torsdag, februari 19

Stora brister i IPCC:s klimatmodeller

IPCC:s klimatmodeller har använts som "bevis" för att människans koldioxidutsläpp kommer att orsaka en framtida kraftig uppvärmning. Några andra "bevis" än klimatmodellerna finns inte. Om klimatmodellerna är felaktiga så spricker hela klimatbubblan.

Det finns mycket som talar för att just klimatmodellerna är felaktiga. De lyckas helt enkelt inte avbilda verkligheten tillräckligt bra. Molnbildning klarar de inte, klimatkänsligheten har gissats fram och det är inte klarlagt om det finns positiva eller negativa återkopplingar.

En annan sak klimatmodellerna missat är AMO och PDO, dvs Atlantens och Stilla Havets oscillationer. Just nu har PDO gått in i en negativ fas medan AMO är positiv och kommer att vara så till den blir negativ 2015. Läget idag med negativ PDO och positiv AMO kan jämföras med den 1945-1965.

PDO och AMO båda positiva [som 1925-1945] and [1995 -2007] leder till höga temperaturer.

PDO negativ, AMO positiv [som 1945-1965] och kommande år leder till kallt väder i nordvästra Kanada.

PDO och AMO båda negativa [som 1965 -1975] och igen [1915-1925] leder till kallt väder med mycket snö och nederbörd.

PDO positiv, AMO negativ [som 1895-1915 och 1975-1995] leder till en uppvärmning.

Detta har inget med CO2-utsläpp att göra. Men klimatmodellerna klarar inte att föra in PDO och AMO. Anmärkningsvärt är att klimatmodellerna avviker starkt från verkligheten redan efter ett par år efter senaste IPCC-rapporten släppts.

Källa Källa

Rekordvärmen i södra Europa kan vara kopplad till en starkt positiv AMO och det finns ingen koppling till CO2, se denna artikel.

Andra bloggar om: , intressant.se

8 Comments:

At 19 februari, 2009 09:56, Blogger magnus said...

Intressant! AMO har en svagare effekt än PDO men båda ger ju större avvikelse. Intressant att båda negativa kan ge mer kyla från 2015. Om samtidigt solaktivitet "sviker" kan vi nog få ett nytt minimum av Daltontyp eller sämre (kyla är ju inte bra).

Det är nu noll förberedelse för det.

(Beträffande atropogen effekt vid dubblad CO2-halt borde Miskolczis +0.2 C och Spencers +0.45 C tillhöra de mer rimliga skattningarna, men det är osannolikt att vi kan dubbla CO2-halt.)

Beträffande när modellerna inte längre ligger inom 2 standardavvikelser från verkligheten såg jag just recons länk till Lucia Liljegren i kommentaren 15 februari 20:29 i denna post bra info. (Här Lucia.)

 
At 19 februari, 2009 11:14, Blogger nomad67 said...

Mycket intressant inlägg Per.

Angående Europeiska värmeböljan 2003 som nämns i Science så kan jag även rekommendera ett annat papper som publicerades i GRL 2006. Där konstateras att vämeböljan visserligen var (statistiskt sett) ovanlig men absolut inte unik eller relaterad till AGW utan snarare kunde kopplas till ENSO (där ju flera samlade positiva faser utgör grunden för positiv PDO).

Sålänge modellerna inte kan förutsäga El Nino/La Nina så kan dom alltså inte heller förutsäga PDO korrekt.

 
At 19 februari, 2009 20:15, Blogger Natrix said...

Den sansade klimatforskaren H von Storch har givit en intervju där han bl.a. säger:

Att: Daneben gibt es noch längere Schwankungen, die Aktivität der Sonne, vulkanische Aerosole in der Atmosphäre. Das Klimasystem ist also hochkomplex, hat sehr viele Variablen... Alltså, solen är viktig och att klimatsystemet är mycket komplext.

Att: Es ist erstaunlich, wie wenig wir solide wissen. Politiker, Medien, NGOs behaupten, alles sei geklärt, aber wenn man genau hinschaut, ist das Wissen sehr gering. Alltså, vad vi vet om klimatförändringarna är väldigt lite.

