söndag, november 23

Vetenskaplig konsensus om växthushypotesen är desinformation

Lars Bern återkommer idag i Svd med en replik i debatten om växthushypotesen. Några viktiga fakta som framkommit i denna debatt som allmänheten inte känner till.

1. Hypotesen om människans roll i uppvärmningen är just en hypotes - ingenting som bevisats.
2. Växthushypotesen bygger på resultat från ovaliderade datormodeller. Datormodeller som allt mer ifrågasätts då de avviker på flera sätt från verkligheten. Modellerna har redan från början byggt i det som skulle bevisas nämligen att människans koldioxidutsläpp via växthusgasen vattenånga orsakar uppvärmning. Fysikaliska lagar hindrar att koldioxiden ensamt skulle orsaka uppvärmningen.
3. Pratet om konsensus inom vetenskapen är ren desinformation. Konsensus tillhör den politiska världen.
4. Etanolsatsningen är katastrofal väg att gå för miljö och fattiga länder. Att politiker kallar bilar som drivs med etanol för "miljöbil" är också desinformation (min kommentar).
5. IPCC är en politisk styrd organisation.

I nätupplagan skriver Lars Bern att oktober var en av de kallaste på 115 år. Jag vet inte om det är ett tryckfel eller Bern missat något här. I alla fall delar jag inte den uppfattningen och AGW-förespråkarna kommer säkert att hoppa på detta påstående för att visa att Lars Bern har helt fel i allt han skriver. Men Lars Bern för fram många obehagliga sanningar. Modigt av Lars Bern att skriva denna politiskt inkorrekta artikel.

För flera år sen trodde jag också på växthushypotesen. Men ju mer jag satte mig in i frågan desto tydligare framkom det att det hela var just en svag hypotes - ingenting som bevisats. Forskningsresultat och temperaturmätningar från senare år försvagar växthushypotesen ytterligare. Lobbyorganisationer, media och politiker har sedan gjort om växthushypotesen till en "bevisad" sanning. Efter att dagligen ha ägnat mycket tid åt att följa forskningen på området vet jag att pratet om konsensus inom vetenskapen är en ren lögn.

Sanningen är att jorden blivit lite varmare de senaste hundra åren. Exakt vad det beror på vet vi inte men många hypoteser om orsaker finns. Det har också hänt hundratals gånger förut och det har också varit betydligt varmare än idag.

Pernilla Ström, som ofta brukar vara en frisk fläkt i debatten, visar i DN sin okunnighet [länk]. Vetenskapen har hon uppenbarligen inte alls satt sig in i. Istället verkar Pernilla Ström vilja visa att hon tillhör "den goda sidan". Hon tar minsann ansvar. Att sen växthushypotesen är en svag obevisad hypotes bryr hon sig mindre om. Det kostar tid, kraft och man riskerar sitt rykte om man inte följer politisk konsensus.

När nu växthushypotesen kan falla ihop som ett korthus om några år blir AGW-förespråkarna allt mer desperata. Hur ska man ta sig ur historiens största bluff med hedern i behåll?

Andra bloggar om: , intressant.se

tisdag, november 18

Vad driver klimathysterin?

Bob Carter, professor i Australien, är en av mina favoriter. Han förklarar saker och ting på ett enkelt sätt och är också en utmärkt talare. Här är en artikel där han förklarar detta med klimatbluffen i ett vidare perspektiv. Hinner tyvärr inte översätta hela artikeln som är på engelska [länk]. Läs artikeln! Den innehåller ingen tung vetenskap.

Det finns tre verkligheter som bygger upp klimatfrågan, den vetenskapliga, virtuella och publika.

Den vetenskapliga verkligheten byggs upp av mer än 100 olika expertområden. Ingen har djup kunskap inom mer än två till tre av dessa områden. Många tror att IPCC står för den vetenskapliga delen. Men IPCC bedriver ingen egen forskning utan väljer ut resultat man vill ta med.

Essex & McKitrick:
“We do not need to guess what is the world view of the IPCC leaders. They do not attempt to hide it. They are committed, heart and soul, to the Doctrine [of human-caused global warming]. They believe it and they are advocates on its behalf. They have assembled a body of evidence that they feel supports it and they travel the world promoting it.

