lördag, december 4

Globala temperaturen november 2010

Nu har de första preliminära resultaten kommit för november 2010. Den visar på en avkylande trend men det är fortfarande osäkert om 2010 ska bli varmare eller kallare än 1998. +0.381 grader var avvikelsen för november 2010 jämfört med +0.426 för oktober 2010. Om vi jämför globala temperaturen det varma året 1998 med 2010 för jan - nov får vi:

1998: +0.538
2010: +0.526

Blir december 2010 kallare än +0.426 graders avvikelse från normalt så kommer 1998 att bli varmare än 2010. Statistisk signifikant skillnad kommer inte att finnas. Nu ska vi heller inte överdriva betydelsen av enstaka år när vi pratar global temperatur.Vi ser tydligt hur El Nino påverkar temperaturen i positiv riktning. Det finns en fördröjning på flera månader. På samma sätt påverkar La Nino, som vi har just nu, temperaturen nedåt. Vi har en La Nina sedan flera månader men det är först nu som temperaturen börjar falla. Nu är det inte bara El Nino och La Nina som påverkar temperaturen. Vi har också havets oscillationer, kaotiska väderfenomen, solinstrålning + molnbildning m.m.

Temperaturen har varit svagt stigande sedan lilla istiden. Hur mycket av uppvärmingen på 1900-talet som kommer från naturlig uppvärmning respektive mänskliga växthusgasutsläpp är den stora frågan. IPCC säger ju att det kommer att bli en accelererande uppvärmning under 2000-talet pga av positiva återkopplingar. Skeptiska forskare anser att det är fel i datormodellerna och dessa starka positiva återkoppling inte existerar. Under 2010-talet borde vi få svaret om IPCC har fel, dvs det blir ingen accelererande uppvärming.

Kalla vintrar i Europa eller varma somrar regionalt har däremot inte mycket med globala temperaturen att göra.

1 Comments:

At 06 december, 2010 13:57, Anonymous Anonym said...

En fråga; -varför sätter man så stor fråga om global tempratur?
Är det inte den lokala tempraturen som är viktigast och lämpligast att följa för statistisk riktighet om upp och nedgångar och är egentligen inte de år, vi har fakta för, i minsta laget att dra en slutsats i en så viktig fråga?
En frågvis UiU hälsar så gott..

 

Skicka en kommentar

<< Home