tisdag, mars 17

Klimatkonferensen: havscirkulationen kan ensamt driva klimatet

På den internationella klimatkonferensen i New York framkom nya fakta om cirkulationens påverkan på klimatet. Flera talare forskade inom detta område och resultaten är okända för de utanför den vetenskapliga världen. Här kommer en sammanfattning.

Det finns tre huvudhyposer om vad som driver klimatet på kort sikt. Med kort sikt menar jag hundratals år med inte många tusentals år. Hur istider uppstår är ännu okänt även om bra hypoteser finns. De tre huvudhyposerna i det korta perspektivet är:

* Solen
* Växthusgaser
* Havscirkulationen

Med solhyposen inkluderar jag både de som anser att variationer i TSI (totala solinstrålningen) eller att kosmisk strålning styr klimatet. Jag betraktar detta som en hypotes då mycket av sambanden än så länge fås genom korrelationer. Men korrelationen är klart bättre än för CO2 som har låg korrelation.

Växthusgashypotesen skulle inte vara så kontroversiell om det inte vore för de positiva återkopplingarna. Hypotesen finns endast i ovaliderade modeller. Vissa delsteg har validerats men inte de stora stegen. Mot växthusgashypotesen talar även det faktum att klimatet ändrats tidigare utan mänskliga växthusgasutsläpp.

Cirkulationshypotesen, som jag ska beskriva här, bygger på att det är havets cirkulation som är den mest styrande faktorn för globala klimatet. På konferensen lyssnade jag till George Taylor, Roy Spencer och William Gray som talade om detta ämne. Dessutom hade jag tillfälle att prata enskilt med Taylor och Gray. Mycket ödmjuka och framstående forskare. I inlägget börjar jag med Grays resultat.

William Gray är professor em. i Atmospheric Science (jag har själv tidigare forskat och varit anställd vid ett amerikansk universitet inom just Atmospheric Science så det ligger mig varmt om hjärtat). Gray är övertygad om att cirkulationen styr klimatet och vädret. Betänk att 1% ändring av molnigheten räcker för att förklara alla temperaturändringar på 1900-talet. Gray är starkt kritisk till klimatmodellerna som antar att vattenånga och moln kommer att blockera IR-strålningen tillbaka till rymden och därmed få en högre temperatur. Nya satellitdata motsäger denna teori. Globala uppvärmningen sen 1975 har varit kopplad till en modest minskning av vattenånga i övre troposfären och en ökning av utgående IR-strålning (OLR, utgående långvågig strålning eller värmestrålning). Dessa uppmätta värden motsäger direkt IPCC:s modeller.

Min anm. En ökning av OLR sänker temperaturen då mer värme strålar ut.

Cirkulationen i haven oscillerar med olika cykler. En av de viktigaste är PDO (Pacific Decadal Oscillation). Det finns också MOC (Meridional Overturning Circulation) som styrs av strömmarna i Atlanten och Antarktis. Vid stark MOC får vi en global avkylning samt mer regn och tvärtom vid svag MOC. Oceanerna påverkar i sin tur atmosfären. Kallt vatten väller upp i områden och påverkar atmosfären. Värmemängden i oceanerna är långt större än i atmosfären.

Vi ser också att temperaturen omväxlande stigit och sjunkit med 30 års cykler de senaste hundra åren. Nu förespår Gray en kallare trend då PDO gått in i sin negativa fas. Han påstår också att CO2 bara står för 15-20% av globala temperaturändringen, resten kan hänföras till cirkulationen.

Under El Nino året 1998 var havet utanför Sydamerikas västkust ovanligt varmt. Detta påverkade jetströmmarnas bana och hela jordens temperatur.

Vidare anser Gray att IPCC:s modeller inte tar hänsyn till cirkulationen och då speciellt djuphavscirkulationen. Dessa påverkas i sin tur av saltvariationerna i havet.

Observationer och annan teoretisk analys indikerar att ingen eller mycket liten ökning av vattenånga kommer att äga rum vid en fördubbling av CO2. Om detta stämmer överskattar IPCC temperaturökningen med en faktor 3-4.

Speciellt intressanta är konvektionen vid cumulonimbusmoln (åskmoln) som täcker 2-3% av jordens yta. Modellerna klarar återigen inte att simulera dessa moln.

