fredag, juni 26

Expressens bidrag till den gröna fatwan

Expressen anklagar i sin ledare Nils Lundgren och Marian Radetzki för att leka naturvetare. Det är inte tillåtet enligt Expressen. Lundgren och Radetzki ifrågasätter i en artikel IPCC:s klimatlarm [länk]. Att tidningen Expressen inte har ett uns av självkritik. Tidningen har lekt naturvetare i flera år med undermåliga klimatartiklar.

Som naturvetare tycker jag att Lundgren och Radetzkis artikel är vederhäftig. All relevant information finns på nätet. Något konsensus i klimatfrågan finns inte. Information finns även om att IPCC är politiserad, forskare har dragit sig ur IPCC, osäkerheterna i de ovaliderade klimatmodellerna o.s.v. Trots att miljarder kronor satsas av politiker i forskning för att bevisa att mänskliga koldioxidutsläpp ska höja temperaturen finns det efter 20 års forskning inga konkreta bevis för att detta är sant. Man stödjer sig på s.k. klimatmodeller. De klimatmodeller man använder har man inte ens försökt validera. Skäms Expressen och stå på er Lundgren och Radetzki!

Andra bloggar om: , , intressant.se

13 Comments:

At 26 juni, 2009 21:19, Blogger Skeptikern said...

Var också tvungen att skriva om denna ledarartikel. Länkade till dig också. Yttrandefriheten när det gäller klimatfrågan är snart ett minne blott.

 
At 26 juni, 2009 23:24, Anonymous Anonym said...

Jag har inte tidigare kunnat notera att Expressen har fäst någon större vikt till vilken bakgrund personer har haft som har kommit till tals om klimatet. Men det saknar uppenbarligen betydelse så länge budskapet är de "rätta".

Och istället för att med sakargument bemöta det Nils Lundgren och Marian Radetzki framför mäktar man tydligen inte med mer än slagordretorik typ högertrams. Men det är inget att förvåna sig över då man ser nivån på Expressens klimatjornalistik. En "klassiker" är:

http://www.expressen.se/klimathotet/1.1172906/klimatforandringar-kan-framkalla-mordarcornflakes

/Eskil

 
At 26 juni, 2009 23:45, Blogger benke said...

Helt orelaterat till detta; Stockholmsinitiativet måste göra bättre reklam för sig självt. Sprid bg kontonumret (403-9277, skriv namn och email) och berätta om att Ni kommer att ha ett halvdagsseminarium i Almedalen på Gotland Per.

Vi är många som är frustrerade och som vill rikta vår energi till något som söker att balansera vad media och politiker söker slå i allmänheten.

Stockholsinitiativet är ett utomordentligt svar på detta och det är dags att ställa upp på den goda saken.

 
At 27 juni, 2009 12:38, Anonymous Fredrik L said...

All heder åt Lundgren och Radetzki, jag har alltid beundrat människor med civilkurage.

Men var inte deras kritik i första hand det oekonomiska i att ta resurs från ställen där de kunde göra bättre nytta, snarare än "vetenskapen" bakom AGW?

 
At 27 juni, 2009 18:31, Blogger Thomas Palm said...

LOL! Lundgren och Marian Radetzki lovar att de skall presentera sina argument i en framtida artikel i ekonomisk debatt men det hindrar inte Per m fl att hylla dessa argument som de alltså rimligen inte kan ha läst. Det krävs väldigt lite för att AGW-förnekare skall hylla varandra.

 
At 28 juni, 2009 10:35, Blogger ingno said...

Det är bara bra med alla påhopp på Lundgren och Radetzki. Det ger dem många möjligheter att svara och föra diskussionen vidare.

 
At 28 juni, 2009 11:30, Blogger Per Welander said...

Thomas Palm: Det var Expressen jag angrep. Då du är en varm AGW-kramare (av politiska skäl?) hyllar du väl även denna tokiga ledare i Expressen samt deras övriga tokiga "klimatartiklar".

 
At 28 juni, 2009 14:58, Anonymous Stig S said...

H.L. Mencken, definierar en demagog som "en som predikar doktriner han vet är osanna, till folk han vet är idioter.
En klimatdemagog skulle då vara någon som predikar klimatdoktriner han vet är osanna, till folk han vet är idioter.
Eftersom Eklund, Fölster och Häggström inte har kompetens inom klimatforskningen, måste man väl utgå ifrån att dessa har blivit påverkade av någon illasinnad klimatdemagog.

