måndag, mars 23

Rymdstorm kan slå ut Sverige

Du har säkert varit med om kortare strömavbrott. I stort sett allt stannar och du väntar till strömmen kommer tillbaka. Tänk dig att större delen av elen slås ut för lång tid i Sverige. Vad blir konsekvenserna? Hur sannolikt är det?

NASA har betalat för en rapport utgiven av National Academy of Sciences (NAS). Den handlar om konsekvenserna av ett större utbrott av solen. Rapporten handlar mest om USA men Sverige och Norge sägs i rapporten vara extra känsliga för detta. Detta för att vi ligger på en hög latitud.

Vad som hotar är ett enormt utbrott av plasma från solen. Plasman består av laddade högenergipartiklar. När denna träffar jorden ändras magnetfälten och det induceras starka strömmar i elnätet som i sin tur slår ut elutrustning såsom transformatorer. Med slås ut menas att transformatorerna smälter ner. Stora delar av elnätet blir helt utslaget. Kärnkraftverken nödstoppas automatiskt.

Just detta inräffade i liten skala 1989 i Quebec. Elen slogs ut i ett stort område, sex miljoner människor blev utan el efter ett plasmautbrott från solen.

"We're moving closer and closer to the edge of a possible disaster," says Daniel Baker, a space weather expert based at the University of Colorado in Boulder, and chair of the NAS committee responsible for the report.

Det hittills värsta kända utbrottet av svårt rymdväder inträffade 1859 - den så kallade Carrington händelsen. Under åtta dagar pågick utbrottet.

NAS-rapporten påpekar också att det är oerhört svårt att få folk att förbereda sig för en potentiell kris som aldrig hänt förut och kanske inte inträffar inom flera decennier. Även om några reservtransformatorer finns så handlar det om att nya måste byggas. Det tar åtminstone ett år.

Källa

Min kommentar: Dessa ovanliga händelser är inte helt omöjliga. För 150 år sedan skulle en plasmastorm inte fått några allvarliga konsekvenser. Men dagens Sverige är uppbyggt kring elektricitet. Vad som händer utan el är att samhället snabbt kollapsar speciellt i städerna. Dricksvattnet tar slut när vattnet sinar i vattentornen. Transporterna upphör då tunnelbanan stannar, bussar och bilar kan inte tankas. Sker det på vintern så fås stora problem med uppvärmningen. En olje- eller vedpanna är bra att ha men bergvärme, fjärrvärme etc. försvinner. Även om folk får tag i vatten så tar maten snabbt slut. Den går inte att distribuera. I artikeln talar man om många miljoner döda (gäller USA).

I händelse av krig finns också risk för att elen slås ut. Vad kan man göra som privatperson frånsett att hoppas att händelsen aldrig inträffar? Tja, se till att ha dunk för vatten hemma, ett matlager som inte behöver kylning, bilen tankad, många stearinljus hemma, ett triangakök med gott om rödsprit, ha möjlighet att värma bostaden med ved eller pellets, bli jägare etc.

Nu är det våra politiker som har ansvar för att bygga ett mindre sårbart samhälle. Dels att hindra att elnätet slås ut på grund av kaskadeffekter. Tillse att reservrutiner finns för finansiella transaktioner, tanka fordon (handpumpa) och det allra viktigaste - en krisplan. När nu försvaret nästan är nedlagt av våra politiker har Sverige tappat en viktig del i vårt försvar mot civila katastrofer.

Politikerna och svenska myndigheter verkar helt fokuserade på klimatet. Om det skulle bli en uppvärmning av jorden drabbas Sverige knappt alls. Vi har all tid i världen att förbereda oss. Kanske skulle lite mer kraft ägnas ut andra potentiella händelser. NAS-rapportens syfte är att sätta igång en diskussion.

Just nu kan vi sova lugnt. Solen är inne i en mycket stillsam period vid ett solminimum. Men om 3-4 år kan vi ha en aktiv sol igen och då ökar risken för utbrott.

Sen är nog de flesta människor trötta på katastrofteorier efter medias oseriösa rapportering om globala uppvärmningen. Men ingen kan säga att NASA och NAS är en oseriösa i denna fråga. NASA kan möjligheten ha ett egenintresse för att öka anslagen. Återigen får jag rekommendera boken "The Black Swan" för att öka kunskapen om osannolika händelser.

10 Comments:

At 24 mars, 2009 06:18, Anonymous Anonym said...

En liten justering.

