lördag, maj 16

Isläget i mitten av maj + globala temperaturen

Vi fortsätter att följa upp det verkliga isläget i Arktis och Antarktis efter gammelmedias alla falska larmartiklar.

Just nu är isens utbredning i Arktis den största på åtta år.

Källa IARC-JAXA

Inga stora avvikelser men larmartiklarna kommer på skam.

Även NSIDC bekräftar att isens utbredning är nära det normala för årstiden. Istäckets utbredning i Arktis ligger klart över värdet från 2007. Att sommaristäcket var lågt 2007 berodde på ovanliga vindförhållanden över Berings sund och hade inget med någon "global uppvärmning" att göra.

DN larmade förra året och i år att istäcket i Arktis kommer att försvinna på sommaren. Detta är felaktigt och en av DN:s ovederhäftiga klimatlarmrapporter [länk].Tro inte på Dagens Nyheter - de publicerar bara larmartiklar med massa "om". "kan" o.s.v. Vill du ha sanningen får du söka den själv.Isläget i Antarktis. Källa NSIDC. Uppdatering 2009-05-19: Grafen har bytts mot en mer aktuell.

Havsisens utbredning i Antarktis är nära 1.000.000 km2 över det normala. Var är den katastrofala globala uppvärmningen?

Globala temperaturen för april 2009 (inom parentes skillnad mot mars 2009):

UAH 0.091 (-0.115) 2008: 0.015
RSS 0.202 (+0.008) 2008: 0.067
HadCRUT +0.388 (+0.026) 2008: 0.278
GISS: +0.44 (-0.03) 2008: 0.43

Vi kan konstatera att den katastrofala uppvärmningen enligt IPCC:s modeller lyser med din frånvaro. Fortfarande gäller att sen 2002 har globala temperaturen sjunkit något. Detta i kontrast till IPCC:s felaktiga modeller.

Dagens Nyheter bedriver den värsta skrämselpropaganda och skriver stort om varje forskarartikel som stödjer AGW-hypotesen men tystar ner verkliga data och andra forskares artiklar som ifrågasätter koldioxidhypotesen.

Tro inte på Dagens Nyheter. På Moderna Myter får du se verkliga data om isen. För övrigt kritiserade journalisten Åke Ortmark dagens journalister för att ha lagt sig platt för klimatalarmismen. De s.k."miljöjournalisterna" söker inte sanningen utan driver sin egen politiska agenda.

Andra bloggar om: , intressant.se

11 Comments:

At 17 maj, 2009 00:36, Anonymous Anonym said...

Graferna från http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/
Verkar ligga två veckor efter !?
Eller ha de slutat uppdatera sina grafer för sjöis den senaste tiden ?

pekkke

 
At 17 maj, 2009 00:45, Blogger Per Welander said...

pekkke: Är det inte så att linjen för maj 2009 avser 15:e maj? Då är de aktuella.

 
At 17 maj, 2009 08:23, Anonymous Jerker Andersson said...

Ang. isläget på antarktis. Cryosphere today uppdaterar normalt de graferna dagligen men den senaste veckan har de slutat med detta. Ingen kommentar på första sidan varför. Bilderna på isen uppdateras dagligen fortfarande.

jag kollar graferna dagligen och de är ofärandrade sedan en bra tid tillbaka.

Jag gissar på att data kollas upp av någon anledning och att en justering av det förflutna är på intågande.

Linjen avser 1:e maj, dvs gränsen för månadsskifte.

 
At 17 maj, 2009 08:30, Blogger Lejeune said...

Per, hoppas att Du mailar länkar till detta till dom ledande "miljöjournalisterna". Det vore dom nog tacksamma för!

 
At 17 maj, 2009 09:37, Blogger Per Welander said...

Jerker: Tack för det. Ska uppdatera så fort nya data kommer in. Har också lagt in ett förtydligande.

 
At 17 maj, 2009 09:44, Anonymous Anonym said...

Enligt uppgift ligger nu värdena inom +/-2SD. Detta antas vara "normal" variation runt medelvärdet. Vet du Per varför just 2SD antas vara "normal" variation förutom den rent statistiska definitionen alltså?
/Jan L

 
At 17 maj, 2009 10:34, Blogger Per Welander said...

Jan L: 2SD är nära 95% konfidensintervall. Gillar själv inte sättet det används på här. Bygger på att data är normalfördelat runt ett medelvärde. I själva verket är det mer likt cykliska förlopp där sannolikheten är stor att om en månads värde ligger utanför +-2SD är också nästa månad det. Likaså finns en påverkan från ett år till nästa. Att hamna utanför 2SD visar att "något onormalt har hänt". Men detta behöver inte vara så onormalt då 2SD beräknats på en mycket kort specifik tidsserie, t.ex. 1979-2000.

Vad jag vill komma till är att 2SD baserat på en kort tidsserie missar längre cykliska förlopp.

 
At 17 maj, 2009 20:43, Anonymous Jerker Andersson said...

Jag tror jag har funnit orsaken till varför data för isarean på arktis och antarktis är gammal.
Jag fann följande på Whats up with that:

"the cryosphere site has not been updated for about ten days. Why not?

REPLY: According to Walt Meier, the server that provides them with raw satellite data is not updating – Anthony"

 
At 20 maj, 2009 17:39, Blogger Peter said...

Hello, angaaende ett aeldre inlaegg du hade paa mikael staldals blogg
http://www.staldal.nu/blog/2007/03/26/galet-att-forbjuda-glodlampor/comment-page-1/#comment-979

Jag skriver om varfoer energi-sparar resonemanget ej haaller
-- aeven om man accepterar
koldioxid-resonenanget --

http://www.ceolas.net

bl a utfoerligt varfor vitvaru- o glodlamps- forbud aer fel

The freedom to buy what you want
http://ceolas.net/#el30x

haelsningar
peter i irland

 
At 01 juni, 2009 10:58, Anonymous Bosse J said...

Alldeles oavsett hur det ligger till med klimathotet så tycker jag att vi måste sätta stopp för den vansinniga miljöförstöring vi oneklingen ändå håller på med. Olja, gas etc är också ändliga resurser. Onödiga transporter av både människor och gods runt om i världen samt en idiotisk jakt efter konstant tillväxt måste det helt enkelt bli stopp på. Centraliseringar, vilka resulterar i längre transporter, i många fall färre arbetstillfällen och ofta sämre säkerhet (t.ex matförsörjningen) Om vi inte själva gör det i tid så kommer vi förr eller senare ändå tvingas till det.

 
At 18 juni, 2009 18:07, Anonymous Anonym said...

Bosse J har helt rätt, det är inte så att naturen har resurser som räcker oändligt länge, förnyelsebart är en cirkel som går att återproducera, men mycket annat är inte det, utveckla det som finns till miljövänligt o ge fan i att expandera under tiden.

 

Skicka en kommentar

<< Home