måndag, november 10

Globala temperaturen oktober 2008 samt isläget i Arktis

Här redovisas globala temperaturen för oktober 2008. Dessutom visas isläget i Arktis. När nya värden kommer fram uppdateras inlägget.

Satellitbaserade mätningar visar på i stort ofärändrade temperaturer. GISS visar på en rekordhög oktobertemperatur. Vi har ingen kraftig La Nina i år så fjolårets snabba temperaturfall inträffar nog inte i år. Fast en svag La Nina håller på att utvecklas.

UPPDATERING: GISS data ifrågasaätts av Climate Audit länk. Man påstår att de använt septembervärden för oktober för flera stationer i Ryssland. Fortsättning följer. SLUT UPPDATERING.

Inom parentes anges skillnaden mot september 2008. Observera att vi nu använder RSS v3.2 data och inte v3.1. Som vanligt lägger jag in brasklappen att man inte ska dra för stora slutsatser av en enskild månad.

RSS 0.181 (-0.013) 2007: 0.225
UAH 0.167 (+0.006) 2007: 0.231
HadCRUT 0.440 (+0.069) 2007: 0.406
GISS 0.55 (+0.05) 2007: 0.54

UPPDATERING-2: Det verkar uppenbart att något är ordentligt fel på GISS-data. Jag har satt ett frågetecken efter dem. Läs också Luboš Motl kommentar [länk]. Kvalitetsgranskningen hos Hansen & Co verkar saknas. Just nu verkar NASA (GISS) ha dragit tillbaka sina oktobervärden. SLUT UPPDATERING 2

UPPDATERING-3: Nytt GISS-värde har publicerats. Det sänktes med 0.20. SLUT UPPDATERING

UPPDATERING-4 2008-11-15: GISS korrigerad igen. SLUT UPPDATERING

2008 kommer att bli ett år som bekräftar trenden att globala uppvärmningen avstannat.
-------------------------------------------
Isläget i Arktis

Isläget i Arktis visar på en stor återhämtning. Vi använder två olika källor. Den första grafen visar isområdet och den andra grafen isarean. Isarean tar hänsyn till att det finns öppet vatten i "rutorna" som är 25*25 km och visar alltid lägre värde än isområdet. Det som anges är ytan som är täckt av minst 15% is.

Figur som visar isområdet

Figur som visar isarean

Anmärkningsvärt är att vi är uppe på nära normalnivå, dvs medelvärdet för 1979 - 2007. Arctic Oscillation (AO) har under oktober haft ett stort positivt värde. Detta kan ha bidragit till den stora istillväxten. Vindar och havsströmmar spelar en avgörande roll för hur is bildas och smälter. Ett positivt AO visar att det funnits ett "lock" över Arktis. Isen har fått växa till ganska ostört.

Figur som visar Arctic Oscillation index. Källa NOAA.

Undrar om Dagens Nyheter kommer att publicera något om isens rekordartade återkomst? De varnade ju för en isfri Nordpol för några månader sen [länk]. Något svar på mina frågor till Annika Nilsson DN har jag inte fått.

Andra inlägg: länk

Andra bloggar om: , intressant.se

7 Comments:

At 11 november, 2008 06:10, Anonymous Anonym said...

Oj...

Såg ikväll här att GISS-data hoppar upp till rekordhög oktobernivå.

I en kommentar av en J.Hansford sägs att man beräknat oktobervärdet på använt september-data. Det kan säkert vara så, och Hansfords kommentar är bra.

 
At 12 november, 2008 22:39, Anonymous Anonym said...

Hade du verkligen förväntat dig något svar på frågan?

Jag har inte heller sett någon uppföljning av artikeln i DN. Jag har dock mycket svårt att tänka mig att det inte skulle ha slagits upp stort i DN, och andra massmedia om spekulationen hade slagit in i verkligheten. Jag utgår från att det var ett falskt alarm och det har orsakat tystnaden.

/Eskil

 
At 13 november, 2008 00:58, Blogger Per Welander said...

Eskil: Något svar var inte troligt. Men att verkligheten läcker ut på olika vägar sätter ändå en viss press på DN att bli mer sakliga. Vad DN gör är att välja ut någon alarmistisk forskare att citera. Så vips har man en alarmistisk artikel och ändå ryggen fri. I detta fall med artikeln om Nordpolen var den så dåligt då man påstod att isen i Arktis var det lägsta på miljoner år. Vi vet inte ens isutbredningen på 1930-talet. En urusel artikel av DN som det fanns möjlighet att följa upp då prognosen bara sträckte sig månader fram i tiden.

 
At 13 november, 2008 08:53, Blogger Den siste mohikanen said...

GISS nya tabbe sätter frågetecken för om de över huvud taget kontrollerar sin algoritm? Jag kan inte förstå hur man kan missa en residual på 12°C över en yta motsvarande 3% av jordens yta om man genomför någon som helst kontroll. Det borde ha lyst röda varningsklockor överallt. Man börjar ju misstänka att det inte bara är osis när rymdfärjorna flyger i luften...

 
At 14 november, 2008 17:30, Anonymous Anonym said...

Alltid bra med korrektioner.

Skulle önska ett datum för uppdateringarna.

Tack på förhand,
/Fredrik

 
At 15 november, 2008 10:27, Blogger Per Welander said...

Fredrik: Ska införa datum framöver. Uppdateringarna ovan har jag inget datum på.

 
At 19 november, 2008 10:11, Anonymous Anonym said...

This AlGorithm has made AlGorerich(er)

 

Skicka en kommentar

<< Home