måndag, november 15

Lättläst om AGW-bluffen

AGW-hypotesen, dvs uppvärmningen pga av utsläpp av växthusgaser, kritiseras från många håll. Jag kallar det för en hypotes då vetenskapliga bevis för denna förväntade stora uppvärmning saknas. Lusläser man vetenskapliga litteraturen så finner man stora osäkerheter. En av de stora svagheterna är att återkopplingen (förstärkningen) av uppvärmningen via växthusgasen vattenånga är okänd. Är den positiv eller negativ? I de klimatmodellerna har den antagits vara positiv.

Klimatmodellerna är en virtuell verklighet och modellerna kan inte användas som prognoser. Men det gör ändå IPCC i sin SPM (sammanfattning) samt de flesta av våra svenska politiker.

Här är en lättläst artikel om hur makthavare försöker lura sina medborgare [länk]. Den tar också upp hur dåligt man mäter marktemperaturen samt att havstemperaturen nu sjunker.

Ute i världen börjar AGW-bubblan nu krackelera. I EU och i Sverige märks inte mycket av detta. Vi fortsätter att leva i egen bubbla med meningslösa åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. Gammelmedia har till del tystnat och de värsta felaktigheterna och överdrifterna har tonats ned. Men inget rapporteras sakligt om vad som händer ut i vida världen. Vetenskapens Värld om Climategate var ett bottenmärke. I brist på sakargument försökte Svt koppla samman skeptiker med tobaksindustrin. Ett billigt propagandatrick.

lördag, november 6

Climate: The Counter Consensus - ny bok av Carter

Professor Robert Carter har utkommit med en ny bok - CLIMATE: THE COUNTER CONSENSUS. Boken kan köpas t.ex. på Adlibris [länk] och kostar endast 121 SEK vilket är förvånansvärt lågt för bok på över 300 sidor. Jag har läst boken och här följer en recension.

Boken har två huvuddelar - en vetenskaplig och en som handlar om media/sociala/politiska aspekter. Boken är full av referenser som det brukar från en vetenskapsman. Det vetenskapliga delen vänder sig till naturvetare på säg gymnasienivå och gärna någon som är insatt i klimatfrågor sen tidigare. Andra delen kan alla läsa.

Första kapitlen sammanfattar bra att det inte finns någon vetenskaplig grund för att mänskliga koldioxidutsläpp kommer att höja temperaturen rejält detta sekel. Carter är geolog och det genomsyrar boken även om han täcker in alla områden. I kapitel 5 kommer han till ett av mina favoritområden - CGM eller klimatmodeller. Han visar att dessa inte kan förutsäga temperaturen utan är mer som Playstations virtuella leksaker. Det är dessa modeller som sedan förvanskas i olika steg och ligger till grund för det (falska) påståendet att temperaturen kommer att stiga flera grader närmaste hundra åren. T.o.m. IPCC kallar resultaten från modellerna för projektioner och inte prognoser.

Andra halvan av boken handlar om korruptionen, hur klimatfrågan kommit att bli historiens största bedrägeri någonsin. Hur politiker, en del vetenskapsmän, miljöorganisationer, IPCC m.fl. samverkar i bluffen. Alla tjänar på det. Korrumperade och politiska IPCC behandlas också av Carter. Även jag är övertygad om att Sveriges regering vet att det inte finns grund för en kommande stor höjning av temperaturen pga av koldioxidutsläpp. Men de har gjort en kalkyl som säger att om de medverkar i bluffen gynnar de dem. De får mer röster, mer skatter och kan säga sig jobba för en ädel sak att "rädda jorden". Hade vi haft kritiska kunniga journalister av klass hade bluffen varit synad för länge sen. När bluffen spricker så kan politikerna skylla på andra såsom IPCC. Man har ryggen fri.

I sista kapitlen kommer Carter in på effekterna av Climategate och COP15, dvs IPCC mötet i Köpenhamn 2009. Faktum är att klimatfrågan redan är död sett från flera U-länder. Även i USA är den på väg att dö. Det blir inget nytt Kyotoprotokoll.

Ni har väl alla märkt hur mycket mindre gammelmedia tar upp klimatfrågan. Nu ska Stockholm inte översvämmas längre med hemska påhittade bilder med stadshuset under vatten. Historiens största bluff håller på att tyna bort. Nu får vi ändå lida av det i Sverige med olönsamma vindkraftverk dvs höga elpriser samt massa miljöskatter på olika bilar. Etanolbluffen lever kvar i Alliansens värld. Orkade de lyfta blicken utanför Sveriges gränser skulle de se att etanol för bilar är en oåterkallelig återvändsgränd. Miljöovänligt, dyrt och orsakar svält i världen.

Bob Carters styrka är annars personliga framträdanden. Bra kommunikatör, pedagogisk med bra presentationer. Har träffat honom samt lyssnat på honom i New York och Sveriges Riksdag. En mycket ärlig människa som tror på sin sak och är fast besluten att sanningen ska segra till slut. Skulle vilja säga att professorerna och skeptikerna Lindzen och Carter är alla klimatalarmisters mardröm. De kan båda så mycket att de vetenskapligt och kommunikationsmässigt krossar alarmisterna. Det finns andra mycket duktiga vetenskapliga skeptiker. Men de saknar ibland kommunikativa förmågan.

Köp boken. 121 kronor är ett lågt pris för en sådan bra bok.