söndag, maj 9

Synpunkter från Engelsberg

I torsdags deltog jag och flera andra klimatrealister i seminariet på Engelsberg. Det var en hel del pajkastning och Olle Häggström kunde inte avhålla sig från en del låga personangrepp på Maggies blogg. Att skeptiker och klimatalarmister skulle kunna enas är nog en falsk förhoppning. Anledningen är olika uppfattning i grundfrågan. Denna grundfråga tog Olle Häggström förtjänstfullt upp: Vid en fördubbling av koldioxidhalten - hur mycket ökar jordens medeltemperatur?

Är man inte överens i denna grundfråga så går det inte att komma överens om åtgärder. IPCC anger ett spann om 1.5 - 6 grader vid en fördubblad CO2. Dessa hypoteser bygger på de s.k. klimatmodellerna. IPCC har som brasklapp lagt in att det är med 90% sannolikhet.

Själv anser jag att klimatmodellerna för ett cirkelbevis. Först anpassar man modellerna till 1900-talet. För att få det att stämma med avkylningen 1940-1970 lägger man till aerosoler som har en kylande effekt. Efter anpassning säger man: Om vi nu tar bort CO2 så stämmer inte modellernas resultat med den uppmätta temperaturen. Alltså är det antropogena koldioxidutsläpp som driver uppvärmningen tillsammans med positiv återkoppling. Ett cirkelbevis enlig min uppfattning. Man skulle kunna göra samma bevisföring med cirkulation och molnbildning. Skapa en modell som stämmer med dessa parametrar, sen ta bort dem ur modellen och då påstå att cirkulationen driver uppvärningen - annars finns ingen förklaring.

Sen finns svagheten - varför blev det varmare för flera hundra år sedan? Uppenbarligen av naturliga orsaker. Modellerna ger ingen förklaring.

Att det blivit ca 0.7 grader varmare under 1900-talet kan möjligtvis stämma. Men vad beror det på? Spencer anser att man blandat ihop orsak och verkan vid molnbildning. Oscillationer i havets cirkulation påverkar molnen som i sin tur påverkar temperaturen. Alltså inte att en ändring av temperaturen påverkar molnen. Klimatmodellerna klarar inte att avbilda moln. Därav dess svaghet (det finns andra svagheter också). En ändring av molnen av bara 1% skulle kunna förklara hela uppvärmningen på 1900-talet.