Nu till det intressanta. Uppmätta värden på vattenånga på olika höjd och IPCC:s modeller stämmer inte överens. IPCC överskattar mängden vattenånga på högre höjder och antar för stor blockering av IR-strålningen.

Felet som de olika IPCC-modellerna gör är identiska. De antar att relativa fuktigheten vid ökande temperatur kommer att vara konstant. Vid högre temperatur innebär det mer absolut fuktighet, ett exponentiellt förhållande. Detta baseras på en gammal teori från 1979, den s.k. Charney rapporten. Dessa orealistiska antaganden skulle också leda till högre temperaturer på medelhöjd över låga latituder. Men uppmätta värden motsäger återigen detta.

Sammanfattning: Uppmätta värden på vattenånga i atmosfären stämmer inte med IPCC:s modeller med stor avvikelse på högre höjder. Det leder till att positiva återkopplingen saknas och det blir bara lite varmare nästa hundra år. Oceanernas cirkulation kan ensamt förklara 80% av globala temperaturen.

Om detta stämmer och ytterligare en torped mot IPCC stämmer (återkommer till den) så kommer modellerna att vara vetenskapligt skjutna i sank. Den positiva återkopplingen saknas och det blir bara 0.3 - 0.8 grader varmare vid en fördubbling av CO2-halten.

Återkommer med fler referenser när de kommit ut. Allt är så nytt så alla dokument finns inte på nätet ännu.

Grays rapport från konferensen hittar du här.

Andra bloggar om: , intressant.se

26 Comments:

At 17 mars, 2009 20:59, Blogger Thomas Palm said...

Bara ett par kommenentarer. När du skriver "Det finns tre huvudhyposer om vad som driver klimatet på kort sikt" och "Men korrelationen är klart bättre än för CO2 som har låg korrelation" och "Mot växthusgashypotesen talar även det faktum att klimatet ändrats tidigare utan mänskliga växthusgasutsläpp" så förutsätter du att det bara kan finnas en faktor av betydelse vilket är fel. Du måste summera bidrag från alla komponenter och ändå får man en del brus pga inre processer som vi inte kan förutse.

Att somliga solforskare kan få så bra korrelation beror på att de inte har någon kvantitativ modell för hur solen skall påverka och därför anser sig fria att välja och vraka vilka parametrar de skall jämföra och hur de skall filtrera dem.

Mängden vattenånga stiger i atmosfären enligt de mätningar jag sett. IPCC modeller antar inte någon konstant relativ fuktighet. De utgår från mer grundläggande fysikaliska processer som avdunstning och nederbörd och att relativa luftfuktigheten förblir ungefär konstant är vad man får ut (vilket i och för sig var ungefär vad man kan vänta sig). Hänvisningen till Charneyrapporten låter mycket skum.

 
At 17 mars, 2009 22:03, Blogger Per Welander said...

Thomas Palm:
1. Observera att jag kallar det för solhypotesen. Det krävs mer forskning och underlag innan det klarnar. Jag anser inte det bevisat (ännu) att solvariationerna driver klimatet.
2. Uppmätta värden av luftfuktighet på höjd avviker från IPCC-modellernas teoretiska värden. Det borde oroa dig som AGW-anhängare. Modellerna är mycket lika och har samma förenklade approximerade antaganden om fysikaliska processer.

Off Topic. KTH verkar bli mer och mer känt bland konferensdeltagarna, dvs klimatrealisterna. Fred från KTH talade, jag var bara deltagare men ändå kopplad till KTH. Klimathearingen på KTH var det flera som kände till. Även Peter Stilbs var bekant bland flera. Du kan vara stolt Thomas som gammal KTH:are. Jaså inte..... För övrigt var det flera andra (för mig tidigare okända) svenskar på NYC-konferensen.

 
At 17 mars, 2009 22:47, Anonymous Anonym said...

Mycket bra och pedagogisk beskrivning av en hel del nyheter.

Tack för det.

Att Thomas Palm hoppade in störde lite, men det var ju först efter att jag läst din redogörelse.

Jag ska läsa både inlägget och kommentaren ett par gånger till.

Men visst lärde jag mig lite till nu. Och blev än mer nyfiken på att lära mig mer.

Tack Per.

Men tack Thomas också. Men dina bidrag är mer komplicerat motsträviga och fulla av personangrepp och därför svårare att följa.

