onsdag, augusti 25

Vi har blivit lurade

Denna blogg har alltid varit kritisk till IPCC och dess rapporter. Även om det finns mycket som är sant och vetenskapligt korrekt i rapporterna finns det också avgörande fel. Det största felet är att det inte finns vetenskapligt underlag att påstå att huvuddelen av uppvärmningen av jorden orsakats av mänskliga växthusgasutsläpp.

De stora bristerna finns i klimatmodellerna och mätning av temperaturen. Klimatmodellerna duger inte för att förutsäga temperaturen i närtid eller om 100 år. Modellerna bygger på samma principer som väderprognoser och vi vet hur dåliga de är när man går två veckor framåt i tiden.

Dessutom saknar IPCC integritet.

John McLean har gjort en bra sammanfattning av IPCC och dess brister [länk].

McLean beskriver:

* Historien bakom IPCC. Här spelade Bert Bolin en avgörande roll.
* Hur IPCC rapporterna skrivs, hur dålig granskningen är, hur få personer som egentligen styr varje kapitel, hur kritiska vetenskapliga rapporter/kommentarer avfärdas.
* Hur IPCC:s sannolikheter är tyckande och inte baserat på matematik/statistik
* Hur IPCC lade skulden för 2003 års värmebölja i Europa på mänskliga växthusgaser när den berodde på naturligt väder.
* Svagheterna i hur globala temperaturen mäts
* Hur IPCC själva medger att klimatmodellerna är ofullständiga men sedan påstår att resultaten bevisar global uppvärmning pga mänskliga utsläpp av koldioxid
* Rekommendationen att lägga ner IPCC och låta WMO (World Meteorological Organization) ta över dess roll. IPCC är ett politiskt organ i syfte att komma fram till ett förutbestämt resultat.