torsdag, oktober 1

Ingen bevisad koppling mellan koldioxidutsläpp och isen i Arktis

Sommarisen har minskat de senaste tio åren även om den vuxit under 2008 och 2009. Att detta skulle bero på mänskliga koldioxidutsläpp är en hypotes och har ingen stark vetenskaplig förankring. Sommartemperaturen på Arktis har i stort varit oförändrad i 50 år medan vintertemperaturen stigit lite. Inte heller det är något "bevis" för att växthusgasutsläpp har någon påverkan.

Jag har tidigare skrivit om cirkulationens påverkan på globala temperaturen. Detta gäller också och i synnerhet isen i Arktis. Isen i Arktis är alltid mycket tunn - bara några meter. En stor del smälter varje år för att senare växa till sig på vintern.

En avgörande faktor för isens avsmältning och tillväxt är salthalten. Isen smälter nämligen till stor del underifrån genom varmt vatten och inte ovanifrån via påverkan från atmosfären och solens instrålning.Figuren ovan visar temperaturfördelningen i Arktis på djupet. Vid 50 meters djup börjar en snabb temperaturstegring. På 200 meters djup är temperaturen 2 C. Överst ligger en lager som kallas halocline och som består av mindre salt vatten. Sötvatten har lägre densitet än saltvatten och blockerar det varmare salta vattnet att tränga upp. Vad som har hänt i Arktis är att tryckfördelningen ändrats de senaste tio åren.Den vänstra grafen visar 1979-1988 och den högra 1989-1997. Vi ser att högtrycket som låg norr om Alaska och östra Sibirien (röd färg) till stor del har försvunnit. Detta har i sin tur påverkat strömmar och salthalten. Sötvatten strömmar ut från floderna och lägger sig som ett lager ovanpå havets salta vatten. Om salthalten ökar i det översta skiktet försvinner det "skydd" som finns mot det varma vattnet under. Isen börjar smälta.

Källa

Andra faktorer som påverkar isen mycket är om varmt havsvatten strömmar in genom Berings sund och om isen knuffas ut i den varma Atlanten och smälter. Det var detta som hände 2007.

SAMMANFATTNING: Vindar och havets strömmar har en avgörande betydelse för isen i Arktis. Beviset för att människans växthusgasutsläpp i någon större omfattning skulle påverkat isen i Arktis saknas fortfarande.

Även inom FN har en omsvängning påbörjats. På senaste World Climate Conference mötet i Geneve framkom att man börjat tvivla på att minskningen av sommarisen i Arktis beror på AGW. Vicky Pope - MET-Office: "..the dramatic Arctic ice loss in recent summers was partly a product of natural cycles rather than global warming.!

IPCC-författaren Mojib Latif säger: "the NAO (North Atlantic Oscillation, min anm.) was probably responsible for some of the strong warming seen around the globe in the past three decades"

Källa New Scientist

Glöm aldrig att vad du matas med i dagstidningarna är en starkt vinklad version som har liten koppling till verkligheten och aktuell forskning. Det är istället journalisternas egna mål och drömmar som kommer fram. I många fall är det en ren bluff såsom i Al Gores propaganda film.

Sen har vi det slöserit med licenspengar som Svt håller på med med sin sajt Ställom. Värre ensidig smörja och sämre propaganda har inte skådats. Jag har full förståelse för de som struntar i att betala TV-licens när sådant skräp visas.

Andra bloggar om: , , intressant.se

10 Comments:

At 01 oktober, 2009 18:37, Anonymous Anonym said...

Hej Per och alla andra. De sa just på ABC-nyheterna att det i dagarna har påbörjats en ombyggnad av kajen på Blasieholmen i Stockholm. Kajen är ca 150 år och behöver byggas om därför att stockarna som är stomen i konstruktionen håller på att ruttna. Är det för att, tror ni, havet höjts en halvmeter sedan kajen byggdes, eller för att landhöjningen kräver insatsen?

Naturligtvis sänker man kajen så den har lika långt till vattnet som för 150 år sedan, och detta trots att men med tanke på vad IPCC varnar för, borde höja kajen sisådär 4-5 meter! Tack för en fantastisk blogg Per!

Mvh. Emil

 
At 01 oktober, 2009 19:49, Blogger Per Welander said...

Emil: Redan 2007 19 juni skrev jag om hyckleriet med kajen [länk]. Alla seriösa vet att havsytan sjunker i Stockholm pga av landhöjningen. Politiker i Stockholm som säger att havet ska stiga berättar sagor (falska sådana). Varning för de falska profeterna (biblisk citat?)!

Men naturligtvis är det rätt att sänka kajen. Havet sjunker ju. Detta är verkligheten och inga dåliga modeller.

