onsdag, april 21

Tre aktuella boktips

Jag har just beställt tre nya böcker.

1. The Great Global Warming Blunder: How Mother Nature Fooled the World's Top Climate Scientists av Roy Spencer
Länk

Spencer beskriver här hur orsak och verkan blandas ihop vad beträffar molnen. Uppvärmningen/avkylningen de senaste åren beror på cirkulationen (hav + luft) och det finns naturliga cykler.

2. Climategate: The Crutape Letters (Volume 1) av Steven Mosher och Thomas Fuller
Länk

3. The Hockey Stick Illusion: Climategate and the Corruption of Science av A.W. Montford
Länk

Återkommer med recensioner när jag läst dem.

måndag, april 19

Den här bloggen har flyttats


Den här bloggen finns nu på http://blog.moderna-myter.se/.
Du omdirigeras automatiskt om 30 sekunder, eller så kan du klicka här.

Om du är feedprenumerant uppdaterar du prenumerationen till http://blog.moderna-myter.se/feeds/posts/default.

Konvertering påbörjas - vänta störningar

Jag kommer att börja konverteringen av denna blogg på det sättet Google har påbjudit. Det kan innebära störningar. Google tillåter inte längre att innehållet ligger på egen webserver. Ett nytt domännamn blog.moderna-myter.se har nu registrerats.

onsdag, april 7

Tillväxt av vinteris i Arktis

Sen 2007 har det skett en tillväxt av isutbredningen i Arktis på sommaren. Nu har detta även ägt rum på vintern. Vi är nu mycket nära normalvärdet för 1979-2008. I år var maximum ovanligt sent - den 31:a mars. Vi har haft en negativ AO (Arctic Oscillation) i år vilket hjälpt till. Det är inte så att det bara är temperaturen som styr isbildning/issmältning. Havsströmmar och vindar spelar också en stor roll.
Isutbredning 7:e april enligt DMI

Det lägsta värdet för ismaximum i Arktis var 2006. 2010 var maximum 670000 km2 högre än 2006 (källa NSIDC). Sen 1978 har det dock skett en minskning av maximum med 2.6% per år. Har trenden med minskande vinteris brutits? Det vet vi inte - några år är alldeles för kort tid att dra några slutsatser av. Sommarisen detta år då - hur kommer den att påverkas av detta höga maximum? Även här går det inte att dra några säkra slutsatser. Stor utbredning av is på vintern behöver inte ge stor utbredning på sommaren. Vindar, havsströmmar, temperaturen, solinstrålning och isens tjocklek påverkar alla vad som kommer att hända med isen framöver.
Isarean i Antarktis - källa NSIDC
Isen i Antarktis ligger också på normalvärden.

Vi måste skilja på isutbredning (Ice extent) och isarea (Ice area). Isutbredning visar hur mycket isen brett ut sig och ingen hänsyn tas till öppet vatten inom detta område. Isarean tar hänsyn till eventuellt öppet vatten. Isutbredningen är därför alltid större än isarean.