO och PDO är flera decennier. Därför måste klimatet beaktas under många tiotals år och jag tycker inte man ska övertolka ett varmt eller kallt år. En intressant fråga är om klimatet överhuvudtaget går att modellera framgångsrikt eller om klimatet är ett så komplext kaotiskt system att modellering är meningslöst. Vi vet alla att väderprognoser att ganska meningslösa mer än tio dagar framåt i tiden. Betänk att IPCC:s klimatmodeller bygger på samma principer som vädermodeller. Långtidsprognoser (några månader) som bl.a. Met Office givit ut har år efter år varit helt felaktiga.

11 Comments:

At 05 januari, 2011 23:28, Anonymous Osynlige Mannen said...

Min favoritanalogi för modellering av semi-fraktala system är tennisbollens studs:
http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.15680747
Konstruktiv kritik välkomnas. Även rena personangrepp är OK, jag vill ju inte utestänga klimatkyrkan från debatten ;-)

 
At 06 januari, 2011 00:00, Anonymous Jerker Andersson said...

För att uttrycka det i klartext på lekmannaspråk för de som letar sig in på bloggen och inte förstår vad statistiskt signifikant innebär.

- 2010 var ungefär lika varmt som 1998.

- 1998 hade en stark El Nino som är namnet på ett naturligt fenomen runt ekvatorn i stilla havet där ytvattentemperaturen ökar upp till några grader och värmer upp jorden.

- 2010 hade också en stark El Nino som lyckades pressa upp temperaturen på naturlig väg till samma nivå som 1998.

- De senaste 19 åren har vi inte haft något stort vulkanutbrott som har skitat ner atmosfären och blockerat solens strålar vilket kyler jorden.
Detta bekräftades via månförmörkelsen 21/12-2010 då man indirekt kunde se hur mycket solljus kunde passera obehindrat genom stratosfären. Resultatet var en nästan maximalt ren stratosfär.

Att 2010 nådde upp till 1998 års nivå betyder följande:
- Inga stora vulkanutbrott har inträffat som kyler jorden märkbart.

- Jordens temperatur har i praktiken knappt rört sig upp eller neråt de senaste 15 åren frånsett de naturliga svängningarna som värmer jorden (El Nino) och dess negativa motsvarighet(La nina) som kyler jorden.

- CO2 har inte heller detta året lyckats pressa upp temperaturen över gamla rekord trots hjälp av naturliga fenomen som värmer jorden.

Ok, gott folk, här finns inget att se, ni kan skingra er och gå hem och spela Alfapet eller nått. Det har inte hänt något märkvärdigt med klimatet i år heller förutom att vi precis som tidigare har haft varierande väder. Varmt ibland, kallt ibland.

 
At 08 januari, 2011 18:26, Anonymous Anonym said...

Jag tror dig men hade inte det isländska askmolnet någon större inverkan heller då?
Kalle

 
At 09 januari, 2011 05:47, Anonymous Anonym said...

SMHI's modell pekar nu mot signifikant ! temperaturökning kommande decennier ....

Piers Corbyn håller inte med. Trots 27 miljoner direkt till SMHI och kanske ytterligare 12 till klimatmodellen sätter jag mina slantar på Piers ...

 
At 09 januari, 2011 09:57, Anonymous Jerker Andersson said...

Hej Kalle!

Nej, utbrottet var inte speciellt stort och låg för långt norrut för att få betydande spridning av svaveldioxiden även om det hade varit ett stort utbrott. Värre blir det om det är en stor vulkan som Pinatubo 1991 som ligger närmare ekvatorn och som spydde ut mycket svaveldioxid.

Som jag skrev så bekräftades detta av månförmörkelsen där man kunde se att solens strålar var minimalt hindrade av svaveldioxid i stratosfären.

Klimatmässigt hade den isländska vulkanen inte någon märkbar påverkan. För flyget var det ju lite annourlunda...

/Jerker Andersson

 
At 11 januari, 2011 16:29, Blogger Unknown said...

Undra hur 2010 står sig mot 1934 som ju lär ha varit väldigt varmt. Så på WUWT hur bl.a GISS kontinuerligt putsat siffrorna så att 1998 till slut blev varmare ...