 
At 02 oktober, 2009 00:02, Anonymous Anonym said...

Mycket bra inlägg om Arktis,som klar-
gör vad som egentligen påverkat Ark-
tis.
Har även hört om vulkanisk aktivitet
i haven,men jag vet inte om det skulle gälla just för ARKTIS, jag
tror att det gäller mer mot Grönland.
Roligt att höra 'dumheterna' om kajen
i Stockholm.
Där jag jag bor diskuteras att bo
'Klimatsmart' och andra 'stenålders
dumma' förslag.
ALI K.

 
At 02 oktober, 2009 10:52, Anonymous Anonym said...

Du skriver att "havsytan sjunker pga landhöjningen" men blir det inte lite förvirrat om man säger så om en konstant.
För vattenmängden torde väl vara konstant?
Det är alltså landhöjningen som gör att vattenbrynet förändras på det geografiska stället man beräknar.
Eftersom jag är född i Ångermanland och besökt Höga Kusten under hela mitt liv, där är landhöjningen som mest i världen, vad jag förstår, ser jag de stränder som var vatten numera som ängar och blötland. Och det är så tydligt och markant att man ser från år till år hur uppgrundningen gör landvinning. Vad jag förstår stiger även Mount Everest varje år?
Hälsar UiU

 
At 02 oktober, 2009 13:00, Blogger Per Welander said...

UiU: Det råder väl ingen tvekan om vad jag menade med havsytan sjunker pga av landhöjningen. Det gäller lokalt här. Vattnet måste ta vägen någonstans och kommer att fördela sig på övriga havsytor. Å andra sidan sjunker landytan på andra ställen.

 
At 02 oktober, 2009 19:14, Anonymous Anonym said...

Emil
Själv har jag fått tillmälen som "dum i huvudet" (inte ordagrant, men med den betydelsen) när jag hävdat att havsnivån inte stiger. Han som kallade mig det hette "nånting" (Peter?) Lindenstrand från UI (doktor i Zoologi, om jag minns rätt, gubevars).
Vore kul att höra hur Akademiker Allmighty Lindenstrand bortförklarar detta faktum.

Mvh Labbibia

 
At 03 oktober, 2009 12:28, Anonymous Anonym said...

Labbibia m.fl.

Att man är akademiker garanterar ju ingenting, det har jag förstått nu när jag läser vid stockholms universitets lärarutbildning. En avhandling jag läst handlar om "hur ungdomars förståelse för våldtäkt kan förklaras utifrån ett genus/feministiskt perspektiv" Här sätts då väldigt snäva förutsättningar för att tolka resultatet, och resultatet blir då inte helt oväntat att pojkar är svin och att flickor är offer i alla sexuella kontakter.

Samma sak verkar ske inom den sk. klimatforskningen. Förutsättningen när du tolkar resultatet är att det är människans fel, punkt slut.

Vad som fick mig att bli nyfiken och få upp ögonen för klimatgrejen,som jag innan hade svalt med hull och hår, var att jag läste "Den gamla byn" av Peter Nilsson. Han beskriver att det under några år i slutet på 1700-talet blev missväxt, och att klimatet blev ogynsamt för befolkningen i byn (Möcklehult, Småland), det var varmt på vintern och kallt på sommaren. Dåtidens förklaring till detta var, från kyrkans sida, att småläningarna hade svårt att hålla sig inom äktenskapet när det gällde sex, och att dtta var guds straff. Med andra ord, människan var skuld till klimatförändringen. Lider inte vi människor av hybris då vi tolkar vårt handlande som så betydelsefullt?

För övrigt, är det någon som har länkar till artiklar som kom för några år sedan och som handlade om att uppvärmningen kunnat ses på bla. Pluto?

Mvh. Emil

 
At 05 oktober, 2009 20:04, Anonymous Per-Erik Hedén said...

Emil:

Här är en länk till Plutos uppvärmning.
http://www.skyandtelescope.com/news/3306756.html?page=1&c=y

(Från Sky & Telescope, oktober 2009)

 
At 05 oktober, 2009 22:57, Anonymous Anonym said...

När profeten talar i HERRENS namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som HERREN inte har talat. 5 moseboken 18. Varför inte byta ut "HERREN" mot "vetenskapen" hehe.

 
At 06 oktober, 2009 10:17, Anonymous Per-Erik Hedén said...

Man har funnit en s.k. "hot spot" på nordöstra Grönland, där jordskorpan är tunnare, så att
värmen från jordens inre smälter isen underifrån. Även på den antarktiska kontinenten kan det
finnas ”hot spots”. Isen smälter underifrån också utan "hot spots" fast då i mindre grad. Se följande länk!
http://www.msnbc.msn.com/id/22246005/

 

Skicka en kommentar

<< Home