tisdag, december 23

God Jul! Vad hände 2008 och vad händer 2009?

Det närmar sig julafton och det är dags att önska alla läsare en riktigt God Jul! Jag ska försöka sammanfatta min syn på 2008. Ett genombrottsår för skeptikerna till AGW-hypotesen. Vi börjar synas i media om än i liten omfattning. Vissa landsortstidningar och Svd har öppnat upp för andra synpunkter medan Dagens Nyheter fortfarande driver en hätsk "politiskt korrekt" klimatalarmistisk kampanj med Karin Bojs i spetsen. Påståendet från DN om en "isfri Nordpol denna sommar" har vederlagts. Man undrar faktiskt vad DN:s s.k. vetenskapsreportrar har för utbildningsbakgrund. Någon som vet? De vägrar att svara på det.

Politiskt har klimatalarmisterna fortfarande momentum. Valet av Obama kommer att förstärka det. Vetenskapligt har klimatalarmisterna fått det allt svårare. AGW-hypotesen ifrågasätts av allt fler forskare. Påverkan från atmosfärens och havets cirkulation har kommit fram som en viktig faktor. Solens inverkan på klimatet diskuteras livligt men det saknas vetenskapliga bevis för hur mycket det påverkar.

Bildandet av Stockholmsinitiativet har gett viss effekt men mycket återstår. Några kända personer har kommit in i media med skeptiska artiklar.

För 2009 spår jag att lågkonjukturen kommer att sätta allt större avtryck på den klimatalarmistiska politiken. Ett nytt Kyoto-avtal kommer att komma fram men det blir mycket urvattnat och meningslöst precis som det förra. I övrigt kommer klimatdebatten att sakta somna in i media. Om jag får rätt vet jag inte men kalla det scenarie för att använda ett IPCC:s begrepp.

Här kommer några intressanta Youtube klipp med Peter Schiff. De handlar inte om klimatet med om ekonomi. Varför är de som intressanta? Jo Peter Schiff är en av de få som lyckats förespå nuvarande finansiella kris [länk]. Ännu intressantare är hans förutsägelser om framtiden. USA går mot en hyperinflation och en långvarig djup lågkonjuktur aom blir värre än 1930-talets. USA är som land alltför skuldsatt (nästan bankrutt) och Obamas stimulanspaket kommer att förvärra situationen. Obama blir en katastrof. Dollarn kommer kollapsa som valuta enligt Peter Schiff. Han förespår också tjänstesektorns fall och säger att GM, Chrysler m.fl inte bör räddas.

Klipp-1
Klipp-2
Klipp-3

Be afraid, be very afraid om Peter Schiff får rätt igen. Som "ekonomiskeptiker" är han värd att lyssnas på. Vad som är märkligt är att inga finansinstitut eller banker, inga konjukturinstitut har lyckats förutsäga nuvarande kris. Alla dessa med multimiljonlöner och jättebonusar - vad sysslar de med?

Så lågkonjukturen och arbetslösheten kommer att dominera 2009 och klimatfrågan kommer allt mer i bakgrunden. Det är min prognos. Att förutsäga klimatet för 2009 har jag inte vetenskapligt underlag för men en "nollprognos" är nog bättre än IPCC:s modeller. Dvs globala temperaturen 2009 blir ungefär lika som 2008.

onsdag, december 17

Refuserad artikel om klimatet

Detta upprop har blivit refuserad av flera stora tidningar. Uppropet har redan publicerats på flera bloggar och nu kommer den också här så ökar spridningen med ytterligare några tiotusentals läsare.
----------------------------------------------------------
Vetenskapen är inte enig om klimatlarmen

FN:s klimatpanel IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, bildades 1988 med direktivet att sammanställa forskningsrapporter rörande människans inverkan på klimatet. IPCC:s syfte är att granska och sammanfatta vetenskaplig information som är relevant för:

Mänskligt orsakad klimatförändring, inverkan av sådan klimatförändring samt alternativ för anpassning och åtgärder.

