onsdag, april 29

Varför har politikerna gift fast sig med vindkraften?

Av någon anledning älskar våra politiker vindkraft. Propagandamaskinen går för högvarv via gammelmedia och offentliga myndigheter. Vindkraft "är framtiden och miljövänligt".

Men varför måste då vindkraften subventioneras så kraftigt om det är framtiden? Vindkraften är en katastrof på alla sätt. Nackdelarna syns överallt.

1. Produktionskostnaden är så hög att den måste skattesubventioneras.
2. Störande oljud i form av infraljud osakar olägenheter för allmänheten. Stora säkerhetsavstånd krävs.
3. Stora vindkraftverk orsakar ljusstörningar för allmänheten. De måste ha roterande ljus på toppen.
4. Produktionen av elkraft är ojämn så reservkraft måste finnas. Den är ofta fossildriven.
5. Stora påfrestningar sker på kraftnätet vid utbyggnad.
6. En stor säkerhetszon krävs då propellrar kan kollapsa samt lossnande is flyga långt.
7. Fågellivet kan skadas. Propellarna halshugger fåglarna.
8. Vindkraftverken förfular vår vackra natur.
9. Sett över livscykeln orsakar vindkraften mer CO2-utsläpp än vattenkraft och kärnkraft. (Nu anser jag att CO2-utsläppen inte har någon betydelse).
10 Vindkraften gör oss alla fattigare vilken hotar skola, vård, pensioner och omsorg m.m.

Sammanfattninsvis är vindkraften en ekonomisk katastrof och en sanitär olägenhet. Men ändå har politikerna med EU i spetsen givit vindkraften status av PK (politisk korrekt). Att då ifrågasätta denna vågar inte gammelmedia som blivit en del av makten.

Här är två videos om vindkraftverk.

Till politiker: Stoppa skattesubventionerna av vindkraften! Planekonomi har aldrig fungerat förut och kommer inte att fungera i framtiden. Lär av Nordkorea och gamla Sovjetunionen. Sluta styras av känslor och gå på fakta!

Andra bloggar om: , intressant.se

torsdag, april 23

Vindkraften är en katastrof - motståndet växer

Det finns en hemsida - www.landskapsskydd.se - samt ett upprop på densamma mot vindkraften. Hemsidan är mycket seriös och läsvärd.

Stora vindkraftverk förfular vår natur, är bullerstörande och ljusstörande. De subventioneras av politikerna (läs skattebetalarna) och står ekonomiskt inte på egna ben. De kräver reservkraft vilket ofta är fossilbaserad. Vissa studier har visat på en skada för fågellivet. Ljusstörande är de för att höga vindkraftverk måste ha blinkande ljus på toppen.

I politikernas planer, som bygger på ett vansinnigt EU-direktiv, ska hela Sverige smutsas ner med mängder av vindkraftverk. Lägger återigen in länken till studien (engelska, pdf) som visar vilken ekonomisk katastrof vindkraften blir.

Stoppa utbyggnaden och skattesubventionerna av vindkraften!

Andra bloggar om: , intressant.se

måndag, april 20

Uppföljning av isen vid polerna - del 2

Vi fortsätter att följa upp hur isarna vid polerna utvecklar sig. Till skillnad från alla spekulationer använder vi verkligheten. Dagens Nyheter är en rabiat klimatalarmistisk tidning. Hela tiden citeras någon forskare som pekar på någon modell som säger att det ska bli katastrofal uppvärming. Alla andra forskningsrapporter som motsäger detta undertrycks och nämns aldrig.

För att ta två exempel från Dagens Nyheter. Förra året larmades det att sommarisen helt skulle försvinna detta år (2008) [länk]. I själva verket ökade sommarisen jämfört med föregående år. I år har Karin Bojs, överste alarmistpräst, kommit med nya varningar och spekulationer [länk]. Nu pratas det om isfritt om elva år!!?? Var är Dagens Nyheters ursäkt för det felaktiga larmet förra året?

Citat Karin Bojs:

Och troligen mindre än det hade varit på tusentals eller till och med miljontals år.

Karin Bojs syftar här på sommarisen vid Arktis. Vilken källa hon har för denna vidlyftiga spekulation framgår inte. Faktum är att vi inte ens säkert vet hur lite sommaris det var på 1930-talet. Ögonvittnesskildringar talar om lite is på 1930-talet men de täcker ändå bara ett litet fragment av totala ytan.

De rapporter från bl.a. NASA som förklarat att sommarisen 2007 var låg p.g.a. exceptionella vindar och strömmar har Bojs helt tappat bort. Likaså att svart sot står för halva uppvärmningen av Arktis [länk].


Hur ser det ut idag då?

Bilden ovan visar isläget vid Arktis. Röda kurvan visar 2009. Inget onormalt jämfört med senaste sju åren. Något under normal om tiden 1979-2007 är referens men lite över de senaste sju åren.

