onsdag, december 17

Refuserad artikel om klimatet

Detta upprop har blivit refuserad av flera stora tidningar. Uppropet har redan publicerats på flera bloggar och nu kommer den också här så ökar spridningen med ytterligare några tiotusentals läsare.
----------------------------------------------------------
Vetenskapen är inte enig om klimatlarmen

FN:s klimatpanel IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, bildades 1988 med direktivet att sammanställa forskningsrapporter rörande människans inverkan på klimatet. IPCC:s syfte är att granska och sammanfatta vetenskaplig information som är relevant för:

Mänskligt orsakad klimatförändring, inverkan av sådan klimatförändring samt alternativ för anpassning och åtgärder.

Perspektivet har gjort att man koncentrerat arbetet på en växthuseffekt orsakad av mänskliga utsläpp av växthusgaser som koldioxid, metan och lustgas. Denna inskränkning innebär att man inte tillräckligt uppmärksammat andra klimatpåverkande faktorer som exempelvis solmagnetismens inverkan på molnighet och havsströmmars variationer. Vi menar att det saknas belägg för att de klimatförändringar som kunnat observeras inte huvudsakligen har naturliga orsaker.
IPCC:s scenarier över hur man tror klimatet kommer att utvecklas bygger på datormodeller. Ett scenario är ingen prognos utan något som kan inträffa om vissa mänskliga aktiviteter utvecklas som väntat. Modellerna är konstruerade så att måttligt förhöjda halter av koldioxid i atmosfären ger upphov till en avsevärd uppvärmning. Med scenarierna som underlag har man sedan utfärdat och utfärdar larmrapporter.
Ledande alarmister har gått längre än IPCC och har med framgång lyckats föra ut bilden att deras påståenden är grundade på vetenskaplig konsensus. Men vetenskapliga fakta bestäms inte genom omröstning. Alarmismen har skapat en situation där det vetenskapliga samtalet är på väg att ersättas av hårklyverier. Påstående om vetenskaplig konsensus, angående den antro-pogena koldioxidens roll för klimatet, är inte endast ovidkommande utan också felaktigt. Detta illustreras av att den IPCC-kritiska Manhattandeklarationen undertecknats av mer än 600 kvalificerade akademiker, varav 200 är direkt engagerade i klimatforskning. Utvecklingen är ett allvarligt hot mot hela vetenskapssamhällets trovärdighet.
Grundat på nämnda scenarier påstår IPCC att allt tyder på att uppvärmning av jordatmosfären kommer att orsaka klimatförändringar som kan leda till en storskalig katastrof. Snabba genomgripande motåtgärder skulle dock enligt IPCC kunna begränsa de påstådda skadeverkningarna.

Vår uppfattning är:
- att man inte kunnat visa ett signifikant orsakssamband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar.
- att den observerade uppvärmningen under 1900-talet inte ger anledning till oro, oavsett orsakerna.
- att de klimatmodeller som larmrapporterna bygger på har ringa prognosvärde.
- att Manhattandeklarationen motbevisar påståendet om konsensus.
- att en klimatpolitik som bygger på IPCC:s scenarier riskerar att leda till ett förödande slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser som främst drabbar de fattiga i världen.

Innan samhället fattar långtgående beslut rörande klimatpolitiken bör vi se till att stå på en säkrare vetenskaplig grund än den vi har idag. Regeringen bör därför initiera en hearing med ett brett spektrum av representanter för vetenskapssamhället med olika syn på klimatfrågan.

Vi uppmanar även till studium av följande länk från USA-senatens miljöutskott:

Professor Göran Einarsson KTH
Professor Lars G. Franzén GU
Professor David Gee UU
Professor Krister Holmberg CTH
Professor Bo Jönsson LU
Professor Sten Kaijser UU
Professor Wibjörn Karlén UU
Professor Jan-Olov Liljenzin CTH
Professor Torbjörn Norin KTH
Professor Magnus Nydén CTH
Professor Göran Petersson CTH
Professor CG. Ribbing UU
Professor Anders Stigebrandt GU
Professor Peter Stilbs KTH
Professor Anders Ulfvarson CTH
Professor Gösta Walin GU
Docent Tage Andersson fd SMHI
Docent Sven G Gustafsson fs Ericsson Radar
Docent Olov Einarsson fd ABB
Docent Thomas Hellström LTH

30 Comments:

At 17 december, 2008 20:15, Anonymous Anonym said...