Perspektivet har gjort att man koncentrerat arbetet på en växthuseffekt orsakad av mänskliga utsläpp av växthusgaser som koldioxid, metan och lustgas. Denna inskränkning innebär att man inte tillräckligt uppmärksammat andra klimatpåverkande faktorer som exempelvis solmagnetismens inverkan på molnighet och havsströmmars variationer. Vi menar att det saknas belägg för att de klimatförändringar som kunnat observeras inte huvudsakligen har naturliga orsaker.
IPCC:s scenarier över hur man tror klimatet kommer att utvecklas bygger på datormodeller. Ett scenario är ingen prognos utan något som kan inträffa om vissa mänskliga aktiviteter utvecklas som väntat. Modellerna är konstruerade så att måttligt förhöjda halter av koldioxid i atmosfären ger upphov till en avsevärd uppvärmning. Med scenarierna som underlag har man sedan utfärdat och utfärdar larmrapporter.
Ledande alarmister har gått längre än IPCC och har med framgång lyckats föra ut bilden att deras påståenden är grundade på vetenskaplig konsensus. Men vetenskapliga fakta bestäms inte genom omröstning. Alarmismen har skapat en situation där det vetenskapliga samtalet är på väg att ersättas av hårklyverier. Påstående om vetenskaplig konsensus, angående den antro-pogena koldioxidens roll för klimatet, är inte endast ovidkommande utan också felaktigt. Detta illustreras av att den IPCC-kritiska Manhattandeklarationen undertecknats av mer än 600 kvalificerade akademiker, varav 200 är direkt engagerade i klimatforskning. Utvecklingen är ett allvarligt hot mot hela vetenskapssamhällets trovärdighet.
Grundat på nämnda scenarier påstår IPCC att allt tyder på att uppvärmning av jordatmosfären kommer att orsaka klimatförändringar som kan leda till en storskalig katastrof. Snabba genomgripande motåtgärder skulle dock enligt IPCC kunna begränsa de påstådda skadeverkningarna.

Vår uppfattning är:
- att man inte kunnat visa ett signifikant orsakssamband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar.
- att den observerade uppvärmningen under 1900-talet inte ger anledning till oro, oavsett orsakerna.
- att de klimatmodeller som larmrapporterna bygger på har ringa prognosvärde.
- att Manhattandeklarationen motbevisar påståendet om konsensus.
- att en klimatpolitik som bygger på IPCC:s scenarier riskerar att leda till ett förödande slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser som främst drabbar de fattiga i världen.

Innan samhället fattar långtgående beslut rörande klimatpolitiken bör vi se till att stå på en säkrare vetenskaplig grund än den vi har idag. Regeringen bör därför initiera en hearing med ett brett spektrum av representanter för vetenskapssamhället med olika syn på klimatfrågan.

Vi uppmanar även till studium av följande länk från USA-senatens miljöutskott:

Professor Göran Einarsson KTH
Professor Lars G. Franzén GU
Professor David Gee UU
Professor Krister Holmberg CTH
Professor Bo Jönsson LU
Professor Sten Kaijser UU
Professor Wibjörn Karlén UU
Professor Jan-Olov Liljenzin CTH
Professor Torbjörn Norin KTH
Professor Magnus Nydén CTH
Professor Göran Petersson CTH
Professor CG. Ribbing UU
Professor Anders Stigebrandt GU
Professor Peter Stilbs KTH
Professor Anders Ulfvarson CTH
Professor Gösta Walin GU
Docent Tage Andersson fd SMHI
Docent Sven G Gustafsson fs Ericsson Radar
Docent Olov Einarsson fd ABB
Docent Thomas Hellström LTH

tisdag, december 9

Unthreaded #9 inklusive Ipred

Jag har skapat en ospecificerad tråd där ämnet är mer fritt. Tag alla Ipred-kommentarer här. Under Myten om SUVar finns inledningen på Ipred-debatten.

Jag upprepar min ståndpunkt än en gång.
Min huvudinvändning mot Ipred är att det är rättsosäkert och integritetskränkande. Att lämna ut IP-adresser + namn till musikindustrin är inte bra. Ska det vara olagligt är det en fråga för polisen. Att skicka kravbrev och stämningar på lösa boliner för att skrämma någon till underkastelse är inte bra. Likaså är husrannsakningar en starkt integritetskränskande åtgärd som inte står i proportion till "brottet". Alla vet att en IP-adress i sig inte säkert knyter någon person till något brott. Med WLAN, många datorer bakom samma IP-adress, ev. flera personer bakom varje dator är det för löst. Mer bevis om krävs innan någon kan fällas eller få kravbrev.

lördag, december 6

Myten om SUVar

Klimatvänsterns hatobjekt nummer 1 är en SUV. Luften släpps ur däcken i s.k. klimataktioner. Olagliga aktioner men våra vänstervridna journalister skriver gärna och med beundran om dessa grupper.