 
At 18 mars, 2009 00:25, Blogger Per Welander said...

Thomas Palm: Tillägg - just molnbildning klarar inte IPCC-modellerna att simulera. Dels är gridnätet för grovt, dels är fysikaliska processerna inte tillräckligt kända. Istället har man gjort ett antal (dåliga) approximationer. Man får samma problem som med vädermodellerna får efter några dagar. Klimatmodellerna bygger på likartade principer som vädermodellerna.

Modellerna klarar inte de naturliga variationerna såsom cirkulationen. Modellerna har inte lyckats förutsäga den senaste mindre avkylningen. Det dömer i och för sig inte ut AGW-hypotesen men försvagar modellerna. Teoretiskt kan ju AGW-hypotesen vara riktig men modellerna felaktiga. Men t.o.m. UK Met Office Chief Scientist medger att modellerna inte blir mycket bättre innan de får superdatorer 1000 gånger kraftfullare än idag.

 
At 18 mars, 2009 07:01, Blogger Thomas Palm said...

Per, din analogi med väderprognoser haltar. Klimatmodeller försöker inte ens få vädret eller enstaka år rätt, de syftar till att baserat på ändringar i energibalansen bestämma längre trender. För att ens hoppas få enstaka år rätt skulle man behöva stoppa in mycket mer detaljerade data för jordens nuvarande tillstånd, precis som en av anledningarna till att väderprognoser snabbt blir fel är att man inte har tillräckligt detaljerade data om vädrets nuvarande tillstånd.

Uppmätta data för luftfuktighet i övre troposfären tycks motsägelsefulla beroende på om man använder sig av data från satelliter eller radiosonder. Min gissning är att det är problem med mätdata. Eftersom vattenånga inte kan försvinna från atmosfären om denna inte når 100% relativ luftfuktighet så det kan börja regna blir en långsiktigt sänkt luftfuktighet i en varmare atmosfär alltför antiintuitiv för mig.

Tänk om sen KTH kunde börja med klimatforskning också om man nu skall se till att bli så kända... Av det maggie skrev om Goldbergs teori förefaller den inte direkt realistisk.

 
At 18 mars, 2009 07:38, Blogger nomad67 said...

Som mr Spock hade sagt, fascinating. Tack för bra artikel Per.

Mht cumulonimbusmoln, har någon analyserat hur den modellerade nederbördsfördelningen/intensiteten stämmer med uppmätta värden för ITCZ där det ju jämt förekommer Cb? Detta borde ge otvetydiga svar på hur väl modellerna modellerar dessa moln.

 
At 18 mars, 2009 09:15, Blogger Per Welander said...

Thomas Palm: Min analogi med väderprognoser haltar inte alls. Där har du fel. Man använder sig av exakt samma grundprincip för klimatmodeller som för väderprognoser. Men delar in jorden i ett (ganska grovt) gridnät på yta och höjd. Sen integrerar man framåt i tiden. Ekvationerna är inte lösbara så man sig av numeriska metoder och kraftfula datorer.

Det finns skillnader också. Bl.a. har man med flera andra processer, initialvärden saknas så man måste göra många körningar med olika resultat. Resultaten ser först ut som spagetti. Många förenklade antaganden har gjorts t.ex. positiv feedback via olika mekanismer.

Om nu verkligheten (luftfuktigheten på höjd) ser ut på ett sätt och modellernas på ett annat sätt så väljer Thomas Palm modellernas!? Min första reaktion är att bekräfta verkligheten från fler källor. Mätfel har förekommit tidigare. Detta är ny forskning och den behöver granskas och bekräftas. Men OM mätdata är korrekta så är det en stor spik i kistan för IPCC:s modeller och hela AGW-hypotsen. Game, set and match Thomas Palm om den positiva återkopplingen vederläggs. Vattenånga är den överlägset viktigaste växthusgasen. Långt mycket betydelsefullare än CO2.

Starka indikationer om fel i modellerna har kommit tidagre. Bl.a. via fingeravtrycket temperatur på höjd över låga latituder. Där stämmer heller inte verkligheten och IPCC:s modeller.

Men blir du inte glad då? Vi slipper då den (modellerade)katastrofala uppvärmningen? Jag kanske ska sätta champagnen på kylning så kan vi fira ihop framöver :-)

 
At 18 mars, 2009 10:54, Blogger magnus said...

