torsdag, mars 12

Positiv och negativ återkoppling

När nu klimatkonferensen i New York är över så återstår en hel del efterarbete. Presentationerna var som vanlig Power Point och de sammanfattar ofta de senaste rönen. Sen får vi deltagare också tonvis med papper. Min idé är att ta ett par av de intressantaste föredragen och skriva inlägg om dem här. För detta behöver jag läsa en hel del och inläggen kommer så småningom.

Tänkte börja med att förklara vad positiv och negativ återkoppling är. Huruvida det finns positiv eller negativ återkoppling vid mänskliga växthusgasutsläpp är den stora tvistefrågan mellan klimatalarmister och klimatrealister. En annan skiljelinje är vad som driver klimatet, återkommer i ett senare inlägg till detta.

Nu till återkopplingen. Kan vara elementärt för en del men bakgrunden hos läsarna varierar betydligt.

Tänk dig att vi har en kastrull med vatten på spisen. Vi sätter på ett lock på kastrullen till hälften. Sen sätter vi på spisen på låg nivå. Så småningom stabiliseras temperaturen i vattnet. Vi får jämvikt i temperaturen och in- respektive utstrålning. Antag att vi får 40 grader och det är vårt startläge.

Fall A med ingen återkoppling. Om vi nu skruvar upp nivån på spisplattan något kommer temperaturen att höjas. Säg att vi får 50 grader när jämvikt inträtt. Locket ändrar vi inte utan det ligger kvar till hälften.

Fall B med positiv återkoppling. Locket kommer automatiskt att stängas vid högre temperatur, mer ju varmare vattnet i kastrullen blir. Vi startar vid 40 grader som i fall A med locket på till hälften och skruvar upp värmen på spisen lika mycket som i fall A. Temperaturen höjs och locket börjar då stängas. Vid jämvikt (stabil temperatur) kommer temperaturen att bli högre än i fall A, säg 60 grader.

Fall C med negativ återkoppling. Locket kommer automatiskt att öppnas vid högre temperatur. Vi startar med locket på till hälften, höjer värmen på spisen och när temperaturen i vattnet stiger så öppnas locket. Jämvikt kommer att inträffa vid säg 45 grader.

Om vi går till klimatmodellerna som AGW-anhängarna använder sig av så använder de sig av en positiv återkoppling vid ökande temperatur. Effekten av CO2 -> temperatur är logaritmisk så att varje ytterligare tillskott ger en minskad effekt på temperaturen. Detta är klimatalarmister och klimatrealister ganska överens om. Men sen antar alarmisterna att en stark positiv återkoppling finns pga av ökad mängd vattenånga, vilket är den viktigaste växthusgasen, samt förändring av albedo. Utan denna positiva återkoppling skulle en fördubbling av CO2 få en effekt på temperaturen under en grad. Alarmisternas katastrofscenario skulle utebli.

Albedo är hur mycket ljus som diffust reflekteras från ett föremål. Snötäckt mark reflekterar mer är barmark för att ta ett exempel. Om solen lyser på en yta som är snötäckt respektive är barmark värms barmarken upp mer än den snötäckta ytan.

Den ökade mängden vattenånga påverkar även molnbildningen vilket i sin tur kan ha en både positiv och negativ återkoppling på temperaturen. Om solens instrålning skyms så får vi en negativ återkoppling (men frågan är om vi får mer moln vid ökande temperatur vilket inte alls är självklart). Likaså får vi en positiv återkoppling om molnen hindrar IR-strålning ut mot rymden. Molnbildning är en av de saker IPCC-modellerna är urusla på att simulera. Inte så konstigt då det är svårt, lokalt och komplext. Molnhöjden och typ av moln spelar också en stor roll för hur återkopplingen blir.

Jag ska inte gå djupare in i detaljerna nu och ovanstående är en förenkling av verkligheten. Men för att förstå de kommande inläggen måste man begripa begreppen positiv och negativ återkoppling.

2 Comments:

At 13 mars, 2009 21:04, Anonymous Anonym said...

Hej Per!

Tänkte tipsa om en intressant intervju med Evelyn Browning Garris som är en klimatolog som ger ut ett nyhetsbrev. Intervjun var den 7 mars i Financial Sense Newshours (FSN) veckovisa podcast som publiceras på www.financialsense.com varje lördag. Direktlänk till den del där intervjun är (drygt 31 min in): http://www.netcastdaily.com/broadcast/fsn2009-0307-3b.mp3

FSN brukar ha många intressanta gäster om olika ämnen, och med tanke på din hänvisning till Peter Schiff tidigare tror jag du kan uppskatta det övriga innehållet också, om du inte redan känner till FSN sen tidigare förstås.

Den aktuella intervjun handlar framför allt om PDO:s inverkan på klimatet i USA.

Mvh
Janne

 
At 13 mars, 2009 21:32, Blogger Per Welander said...

Janne: Intressant. Internationella klimatkonferensen handlade en hel del om PDO och dess påverkan på klimatet. Nya rön har framkommit. Återkommer om detta.

 

Skicka en kommentar

<< Home