onsdag, april 7

Tillväxt av vinteris i Arktis

Sen 2007 har det skett en tillväxt av isutbredningen i Arktis på sommaren. Nu har detta även ägt rum på vintern. Vi är nu mycket nära normalvärdet för 1979-2008. I år var maximum ovanligt sent - den 31:a mars. Vi har haft en negativ AO (Arctic Oscillation) i år vilket hjälpt till. Det är inte så att det bara är temperaturen som styr isbildning/issmältning. Havsströmmar och vindar spelar också en stor roll.
Isutbredning 7:e april enligt DMI

Det lägsta värdet för ismaximum i Arktis var 2006. 2010 var maximum 670000 km2 högre än 2006 (källa NSIDC). Sen 1978 har det dock skett en minskning av maximum med 2.6% per år. Har trenden med minskande vinteris brutits? Det vet vi inte - några år är alldeles för kort tid att dra några slutsatser av. Sommarisen detta år då - hur kommer den att påverkas av detta höga maximum? Även här går det inte att dra några säkra slutsatser. Stor utbredning av is på vintern behöver inte ge stor utbredning på sommaren. Vindar, havsströmmar, temperaturen, solinstrålning och isens tjocklek påverkar alla vad som kommer att hända med isen framöver.
Isarean i Antarktis - källa NSIDC
Isen i Antarktis ligger också på normalvärden.

Vi måste skilja på isutbredning (Ice extent) och isarea (Ice area). Isutbredning visar hur mycket isen brett ut sig och ingen hänsyn tas till öppet vatten inom detta område. Isarean tar hänsyn till eventuellt öppet vatten. Isutbredningen är därför alltid större än isarean.

5 Comments:

At 07 april, 2010 22:10, Blogger Sivan said...

tack för bra info!

 
At 08 april, 2010 00:36, Anonymous Jurgen Hochmuth said...

Vetenskapens värld sa att isen har blivit ett par meter tunnare, trots att arealen är densamma.

Stämmer det?

 
At 08 april, 2010 00:48, Blogger Per Welander said...

Jurgen: Det finns uppskattningar att isen blivit tunnare på 2000-talet. Men det senaste två åren har isen växt till (pratar då om flerårsis). Vad som händer i sommar vet vi inte. Tyvärr är det så att i media refereras hypoteser som sanningar. Hur sommarens is i Arktis kommer att se ut är det ingen som vet. De s.k. prognoserna har oftast varit helt fel. Personligen tror jag att tryckfördelningen kommer att avgöra det. Temperaturen har inte ändrats mer än marginellt. Minimum 2007 berodde på att isen av vindarna knuffades ut i Atlanten och smälte (källa NASA).

 
At 11 april, 2010 12:19, Anonymous Anonym said...

Förklara gärna skillnaden på arctic sea ice extent och area, och orsaken till att de båda finns.Satellitmätningar och beräkning går tillbaka till 1979 och innefattar även antarctic.Behövs denna uppdelning även där?

 
At 28 april, 2010 18:21, Blogger Per Welander said...

Anonym: Extent innebär att man räknar isens utbredning dvs randvärden. Area tar hänsyn till att det finns områden i mitten som inte har is. Tänk dig en sjö som är helt isbelagd med öppet vatten i mitten. Då kan du se skillnaden. Och ja det behövs även för Antarktis. Vi pratar om havsis inte landis.

 

Skicka en kommentar

<< Home