Att dagstidningarnas redaktioner inte har journalister som är tillräckligt kunniga för att klara av att följa upp den debatt som en publicering skulle innebära, det vet vi ju, men vore inte detta något som Forskning och Framsteg borde ta på sig.
Det skriften är väl beroende av våra skattepengar och har såvitt jag förstått uppdrag att föra aktuell forskning vidare till allmänheten.
/ A

 
At 17 december, 2008 22:42, Anonymous Anonym said...

Det gläder mig att se att det fortfarande finns människor som vågar stå för en åsikt och ett synsätt som är annorlunda eller delvis annorlunda i jämförelse med dagens rådande "sanning" i klimatfrågan.

De här människorna tar en risk, eftersom de flesta är avlönade av staten. Kanske kan deras ställningstagande i klimatfrågan påverka deras framtida möjligheter i den akademiska världen.

Utan civilkurage och en levande debatt blir hela forskarkåren en samling papegojor och det vore förödande, inte minst i klimatfrågan.

Tack för att det finns människor som har modet att säga sin mening. Det känns befriande.

Hälsar
Knutte

 
At 18 december, 2008 08:27, Anonymous Anonym said...

Har Ni provat med Nerikes Allehanda, visserligen en lokal tidning men de brukar ta in andra saker ibland.?

www.na.se

mvh

Janneman

 
At 18 december, 2008 08:55, Anonymous Anonym said...

En akademisk titel är ingen garanti för trovärdighet. Men att författarna bakom denna artikel skulle ha mindre trovärdighet än klimatalarmisterna är ju, åtminstone vid en första anblick, orimligt.

Hur är det möjligt att en sådan här artikel refuseras? Måste man heta Christian Azar för att få en artikel publicerad? Det hela är en smula skrämmande

 
At 18 december, 2008 11:35, Anonymous Anonym said...

Har skickat en pdf av artikeln till ett antal Östgöta riksdagsmän. Någon har tackat och undrat hur det är möjligt att det refuserats. Några har skrivit och sagt att vi måste hushålla med energin!!! Skriv du också och begär svar. Spara svaren till nästa val och stryk idioterna!

 
At 18 december, 2008 13:33, Anonymous Anonym said...

I nedanstående länk förklarar Olle Häggström, professor i matematisk statistik vid Chalmers Tekniska Högskola, varför Stockholmsinitiativet ägnar sig åt pseudovetenskap.

http://www.math.chalmers.se/~olleh/Stockholmsinitiativet.pdf

/Olof

 
At 18 december, 2008 14:11, Blogger Klas said...

På dn.se finns denna nu länkad via Newsmill - kors i taket ! :)
http://www.newsmill.se/artikel/2008/12/17/vetenskapen-ar-inte-enig-om-klimatlarmen

Jag vet inte alls huruvida denna deklaration av dessa forskare är "värd" något - men bara att man i dagstidningar tar in debatterande material och belyser saken från fler avinklar är anmärkningsvärd :)

/K

 
At 18 december, 2008 15:18, Blogger ianric said...

Kors i taket. Dn.se länkar faktiskt till uppropet idag. Titta snabbt innan miraklet försvinner igen.

 
At 18 december, 2008 20:41, Anonymous Anonym said...

Oj! När den här bubblan spricker så kommer Al Gore och gänget att få springa och gömma sig under en sten någonstans.

Det är ju delvis klimathetsen som har orsakat den nuvarande ekonomiska världskrisen, så dom har mycket att stå till svars för.

 
At 19 december, 2008 10:30, Anonymous Anonym said...

Borde vi inte alla göra en skrivelse för vidare transport till allmänheten, själv har jag kopierat artikeln för vidare befrordran till bla väder Per, men han är väl klart immun.

 
At 19 december, 2008 14:47, Anonymous Anonym said...

Skandal i en demokrati som Sverige. Var tog uttrycksfriheten vägen? Man får uttrycka sig, men bara om man håller med "etablisimanget" i frågan.

 
At 19 december, 2008 17:48, Blogger olof den andre said...