Den vetenskapliga verkligheten är att IPCC:s hypotes om farlig uppvärmning orsakad av människans koldioxidutsläpp upprepade gånger har testats och falsifierats. Det som finns kvar är ett teoretisk argument (och inget bevis) att datormodeller visar att vi i framtiden kommer att få en stor uppvärmning.

Den virtuella verkligheten används för IPCC:s datormodeller. Modellerna är ovaliderade och har historiskt dåligt lyckas förutsäga framtiden. De styrs av massa antaganden om parametrar som är mycket osäkra. Ändras rätt parameter fås istället en avkylning framåt i tiden. Modellerna bygger på samma principer som väderprognoser men är ännu mer komplexa.

Den publika verkligheten är den som betyder mest för att driva klimatbluffen. Här finns lobbygrupper, politiker, kändisar, svenska kyrkan och media. De är starkt korrumperad av "den ädla saken". T.ex. används isbjörnar, rädda världen, förhindra svält, väderkatastrofer o.s.v för att manipulera folk. För vem vill inte "rädda isbjörnarna"?

Inte heller alla forskare har varit fria från felaktigheter. Manns berömda hockeyklubba, flaggskeppet i IPCC TAR 2001 är ett sådant exempel. Många forskare på den alarmistiska sidan försöker försvåra granskning genom att vägra lämna ut data och programkod.

Även politiker försöker manipulera folket genom propaganda från myndigheter och styra forskningsanslag till de "troende". Politiker använder alltid det korrupta "rädda världen" argumentet. Troligen för att vinna makt och vinna röster. Att resultatet av deras åtgärder blir katastrofala och tvärtom mot vad som avses struntar de i. De har också valt ut "troende" rådgivare.

Klimatalarmisterna i den publika verkligheten använder sig ofta av retoriska knep. Konsensus,"science is settled", klimatförnekare, miljöbilar, klimatsmart, betalad av oljeindustrin är begrepp som skapats för detta. Alla som håller på med forskning vet att konsensus inte hör hemma där. Vetenskap handlar om fakta, experiment och testa hypoteser, inte konsensus.

En stor roll har media. De driver ofta hårt klimatalarmismen med korrupta argumentet att "rädda jorden". En journalist förklarar varför:

“The publication of ‘bad news’ is not a journalistic vice. It’s a clear instruction from the market. It’s what consumers, on average, demand … As a newspaper editor I knew, as most editors know, that if you print a lot of good news, people stop buying your paper. Conversely, if you publish the correct mix of doom, gloom and disaster, your circulation swells. I have done the experiment.”

Melanie Phillips summerar det hela:
“The way global warming is being reported by the science press is a scandal. In selecting only those claims that support a prejudice and disregarding evidence that these claims are false, it is betraying the basic principles of scientific inquiry and has become instead an arm of ideological propaganda.”
------------------------------------------------
Som sagt läs artikeln så får du ett bra helikopterperspektiv på klimatbluffen.

Passa också på att läsa artikeln "Växthushypotesen gör oss fattiga" i Svd av Lars Bern.

Framtiden kommer att visa att växthushypotesen är felaktig och klimathotet är historiens genom tiderna största bluff. Att politiker vill satsa biljoner kronor för att stoppa ett hot som inte existerar är sanslöst.

Andra bloggar om: , intressant.se

söndag, november 16

Klimathysterins avarter - flytvästar för isbjörnar

Klimathysterin fortsätter med oförminskad styrka. Många försöker låtsas vara goda genom att spela med. Här är ett exempel med svenska företaget ADDI som har designat (en moderiktig?) flytväst för isbjörnar [länk].

När folk dör av svält och krig i Afrika verkar inte miljömupparna bry sig men när någon forskare felaktigt säger att isbjörnen är utrotningshotad blir det halleluja. Hotet mot isbjörnen var tidigare människan. Idag är isbjörnsstammen stabil och Grönlands is smälter inte nu eller inom överskådlig framtid.