Det är ju faktiskt först sedan satelitmätrningarna som det finns någon mening att tala om global temperatur - resten är spekulationer.

 
At 12 januari, 2011 18:57, Anonymous SasjaL said...

Jan-Olof,

är det inte så att man alltid måste putsa värdena för GISS?. Det är ju trots allt en indirekt (och som följd osäker) mätmetod, som mäter återstrålningen från jordytan. Samtidigt så påverkas ju även mätningen av de temperaturskillnader som finns mellan satelliten och markytan ... (Hur har man koll på dessa ...?)

 
At 15 januari, 2011 11:29, Blogger magnus said...

@Jan-Olof. Det är fel att säga att temperaturmätningar innan satelliterna är värdelösa. De bygger på stationer i alla världsdelar och visar säkert mönster i temperaturförändringar även om det finns en s a s ekonomisk bias (Urban Heat Islands och en hel del annat) på kanske upp till halva angivna temperaturökning (om studie på detta här).

Att säga att något är perfekt och det andra är värdelöst sällan korrekt och inte i detta fall.

(Annars anser jag att klimatrörelsen är en rörelse som främst är av politisk natur.)

--

@SasjaL. Nej, du tänker nog på satellitmätningar, dvs på UAH och RSS.

GISS en avdelning på NASA som leds av James Hansen och levererar en temperaturserie från 1880.

Hansen en extrem CAGW-aktivist (spådde på 80-talet 3-4 grader varmare redan 2020, har spått 6 m ökning av havsnivån 2100 mm), men även aktad kliamtforskare som gjort en del arbeten (i de på 70-talet beskrevs dock CO2 som obetydlig gas för jordens strålningsbalans...). Han har vittnat för aktivister som sökt stoppa kolkraftverk och uppmuntrat samt deltagit i illegala aktioner.

(CAGW = Catastrophic AGW.)

GISS-data har kritiserats bl a för att inte ta korrekt hänsyn till Urban Heat Islands. För några år sedan var en strid där Hansen och andra vägrade lämna ut algoritm som används för den justeringen, som begärdes bl a då justeringar istället för att minska temperatur senare år ökat den.

Här exempel på justering av GISS-temperatur för USA.

En rad andra exempel på detta här.

Jag håller med om att satellitmätning är bra, men markmätning ger också bra information, men där är nog HadCRUT bättre än GISS.

Beträffande GISS kan påpekas att de anger att deras stationsdata har bäst kvalitet i USA. Där råkar även 5 av 10 varmaste år vara på 1930-talet eller tidigare och ett annat år 1953. GISS 10-topp-lista varmaste år i USA: 1934, 1998, 1921, 2006, 1931, 1999, 1953, 1990, 1938 och 1939.

Misstänker att topplista kunnat se ut mer som detta om andra länder haft USA:s kvalitet på stationsdata.

 
At 16 januari, 2011 00:00, Anonymous SasjaL said...

magnus123 (at) live.se,

jo, i.o.m. att jag skrev fel i första meningen och tappade bort den efterföljande, där ordet "satellit" skulle vara närvarande.

Avsikten borde varit dock tydlig i.o.m vad jag avslutningsvis skrev "Samtidigt så påverkas ju även mätningen av de temperaturskillnader som finns mellan satelliten och markytan ...".

Tilläggas bör till det du skrev om GISS, är att mätningarna utelämnar vissa områden på jorden (en slump att dessa råkar normalt vara kalla ...?).

 
At 18 januari, 2011 11:59, Blogger ingvar_E said...

Intressant site som jag missat tidigare.
Länk upplagd på min site
http://www.maieutic.com

 
At 22 januari, 2011 05:33, Anonymous Anonym said...

Hur är det, nu är inte ens uppvärmningen det sista seklet statistiskt signifikant. Med hänvisning till kalibrering, avläsningsfel, m.m. (Landbaserade temperaturserier).

Undrar när avkylningen blir statistiskt säkerställd ? För det är tyvärr nog vad vi har för dörren.

 

Skicka en kommentar

<< Home