tisdag, oktober 7

Globala temperaturen september 2008

Nu börjar septembervärdena komma för globala temperaturen. Jag fyller på när de okända värdena blir kända. Siffror inom parantes skillnad mot augusti 2008.

RSS 0.211 (+0.065) 2007: 0.264
UAH 0.161 (+0.168) 2007: 0.201
HadCRUT: 0.376 (-0.009) 2007: 0.412
GISS: 0.49 (-0.01) 2007: 0.50

Min kommentar: RSS visar på det kallaste september sen 2000. 2008 i sin helhet kommer att bekräfta globala avkylningen sen 1998. Som vanligt vill jag varna för att övertolka en enskild månads resultat. Men trenden sen 1998 eller 2001 vilket man nu väljer visar på en svag global avkylning. Tvärtemot IPCC:s katastrofscenarier.

Solen är fortfarande mycket inaktiv och det blir intressant att se hur detta påverkar temperaturen framöver. En del forskare varnar för en ny "lilla istid", andra säger att påverkan är minimal. Solfläcksprognoserna som görs ställer jag mig fortfarande skeptisk till. Vill se att de valideras först och klarar att förutsäga framtiden. När modellerna inte stämmer korrigerar man bara dessa och kommer med en ny prognos. Det leder till att det i början av prognosperioden ser ut att stämma bra. Efter några år så går prognosen åt skogen. Precis som IPCC också gör med sina prognoser. Inte förtroendeingivande.

Andra bloggar om: , intressant.se

19 Comments:

At 07 oktober, 2008 14:19, Blogger palo said...

Jag försöker och försöker få fram till att september är kallast hittils since 2000, men jag har ingen aning hur jag skall få fram de siffrorna.
en nybörjare guide till att läsa dessa diagram må vara på sin plats :)

 
At 07 oktober, 2008 16:36, Anonymous Anonym said...

Tv-tips! I kvällens Adaktusson i TV8 deltar Peter Stilbs och P-O Eriksson, två välkända klimatskeptiker. Missa inte detta! Det är inte ofta skeptikersidan bjuds in för att tala om klimatfrågan!

 
At 07 oktober, 2008 18:09, Blogger Per Welander said...

Palo: Titta på RSS vänstra kolumnen som är hela jorden (utom polerna) och jämför olika september. Värdena du ser är avvikelser från referensvärden. Exempel: 2005 - 09: 0.390

 
At 07 oktober, 2008 21:10, Anonymous Anonym said...

En artikel som kan vara av intresse. Sunspots har inte uppstått på 200 dagar, 1954 var det 241 dagars sunspottorka: http://www.nytimes.com/2008/10/03/science/space/03sun.html

Om ni inte kan logga in, använt bugmenot.com


-- Glada tomten

 
At 07 oktober, 2008 21:12, Anonymous Anonym said...

En artikel som kan vara av intresse: http://www.nytimes.com/2008/10/03/science/space/03sun.html

Om login krävs, använt bugmenot.com


-- Glada tomten

 
At 08 oktober, 2008 16:01, Blogger Gunnar Littmarck said...

Om solen är mycket inaktiv och temperaturen trots det knappt faller, kan det bero på en ökad växthuseffekt, eller är trögheten för stor?

Kanske skulle temperaturen fallit ett par tiondels grads mer, om vi inte eldat så mycket kol.

 
At 13 oktober, 2008 21:01, Anonymous Anonym said...

Det är väl trevligt att man kan läsa septembers siffror men vad säger de? Ingenting. Å ena sidan så räcker inte ett antal hundra forskares insatser för att bevisa en växthuseffekt: Men däremot så kan man ta fram en enda månads medelvärde för temperaturen, är det av rent akademsikt intresse eller vill du visa något med siffrorna? Om du har en idé att torgföra så ser jag fram emot en omfattande forskningsrapport, varken mer eller mindre.

 
At 13 oktober, 2008 23:07, Blogger Per Welander said...

åskådaren: Om siffrorna säger dig "ingenting" så får det stå för dig. Det kan bero på att du ingenting förstått eller om du anser globala temperaturen är meningslös så borde du motivera det. (Det finns forskare som anser att det inte går att mäta globala temperaturen)

GISS (Hansen), HadCRUT, UAH och många fler publicerar varje månad globala temperaturer. Detta är uppenbarligen intressant för många då tidskrifter och bloggar flitigt publicerar dem. Sen gäller det att tolka dem och sätta in dem i sitt sammanhang.