Du säger: "Dricksvattnet tar slut när vattnet sinar i vattentornen. "

Detta är inte sant, vatten försörjningen har normalt sett dieselreservkraft och därmed så har man säkerställt vattenförsörjningen vid strömavbrott.
Vi hade ingen brist på vatten här nere i skåne varken under stormen Gudrun eller Per tex.

Vi har inget vattentorn längre utan trycket hålls uppe av pumpar så försvinner elen så försvinner trycket i ledningarna nästan direkt.

 
At 24 mars, 2009 11:07, Blogger Per Welander said...

Jerker: OK men vattentorn borde klara ett antal timmars eller upp till ett dygns vattenförsörjning. Finns det normalt reservkraft är läget bättre.

 
At 24 mars, 2009 12:41, Anonymous Anonym said...

Vad tur att jag har ett torp med vedspis bara 5 år gammal 8 kwh spridningsvärme.
Brunnen 20 meter från ytterdörren som reserv.
3 st Klass 1 vapen, 30-06, 308, 270för framtidens jakter och en del ammo.
Inte långt till skogen...det finnes hopp om överlevnad, kanske man skall bunkra en massa rödvinsboxar också för alla events.
Hälsar U.

 
At 24 mars, 2009 14:56, Blogger Thomas Palm said...

Man kan rädda elnätet om man slår av allt i förväg. Problemet är att man inte får så många timmars varning, och man kan bara veta att det finns en risk att drabbas, så bra är prognoserna inte att man kan veta säkert.

Så vad gör man: tar en stor kostnad i form av ett politiskt beslutat strömavbrott som kanske inte behövs eller kör på som vanligt i hopp om att inget inträffar? Påminner lite om debatten kring koldioxid...

 
At 24 mars, 2009 17:34, Blogger Gunnar Littmarck said...

Thomas Palm
Jag tycker inte alls att det liknar samhällets resursanvändning att minska sina CO2 utsläpp.

Hittills har ledarna ökat dem och vägrar ta de stora billiga greppen, ty de bryter mod skuld och måttlighets religionen.

Vi kan enkelt och billigt ha dubbla elsystem till allt.

Vi kan enkelt ha ett avstängd alltid...

Ingen kostnad mot dagens slöseri...

Om bara vi hjälper jorden att minska sitt antal av stora atomkärnor lite fortare...

(de kommer ändå finnas kvar då solen förgasar oss, men inte fullt så många)

Bara lilla betydelselösa Sverige slarvar bort mellan 300 och 500 miljarder per år....

En stor del ger dessutom:
Lägre livskvalitet,
ökade kostnader, minskad säkerhet, ökad ångest och ökade sjukdomssymptomer.

 
At 24 mars, 2009 19:09, Anonymous Anonym said...

Den som är intresserad av Taleb, kan surfa in på http://www.econtalk.org/
där han blev intervjuad i veckans radioprogram om just sina teorier.

Janne

 
At 24 mars, 2009 20:00, Anonymous Anonym said...

En NASA-text om the Carrington flare 1859 berättar att den gav norrsken så långt söderut som Kuba, och att pappersrullar i telegraf-mottagarna fattade eld, på sina håll. Mindre solstormar har kommit t.ex. 1972, 1989 -- och 2005, då GPS-systemet gick ner under tio minuter. Nederst finns en länk till Carrington's original-rappport från 1 sep 1859. Plus ett par länkar till texter om sannolika följder av en liknande storm idag.

(Den första elektriska telegrafen kom i England 1838. Första kommersiella linjen i USA, Washington DC - Baltimore, kom 1844. Sveriges första linje, Stockholm - Uppsala, kom 1853.)

 
At 30 mars, 2009 11:53, Anonymous Oliver said...

FEL!

"En olje- eller vedpanna är bra att ha men bergvärme, fjärrvärme etc. försvinner"

Fjärrvärme värms upp av gas/kol etc och inte ström!

 
At 30 mars, 2009 12:01, Blogger Per Welander said...

Oliver: Att det värms upp på detta sätt för fjärrvärme vet jag. Men frågan är om distributionen sker utan ström. Det är trots allt vatten som ska pumpas runt.

Någon bland läsarna som är kunnig och kan reda ut detta? Är produktion och distribution elberoende?

 
At 31 mars, 2010 21:33, Anonymous Anonym said...

Oliver! Hur tror du den kommer till husen? Elektriska styrsystem kanske??

 

Skicka en kommentar

<< Home