Mycket intressant och initierat inlägg! Ska läsa om det och följa diskussionen här.

-
Ursäkta om jag nu "halvspammar", men i detta inlägg tar jag upp lite av detta och har i sista noten länkar om den rapport som visar att vattenånga minskar.

Nämnas kan kanske att hypotesen om solens aktivitet som styrande via kosmisk strålning inte måste uteslutas (gör du inte heller) även om havens påverkan på kortare tidsskala är närmast total med 80-90 procent korrelation. Den kopplingen är dels mer indirekt, dels har bl a Robert Baker upptäckt korrelation mellan solaktivitet och havsströmmar. Nir Shavivs data för kosmisk strålning och klimat 100-tals miljoner år också slående.

Havsströmmar känns intressant som förklaring på förändring över flera decennier eller möjligen något sekel, men jag har svårt att se att de kan styra klimat mellan exempelvis istid och interglaciär period, eller mellan medeltida värmeperiod respektive en flera hundra år långa liten istid.

-

Allmänt känns klimatdebatten i medier mm okunnig när det talas om katastrof 2050 eller om klimatet enskilda år, eller att Arktis is ska smälta om 5 år. Detta då klimatförändring normalt är långa förändringar med skiften över ett eller flera hundra år samt alltid kortare avvikelser sker.

Det bästa med den hysteriska diskussionen är nog att dess hysteri om CO2 som givandes en katastrof som vi redan kan se innebär att kyla gör att den kommer på skam. Thomas vadslagning ett bra exempel? ;)

 
At 18 mars, 2009 12:26, Blogger Per Welander said...

Magnus: Håller helt med dig. På kort sikt säg 100 år har havscirkulationen störst betydelse. Solaktiviteten ligger överlagrad. Sen finns säkert en interaktion också men hur vet vi inte. För övrigt vet vi inte varför PDO m.m. ändras, bara att de gör det. AGW-komponenten ligger också överlagrad men försvinner nästan i bruset från sol och cirkulation. Men 30-års cyklerna (period 60 år) kommer från oceanerna och inte solen. T.ex. avkylningen 1940 - 1970 som sammanfaller med negativt PDO. Mycket forskning återstår innan vi förstår hur allt detta hänger ihop. Men de naturliga processerna är de som styr klimatet, inte AGW.

Istider är en helt annan femma och det vet vi lite om. Som kuriosa kan nämnas att CO2-halten även vid en fyrdubbling skulle ligga mycket lågt i det långa perspektivet.

 
At 18 mars, 2009 12:41, Blogger Thomas Palm said...

Per, jämförelsen haltar inte för att programkoden i modellerna är så annorlunda utan för att man försöker besvara en helt annan fråga. Uppenbarligen är du medveten om detta eftersom du skriver att "initialvärden saknas" och att man gör många körningar med olika resultat. Det handlar om en Monte Carlo simulering, och sådana beräknar medelvärden inte enstaka utfall.

Vi har motsägelsefulla mätresultat om luftfuktigheten i övre troposfären. Du väljer de data som stämmer sämst med klimatmodellerna.

Den där påstådda signaturen i temperatur i troposfären är, om den finns och inte är ett mätfel den också, inte något argument för att AGW inte existerar. Om den finns är den rimliga tolkningen att vi missat någon faktor i hur aerosoler eller moln påverkat, inte koldioxidens inverkan. Hur detta skulle påverka prognoser om framtida uppvärmning är såvitt jag kan bedöma en helt öppen fråga.

 
At 18 mars, 2009 16:31, Anonymous Anonym said...

Intressant. Särskilt som jag precis fått hem Spencers senaste bok från näthandlarn.

/ Janne

 
At 18 mars, 2009 18:47, Anonymous Anonym said...

Ursäkta en novis, men vad är "AGW" som ni skriver om?

 
At 18 mars, 2009 18:58, Anonymous Anonym said...

Tack för ännu ett intressant inlägg Per.

I sammanhanget skäms jag lite för mina bristande kunskaper, och således även för denna kommentar, men som vanligt lockas jag att tänka och undra i större perspektiv:

1) När kan nya rön som motsäger AGW-teorin egentligen få genomslag i IPCC? Politiker lyssnar ju enbart till IPCC.

2) Om temperaturen fortsätter att minska de kommande åren, och världen lyckas släppa ut mindre CO2, kommer det då inte att ligga nära till hands för många att verkligen slå fast att det finns en stark koppling mellan CO2-halt och global temperatur?