Dina blajkommentarer som "Om du har en idé att torgföra så ser jag fram emot en omfattande forskningsrapport, varken mer eller mindre" kan vi framöver vara utan på denna blogg. Skulle kunna vända på detta resonemang mot dig själv.

Verkligheten är klimathysterikernas största fiende. Därför kommer jag fortsätta att publicera verkliga uppmätta data.

 
At 14 oktober, 2008 20:19, Anonymous Anonym said...

Vetenskap, som de som läser den här sidan säkert är orienterade i, består grovt av:

- mätvärden

- samband

- konfidensintervall

- slutsats

- verifierbarhet

Med mätvärden som grund försöker man finna samband som inom en viss konfidens (säkerhet) kan ge en slutsats. Slutsatsen skall kunna verifieras av en annan forskare utifrån mätdata. Så, vad är det i denna kedjan som "klimathysterikerna" har misslyckats? Är det på alla punkter? I så fall råkar de som sysslar med klimatforskning vara dilettanter. Eller är det någon särskild punkt där ohederligheten är särsklit stor?

På tal om ohederlighet vill jag ta fram en punkt där vetenskapskunniga skribenter gör fel: de har ofta som invändning att man inte kan vara helt säker. Nej, precis, det är där konfidensen (konfidensintervall) kommer in. Ofta ligger man på 95% säkerhet i sin slutsats. Ytterst sällan, om ens någonsin ligger man på 100%. Därför tycker jag det är ohederligt av vetenskapsmän att påstå att man inte är helt säker, för det är man aldrig inom vetenskapen. Ni/dom lurar vanliga människor att man kan vara 100% säker inom vetenskap. Mycket dåligt.

 
At 15 oktober, 2008 01:13, Blogger Per Welander said...

åskådaren: Roligt att du nämner verifierbarhet när IPCC:s modeller inte är verifierade. Dessa modeller som ska ligga till grund för katastrofala ekonomiska tvångsåtgärder från våra politiker. T.o.m. flera klimatalarmister erkänner nu att modellerna är för dåliga. Modellerna har av IPCC döpts om från prognoser till scenarier. Gissa varför. Verkligheten avviker allt mer från dessa modeller. Du verkar bygga dina argument mest på tro och inte vetenskap.

 
At 16 oktober, 2008 21:31, Anonymous Anonym said...

Är det mätvärdena eller modellerna som inte är verifierade? Om det är mätvärdena, då kan man vara orolig för då fuskar de med grunddata - en dödssynd inom forskning.

Om modellen inte är verifierad så förstår jag inte vad du menar, det finns inget hemligt med en modell, uppbygganden är transparent, det finsn inget att hemlighålla. Och hur veriferar man förresten en modell? En modell är ju ett dataprogram som simulerar verkligheten. Hur skall den verifieras. Jag förstår inte, vad som inte är verifierat?

 
At 16 oktober, 2008 21:56, Blogger Per Welander said...

åskådaren: Om du inte förstår vad som menas med verifiera tror jag faktiskt inte du alls förstår vad det handlar om. Men du kan få något att läsa här så kanske det klarnar lite.

 
At 16 oktober, 2008 22:54, Anonymous Anonym said...

(Du länkar till en site som handlar om att göra väderprognoser.)

Jag använder mig av betydelsen: "verifierbarhet gäller möjligheten att verifiera enskilda fakta" dvs att man kan kontrollera att grundfakta är korrekta och inte fuskade med (vilket är ett krav för att något skall få kallas vetenskap).

Du verkar använda dig av betydelsen: att verifiera = säga att något är sant. Alltså att en slutsats som man har dragit utifrån grundfakta är sann eller inte. Om du använder ordet så då använder vi det på olika sätt. Eller?

Då återgår jag till mitt första inlägg och använder ordet verifiera som beskrivet överst.

"Vetenskap, som de som läser den här sidan säkert är orienterade i, består grovt av:

- mätvärden

- samband

- konfidensintervall

- slutsats

- verifierbarhet

Med mätvärden som grund försöker man finna samband som inom en viss konfidens (säkerhet) kan ge en slutsats. Slutsatsen skall kunna verifieras av en annan forskare utifrån mätdata."

