tisdag, oktober 21

Kommentarer från författarna till IPCC:s rapport

Huvudförfattarna till FN:s klimatpanels rapport AR4 har tillfrågats vad de tycker om den. Några axplock:

The rush to emphasize regional climate does not have a scientifically sound basis.

Until and unless major oscillations in the Earth System (El Nino-Southern Oscillation (ENSO), Pacific Decadal Oscillation (PDO), North Atlantic Oscillation (NAO) and Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) etc.) can be predicted to the extent that they are predictable, regional climate is not a well defined problem. It may never be. If that is the case then we should say so.

the Fourth Assessment Report is rather weak at including the latest research and thereby is losing credibility in the science community

Adding complexity to models, when some basic elements are not working right (e.g. the hydrological cycle) is not sound science.

Energy budget is really worrisome; we should have had 20 years of ERBE [Earth Radiation Budget Experiment] type data by now- this would have told us about cloud feedback and climate sensitivity. I'm worried that we'll never have a reliable long-term measurement.

Källa

Tipstack Dan

T.o.m. huvudförfattarna till IPCC AR4 säger nu att rapporten förlorar trovärdighet i vetenskapliga världen. Den som påstår att det finns ett vetenskapligt konsensus i frågan om koldioxidens framtida påverkan på vårt klimat ljuger eller är totalt okunnig.

Att IPCC:s modeller har stora brister har jag påpekat många gånger på Moderna Myter. Nu har man börjat erkänna vissa av bristerna. Man förstår inte och kan inte prediktera oscillationerna i hav och atmosfär. Man klarar inte heller att simulera molnbildning korrekt. Solens påverkan har också avfärdats av IPCC.

Modellernas resultat kallas inte numera inte för prognoser utan scenarier. Ett räkneexempel som möjligen kan vara intressant om parametrarna väljs rätt (de är enligt senare forskning felaktigt valda [länk]). Jordens klimat beror på så många faktorer att modellerna långt ifrån kan avbilda dessa.

Resultatet blir att verkligheten avviker allt mer från IPCC:s katastrofscenarier när tiden går. Media håller tyst om detta. Att globala temperaturen faktiskt sjunkit något de senaste tio åren - hur ofta har du läst det i SvD eller DN?

Graf som visar globala medeltemperaturen 2002-2008 enligt UAH och HadCRUT samt koldioxidhalten (grön).

När nu uppmätta data och ny forskning motsäger IPCC AR4 höjer klimatalarmisterna allt mer rösten med oseriöse klimatprästen Al Gore i spetsen. Det är dags för svenska och EU-politiker att stoppa nedmonteringen av vårt välstånd. Det kan lika gärna bli kallare som varmare i framtiden. Koldioxidens roll för vårt klimat har grovt överskattats av politiska IPCC.

Andra bloggar om: , intressant.se

15 Comments:

At 21 oktober, 2008 09:31, Anonymous Anonym said...

Att EU:s och sveriges politiker skulle stoppa detta är nog tyvärr en fåfäng förhoppning. Det är ju de som för närvarande är de värsta av alarmisterna. De har målat in sig i ett hörn och säger t.o.m. öppet att de skulle bli utskrattade om man backade från den inslagna vägen.
Tiden då detta handlade om vetenskap är passerad för länge sedan. Nu handlar det uppenbarligen enbart om prestige.

/Håkan

 
At 21 oktober, 2008 10:06, Blogger Den siste mohikanen said...

Mer signifikant än yttemperaturen tycker jag är att klimatsystemet förlorat värme sedan åtminstone fem år tillbaka. Det utfallet är helt oförenligt med IPCCs modeller som tar som utgångspunkt för sina prognoser att mycket av den uppvärmning som borde skett - om IPCCs antagande om en mycket hög klimatkänslighet vore sanna - döljs som värmeenergi i haven. När haven tvärtom tappar värme faller hela resonemanget. IPCCs klimatmodeller är alltså bevisat felaktiga!

