tisdag, juni 23

Globala temperaturen maj 2009 + aktuellt isläge

Nu är data ute för globala temperaturen i maj 2009. Inom parentes visas skillnaden mot april 2009.

UAH 0.043 (-0.047) 2008: -0.183
RSS 0.090 (-0.112) 2008: -0.078
HadCRUT 0.400 (+0.002) 2008: 0.280
GISS 0.55 (+0.09) 2008: 0.42

Anmärkningsvärt är att data för satellitbaserade mätningar (UAH, RSS) och landbaserade stationer (HadCRUT, GISS) skiljer sig åt. Skillnaden för polerna är relativt stor. Både satellit och jordbaserade väderstationer är svaga här. Satelliterna täcker inte polerna vid de högsta latituderna - detta beror på satelliternas banor. Väderstationerna vid polerna är mycket glest belägna och man interpolerar för att få en sammanfattning.

Isläget
Arctic Roos visar ett isläge för isarean i Arktis som är nära det normala och högre än både 2007 och 2008:


NSIDC visar ett isläge som är under det normala och närmare år 2007:


DMI (Danmarks Meteorologiske Institut) visar att isläget är mycket nära värdena för de senaste fyra åren - länk. Det stämmer ganska bra med IARC-JAXA. Cryosphere visar ett isläge som är något under det normala och något över 2008.

Någon entydig prognos om hur minimivärdet kommer att bli i år går inte att göra. Så här års brukar skillnaden mellan åren vara liten. Först i augusti har skillnaderna tidigare år blivit markanta. Främst är det strömmar och vindar som påverkar. Vi får helt enkelt vänta ett par månader till. Någon "isfri Nordpol" som våra stora dagstidningar från gammelmedia larmar om är en helt osannolik händelse.

För Antarktis gäller att isarean är över det normala och för totala isarean (Arktis + Antarktis) är arean mycket nära det normala, se graf nedan.Andra bloggar om: , intressant.se

3 Comments:

At 25 juni, 2009 08:09, Anonymous Anonym said...

Men nu kommer ju den svenska Supersommaren som skall värma upp hela jorden så allt o alla dör och smälter bort.

Nästan sommar kan vi se fram emot en riktig MegaSupersommar och 2011 kommer det en riktig TeraMegaSuperDuperSommar med alldeles helt otroliga temperaturer som får solens allra innersta hetta att rodna av otillräcklighet.

Glad Sommar på dig, Per och alla andra vetenskapligt lagda och kritiskt tänkande människor.

/LD

 
At 25 juni, 2009 19:53, Anonymous Sylve said...

Någon klarhet i klimatfrågan lär man nog inte få genom att försöka följa de olika sajterna på nätet. De båda lägren tycks vara lika fast i sina skyttegravar som första världskrigets soldater på västfronten.

Själv tillhör jag dem som inte tagit ställning. Var nyligen inne på en sajt som heter Uppsalainitiativet (Det finns även ett Stockholmsinitiativ på motsatta sidan...). Mycket ambitiöst upplagt med massor av hänvisningar till vetenskapliga artiklar. Och så är man, naturligtvis, mycket avvisande gentemot dem som man anser sprider lögner på nätet.

Som sagt, jag vet inte vad jag ska tro. Märkligt är det emellertid att båda sidor i debatten tycks vilja undvika direktkontakt med motståndarlägret. Hur kan det komma sig? Det skulle väl inte vara alldeles omöjligt att skapa en sajt där båda sidor får husera. Då skulle mycket som i dag flyger omkring som sanningar respektive felaktigheter snabbt kunna bemötas.

Nej, i stället slår kombattanterna varandra i huvudet med allehanda grafer, som naturligtvis, från båda hållen, sägs vara manipulerade i sina skalor. Som bekant finns det lögn, förbannad lögn och statistik.

Visst blir man trött på detta!

 
At 27 juni, 2009 18:14, Anonymous Magnus said...

Det skulle vara intressant att se en "utredning" om sannolikheten för Skinnarmo att komma igenom nord-ost-passagen.

 

Skicka en kommentar

<< Home