 
At 19 mars, 2009 05:50, Blogger Per Welander said...

Bengt: AGW är Anthropogenic Global Warming eller på svenska global uppvärmning orsakad av människan.

 
At 19 mars, 2009 06:15, Blogger Per Welander said...

Alla: Nu ska jag åka skidor ett par dagar så det kan dröja 7-8 timmar innan era kommentarer blir publicerade. Rikligt med snö i fjällen, måste bero på globala avkylningen eller ....

Leo: 1. Räkna med att det tar 5-10 år. De felaktiga klimatmodellerna finns kvar och IPCC SPM är politik. Och den nya forskningen ska granskas och valideras. Tror att en global avkylning mer skulle påverka förloppet.

2. Ja. Pär Holmberg (f.d. meteorologen) är redan inne på det. Men det är högst osannolikt att CO2-utsläppen kommer minska de närmaste 20 åren. Kyoto etc. är mest ett spel för galleriet samt för att beskatta folk. Därför älskar politiker det.

 
At 19 mars, 2009 17:16, Anonymous Anonym said...

Jag skulle vilja ifrågasätta orsak och verkan för koldioxidökningen. Kan det inte vara så att
temperaturstegringen under 1900-talet har orsakat större delen av koldioxidökningen och inte
tvärtom? Den koldioxid som finns i haven måste ju läcka ut i atmosfären ännu mer om haven
blir varmare.

 
At 19 mars, 2009 20:28, Blogger Den siste mohikanen said...

Re Thomas Palm

"Att somliga solforskare kan få så bra korrelation beror på att de inte har någon kvantitativ modell för hur solen skall påverka och därför anser sig fria att välja och vraka vilka parametrar de skall jämföra och hur de skall filtrera dem."

-Vad är det för fel på Svensmarks kvantitativa modell?

"Den där påstådda signaturen i temperatur i troposfären är, om den finns och inte är ett mätfel den också, inte något argument för att AGW inte existerar. Om den finns är den rimliga tolkningen att vi missat någon faktor i hur aerosoler eller moln påverkat, inte koldioxidens inverkan. "

-Tanken är ju att koldioxiden skall stoppa långvågig strålning först och sedan skapa ytterligare uppvärmning genom positiv återkoppling. Om uppvärmningen saknas där koldioxid skall värma är det rimligen då ett tecken på att koldioxid inte alls har den starka påverkan man tänker sig inom FNs byråkrati.

Re Per

Kosmisk strålnings påverkan på molnbildningen bevisades 2006, det är ingen spekulation. Hur mycket det påverkar klimatet är fortfarande en öppen fråga precis som andra drivande faktorer men bevisläget är ju ovanligt klart för att vara klimatforskning.

 
At 19 mars, 2009 20:55, Anonymous Anonym said...

Tack för svaret Per. Jag tror inte heller att CO2-utsläppen kommer att börja minska nu, det händer för mycket i t.ex. Kina för det. Låt oss då hoppas på att det eventuella sambandet CO2-temperatur blir allt svårare att identifiera och försvara de kommande åren. ;-)

Per-Erik Hedén: Denna tes har jag också hört talas om, men jag har för mig att det finns en fördröjning på väldigt många år (flera sekel) pga den enorma värmetrögheten i haven. Men detta vet garanterat både Per Welander och Thomas Palm mer om än vad jag gör, så du får hoppas på ett kompletterande svar.

 
At 20 mars, 2009 01:37, Blogger Per Welander said...

Mohikanen: Att solen via kosmisk strålning påverkar molnbildning anser jag är klart. Men att sen översätta detta till global temperatur eller forcing är en annan fråga. Molnbildning kan fortfarande inte modelleras tillräckligt bra. Molnens betydelse för globala temperaturen är mycket stor. På klimatkonferensen nämndes att 1% ändring av molnigheten skulle kunna förklara alla temperaturändringar på 1900-talet. Det kan bli både negativa och positiva återkopplingar. Om solen är i vila som nu blir det dels mindre TSI samt ökad kosmisk strålning. Båda leder till sänkt temperatur. Men hur mycket?

 
At 20 mars, 2009 12:19, Anonymous Anonym said...