Jag tror också att undergångsprofetiorna har mycket att stå till svars för, när mängder av alarmister världen över gör gemensma sak i att sprida uppfattningen att domedagen är nära så har vi ju märkt vad som händer, otrygga barn blir ännu mer otrygga, människor avstår från att föröka sig, investeringarna faller, arbetslösheten stiger, Miljöpartiet har sannerligen en del att förklara. Antaglgien kommer ledande dagstidningsjournalister att ta sitt ansvar och ställa dem , mp ,mot väggen... NOT

 
At 19 december, 2008 18:12, Anonymous Anonym said...

I svenska meteorologiska sällskapets medlemsblad nr 133, december 2008, presenteras en
utredning om jordens albedo (=reflexionsförmåga) och global medeltemperatur av Edvard
Karlsson.
Satellitmätningar av albedot mellan 1983 och 2001 visar att albedot har minskat med högre
instrålning som följd. Molnmängden har med andra ord minskat p.g.a. renare luft och mindre
mängd aerosoler. Före 1983 har satellitmätnigar av albedot inte förekommit.
Jordskensmätningar via månen och satellitmätningar visar en global minskning av albedot
med 0,01-0,02. En minskning av albedot med 0,01 ökar mängden energi som absorberas av
jorden med 3,4 W/m2 vilket motsvarar en dubblering av koldioxidhalten. Små förändringar i
albedot kan med råge förklara den observerade temperaturhöjningen utan att ta hänsyn till
koldioxiden.
Trögheten i främst haven gör en eftersläpning av temperaturen med 5,5 år ned till havsdjupet
100 meter. Ned till havsdjupet 1000 meter är eftersläpningen 55 år.

 
At 20 december, 2008 02:35, Anonymous Anonym said...

Jag postade en länk där "klimatskepticism" beskrivs som pseudovetenskap (tidigare inlägg). Ingen verkar reagera. I andra fall så skulle jag betrakta det som medhåll, men det förväntar jag mig inte från denna blogg. Har ni inga argument mot Häggström?

/Olof

 
At 20 december, 2008 12:08, Blogger Lejeune said...

Bäste anonym,

Har skummat igenom Olle Häggströms lilla skrift, som närmast måste beskrivas som ett genaralangrepp på Stockholmsinitiativet. Jag kan inte helt frigöra mig från misstanken att motiven bakom skriften inte är rent vetenskapliga. Om än nödtorftigt maskerad som vetenskap.

Min reflektion är dock denna: om man särskådade IPCC med samma vetenskapliga metodik, hur skulle ett sådant resultat falla ut?

Som bekant blandar IPCC sanningar, halvsanningar, spekulationer och skräckscenarios till en härva som är omöjlig för oss vanliga dödliga att bedöma sanningshalten av.

Min uppfattning är dock att IPCCs påstådda vetenskapliga metodik inte uppfyller ens mycket lågt ställda krav och rapporterna bygger inte på "vetenskap och beprövad erfarenhet". Påstådd konsensus och peer-review kan aldrig ersätta vetenskaplig metodik!

 
At 20 december, 2008 21:41, Blogger benke said...

Det allvarliga och läskiga är att denna artikel blivit refuserad i media. Jag är inte förvånad, men icke desto mindre oroad över att om man inte sköljs med i den falska fasan av AGW så skall man inte ha en röst i samhället.

Detta är ett tydligt exempel på hur media inte är en neutral rapportör, utan istället agerar som en välvillig dörrmatta för de politiker (oftast på vänsterkanten) som gärna tar tillfället i akt att ta detta som ett alibi för att reglera och beskatta människor ännu mer.

 
At 20 december, 2008 23:07, Blogger Per Welander said...

benke: Tittar man på Dagens Dumheter (DN) så har klimatalarmistiska och ovetenskapliga Tällberg Foundation fått flera artiklar publicerade på DN debatt. Sen när ett antal professorer kommer med sin artikel som inte är "politiskt korrekt" så refuseras den. DN med Karin Bojs står får det mest ensidiga och sämsta i svensk vetenskapsjournalitisk. Men sen delar eliten ut "politiskt korrekta ordnar" till varandra. Klappar varandra på ryggen och hurrar. Den tidigare "isfria Nordpolsartikeln" var ett av flera lågvattenmärken. Tur att bloggar finns.

