måndag, mars 9

President Klaus och professor Lindzen har öppningstalat

EU:s president Vaclav Klaus talade först vid middagen på den internationella klimatkonferensen i New York. Klaus är en mycket övertygad skeptiker och dessutom en kunnig sådan. Klaus är ganska pessimistisk om möjligheterna att påverka andra politiker. Han anser inte att skeptikerna vinner mark på det politiska planet. Som tröst påpekade han att i hans hemland Tjekien är det bara 10% av befolkningen som tror på AGW.

President Klaus antydde också vad han tyckte om FN som organisation. Som politiker har han svårt att tala i klartext så man måste läsa mellan raderna.

Richard Lindzen är en av de vetenskapligt mest kunniga på skeptikersidan. Han ser hela AGW-rörelsen som en politisk rörelse. Vetenskapen säger en sak medan politiker och organisationer en annan sak. Just olika organisationer anser Lindzen har kidnappats av miljörörelsen. De har inte medlemmarnas stöd i AGW-frågan. Just därför borde medlemmarna avsäga sig sitt medlemskap.

Lindzen sa också att det nu finns säkra bevis från satellitmätningar att det existerar en negativ återkoppling till uppvärmingen. Detta därför att långvågiga (IR) utstrålningen ökar med ökande temperatur vid jordytan. IPCC:s modeller antar en positiv återkoppling dvs mer värme "fastnar" i atmosfären och utgående IR-strålningen inte ökar propotionellt.

Lindzen varnade också skeptikerna att falla i samma fälla som AGW-anhängarna beträffande solens påverkan. Det finns inga bevis för att solens variationer direkt påverkar temperaturen. Cirkulationen har också en stor påverkan.

Lindzen är dessutom en utmärkt talare och jag kan garantera att ingen klimatalarmist skulle vilja möta honom i en klimatdebatt.

Tänker återkomma efter hemkomst med lite djupare vetenskapliga kommentarer av de föredrag jag tycker är mest intressanta.