Ska man vara en politisk korrekt vetenskapsjournalist idag så ska man bo i innerstan på Söder, äta ekologiskt och cykla till jobbet (läs över hela Västerbron) och beklaga sig över koldioxidutsläpp och bilar. Någon naturvetenskaplig utbildning eller kunskap krävs inte, är du politisk korrekt så får du alla möjliga "politiskt korrekta" utmärkelser ändå. De stackars förortsborna och de som bor på landet som tvingas ta bilen till jobbet och dagis kan väl flytta verkar de politiskt korrekta s.k. vetenskapsjournalisterna tycka. Höj bensinskatten för dem bara och låt dem veta hut.

Men hur är det då med en SUV - är den så farlig och smutsig?

Granskar man fakta så är det så att när det gäller skadliga utsläpp så beror det mest på hur gammal bilen är. Sverige har en gammal bilpark. Skulle man vilja göra något åt de förorenande utsläppen skulle man se till att folk köper nya bilar. En ny medelstor SUV är renare än en medelstor bil som är tre år gammal. Det är så att bilindustrin gjort en fantastisk utveckling av motorer och reducerat skadliga utsläpp rejält de senaste trettio åren [länk].

Koldioxid är inte en förorening som svenska politiker tycks tro. Utan koldioxid skulle inget liv existera på jorden. Huruvida koldioxiden bidrar till globala uppvärmningen och hur mycket är omstritt. Många forskare säger att det är solen som styr vårt klimat och inte koldioxid. För övrigt har den globala uppvärmningen kommit av sig de senaste tio åren. Inget som en politisk korrekt "vetenskapsjournalist" gärna skriver om. Men en modern SUV är faktiskt hyfsat bränslesnål till skillnad från gamla bilar och har även lägre koldioxidutsläpp än en gammal bil. Hur många "miljövänner" har inte setts köra omkring i en gammal skruttig bil med stora utsläpp?

De som kör en ny SUV kan fortsätta att göra detta med gott samvete. Den som har en tio år gammal bil (oavsett storlek) och tyngs av sitt miljösamvete bör köpa en ny bil.

Andra bloggar om: , intressant.se

Globala temperaturen november 2008

Här redovisas de globala uppmätta temperaturerna för november 2008. Siffrorna är inte de absoluta temperaturerna utan avvikelse från normalt. Jag fyller på värdena allt eftersom de kommer in. Som vanligt lägger jag in brasklappen att man ska inte övertolka en enskild månad.

Inom parentes visas skillanden mot oktober 2008.

RSS 0.216 (+0.035) 2007: 0.131
UAH 0.254 (+0.088) 2007: 0.209
HadCRUT 0.387 (-0.051) 2007: 0.267
GISS 0.58 (0.00) 2007: 0.48I år har vi ingen La Nina. Visserligen finns en antydan till La Nina och den kan eventuellt förstärkas något kommande månader. La Nina, som dominerade förra vintern, anses få en sänkande effekt på globala temperaturen. Fast här i Skandinavien blir det tvärtom - varmare alltså.

Betraktar vi årsmedelvärden från RSS får vi
1998 0.551
1999 0.087
2000 0.082
2001 0.244
2002 0.335
2003 0.358
2004 0.251
2005 0.375
2006 0.278
2007 0.308
2008 0.085 (december saknas)

2008 kommer att bli detta sekels hittills näst kallaste år.

Globala uppvärmningen har avstannat och vi har sen 2001 en mycket svag avkylande trend fram t.o.m. 2008 (linjär regression 2001-2008 ger en lutning på -0.016 grader/år). Den katastrofala uppvärmningen som IPCC:s modeller förespår vägrar att infinna sig. Kan det bero på att klimatmodellerna är felaktiga? Naturligtvis är de mycket osäkra - det erkänner t.o.m. de som arbetar med modellerna. Sen gör våra journalister och politiker om modellerna till en sanning.

Dr Trenberth, Lead Author IPCC, säger:

In fact there are no predictions by IPCC at all. And there never have been. The IPCC instead proffers “what if” projections of future climate that correspond to certain emissions scenarios.

Var är bevisen för att CO2-utsläppen kommer att orsaka en stor uppvärmning?