lördag, december 6

Globala temperaturen november 2008

Här redovisas de globala uppmätta temperaturerna för november 2008. Siffrorna är inte de absoluta temperaturerna utan avvikelse från normalt. Jag fyller på värdena allt eftersom de kommer in. Som vanligt lägger jag in brasklappen att man ska inte övertolka en enskild månad.

Inom parentes visas skillanden mot oktober 2008.

RSS 0.216 (+0.035) 2007: 0.131
UAH 0.254 (+0.088) 2007: 0.209
HadCRUT 0.387 (-0.051) 2007: 0.267
GISS 0.58 (0.00) 2007: 0.48I år har vi ingen La Nina. Visserligen finns en antydan till La Nina och den kan eventuellt förstärkas något kommande månader. La Nina, som dominerade förra vintern, anses få en sänkande effekt på globala temperaturen. Fast här i Skandinavien blir det tvärtom - varmare alltså.

Betraktar vi årsmedelvärden från RSS får vi
1998 0.551
1999 0.087
2000 0.082
2001 0.244
2002 0.335
2003 0.358
2004 0.251
2005 0.375
2006 0.278
2007 0.308
2008 0.085 (december saknas)

2008 kommer att bli detta sekels hittills näst kallaste år.

Globala uppvärmningen har avstannat och vi har sen 2001 en mycket svag avkylande trend fram t.o.m. 2008 (linjär regression 2001-2008 ger en lutning på -0.016 grader/år). Den katastrofala uppvärmningen som IPCC:s modeller förespår vägrar att infinna sig. Kan det bero på att klimatmodellerna är felaktiga? Naturligtvis är de mycket osäkra - det erkänner t.o.m. de som arbetar med modellerna. Sen gör våra journalister och politiker om modellerna till en sanning.

Dr Trenberth, Lead Author IPCC, säger:

In fact there are no predictions by IPCC at all. And there never have been. The IPCC instead proffers “what if” projections of future climate that correspond to certain emissions scenarios.

Var är bevisen för att CO2-utsläppen kommer att orsaka en stor uppvärmning?

6 Comments:

At 06 december, 2008 15:34, Anonymous Anonym said...

Hej
Här finns mycket intressant läsning:

UN Data shows ‘Warming has Stopped!’ – Climate Fears Called ‘Hogwash’ – ‘Global Carbon Tax’ Urged

http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.Blogs&ContentRecord_id=fedf4901-802a-23ad-44bb-adf19269d36d

Ingvar

 
At 06 december, 2008 16:51, Anonymous Anonym said...

Tack för att du jobbar med detta i klimathysterins Sverige.

 
At 10 december, 2008 16:37, Anonymous Anonym said...

2008 blir nog det kallaste på 2000-talet. December känns kall....

/mang

 
At 21 december, 2008 11:33, Blogger Frans said...

Hej,
Varför har GISS värden inte
rapporterats? Problem igen?

 
At 21 december, 2008 17:59, Blogger Per Welander said...

GISS var mycket sena med sina data men nu ska de vara uppdaterade.

 
At 22 december, 2008 18:51, Blogger Unknown said...

Det är bra att teperaturökningen inte stiger längre. Denna hysteri får då ett slut - kanske.
Det som bekymrar mig är att vad kommer nästa hysteri att handla om. Ser man i perspektivet från 1960 och framåt (den tid jag själv upplevt) så avlöser dessa hysterier varandra. En del har fortfarande viss bäring. Några exempel.
Skogsdöden på 80-talet.
Ökenutbredningen under samma tid.
Kärnkraften och rädslan för den.
Vad blir nästa?

 

Skicka en kommentar

<< Home