måndag, augusti 10

Globala temperaturen juli 2009 och aktuellt isläge

Juli 2009 blev jämfört med föregående månad rejält varmare. En El Nino har utvecklats och de som kommer ihåg 1998 vet att en El Nino ofta leder till högre temperaturer. Vi ser också att uppvärmningen på norra halvklotet varit mindre än södra.

Källa UAH


Inom parentes skillnaden mot juni 2009. HadCRUT uppdateras då data kommer in.

UAH: 0.410 (+0.407) 2008: 0.047
RSS: 0.392 (+0.311) 2008: 0.158
HadCRUT: 0.499 (0.000) 2008: 0.415
GISS: 0.60 (-0.04) 2008: 0.53

AKTUELLT ISLÄGE
Isläget i Arktis liknar nu i mitten på augusti mycket förra året 2008. Det ligger över värdena för 2007. Vi visar i figuren nedan isutbredningen vilket inte är samma sak som isarean. Isutbredningen 2009-08-09 är 6 531 719 km2. Det viktiga om man jämför olika år är att använda samma källa. Nu överstämmer de olika källorna bra.
Källa IARC-JAXA

Nordväst- resp. nordostpassagen är inte öppna än. Notera att nordvästpassagen har till skillnad från 2008 en hel del is både på den norra och den södra rutten.

Temperaturen i Arktis har denna sommar varit något under normalt. Nu är den nere i 0 C vilket i sig inte innebär någon isläggning. Vattnet är salt och det krävs flera minusgrader för detta.

Källa DMI. Figuren visar medeltemperaturen i Arktis 2009 över 80:e breddgraden. På x-axeln visas antal dagar sen 1:a januari. y-axeln visar gradtalet i Kelvin. Blå linjen är 0 C. Den gröna linjen är normalvärden 1958-2008.

Antarktis har en isarea som är något större än normalt.

Vi kommer inte heller i år att få uppleva någon isfri Nordpol såsom vissa tidningar inom gammelmedia larmat för. Ska du ha seriös information om klimatet är du hänvisad till Internet om du bor i Sverige. Gammelmedia larmar gärna vad som skulle kunna hända om ... (fast det är helt osannolikt). När detta sen INTE inträffar dvs larmet var falskt dementerar man inte. Svagt av gammelmedia. Tyvärr är storstadstidningarna värst medan många landsortstidningar håller sig mer till sanningen.

Senast uppdaterad: 2009-08-11 00:20

3 Comments:

At 16 augusti, 2009 10:32, Anonymous Anonym said...

Tack för att du fortlöpande lägger ut de här diagrammen. Talar för sig själva och är spännande att följa.
Kämpa på!
Agneta

 
At 17 augusti, 2009 12:25, Anonymous Fredrik L said...

Ja man undrar ju varför inte DN eller SvD kan ha med dessa grafer i papperstidningarna eller i nätupplagorna, är det för mycket begärt? Så stort utrymme skulle de inte kräva. Eller anses de för svåra för gemene man att ta till sig? Eller skulle skrämselpropagandan som vanligtvis sprids då falla platt?

 
At 17 augusti, 2009 16:51, Anonymous Anonym said...

Läste idag att Ola Skinnarmos seglats genom nordostpassagen troligen inte går att genomföra på grund av is läget.

Som jag förstår så var syftet med seglatsen att visa att is-smältningen i arktis gått så långt att man t.o.m. kan segla där nuförtiden.

/Robert

 

Skicka en kommentar

<< Home