tisdag, september 28

Isläget i Arktis september 2010

Minimum har nu passerats för isutbredningen i Arktis. Detsamma gäller för isarean. Nu sker en snabb tillväxt. Vad vi kan se är att 2010 inte varit extremt.

Detta visar isläget de senaste åren. Grafen kommer från DMI - "danska SMHI". Isminimum blev över minimum för 2007 och 2008 men annars lägre än andra år.

Vi ska komma ihåg att minimum inte bara beror på lufttemperaturen utan andra faktorer som vindar, strömmar, solinstrålning och havstemperaturen. Lufttemperaturen i Arktis har faktiskt varit något under det normala denna sommar. Återigen använder vi data från DMI som jag tycker är betydligt bättre än GISS.

Grafen visar lufttemperaturen mellan 80-90:e breddgraden. Det är där större delen av isen finns.

Just kopplingen till havstemperatur är intressant. En intressant korrelation finns mellan havstempetauren i Atlanten och isens utbredning. Både lufttemperatur och isens utbredning påverkas av hur Atlantens temperatur (SST) är. I ett längre perspektiv vet vi att SST går i cykler där en del är mycket långa. Hur Arktis is varierat vet vi ganska lite om före 1979 då satelliterna började mäta den.

Ingen reell koppling finns mellan Arktis is och AGW dvs människans koldioxidutsläpp. Det är bara antaganden. Vi vet att det varit mycket varmare förr UTAN koldioxidtsläpp. Detta talar klimatalarmisterna tyst om. Manns hockeyklubba som IPCC använde sig av i TAR 2001 får nu betraktas som falsk. Den tog bort mycket av den gamla uppvärmningen. Al Gores uttalanden om att Arktis is kommer att försvinna i närtid på sommaren kommer mycket snart ha visat sig vara rent påhitt.

Du kan läsa mer här.

Andra bloggar om: , intressant.se

4 Comments:

At 07 oktober, 2010 01:34, Anonymous Anonym said...

Arktis knallar på i sin vanliga rytm,
inga märkligheter finns ej att finna.
AGW fundamentalisterna blir mer och
mer desperata,som att använda film-
våld, fast det är bättre än vanligt
våld ialla fall,det är positivt.
ALI.K.

 
At 13 oktober, 2010 11:44, Anonymous Anonym said...

Inte bryr sig Moder Jord så mycket om människan, det har hon inte tid till.
Det är mycket som hänt och mer kommer att hända innan Moder Jord somnar för evigt.
Hon bara skrattar överseende till sina människogurkor som verkar vid varje generation tro att de är de sista.
Hon, Moder Jord stånkar vidare genom universum på sin färd i evigheten.
Hälsar UiU

 
At 24 november, 2010 15:11, Anonymous Anonym said...

Du skriver: "Hur Arktis is varierat vet vi ganska lite om före 1979 då satelliterna började mäta den."
Om det alltså finns äldre mätdata varför infogar du då inte dem också i din grafik?
Då skulle man ju möjligen kunna avläsa några slags trender i isförändringarna.

Thomas G

 
At 25 november, 2010 05:24, Blogger Per Welander said...

Thomas G: Från 1979 vet vi mycket bra hur istäcket varierat. Före 1979 finns bara grova uppskattningar som kan vara behäftade med stora fel. Dessa uppskattningar baseras på ett fåtal mätpunkter och observationer. Starka indikationer finns på att istäcket i Arktis på 1930-talet var lite utbrett.

Graferna är inte mina utan danska SMHIs.

 

Skicka en kommentar

<< Home