 
At 21 oktober, 2008 10:14, Anonymous Anonym said...

Tack för ett intressant inlägg, Per.

IPCC backar steg för steg, men här hemma är det "Buisness as usual" Såg på TV att Andreas Carlgren uttalade sig om att Polen, Italien och flera andra EU-länder inte är så sugna på att betala för utsläppsrätter. Polen ex, ville ha gratis utsläppsrätter! Jag skulle inte bli ett dugg förvånad om Polackerna får som de vill! Mao de som släpper ut mest skit i luften slipper betala, men vi korkade Svenskar, som ligger i andra änden på utsläppsskalan, VI lär inte komma undan, om Carlgren och andra fanatiker får som de vill. Vi ska ju gubevars "gå före". Man tar sig för pannan!

Mvh Labbibia

 
At 21 oktober, 2008 18:34, Anonymous Anonym said...

Du säger att systemen är extremt komplexa och att väldigt lite eller ingenting går att säga om dem med dagens modeller. Din slutsats däremot är att koldioxidens roll grovt överskattats, exakt vilken modell använder du för den slutsatsen?

Om jag var du så skulle jag vara försiktig med att kalla folk för oseriösa...

/Quell

 
At 21 oktober, 2008 20:04, Blogger Per Welander said...

Quell: Al Gore kallar jag för oseriös. Hans budskap och film innehåller som du vet en mängd vetenskapliga felaktigheter. I England har t.o.m. en domstol slagit fast att filmen inte får visas för skolungdomar utan att flera av felen först påtalas.

Angående överskattning av koldioxidens inverkan finns många rapporter där verkligheten motsäger IPCC:s scenarier. Verkligheten är bättre än en modell. Modeller tar många år att validera. Dessutom åligger det den som påstår något att bevisa det, inte tvärtom. Lehman Brothers hade också en modell för att förutsäga framtiden och risker. Vi såg hur det gick.

Men om du fortfarande tror på IPCC:s katastrofscenarier är du välkommen att slå vad med mig. Läs inlägget från april 2007.

 
At 21 oktober, 2008 21:39, Anonymous Anonym said...

Visst, propagandan på alla sidor har sin beskärda del av felaktigheter. Vad jag menade var främst att du själv inte ses som seriös i alla läger och att pajkastning inte hjälper någon.

Verkligheten är bara en modell för här och nu, den säger väldigt lite om framtiden, speciellt om vi ser klimatet som ett kaotiskt system.
Om man dessutom antar viss fördröjning innan vi ser effekterna av våra handlingar så säger verkligheten ännu mindre om framtiden.

Jag säger inte att "klimatalarmisterna" har rätt, men problemet är av sådana art att om man ska ha fel så är det fan så mycket bättre att ha fel på deras sida.
/Quell

 
At 22 oktober, 2008 00:07, Blogger Per Welander said...

Quell: Om man kommer med vetenskap som går emot den av media och politiker etablerade bilden så är man obekväm. Frågan är så oerhört politiserad. Jag har fört man mina synpunkter i klimatfrågan, sen man man gilla dem eller ogilla dem. Mitt mål är inte att bli omtyckt av alla.

Om jag, som du säger, inte ses som seriös i alla läger stämmer det nog. Men din kritik i den frågan borde du ha konkretiserat och stått för med ditt namn. Min kritik mot Al Gore och att jag betraktar honom som oseriös kan jag ge dig en lång motivering till.

 
At 22 oktober, 2008 00:39, Anonymous Anonym said...

"Jag säger inte att "klimatalarmisterna" har rätt, men problemet är av sådana art att om man ska ha fel så är det fan så mycket bättre att ha fel på deras sida."

Det man gör för att försöka "bromsa klimatförändring" är långt mer destruktivt, både ekonomiskt och (följande från det) för miljön (på de sätt som faktiskt har någon betydelse) än att inte göra det.

Även om klimatalarmisterna har rätt i att människans utsläpp av CO2 höjer temperaturen är det knappast ett problem. Det finns långt mycket större miljö- och hälsoproblem som man skulle kunna satsa mindre än en tiondel så mycket på och få en mycket stor effekt!