 
At 28 juni, 2009 18:28, Blogger Thomas Palm said...

Per, du skrev "Som naturvetare tycker jag att Lundgren och Radetzkis artikel är vederhäftig."

Det var det jag reagerade på med tanke på att den artikel med naturvetenskapliga argument de lovar komma med ännu inte är publicerad.

Inte för att jag tycker ledarartiklar brukar vara mycket att hurra för var den här riktigt vettig. I själva verket tror jag Radetzki anno 1998 även han i huvudsak skulle hållit med. I "Klimatpolitik efter Kyotomötet" utgår han från IPCC och koncentrerar sig på en ekonomisk analys, precis det som Expressen anser ekonomer bör göra.

 
At 28 juni, 2009 20:26, Blogger brodeur said...

Lite löjes skimmer över det hela när man låtsas att det finns en lösning på det fiktiva problemet AGW och inget att diskutera gällande hur man skall lösa problemen. Förenklingen är minst sagt häpnadsväckande.

Vaddå lyssna på forskarna, Ekonomer är de som har något att komma med när det gäller att bedöma möjliga lösningar. Ta detta med tramset om att isbjörnarna drunknar (vilket de inte gör) som argument för att vi skall vräka ut tusentals miljarder. Ekonomen (Lomberg) säger börja med att sluta skjut isbjörnar. Lite billigare kan jag tala om.

Ett väldigt bra exempel på koko lösningar från icke ekonomer. ”Naturvetare” kan definiera problemen men ekonomerna måste vara med och bedöma vad som är bästa lösningarna. Så fungerar det i näringslivet.

Att man dessutom börjar kritisera dem på förhands infon i tidningen och inte vad de tänker säga i sin artikel visar bara hur rabiata dessa AGW nissar är. För att inte tala om det faktum att man inte diskuterar sakfrågor utan hänvisar till IPCC och annat trams.

 
At 28 juni, 2009 22:41, Blogger Per Welander said...

Thomas Palm: Nils Lungrens kritiska hållning till politiska IPCC:s slutsatser delar jag. IPCC har inte tillräckligt på fötterna vetenskapligt för att spå klimatet 100 år framåt. Klimatmodellerna uppfyller inte kraven på modern vetenskap. Expressen avfärdar Lundgren och Radetzski för att de är ekonomer. Samtidigt hänvisar de till andra ekonomer. Jag är naturvetare och delar Lundgrens och Radetzkis kritik av IPCC. Dessutom kritiserar jag Expressen. Att du Thomas Palm hyllar Expressen i detta fall förvånar ingen. Punkt slut.

 
At 30 juni, 2009 16:50, Blogger Danne Nordling said...

Per, du måste väl ändå hålla med om att referatet i DN var ganska korthugget. Nils Lundgren kritiserar IPCC:s statistiska hantering utan någon konkretisering.

Lundgren borde ha fått fram att det inte finns något naturvetenskapligt bevis för AGW utöver en obetydlig direkt co2-effekt. Beviset brukar aldrig presenteras men så vitt jag förstår består det i en statistisk anpassning av faktiska temperaturvariationer till utsläpp av koldioxid kombinerad med en delförklaring av bristande samband genom införandet av en rad andra temperaturpåverkande faktorer.
/DNg

 
At 30 juni, 2009 22:23, Blogger Per Welander said...

Danne: Visst var det korthugget i DN. I den "verkliga artikeln" blir det nog mer utförligt. Mitt inlägg var främst kritik av Expressen som omedelbart hoppar på oliktänkande för att "leka naturvetare" när de sedan hänvisar till andra ekonomer som Stefan Fölster. För övrigt är Expressen inga naturvetare och har haft otroligt undermåliga klimatartiklar.

Den som orkar läsa hela IPCC:s dokument TAR och AR4 ser att den är full av brasklappar och reservationer. TAR (2001) har dessutom grova felaktigheter. Den som orkar läsa andra artiklar ser att något konsensus inte finns. Politiker talar som om det hela är fastlagt men det är det ju inte. Trots miljarder kronor i forksningspengar saknas fortfarande bevisen för att människan skulle orsaka en katastrofal uppvärmning. Klimatmodellerna, som inte validerats och som bryter mot många forecasting principer, kan inte sägas vara ett bevis. Detta kan även icke-naturvetare konstatera.

 

Skicka en kommentar

<< Home