 
At 21 december, 2008 10:45, Anonymous Anonym said...

Olle Häggström hade nog inte ens fått på sig morgontofflorna innan han skrev och skickade iväg den där politiska rappakaljan.

Som Lejeune sa så skulle det vara intressant å se en liknande särskådning av IPCC.

Han började ju dribbla och gå bort sig i sin egen argumentation som värsta sortens köksfilosof med undanflykter om hur man kan anse att just den form av skepsis som klimatskeptiker använder sig av är felaktig och i sig pseudovetenskalig.

Det är dom Statliga Forskarpengarna som värmer mest.

/Winston Smith

 
At 21 december, 2008 10:49, Blogger Per Welander said...

Anonym-Olof: Din länk fungerade inte. För övrigt kan du inte förvänta dig att någon dagarna före jul ska kasta sig över detta när du kommer med en anonym kommentar. Presentera dig med ditt riktiga namn och var du kommer ifrån så ökar nog chansen.

 
At 21 december, 2008 11:31, Anonymous Anonym said...

Olof: Jag läste Häggströms funderingar för några månader sedan, och fann det hela patetiskt. Jag hade ingen lust att svara - men har senare kommit till insikt att folk verkligen går på det. Det förundrar mig att de normalt skärpta människorna på VoF också gjort det. Jag började på ett svarsinlägg för en tid sedan, men har inte haft ro att skriva färdigt.

Det vore f.ö. roligt att publicera ett referat av Häggströms seminarium i höstas hos Erland Källén på SU. Jag har aldrig varit med om en så bisarr föreställning i akademiska sammanhang. Häggström pratade strunt i en halvtimma om ekonomin i att "satsa nu" på "klimatåtgärder" - baserat på grundskoleakiga ränte/avkastningssamband och påhittade räntesatser. Andra halvan av seminariet var angrepp på Stockholmsinitiativet - där han menade vi spred desinformation genom att påpeka att a) Vattenånga är viktigare än CO2 som växthusgas b) Koldioxiden i atmosfären är livsnödvändig c) historiska data indikerar att temperaturen stigit före CO2-halten i atmosfären d) data visar på avkylning sedan år 1999. Allt är helt sant !!

Jag frågade honom vid diskussionen om det inte också var pseudovetenskap att förutspå ekonomiska utvecklingen 100 år fram i tiden baserat på vad han drog fram. Häggströms ansiktsuttryck antog då skepnad av en fågelholk, och han blev helt mållös.

Resten av det mycket roande och overkliga referatet kan vi spara till annat tillfälle. Jag undrar bara vad meteorologidoktoranderna i församlingen tänkte.

 
At 22 december, 2008 00:14, Anonymous Anonym said...

Peter Stilbs, Per W & andra:

Är inte c) historiska data indikerar att temperaturen stigit före CO2-halten i atmosfären en följd av varianten av Henrys Law: den s k Henry-koefficienten?

Sedan finns det flera olika teorier om variationerna av halter av GHG; ex.vis hade FAZ 10/29/08 en intressant artikel om att Alexander Pazur & Michael Winklhofer från Ludwig-Maximilians-Universität, München, har upptäckt fluktuationer i magnetfält i järn-nickel-delen innanför jordskorpan som ger rön & teorier om (naturliga) relativa variationer av den gas vissa älskar att hata, och dess förmåga till solubilitet i havet. Detta i FAZ, som ändå p-korrekt ursäktar rönen (hoppas länken funkar)

”dass der Effekt - obwohl messbar - recht klein ist“;

http://www.faz.net/s/RubC5406E
1142284FB6BB79CE581A20766E/Doc~EA76668E9105E490AAEE2DE0CE7CC317C~ATpl~Ecommon~Scontent.html


Jaha, joho, men hur vet man att effekten alltid varit "liten"?

Varom man inte kan tala, skola man undersöka...

Mvh S

 
At 22 december, 2008 06:18, Anonymous Anonym said...

Helt apropå.

David Evans har denna artikel, mycket bra kommunicerande om forskningen, på ABC.net. (Jag sammanfattade och kommenterade kort här.)