Även Maud Olofsson och Andreas Carlgren (c) har flippat ut totalt. Nu ska bensinbilar förbjudas [länk]. Vad centerpartiet tycks glömma är att Volvo PV och Saab kämpar för sin överlevnad just nu. Det är inte säkert att vi har någon bilindustri alls om några år. Hundratusentals jobb riskerar att slås ut. Att då lägga ett förslag som slår hårt mot den USA-ägda svenska bilindustrin är rent ut sagt korkat. Att tro att vi hinner få fram plugin-hybrid bilar med tillräcklig kapacitet till 2015 för att ersätta bensin- och dieselbilar är värre än att tro på tomten. Tomten kommer ju i alla fall en gång om året. Om Andreas Carlgren verkligen vill få ner koldioxidutskäppen finns det kärnkraft. Men sååå viktigt är det inte tydligen. Politisk teater skulle detta kunna kallas.

Sen tillkommer att klimathotet är en stor bluff. Koldioxiden är inte skadlig och höjer inte temperaturen katastrofalt. Forskning och verkligheten har på senare år visat att koldioxidhypotesen håller inte. Klimatmodellerna var inte tillräckligt bra och fel slutsatser har dragits. Den verkliga temperaturen vägrar att följa det som står i centerpartiets bibel - IPCC:s SPM i AR4.

Graf som visar globala temperaturen sen 1979, källa UAH

Andra bloggar om: , , intressant.semåndag, november 10

Globala temperaturen oktober 2008 samt isläget i Arktis

Här redovisas globala temperaturen för oktober 2008. Dessutom visas isläget i Arktis. När nya värden kommer fram uppdateras inlägget.

Satellitbaserade mätningar visar på i stort ofärändrade temperaturer. GISS visar på en rekordhög oktobertemperatur. Vi har ingen kraftig La Nina i år så fjolårets snabba temperaturfall inträffar nog inte i år. Fast en svag La Nina håller på att utvecklas.

UPPDATERING: GISS data ifrågasaätts av Climate Audit länk. Man påstår att de använt septembervärden för oktober för flera stationer i Ryssland. Fortsättning följer. SLUT UPPDATERING.

Inom parentes anges skillnaden mot september 2008. Observera att vi nu använder RSS v3.2 data och inte v3.1. Som vanligt lägger jag in brasklappen att man inte ska dra för stora slutsatser av en enskild månad.

RSS 0.181 (-0.013) 2007: 0.225
UAH 0.167 (+0.006) 2007: 0.231
HadCRUT 0.440 (+0.069) 2007: 0.406
GISS 0.55 (+0.05) 2007: 0.54

UPPDATERING-2: Det verkar uppenbart att något är ordentligt fel på GISS-data. Jag har satt ett frågetecken efter dem. Läs också Luboš Motl kommentar [länk]. Kvalitetsgranskningen hos Hansen & Co verkar saknas. Just nu verkar NASA (GISS) ha dragit tillbaka sina oktobervärden. SLUT UPPDATERING 2

UPPDATERING-3: Nytt GISS-värde har publicerats. Det sänktes med 0.20. SLUT UPPDATERING

UPPDATERING-4 2008-11-15: GISS korrigerad igen. SLUT UPPDATERING

2008 kommer att bli ett år som bekräftar trenden att globala uppvärmningen avstannat.
-------------------------------------------
Isläget i Arktis

Isläget i Arktis visar på en stor återhämtning. Vi använder två olika källor. Den första grafen visar isområdet och den andra grafen isarean. Isarean tar hänsyn till att det finns öppet vatten i "rutorna" som är 25*25 km och visar alltid lägre värde än isområdet. Det som anges är ytan som är täckt av minst 15% is.

Figur som visar isområdet

Figur som visar isarean

Anmärkningsvärt är att vi är uppe på nära normalnivå, dvs medelvärdet för 1979 - 2007. Arctic Oscillation (AO) har under oktober haft ett stort positivt värde. Detta kan ha bidragit till den stora istillväxten. Vindar och havsströmmar spelar en avgörande roll för hur is bildas och smälter. Ett positivt AO visar att det funnits ett "lock" över Arktis. Isen har fått växa till ganska ostört.

Figur som visar Arctic Oscillation index. Källa NOAA.

Undrar om Dagens Nyheter kommer att publicera något om isens rekordartade återkomst? De varnade ju för en isfri Nordpol för några månader sen [länk]. Något svar på mina frågor till Annika Nilsson DN har jag inte fått.

Andra inlägg: länk

Andra bloggar om: , intressant.se