Det är inte bara kosmisk strålning som bidrar till molnbildning. De kondensationskärnor som
fordras för molnbildning bidrar också det varierande meteoritnedfallet med och särskilt de
talrika mikrometeoriterna.

 
At 20 mars, 2009 14:12, Blogger Thomas Palm said...

Mohikanen,
"Vad är det för fel på Svensmarks kvantitativa modell?"

Ingen aning, jag har aldrig sett någon. Har du en referens?

"Om uppvärmningen saknas där koldioxid skall värma"

Du har nog inte riktigt förstått den där signaturen. Den har egentligen inget med koldioxid att göra, den handlar bara om att fuktadiabaten sjunker med ökande temperatur, vilket bör ge en lägre lapse rate och därmed större uppvärmning en bit upp i troposfären. Man förväntar sig precis samma signatur om uppvärmningen t ex skett genom ökad instrålning från solen. (ledsen för fikonspråket, men det skulle blivit ett mycket långt inlägg om jag skulle förklara alla begrepp).

Att kosmiskt strålning i alla fall har en liten påverkan på molnbildningen är klart, men att gå därifrån till en kvantitativ teori är det långt.

Skall man sen tala om signaturer så förefaller det mig som den bästa signaturen på Svensmarks teori är att om uppvärmningen beror på mindre molnighet borde vi se varmare dagar men kallare nätter eftersom moln värmer på nätterna. I verkligheten har vi dock sett större uppvärmning på nätter än på dagar vilket passar bättre in på koldioxiden som källa.

Per-Erik, varmare oceaner må driva jämvikten så att koldioxid lämnar haven, men den ökade koldioxidhalten i atmosfären ger ett mycket större bidrag i andra riktningen. Vi har mätt upp hur haven absorberar koldioxid och hur deras pH därmed sjunker, och denna försurning har seglat upp som ett betydande miljöproblem eftersom den hotar organismer som bygger skal av kalk.

 
At 20 mars, 2009 22:47, Blogger benke said...

Det borde vara en god nyhet för alla att det möjligen kan vara havscirkulation som ensamt kan driva klimatet. Om inte annat så kanske det kan vara så att havscirkulationen kan vara EN del av det som driver klimatet.

Att hänvisa till IPCC som Palm gör torde rendera i en gigantisk gäspning. ALLA vet att IPCC är politiskt drivet.

 
At 23 mars, 2009 18:01, Anonymous Anonym said...

Har egentligen IPCC någon riktig studie överhuvudtaget? Skulle vara intressant att få veta.....men som vanligt utbryter väl ett tjäbbel om basfakta contra vetenskapsteori och tolkningar.....eller hur?

 
At 24 mars, 2009 14:52, Blogger Thomas Palm said...

Anonym, IPCC bara sammanfattar den publicerade vetenskapen. De genomför ingen egen forskning.

 
At 24 mars, 2009 17:21, Blogger Gunnar Littmarck said...

Jag måste kommentera innan jag läst och smält allt.

Per Welanders randanmärkning att ökad utstrålning sänker temperaturen är totalkass.

Jag blev så glad av att se att det finns studier som visar att de sista 30 årens ökade marktemperatur, sammanfallit med en ökad utstrålning...

Då är inte orsaken en ökad växthuseffekt...

Det borde vara havens energiavgång och eller ökad instrålning..

Det var det argumentet jag behövde...

Hade vi haft en oförändrad utstrålning, och ökad temp, skulle det varit större tyngd till Thomas Palms läger.

Har solinstrålningen inte ökat, men jordens utstrålning och yttemperatur, är orsaken Tellus interna energibalans, undantaget växthuseffekten...

Nu tror jag vi kan koppla ett konstruktivt grepp på "klimatforskningens konsensus"

 
At 25 mars, 2009 22:57, Anonymous Anonym said...

Starkt jobbat Per, för mig står det klart att vår globala uppvärmning under en viss tidsperiod inte kan förklaras med de modeller som har presenterats.

Bristen på upplösning i modellernas grid och dess förenkling av alla faktorer är troligen stort - mer datorkraft och forskning krävs - dessa faktorer har inte förts fram ava IPCC, tvärsäkra hypoteser som bygger på undermåliga modeller och denna validering under en viss tidsperiod....får konsekvenser för samhället globalt...

CO2 påverkan? - kanske 20 % - ?

 

Skicka en kommentar

<< Home