Här ser du totala ismängden från både Arktis och Antarktis samt anomalin. Vi ligger ca 800.000 km2 över det normala. Var är den katastrofala globala uppvärmingen?

Vill du söka efter fakta så gå ut på Internet. Dagstidningarna har så undermålig vetenskapsjournalistik att du bäst låter bli att läsa dem. "Vetenskapsjournalisterna" från gammelmedia kommer ofta från miljörörelsen och har ingen aning om matte, fysik eller kemi. Sen kan de få allehanda PK-priser (PK=Politiskt Korrekt) för vad de skriver. Men vetenskapligt undermåligt är det för det mesta när det gäller klimatet.

Andra bloggar om: , intressant.se

fredag, april 17

Gröna bubblan brister - varje grönt jobb förstör 2.2 riktiga jobb

Den gröna bubblan är på väg att brista. En ny studie visar att varje nytt grönt jobb förstör 2.2 vanliga jobb. Här är en [länk] till studien som är på engelska (pdf).

Spanien, som är det land i EU som satsat hårdast på gröna jobb samt vindkraft + solenergi, har drabbats värst. Dessa energikällor klarar sig inte utan stora skattesubventioner. När denna andel växer så stiger kostnaden för staten och det blir dyrt, mycket dyrt. Varje grönt jobb inom vindkraft har kostat skattebetalarna över 1.000.000 Euros. Med dagens urusla kronkurs motsvarar det 11.000.000 kronor per grönt jobb.

Även om studien avser Spanien så finns det ingen anledning att tro att det skulle bli bättre och billigare i Sverige.

När nu Alliansen hänger på flummet från den röd-gröna röran och Maud Olofsson lyriskt pratar om alla nya gröna jobb som ska komma fram och Sverige vara ett föregångsland blir man mörkrädd. Detta kommer att förvärra arbetslösheten enormt samt fördyra våra energikostnader. T.ex. 400.000 nya gröna jobb kommer att slå ut 880.000 riktiga jobb. Hela satsningen på förnyelsebara energikällor blir en ekonomisk katastrof. EU:s direktiv om förnyelsebar energi för Europa är en katastrofal felsatsning.

Gröna bubblan håller på att spricka. När ska våra politiker vakna? Dags att ta sig bort från flummet och till verkligheten. Sluta skattesubventionera vindkraften! Får politikerna fortsätta så här kommer vi alla att bli mycket fattiga. Se till att bekämpa arbetslösheten genom ge förutsättninggar för att skapa riktiga jobb, inte via vindkraft förstöra jobb.

Andra bloggar om: , intressant.se

Stockholms stads klimatsvammel

Stockholms stad har kommit med en skrift om "Klimatsmart i hemmet" (pdf). En skrift där politikerna ska få dig att äta mindre kött, äta potatis istället för ris, byta till kvicksilverlampor, inte skriva ut mail i onödan, köp hållbara möbler etc. Pekpinnarna vet inga gränser nu när man vill styra ditt liv. Medborgarna behandlas som omogna barn. Vem vill förresten köpa ohållbara möbler!?

Är du med frågar dessa byråkrater? Nej, jag är inte med. Jag vill själv bestämma över vilken temperatur jag har i min bostad.

Man kallar det klimatsmart vilket är fånigt. Att utsläppen av koldioxid skulle påverka klimatet är bara en obevisad hypotes. Denna hypotes gillar byråkrater och politiker då de kan öka skatten på medborgarna samt försörja ytterligare tusentals byråkrater.

I skriften påstås att om du väljer grön el så ska du minska dina växthusgasutsläpp med 165 kg per år. Detta är inte sant. I Sverige produceras 90% av all el utan koldioxidutsläpp. Kärnkraft räknas av någon konstig byråkratisk anledning inte som grön el.

Vad händer om du som konsument väljer grön el eller "bra miljöval"? Minskar växthusgasutsläppen? Nej de påverkas inte alls. El måste produceras samtidigt som den konsumeras. All el blandas i elnätet. Om inte produktionen ändras så ändras inga växthusgasutsläpp. När du väljer grön el så förbinder sig elbolaget att köpa in denna mängd el från produktion av denna typ (vattenkraft, vindkraft..). Men så länge inte nästan alla väljer grön el påverkas ingenting. Utsläppen blir oförändrade. Din del av utsläppen är oförändrade. Eftersom all el blandas går det inte att hänföra just din el som grön. Så att utsläppen minskar om du väljer grön el är en bluff.

De som köper in från vindkraft råkar ut för att propellrarna står stilla när det inte blåser. I länder med mycket vindkraft måste då reservkraftverk som har utsläpp startas. Vindkraften är därmed inte en bra energikälla. Vindkraften är en katastrof helt enkelt.

