fredag, januari 28

Nu får vi alla lida för den katastrofala energipolitiken

Maud Olofsson har trampat i klaveret. Uppenbarligen har hon tappat kontakten med verkligheten. Hennes råd när svenskarna ska betala de skyhöga elräkningarna är: sätt in treglasfönster, ha inte elapparater i standbyläge, byt glödlamporna till ledbelysning [länk]. Låt oss bena ut hur bra råden är.

1. Glödlamporna
Först läste jag fel och trodde att det stod ledbelysning dvs belysning som innebär att man nätt och jämnt kan se. Men sen förstod jag att det var LED (Light Emitting Diode) som menades.

Räkneexempel:
En LED-lampa kostar typiskt 100-500 kronor. Låt oss anta 100 kronor per lampa. Om jag byter mina 40 lampor kostar det mig 4000:-. På vintern har jag 10*40 Watts lampor tända i snitt 6 timmar/dygn. Med 90% effektivisering blir det en besparing per månad på 0.9*30*6*10*40 Wh = 64 KWh. Med ett elpris på 1:20 per kWh sparar jag 77 kronor/månad. Men mina vanliga glödlampor värmer också upp huset under kalla dagar. Så under vintern när det är kallt blir det ingen nämnbar besparing då elelementen måste komplettera värmepumpen. Till på köpet fås en sämre färgåtergivning.

2. Standby apparater
Hittar bara fem apparater som står i standby i hemmet. Uppskattningvis 40 Watts förbrukning totalt. Alltså per månad 40*30*24 = 29 kWh eller 35 kronor. Men även dessa värmer huset så besparingen blir marginell.

3. Treglasfönster
Kostnaden för att byta till treglasfönster är minst 5000:- per fönster (källa den hemska sajten Ställ om). Med tolv fönster kostar det mig minst 60000:-, troligtvis betydligt mer. Besparing 81 W per fönster vid -10 grader utomhus (källa). Alltså 12*30*24*81 W = 700 kWh per månad eller 840 kronor. Är det varmare än -10 grader ute blir besparingen mindre. På lång sikt kan detta vara lönsamt.

Grattis Maud - du har förslag på nya utgifter på 64000:- för jag ska ha råd att betala min elräkning på 7000:- (uppskattning - har inte fått den än). Av dessa 7000:- är det mesta skatter. Sanningen är att det är Din misslyckade energipolitik vi nu får sota för. Sluta bygga subventionerade vindkraftverk och satsa på billig energi. Få ordning på kärnkraftverken, se till att inte marginalpriser används mot oss slutkunder. Sänk skatterna på el och ta inte ut moms på skatter! Sluta använda klimatbluffen som argument för din dåliga politik. Det är ju så att skatteintäkterna ökar vid ett högt elpris så därför finns inget incitament för Maud att sänka elpriset.

tisdag, januari 4

Globala temperaturen december 2010

Nu börjar data för globala temperaturen för december 2010 komma. Det innebär också att vi får årsvärdet för hela 2010. UAH och RSS visar på en fortsatt avkylning. Helt väntat med en aktiv La Nina. Som jag tidigare sagt ska man inte lägga för mycket vikt på att det varit ovanligt kallt i Nordeuropa i december eller varmt i Ryssland i somras.Avvikelsen enligt UAH blev +0.180 grader. Nu används 30 år som basperiod. Temperaturen sjunker nu stadigt sedan september.

2010-09 +0.477
2010-10 +0.306
2010-11 +0.273
2010-12 +0.180

Sett över året blev 1998 varmare (+0.424 C) än 2010 (+0.411 C). Skillnaden mellan åren är dock inte statistiskt signifikant.

Även RSS visar liknande resultat.

Ytvattentemperaturen fortsätter att sjunka.

En svaghet i klimatmodellerna IPCC refererar till är att de mycket dåligt klarar av att modellera havets cirkulation. El Nino/La Nina, North Atlantic Oscillation (NAO), Pacific Decadal Oscillation (PDO) påverkar alla klimatet. Perioden för NAO och PDO är flera decennier. Därför måste klimatet beaktas under många tiotals år och jag tycker inte man ska övertolka ett varmt eller kallt år. En intressant fråga är om klimatet överhuvudtaget går att modellera framgångsrikt eller om klimatet är ett så komplext kaotiskt system att modellering är meningslöst. Vi vet alla att väderprognoser att ganska meningslösa mer än tio dagar framåt i tiden. Betänk att IPCC:s klimatmodeller bygger på samma principer som vädermodeller. Långtidsprognoser (några månader) som bl.a. Met Office givit ut har år efter år varit helt felaktiga.

lördag, januari 1

FN varnade för varmare vintrar här i Norden - tror du på det?

Gammelmedia, många organisationer och politiker hänvisar till FN som sitt "bevis" för att antropogena växthusgasutsläpp kommer att leda till en stor global uppvärmning. I denna anda vräker politiker ut pengar till olika projekt för hur vi ska anpassa oss till denna hotande klimatförändring.

Tror du på detta? Tror du på IPCC och FN?

Läs denna pressrelase av FN från 2007:

Europe set for warmer northern winters, hotter southern summers and worsening droughts and floods

Nu när vi nu får den andra kalla vintern i rad i norra Europa så är det väl något som inte stämmer? FN sa ju tydligt att vi skulle få varmare vintrar. I stället blir december 2010 en av de kallaste på över hundra år. Titta ut genom fönstret och fundera hur trovärdiga FN är.

Nu säger klimatalamisterna att detta är i linje med globala uppvärningen. En del går så långt som att säga att globala uppvärmingen kommer att medföra kalla vintrar i Norden!!?? Men detta sa inte FN och alarmisterna förut, se pressreleasen. Vilken efterhandskonstruktion! Sanningen är att varken IPCC eller någon annan har vetenskapligt underlag för att göra regionala prognoser.

Hela denna cirkus bygger på ett cirkelbevis då man via klimatmodeller gjort massa (osäkra) antagande om hur klimatet ska uppföra sig. Dessa klimatmodeller har aldrig validerats. Osäkerheterna är för stora och de duger inte som prognoser. IPCC själva kallar dem för scenarier. IPCC:s karta och verklighet börjar mer och mer divergera. Klimatalarmisterna blir därför mer och mer desperata att hitta bortförklaringar.

Politiker har gjort klimatfrågan till en religion. Att kritisera klimatreligionen är naturligtvis ett allvarligt brott. För några hundra år sen kunde du brännas på bål. Idag blir du bara marginaliserad eller utsedd till förvillare som föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) gjorde med Stockholmsinitiativet. En ren politisk utmärkelse och säger mest om VoF. Vetenskapen ska alltid kunna granskas och kritiseras. Det är så den går framåt. Om om någon använder ordet konsensus i vetenskapliga sammanhang så vet du att du att det är ett politiskt uttalande, inte vetenskapligt.

Vill till sist påpeka att denna blogg är min egen och inte ska kopplas ihop med Stockholmsinitiativet. Till 95% sammanfaller nog Stockholmsinitiativets åsikter med mina egna men ibland kan skillnader förekomma som det ofta gör inom vetenskapen.