fredag, juni 4

Sveriges spel för galleriet

Sverige har en i stort koldioxidfri produktion av el. Sveriges utsläpp av koldioxid totalt motsvarar bara 1.3% av utsläppen i EU. Totalt släppte Sverige ut 64 Mton CO2 2008 medan EU totalt släppte ut 4940 Mton.
Källa

Till höga kostnader försöker nu Sverige minska sina små utsläpp ytterligare. Bilisterna, som alltid tycks vara politikers hatobjekt, påförs höga skatter för sina små utsläpp. Flyget vill politikerna gärna beskatta men det är lite svårare administrativt då det är så globalt. Stora summor satsas på att subventionera vindkraftverk vilket höjer elpriserna rejält.

Vad det handlar om är inte att minska utsläppen utan politikers strävan att öka skatteintäkterna samt kontrollera vanligt folks beteende. Skulle vi satsa pengarna där de gör mest nytta utomlands skulle CO2-utsläppen minska mångdubbelt. Sveriges satsning på att minska sina koldioxidutsläpp är mest ett spel för inhemska galleriet.

Sen har vi frågan om koldioxidutsläppen påverkar alls. Växtligheten mår bra av lite mer koldioxid. Det är inte heller bevisat att temperaturen kommer att påverkas signifikant. "Beviset" existerar bara i datormodeller. Politiker (läs skattebetalarna) har i sin tur bidragit med medlen för att skapa datormodellerna. Modellerna är så dåliga att de inte duger till att göra prognoser. De kallas av IPCC för scenarier.