fredag, juli 24

Citat av H. L. Mencken

H.L. Mencken levde 1880 - 1956. Läs hans citat nedan och jämför med klimatbluffen och politiker av idag. Det första citatet är en av mina favoriter.

* The urge to save humanity is almost always a false front for the urge to rule.

* The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.

* The most dangerous man to any government is the man who is able to think things out... without regard to the prevailing superstitions and taboos. Almost inevitably he comes to the conclusion that the government he lives under is dishonest, insane, intolerable.

* All government, of course, is against liberty.

* Puritanism. The haunting fear that someone, somewhere, may be happy.

* A good politician is quite as unthinkable as an honest burglar.

* Every decent man is ashamed of the government he lives under.

* Every election is a sort of advance auction sale of stolen goods.

* For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong.

* A newspaper is a device for making the ignorant more ignorant and the crazy crazier.

* Communism, like any other revealed religion, is largely made up of prophecies.

* A politician is an animal which can sit on a fence and yet keep both ears to the ground.

* I believe that all government is evil, and that trying to improve it is largely a waste of time.

* Immorality: the morality of those who are having a better time.

* Most people want security in this world, not liberty.

* We must be willing to pay a price for freedom.

* No one in this world has ever lost money by underestimating the intelligence of the great masses of the plain people. Nor has anyone ever lost public office thereby.

* Nine times out of ten, in the arts as in life, there is actually no truth to be discovered; there is only error to be exposed.

10 Comments:

At 25 juli, 2009 18:18, Anonymous Fredrik L said...

"In a world full of deceit, telling the truth becomes a revolutionary act"

George Orwell

 
At 25 juli, 2009 18:24, Blogger Per Welander said...

Orwell är naturligtvis en annan favorit. Han hade ingen aning om hur rätt han skulle få. Tack Fredrik L.

 
At 26 juli, 2009 17:02, Blogger Skeptikern said...

En mycket klok man!

 
At 26 juli, 2009 22:31, Anonymous Steve said...

Winston Churchill, Speech in the House of Commons (1947-11-11):
"Many forms of Government have been tried and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time."

Sorry, men Mencken's "that all government is evil" här ovan talar knappast till hans fördel som tänkare.

 
At 27 juli, 2009 12:37, Anonymous ulle said...

HAHAHAHAHA!
Ljuvligt! Min övertygelse är att den enda möjliga utvägen för framtidens människa att nå ett humant och fritt liv är avskaffande av parlamentarismen; endast när vi förbjuder folkrepresentation kan vi avskaffa den politiska klassen och därmed skydda individens rätt att bestämma över sitt eget liv.

 
At 27 juli, 2009 17:20, Anonymous Johan M said...

Claude Bernard:

1. "Det är vad vi tror att vi redan vet som hindrar oss från att lära oss nytt"

2. The scientist tries to determine the relation of cause and effect. This is true for all sciences: the goal is to connect a “natural phenomenon” with its “immediate cause.” We formulate hypotheses elucidating, as we see it, the relation of cause and effect for particular phenomena. We test the hypotheses. And when an hypothesis is proved, it is a scientific theory. “Before that we have only groping and empiricism”

3. When have we verified that we have found a cause? Bernard states:
Indeed, proof that a given condition always precedes or accompanies a phenomenon does not warrant concluding with certainty that a given condition is the immediate cause of that phenomenon. It must still be established that when this condition is removed, the phenomen will no longer appear…

4. Meanwhile, there are those whose “minds are bound and cramped” They oppose discovering the unknown (which “is generally an unforeseen relation not included in theory”) because they do not want to discover anything that might disprove their own theories. Bernard calls them “despisers of their fellows” and says “the dominant idea of these despisers of their fellows is to find others’ theories faulty and try to contradict them” They are deceptive, for in their experiments they report only results that make their theories seem correct and suppress results that support their rivals. In this way, they “falsify science and the facts”

 
At 27 juli, 2009 23:35, Blogger Med örat mot rälsen said...

Mencken kanske inspirerade till detta ordspråk jag läste i internets barndom: "Demokrati är tre vargar och ett får som röstar om vad de ska ha till middag".

 
At 31 juli, 2009 22:28, Anonymous Anonym said...

Redan Platon skrev:

>Pengar eller ära kunna således ej förmå goda människor att regera, fortsatte jag. Ty de vilja ej öppet kräva lön för att regera och därigenom få namn av legohjon, ej heller vilja de i hemlighet skaffa sig vinning av sitt ämbete och därigenom bli tjuvar. Ej heller lockar dem äran; ty de äro ej ärelystna. Så måste man alltså tvinga dem, och de måste förmås att regera genom hotelse om straff. Detta tycks vara anledningen, varför det anses som en skam att gärna och villigt åtaga sig regeringen i stället för att tvingas till det. Och det svåraste straff, som kan drabba dem - det är, att de annars komma att själva regeras av sämre folk, om de ej vilja ta regeringen i egen hand. Det är av fruktan för detta, som de goda åtaga sig regeringen.

-st

 
At 02 september, 2009 06:03, Anonymous Dennis Nilsson said...

Makten och härligheten korummperar och berusar även den mest godes omdöme.

Skulle du eller jag hamna i samma position som flertalet av våra politiker/beslutsfattare så skulle det inte inte dröja länge innan vi blir som de som vi dessförinnan fördömt.

Detta är dock ingent man märker själv, utan någon utifrån måste påtala detta.

Därför är det angeläget att reformera våra demokratier så att inga politiker skall kunna sitta på sin post längre än max två valperioder.

Förhoppningsviss så hinner inte makten och härligheten berusa ens omdöme.

Dessutom får fler av oss medborgare tillfälle att prova på politikeryrket. Detta stärker förtroendet för demokratin.

Det finns en "Orwell" inom alla oss.

 
At 02 september, 2009 07:08, Blogger Per Welander said...

Dennis Nilsson: Att begränsa till två valperioder är en bra idé. Nu är politiska adeln med i partiet från ungdomen som livsprojekt.

 

Skicka en kommentar

<< Home