fredag, april 17

Stockholms stads klimatsvammel

Stockholms stad har kommit med en skrift om "Klimatsmart i hemmet" (pdf). En skrift där politikerna ska få dig att äta mindre kött, äta potatis istället för ris, byta till kvicksilverlampor, inte skriva ut mail i onödan, köp hållbara möbler etc. Pekpinnarna vet inga gränser nu när man vill styra ditt liv. Medborgarna behandlas som omogna barn. Vem vill förresten köpa ohållbara möbler!?

Är du med frågar dessa byråkrater? Nej, jag är inte med. Jag vill själv bestämma över vilken temperatur jag har i min bostad.

Man kallar det klimatsmart vilket är fånigt. Att utsläppen av koldioxid skulle påverka klimatet är bara en obevisad hypotes. Denna hypotes gillar byråkrater och politiker då de kan öka skatten på medborgarna samt försörja ytterligare tusentals byråkrater.

I skriften påstås att om du väljer grön el så ska du minska dina växthusgasutsläpp med 165 kg per år. Detta är inte sant. I Sverige produceras 90% av all el utan koldioxidutsläpp. Kärnkraft räknas av någon konstig byråkratisk anledning inte som grön el.

Vad händer om du som konsument väljer grön el eller "bra miljöval"? Minskar växthusgasutsläppen? Nej de påverkas inte alls. El måste produceras samtidigt som den konsumeras. All el blandas i elnätet. Om inte produktionen ändras så ändras inga växthusgasutsläpp. När du väljer grön el så förbinder sig elbolaget att köpa in denna mängd el från produktion av denna typ (vattenkraft, vindkraft..). Men så länge inte nästan alla väljer grön el påverkas ingenting. Utsläppen blir oförändrade. Din del av utsläppen är oförändrade. Eftersom all el blandas går det inte att hänföra just din el som grön. Så att utsläppen minskar om du väljer grön el är en bluff.

De som köper in från vindkraft råkar ut för att propellrarna står stilla när det inte blåser. I länder med mycket vindkraft måste då reservkraftverk som har utsläpp startas. Vindkraften är därmed inte en bra energikälla. Vindkraften är en katastrof helt enkelt.

Sen kan var och en vilja få ner sina elkostnader. Men för detta behövs inga löjliga pekpinnar. Det fattar var och en att om man släcker lampan minskar elförbrukningen. Stockholms kommun borde använda sina skattepengar på vettiga saker istället för detta klimatsvammel. Det finns behov i sjukvård, äldrevård, brottsligheten är hög o.s.v.

UPPDATERING 2009-06-14: Dagens Nyheters Malin Siwe har skrivit en balanserad artikel där miljöborgarrådet Ulla Hamilton kritiseras. Hoppas detta är starten för att journalister börjar med kritisk granskning och inte bara vara en del av makten.

Andra bloggar om: , intressant.se

9 Comments:

At 17 april, 2009 08:01, Anonymous Peter said...

Rättelse: 100% co2-fri el skall det väl ändå vara? Vi har ju förnärvarande ett elöverskott. Det innebär att de där sista 5-10 procenten inte köps in från dansk kolkraft längre, alltså 100% vatten och kärnkraft. :)

 
At 17 april, 2009 08:26, Blogger Per Welander said...

Peter: Just nu har vi ett elöverskott men vissa dagar ändå en elimport (se Nordpool). Dessutom finns det mindre produktion av el som inte är CO2-fri.

Men visst blir hela ännu löjligare då Sverige redan i stort är CO2-fria vid elproduktion. Och jag anser dessutom att CO2-utsläpp inte spelar någon roll.

 
At 17 april, 2009 12:18, Anonymous Anonym said...

"Kärnkraft räknas av någon konstig byråkratisk anledning inte som grön el."

Jag håller med Peter. Med grön el är det brukligt att mena förnybar och långsiktigt hållbar el.

Kärnkraften släpper inte lika mycket koldioxid som förbränning av fossila bränslen. Men det gör inte kärnkraften förnybar.

Och kärnkraften kan väl bara sägas vara långsiktigt hållbar om det går att trolla bort miljöpåverkan från uranbrytning, rutinutsläpp av radioaktiva ämnen, risker för stora olyckor, kärnvapenspridningsrisker, och produktion av mycket miljöfarligt avfall.

Men jag antar att du tror att trollstaven heter 4:e, eller 5:e, eller 6:egenerationens kärnbränslecykler?

 
At 17 april, 2009 18:30, Anonymous Steve said...

Tänk i tid på att skaffa ett litet lager av glödlampor. I september ska 100-wattarna och alla matta glödlampor försvinna. En hel del människor är sedan länge drabbade av el-överkänslighet, och många andra säger redan nu att den nya sortens lampor känns obehagliga.

 
At 17 april, 2009 19:36, Anonymous Anonym said...

Kärkraften står för 40% av koldioxidutsläppen när man slår ihop siffrorna från upparbetningen. Vilket det rimligtvis oxå borde göras.


Kolkraft är framtiden, billigast och mest energieffektivast.

 
At 17 april, 2009 22:12, Blogger benke said...

Till anonym,

kärnkraft är det bästa långsiktigt. Frankrike t.ex har sin el-konsumtion till ca 80% täckt av kärnkraft. Frankrike upparbetar sitt uran om och om och om igen. Länder som USA och jag gissar Sverige, gör inte det utan "slänger" över 90% av den energi som fortfarande kan utvinnas.

Frankrike har visat att det är en källa till energi som kan tas tillvara under en låååång tid framåt.

Vad gäller risker för stora olyckor eller kärnvapenspridning så fins inga belägg för detta. Dessa argument är enbart känslomässigt underbyggda. Inte faktamässigt dito.

De två kända olyckorna av rang är Harrisburg i Pennsylvania och Chernobyl i Sovjet. Båda dessa olyckor var av samma karaktär, men medan Harrisburg hade lager på lager av skyddande skal så hade Chernobyl inget sådant. Därav skillnaden i utgång.

 
At 18 april, 2009 20:41, Anonymous Magnus said...

Som stockholmare och kommunalskattebetalare blir man bara förb...ad. Politiker tar varje chans att få peta i alt. beskatta undersåtars privatliv. Känner de inga begränsningar över huvudtaget? Tjänare de oss eller vi dem?

 
At 29 april, 2009 18:31, Anonymous Anonym said...

Vill öppna med att säga att Moderna Myter är ett lysande forum och motvikt till nu rådande klimathysteri. Dock när det gäller vindkraftens dåliga ekonomi håller jag, för första gången, inte med dig riktigt. Ett bra exempel är vindkraftverken på Ljusterö. Våldsamt motstånd från boende, bullrigt, fult, synd om fåglarna sa dom, ända tills elräkningen kom...

 
At 14 juni, 2009 19:48, Blogger Jonas said...

Till dig som skrev om vindkraft på Ljusterö. Skulle jag vilja fråga hur det Ljusterö skulle kunna fungera som motbevis mot artikeln?

Motståndet mot vindkraft på Ljusterö är ju kompakt. Det är få som vill ha 23 brummande Kaknässtorn på Ljusterö.

Personligen har jag svårt att tycka att skribenten skulle ha fel i den här frågan. Elräkningen blir ju inte lägre med vinkraft den blir högre. Välj godtyckligt elbolag och titta på prislistan själv (notera att vindkraften dessutom är subventionerad).

 

Skicka en kommentar

<< Home