 
At 22 oktober, 2008 19:40, Anonymous Anonym said...

Hold your horses!

Vad är det för artikel/rapport som moderna myter hänvisar till i inlägget. Jo, den är
- helt ovetenskaplig i urvalet och presentationen
- ej underskrivna åsikter.
Den är helt klart av intresse att läsa men att dra slutsatsen att huvudförfattarna av den stora klimatrapporten anser att den inte duger är att kraftigt överdriva den här artikelns betydelse.

Du tar fram fem negativa citat som då antyder att hela rapporten brister. Men du kan precis lika gärna ta fram fem positiva citat, de finns också.

Jag rekommenderar att man läser artikeln får då får man en helt annan bild än vad moderna myter vill framhäva.

Ett citat: "problems identified, now we need to direct our science towards the "solutions"

 
At 22 oktober, 2008 20:21, Blogger Per Welander said...

åskådaren: Om du ser vilka som ligger bakom rapporten så är det starka AGW-anhängare. Och det hela handlar om vad huvudförfattare till IPCC rapporten själva sagt, ingen vetenskaplig undersökning. Visst cherrypickade jag men det var för att visa att även bland huvudförfattarna finns de som anser att IPCC har sina brister.

 
At 23 oktober, 2008 00:12, Anonymous Anonym said...

Åskådaren: Varför är det alltid ett argument att det skall vara vetenskapligt underbyggt när man utrycker sin åsikt mot IPCC eller en enig forskarkår.
Nu när IPCC's egna författare uttrycker viss självransakning är det "ej underskrivna åsikter", din åsikt är inte heller underskriven alltså bör ingen ta notis av den heller, men det gör jag, oavsett om du skriver under eller ej vet jag att du har tänkt.
Vad du har tänkt, men inte vem du är, men jag vet iallfall att de som uttryckte sina tanker på detta möte var de som orsakat hela denna debatt om AGW eller ej.

 
At 24 oktober, 2008 00:10, Blogger Per Welander said...

åskådaren: Ska du skriva här så skärp till dig och kalla inte skeptiker för klimatförnekare. Då publiceras inte kommentaren. Ingen skeptiker har förnekat att vi har ett klimat.

 
At 31 oktober, 2008 19:35, Anonymous Anonym said...

Adolf Goreing säger:

"• Reducing climate sensitivity"

Säger inte den "lilla" punkten det mesta? Är det inte det första erkännandet vi sett att bl.a CO2 INTE har den betydelse som det har påståtts? Det ser ut som att Roy Spencers slutsatser av AQUA-satellitens data alltså är korrekta? Var är pressen?

 
At 07 augusti, 2009 23:07, Anonymous Jarmo Palomaa said...

För "säkerhets skull" är det sunt att dra ner CO2 - vi kan ju inte förlora något på det bara vinna...

Om våra resurser vore oändliga hade detta stämt, nu är det inte så. Vi har begränsade resurser och då är man antingen cynisk eller infantil om man inte använder resurserna där de bevisligen gör maximal nytta.

 
At 15 augusti, 2009 00:29, Anonymous Jarmo Palomaa said...

När man diskuterar uppvärmningen av jorden på 1900-talet får man inge glömma bort att denna faktiskt har hänt.
När jag studerade frågan närmare så upptäckte jag att den trend som IPCC talar om inte finns! Hela temp ökningen skedde 1945-1975 med cirka 0,5 grader.
Lägger man till dessa 0,5 grader till åren 1910-1945 får man nästan exakt samma temperatur som 1975-2009.
Sambandet med solens aktivitet är statistiskt signifikant men jag kan inte presnetera någon orsak.
Men siffrorna talar sitt tydliga språk: den "växthuseffekt" vi har skedde faktiskt redan 1945-1975.
Dagens höga temperaturnivå är från den tiden, inte de senaste decennierna.

 

Skicka en kommentar

<< Home