Sen kan var och en vilja få ner sina elkostnader. Men för detta behövs inga löjliga pekpinnar. Det fattar var och en att om man släcker lampan minskar elförbrukningen. Stockholms kommun borde använda sina skattepengar på vettiga saker istället för detta klimatsvammel. Det finns behov i sjukvård, äldrevård, brottsligheten är hög o.s.v.

UPPDATERING 2009-06-14: Dagens Nyheters Malin Siwe har skrivit en balanserad artikel där miljöborgarrådet Ulla Hamilton kritiseras. Hoppas detta är starten för att journalister börjar med kritisk granskning och inte bara vara en del av makten.

Andra bloggar om: , intressant.se

onsdag, april 15

Globala temperaturen Q1 2009

Här kommer en uppdatering hur globala temperaturen varit de tre första månaderna av 2009.

Månad RSS   UAH     HadCRUT     GISS
Jan     0.322  0.304         0.375     0.51
Feb     0.230  0.347         0.345     0.41
Mars   0.172    0.208         ?         0.47

GISS rapporterar kallaste mars sen år 2000. RSS rapporterar att det varit ovanligt kallt första kvartalet norr om 60:e breddgraden. Den av IPCC förspådda snabba uppvärmningen saknas fortfarande. Vi har dessutom inget La Nina i år.

Solen har varit ovanligt lugn och solcykel 24 har ännu inte kommit igång. Det hela påminner om ett Dalton minimum.

Nir Shaviv, som deltog i internationella klimatkonferensen i New York, förklarar i en artikel varför det finns en förstärkande effekt av TSI (total solinstrålning). Det är att låga molnen påverkas av kosmiska strålningen. Genom att titta på temperaturen och värmebalansen i oceanerna kan detta härledas. Shaviv ger IPCC en känga också för att de inte tar tillräcklig hänsyn till soleffekten.

Hur isarna vid polerna utvecklas följer jag upp i andra inlägg. Dagens Nyheter och Svt rapporterar ju ofta om den katastrofala avsmältningen i Arktis. Här på Moderna Myter kommer du att få sanningen om isarna och inga sagor. Vi använder oss av verkligheten för att avslöja klimatbluffen.

Att utsläpp av växthusgaser skulle kunna orsaka en katastrofal uppvärmning är bara en obevisad hypotes. Modellerna som utgör grunden för denna hypotes är inte användbara för att göra prognoser. Du matas dagligen med grova felaktigheter om klimatet i denna historiens största bluff.

Andra bloggar om: , intressant.se

måndag, april 6

Moderna Myter följer upp havsisen vid polerna 2009

AGW-anhängare pratar ofta om att avsmältningen av isen vid polerna är ett "bevis" på globala uppvärmningen och att isen vid Arktis kommer att vara helt borta inom kort. Dagens Nyheter påstod att Nordpolen skulle vara isfri redan förra året [länk]. Som vanligt i klimatfrågor hade Dagens Nyheter helt fel. Pär Holmgren åker land och rike runt och visar kurvor på sommarisen i Arktis. Al Gore påstår att Arktis kommer att vara isfri om fem år.

Sommarisen har krympt i Arktis sen 1990 men återhämtade sig något 2008. Vinterisen har legat något under medelvärdet. Antarktis is har samtidigt legat över det normala. Observera att data endast finns sen 1979 då satellitmätningar påbörjades. Huruvida det var mer eller mindre is på 1930-talet vet vi inget om. Det finns också en korrelation mellan AMO (Atlantens oscillation) och isarean i Arktis. Men jag vill vara försiktig med att dra slutsatser från sådana korrelationer.

Så därför kommer jag även detta år att följa upp hur det egentligen blir. Inga Al Gore eller Dagens Nyheter sagor utan de sanna verkliga värdena.

Läget i Arktis idag är:
Isarean vid Arktis 2009-04-04. Källa: Arctic ROOS

Läget är som 2008. Något under medelvärdet för åren 1979-2007.

Så här ser det ut i Antarktis
Isarean i Antarktis. Källa NOAA

Röda kurvan ovan visar att isarean är ca 700.000 km2 över normalvärdet.

Källa NOAA

Om vi lägger ihop isarean vid Arktis och Antarktis så är läget mycket nära det normala som den röda kurvan visar.

Globala uppvärmningen har åtminstone tillfälligt avstannat de senaste tio åren. PDO (Stilla Havets oscillation) har gått in i en negativ fas, havsvattnets temperatur har sjunkit något. Allt detta talar för att isen inte kommer att smälta mycket mer. För en ökad avsmältning talar att utsläppen av sot ökat. Enligt en studie publicerad i Nature Geoscience är black carbon orsaken till 50% av uppvärmingen i Arktis sen 1890[länk].

Den låga nivån på sommarisen i Arktis 2007 berodde på exceptionella vindar och strömmar - inte på några utsläpp av koldioxid.

Tidigare artiklar länk länk länk

Andra bloggar om: , intressant.se