Om vetenskapsmännen säger han: Einerseits wird das, was wir sagen, dramatisiert. Dann stellt sich heraus, dass das Übertriebene nicht eintritt, und dann kriegen wir Haue, weil wir so übertrieben hätten. Dvs, vad vi säger överdrivs av medierna och när sedan överdrifterna inte inträffar får vi på pälsen.

Och så: Leider gibt es nicht nur in Deutschland Wissenschafter, die wenig gegen so eine Dramatisierung haben, weil sie als einer guten Sache dienend verstanden wird. Alltså, det finns vetenskapsmän som inte har något emot att deras utsagor överdrivs eftersom de tjänar en god sak.

http://derstandard.at/?url=/?id=1234507326600

 
At 19 februari, 2009 20:34, Anonymous Anonym said...

Nånting som jag tycker är häpnadsväckande är att klimatmodellerna i allt väsentligt är deterministiska modeller över atmosfären + parametriseringar av haven mm. Men klimatet beror ju av haven mer än något annat: det är där stora mängder värme lagras respektive lyfts upp. Om något borde de alltså vara havsmodeller kompletterade med en enklare atmosfärsmodell isf tvärtom.

 
At 20 februari, 2009 00:02, Anonymous Anonym said...

I Svenska Geofysiska Föreningens kvartalstidskrift Tellus från augusti 1962 finns en forskningsrapport av B. Dzerdzeevskii från den sovjetiska vetenskapsakademien i Moskva.
Rapporten har titeln ”Fluctuations of climate and of general circulation of the atmosphere ...”.
Han och hans medarbetare har analyserat de första 56 åren av 1900-talets synoptiska markkartor och även höjdkartor sedan dessa blev tillgängliga (mer än 20000 dagliga kartor)för norra halvklotet.Man har analyserat förhållandet mellan meridian- och zonal-komponenterna (nord och syd respektive väst och öst) av vindarna och solaktiviteten.
Det framkom då att vid låg solaktivitet är den huvudsakliga vindkomponenten meridional
(nordlig eller sydlig) och vid hög solaktivitet är luftströmningen mestadels zonal (västlig eller östlig).
Det stämmer bra med Lennarts kommentar den 19 febr. 2009 under rubriken ”Globala temperaturen januari 2009”. Jag kan tillägga att här i Älvdalen har den dominerande vinden nu under november, december och januari varit nordlig. Helt i linje med den nu rådande låga solaktiviteten.

 
At 21 februari, 2009 06:44, Anonymous Anonym said...

Ovanstående medför att det ofta förekommer stillaliggande blockerande högtryck vid låg solaktivitet. Vid hög solaktivitet är lågtrycksaktiviteten stor.

 
At 22 februari, 2009 09:50, Anonymous Anonym said...

Om nu allt med AGW är en Potemkin-kuliss, vart syftar all mediamanipulation med hot om klimatkatastrof, miljökollaps, CSR och allt annat liknande då egentligen? Är dessa politiska krafter helt enkelt ointelligenta och i sin strävan att göra gott gör precis tvärtom?

Är hela IPCC ett stort jävla vuxendagis, egentligen?

/TP

 
At 26 februari, 2009 09:15, Anonymous Anonym said...

TP, jag tror inte att du kan hitta ett syfte. Redaktörer gillar larm för att det säljer, politiker för att det är en möjlighet, företag för att det kan ge vinst, miljöengagerade för att det är ett argument mot oljan. Många har nog inget syfte alls, man tror helt enkelt på vad man säger. Det krävs kanske lite vana av modellerande för att inse att resultat från en ovaliderad modell av världsekonomin som stoppas in i en ovaliderad modell över koldioxidutsläppen som stoppas in i en ovaliderad modell av koldioxidkoncentrationerna som stoppas in i en ovaliderad atomsfärsmodell som är kopplad till en ovaliderad havsmodell som matas in i en ovaliderad modell över biologin för att bedöma skadorna, är, tja, lite osäkert ;-)

 

Skicka en kommentar

<< Home