måndag, november 15

Lättläst om AGW-bluffen

AGW-hypotesen, dvs uppvärmningen pga av utsläpp av växthusgaser, kritiseras från många håll. Jag kallar det för en hypotes då vetenskapliga bevis för denna förväntade stora uppvärmning saknas. Lusläser man vetenskapliga litteraturen så finner man stora osäkerheter. En av de stora svagheterna är att återkopplingen (förstärkningen) av uppvärmningen via växthusgasen vattenånga är okänd. Är den positiv eller negativ? I de klimatmodellerna har den antagits vara positiv.

Klimatmodellerna är en virtuell verklighet och modellerna kan inte användas som prognoser. Men det gör ändå IPCC i sin SPM (sammanfattning) samt de flesta av våra svenska politiker.

Här är en lättläst artikel om hur makthavare försöker lura sina medborgare [länk]. Den tar också upp hur dåligt man mäter marktemperaturen samt att havstemperaturen nu sjunker.

Ute i världen börjar AGW-bubblan nu krackelera. I EU och i Sverige märks inte mycket av detta. Vi fortsätter att leva i egen bubbla med meningslösa åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. Gammelmedia har till del tystnat och de värsta felaktigheterna och överdrifterna har tonats ned. Men inget rapporteras sakligt om vad som händer ut i vida världen. Vetenskapens Värld om Climategate var ett bottenmärke. I brist på sakargument försökte Svt koppla samman skeptiker med tobaksindustrin. Ett billigt propagandatrick.

8 Comments:

At 15 november, 2010 20:52, Blogger magnus said...

Återkoppling från just vattenånga är väl ändå känd och positiv? (Dvs förstärkande.) Iofs diskuteras hur den påverkar molnbildning och om det samt ändrade nederbördsmönster kan reducera effekten. Eller?

Att det finns stor osäkerhet om total feedback är sant, men jag förutsätter som de flesta forskare en nu antropogen uppvärmning på kanske ett par tiondels grader C från förhöjd CO2-halt. Det som inte kan skönjas i temperatur är totalt sett positiv feedback.

Som grundtips ser jag de resultat Lindzén, Spencer och andra fått på lite olika sätt, nämligen en totalt sett negativ feedback som begränsar temperaturökning till cirka 0.5 grader C vid dubbel CO2-halt (om 100 år). Skulle de ganska många som anger närmast obefintlig resulterande feedback ha rätt blir temperaturökning drygt 1 grad C. En förändring som ligger väl inom ramen för inträffade naturliga förändringar och inte är ett hot -- snarare tvärtom -- för livet på jorden.

Sant att de som anger stor positiv feedback är de som sysslar med klimatmodeller och kalibrerar dem mot varandra. Vodoo science. :) Atmosfärsfysiker landar ofta på mindre förstärkning.

 
At 15 november, 2010 22:46, Blogger Per Welander said...

Magnus: Helt rätt. Angående vattenånga så syftade jag på nettoeffekten. Osäkerheten rör ju bl.a. molnbildning som medför en ändring av strålningsbalansen. Det kan bli både varmare och kallare.

 
At 18 november, 2010 10:19, Anonymous Tobias Svensson said...

Spelar det inte någon roll för dig att de allra flesta forskare anser att modeller och prognoser ger oss anledning att minska utsläppen av växthusgaser? Att under dessa förhållanden i stället lyssna på det lilla antalet tvivlare, är inte det minst sagt ansvarlöst? OK för att man även bör presentera kritikernas synpunkter, men att dessutom föra fram dessa synpunkter som viktigare än den överväldigande majoritetens ståndpunkt, är magstarkt, anser jag.

 
At 18 november, 2010 13:27, Blogger Per Welander said...

Tobias Svensson: Först säger du att det är Ok att presentera kritikernas synpunkter men att det är fel att jag för fram dem. För det första handlar inte vetenskap om majoritetsbeslut. Majoritetsbeslut är politik.

Vilka prognoser talar du om? Inte ens IPCC har några prognoser på globala temperaturen. Läs senaste AR4 så får du se. Sen har vi nog helt olika uppfattning hur många "tvivlare" som finns.

Tänk ifall du kunnat ge kritik mot något av det som stod i artikeln istället för att politiskt prata om majoriteter. Gör gärna ett nytt försök och sakligt kritisera innehållet i den skeptiska artikeln. Om du tycker att den inte stämmer har du väl mycket att komma med.

 
At 23 november, 2010 14:19, Anonymous Anonym said...

Det är en bluff i ledet, för att skapa en ny världsregering.

 
At 25 november, 2010 23:10, Anonymous Anonym said...

Jag har inte läst din blogg mer än det inlägget då du påpekar att isbjörnar inte är gosedjur. Genialiskt och klarsynt utav dig tycker jag. Som miljövän blev jag helt chockad av dessa fakta och nu så har min världssyn förändrats.

Om jag ska vara seriös så vill jag bara ställa en allmän fråga till dig som växthuseffektsförnekare.
Varför skulle det vara dåligt att återvinna, använda mindre fossila bränslen och vara snälla mot naturen? Oavsett om nu växthuseffekten existerar eller inte.

Ja det var allt.

 
At 25 november, 2010 23:30, Blogger Per Welander said...

Anonym: Använd signatur när du skriver här. Sen förnekar jag INTE växthuseffekten. Den finns men leder bara till en mycket modest uppvärmning under en grad på hundra år. IPCC är överens med mig om detta. Resten av IPCC:s uppvärming - det är där vi inte är överens.

Klart vi ska vara snälla mot naturen - jag har aldrig sagt eller tyckt något annat.

 
At 12 december, 2010 00:29, Anonymous Anonym said...

Kan en "bubbla" "krackelera"? ;-)
mvh/Peter Adler

 

Skicka en kommentar

<< Home