Och undrar fortfarande:

"Så, vad är det i denna kedjan som "klimathysterikerna" har misslyckats? "

 
At 17 oktober, 2008 02:35, Blogger Per Welander said...

åskådaren: Du har tydligen inte besvärat dig att titta på länken då den inte alls handlar just om väderprognoser utan prognoser i allmänhet. Även IPCC:s prognoser finns med länk. IPCC:s påstående att temperaturen kommer att gå upp mellan 1,5 - 6 grader till år 2100 är en prognos. Detta påstår man med över 90% procent sannolikhet. Innan vi går vidare i diskussionen kan du vara vänlig att förklara för mig:

1. hur man kommit fram till detta värde 90%. Jag har letat överallt men inte hittat underlaget någonstans.
2. Vad som skulle kunna falsifiera IPCC:s temperaturprognoser?

Att verifiera en modell är inte att verifiera att grunddata/grundfakta är rätt. Du har missförstått allt. Indata för en modell kan vara helt korrekta men prognosen (output) totalt felaktig. Läs på sajten jag länkade till så kan du lära dig en del och svaren på dina frågor finns också där.

Vill du ha ett exempel på grova felaktigheter så har vi IPCC TAR och hockeyklubban. Flaggskeppet i IPCC:s rapport var en bluff. Detta avslöjades av statistiker på sin fritid.

 
At 21 oktober, 2008 19:07, Anonymous Anonym said...

Hej.
Det senaste inlägget jag skrev här, varför blev det inte publicerat?
Skicka gärna texten till mig, jag hade ansträngt mig när jag skrev den:
nolarare@hotmail.com

vänliga hälsningar

Åskådaren

 
At 21 oktober, 2008 20:10, Blogger Per Welander said...

åskådaren: Det finns ingen rättighet att få något publicerat. Men du tjatade hela tiden om samma sak och läste inte mina referenser.

Sen är det också så att jag inte hinner svara utförligt på alla kommentarer och mail jag får. De flesta får inget svar alls. Jag driver bloggen på min fritid så du får ursäkta mig för det. Mitt jobb, familj och vänner måste också få del av min tid.

 
At 21 oktober, 2008 23:29, Anonymous Anonym said...

Då skall jag förkorta mitt inlägg till en enda fråga som jag inte fått något svar på och som jag fortfarande är seriöst intresserad av svaret:

Var i kedjan: mätvärden - samband - konfidensintervall - slutsats - verifierbarhet anser du att klimatforskarna har misslyckats?

 
At 22 oktober, 2008 00:22, Blogger Per Welander said...

åskådaren sa: Var i kedjan: mätvärden - samband - konfidensintervall - slutsats - verifierbarhet anser du att klimatforskarna har misslyckats?

Svar: Delvis samtliga.

I IPCC TAR och hockeyklubban var mätvärdena inte tillräckligt signifikanta.

Sambanden bygger på antaganden såsom känslighet, utelämnadet av viktiga samband (oscillation, molnbildning m.m.). Sambanden är för svaga.

Konfidensintervall ställde jag en fråga till dig om ovan utan jag fick svar, 90 procents säkerhet - var kommer det ifrån? Det bygger på tro och inte statistik.

Om output från modellen är fel blir också slutsatsen fel.

Verifierbarhet har inte alls gjorts framåt i tiden. För övrigt ser du väl själv hur modellernas output pekar uppåt men temperaturen stiger inte längre. Det blir allt mer tydligt allt eftersom tiden går. Att som du påstår låta en "annan forskare" verifiera det hela är nonsens. Verifiering i detta fall ska ske mot uppmätta värden.

Skulle kunna utveckla detta mycket men det får inte plats här. Slutsatsen är att modellerna inte duger som underlag för prognoser. Detta har för övrigt Kevin Trenberth (IPCC) själv sagt. Tror du mig inte googla på Trenberth + forecast.

Slut på denna debatt och tack för ditt intresse.

 
At 22 oktober, 2008 00:29, Blogger Per Welander said...

åskådaren: Här har du en länk till en lättläst artikel länk

 

Skicka en kommentar

<< Home