Intressant är hans påpekande om hur forskning finansieras. (Jag tycker att det även tydligare s a s "positivt" bör framföras att det finns en massa "peerad" forskning som motbevisar AGW, från vetenskapligt sett olika håll; t ex som C-G Ribbing gör i UNT.)

Varje politiker borde läsa Evans (som är en forskare med sex examina och troende på AGW tills nyligen arbetat i många år med klimatmodeller) resonemang om hur AGW motbevisats samt saknar bevis, och låta informera sig!

Vill nu politiker karva bort hela procent av ekonomin -- där mindre marknad samt ev. ressesion nog kan ge flera procent avbräck -- bör de informera sig om vad forskarna anser och vet om detta istället för att köpa konsensus-slagord.

 
At 22 december, 2008 12:25, Anonymous Anonym said...

Peter Stilbs

- Har du någon förklaring eller kommentar till att artikeln refuserats?

Stilbs m.fl.

- Att vattenånga är viktigare som växthusgas än CO2 känner jag till. Hur rimmar detta med vätgasbilar?

 
At 22 december, 2008 14:52, Anonymous Anonym said...

Leo: Kommentar till refusering - den har kommit in i två småtidningar nu - och på www.newsmill.se . Varför stortidningarna inte tog in den vet jag inte - först verkade SvD mycket intresserade, men sen hördes ingenting, och därefter krystade anledningar till fördröjning, och slutligen refusering.

Vattenånga: Där finns många missförstånd. Det skulle ta några sidor att förklara det viktigaste.

Vattenångan styr man inte över - vad jag minns avdunstar 1 meter årligen av oceanerna - och faller ner igen som nederbörd över hav eller land, eller is. Detta är i stort självreglerande, men är aldrig i jämvikt. Helt enorma energimängder omsätts här - något sådant har man inte för koldioxid, som blir ett fast ämne först vid ca -80C och normalt tryck.

Några vätgasbilar hit och dit har ingen som helst betydelse. Vanliga bilar släpper f.ö. också ut nästan lika mycket vattenånga vid förbränning av kolväten.

Men, som sagt - det skulle ta sidor att reda ut det viktigaste i sammanhanget.

 
At 22 december, 2008 15:20, Anonymous Anonym said...

I SR P4 har man hela dagen kunnat höra klimatpropaganda. Inga vita vintrar längre! Förmedlat av en meterolog på SMHI.
Börjar mer och mer likna Sovjetunionen eller Nazi-Tyskland.

/Rasp

 
At 22 december, 2008 16:53, Anonymous Anonym said...

Tack för svaret Peter.

Såg dig förresten hos Adaktusson på TV8 i höstas, jag hoppas att du och dina kolleger får komma till tals lite mer i framtiden!

 
At 22 december, 2008 22:45, Anonymous Anonym said...

Om man var uppmärksam under Agenda i söndags kunde man få höra Per Gudmundson säga att vi om 50 år kommer att le åt klimatlarmet idag.
Kanske bet han sig i tungan efteråt och ingen annan i studion låtsades höra.
En kort sekund men dock!
/ A

 
At 23 december, 2008 12:15, Anonymous Anonym said...

Tack Leo - ovanligt att få en inbjudan till TV. Det hedrar verkligen Adaktusson att våga gå mot strömmen. Inslagen med mig och PEO Eriksson ligger ute på YouTube - den som är intresserad kan lätt hitta dem, genom att söka på mitt efternamn.

2009 kommer annars att bli intressant, och jag vill härmed avsluta genom att önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Tack Per, för denna fina blogg.

 
At 24 december, 2008 09:03, Blogger Per Welander said...

Tack för de orden, Peter. Önskar dig God Jul och Gott Nytt År samt stor framgång med Stockholmsinitiativet.

 
At 24 december, 2008 15:51, Anonymous Anonym said...

Instämmer, hedrande av Adaktusson. Vad jag minns kände jag inte heller någon ton av sarkasm eller stor skepticism i hans frågor, han kändes saklig. Det kan man ju i och för sig begära men det är väl ingen självklarhet i dagens "klimat".

Jag hörde också Per Gudmundson säga detta och ryckte till lite grann! Skönt att få ett uns av försök till balans i SVT:s sändningar.

Tack för intressanta kommentarer och god jul på er.

 

Skicka en kommentar

<< Home