tisdag, oktober 14

Cirkulationen, inte växthuseffekten, styr isen i Arktis

Klimatalarmisterna talar gärna om att den minskade isen i Arktis är ett bevis för att AGW-hypotesen stämmer. Men det finns åtskilliga forskare som säger att det är cirkulationen i haven och atmosfären som styr.

Det finns två helt naturliga cykler, PDO och AMO. PDO, Pacific Decadal Oscillation, finns i Stilla havet och AMO, Atlantic Multidecadal Oscillation, styr cirkulationen i Atlanten. Atlanten och AMO har en större påverkan på Arktis än PDO.

Przybylak (2000):
“For arctic temperature, the most important factor is a change in the atmospheric circulation over the North Atlantic” The influence of the atmospheric circulation changes over the Pacific (both in the northern end and in the tropical parts) is significantly lower”


Övre graf: Arctic basin temperaturen av Polyakov (2003), Undre graf: PDO+AMO (STD). Mörkblå är årliga värden, lila 5 års rullande medelvärde

"during the 50 years in which the atmospheric concentration of CO2 has increased considerably, the temperature has decreased," Karlen concludes that "the Arctic temperature data do not support the models predicting that there will be a critical future warming of the climate because of an increased concentration of CO2 in the atmosphere."

Översatt: "Arktis temperaturdata stödjer inte modellerna (IPCC:s klimatmodeller, min anm.) som förespår att det ska bli en kritisk framtida uppvärmning av klimatet på grund av en ökande koncentration av CO2 i atmosfären."


Figur som visar isens utbredning (avvikelsen från normalvärden) i Arktis

Polyakov (2002):
“Arctic and northern hemispheric air-temperature trends during the 20th century (when multi-decadal variability had little net effect on computed trends) are similar, and do not support the predicted polar amplification of global warming. The possible moderating role of sea ice cannot be conclusively identified with existing data. If long-term trends are accepted as a valid measure of climate change, then the SAT and ice data do not support the proposed polar amplification of global warming.”

Om man tittar på den långsiktiga trenden stöder inte den AGW-hypotesen.

Rutger’s Jennifer Frances (2007) visade att uppvärmningen av Arktis samt issmältningen berodde på att varmt vatten (+3C) kom in i Barents hav och sen fortsatte mot Arktis utanför Sibirien. Alltså en pulser med varmt vatten kom in i Arktis och flyttade sig under ett par år till norr om Sibirien. Även genom Bering Strait (mellan Asien och Alaska) kom varmt vatten in på sommaren vilket bidrog till ytterligare minskning av isen.
AMO hade en topp under 2005. Om denna fortsätter att minska finns en möjlighet att isen i Arktis gradvis kommer att växa till kommande år.

Alla frågor är inte besvarade med detta men historiskt har temperaturen varierat med 60-års cykler i Arktis. Exakta isutbredningen är inte känd långt bak i tiden men vi vet att Nordvästpassagen var öppen på 30-talet. PDO har nyligen hoppat över i sin kalla fas. AMO är fortfarande i sin positiva varma fas.

AMO styr också vädret till stor del i Sverige. Ett positivt värde innebär varmare och mer nederbördsrika vintrar. Lågtryck bildas nära Island och styrs på en nordlig bana över Skandinavien. Det finns många index att titta på, t.ex. AO (Arctic Oscillation) och NAO (North Atlantic Oscillation). De visar lufttrycksfördelningen i stort. Klicka på länkarna så får du dagsaktuella värden.

Källa

Annika Nilsson - DN har fortfarande inte svarat på mina frågor om en isfri Nordpol [länk]. Nu växer isen i Arktis till mycket snabbt, se figuren nedan.


Andra bloggar om: , intressant.se

10 Comments:

At 15 oktober, 2008 07:35, Blogger Christopher E said...

Ett mycket intressant och bra inlägg, Per.

Korrelationen mellan PDO/AMO och Arktis temperatur är naturligtvis slående och lämnar mycket lite utrymme kvar för antropogen uppvärmning.

Samtidigt har ju temperaturen i Arktis en stark korrelation med variationer i solaktiviteten. (Och även med den globala temperaturen, där man dock bör ifrågasätta om inte socioekonomisk kontaminering i mätdatat gör att det sena 1900-talet framtäder som så mycket varmare än 1930-talet).

Kan man tolka detta som att solvariationen är styrande för oceancyklerna, som i sin tur är styrande för temperaturen? Eller att solen styr både cykler och temperatur? Om solkorrelationen är riktig, så har vi där en höna, så klart, men i vilken ordning kommer i så fall de två äggen?

Bara en fundering.

Intressant för övrigt att återhämtningen av is i Arktis är så exceptionellt mycket snabbare än medelvärdet i år. Är det för tidigt att gissa att vi redan börjar se cykelsvängningen, tro?

 
At 15 oktober, 2008 08:20, Blogger Per Welander said...

christopher e: Jag tror man ska akta sig att dra för stora slutsatser av isens återhämtning i år. Återigen, ett enskilt år styrs i huvudsak av cirkulationen. Den varierar år från år. Men cyklerna gör att linjär regression faktiskt är dåligt för att dra slutsatser om CO2 i perspektivet sekel. Vi har också en naturlig återhämtning från lilla istiden om 0.6 grader/100 år. Klimatalarmisterna och IPCC hänvisar just mycket till perioden 1970-2000 när AMO och PDO var i sin positiva fas. Nu är PDO negativ men AMO fortfarande positiv.

Solen, cirkulationen, växthuseffekten, sot, återkoppling och eftersläpning hänger ihop på ett mycket komplicerat sätt som modellerna inte alls klarar att simulera. Detta i det korta perspektivet hundratals år. Sen finns alla störningar som UHI, felaktiga mätningar av temperaturen och politisk manipulation. Vi vet långt mindre än vad som framställs i media och av IPCC:s SPM. Hela klimathysterin bygger på en hypotes framtagen med dessa overifierade modeller. Det handlar om politik och inte vetenskap.

Geologer visar hur vansinniga slutsatser som ofta dras. Min favorit professor Carter är väl värd att lyssnas på.

 
At 15 oktober, 2008 08:38, Blogger magnus said...

Helt apropå: En graf på daglig tillväxt av is åren 2002-2008. 2008 slår tidigare år.


Christoffer. Att solvariation styr oceancyklerna lär Robert Baker ta upp i den rapport han publicerar i december om en länk mellan El-Nino och solaktivitet. El-Nino och PDO är visst åtminstone starkt relaterade. Tidnings-artikel: "Sunspots linked to SOI?".


Intressant fundering om ett orsakssambands riktning. Atmosfärens eventuella roll som höna kan man kanske tänka sig beror på omfattande variationer av- samt i solcyklerna upprepade mönster för molnförekomst. Men det finns ju ofantligt många faktorer som lär samspela dynamiskt och detta var ju bara ett simpelt "Svensmark-hugskott".

 
At 15 oktober, 2008 09:11, Anonymous Anonym said...

Det är inte bara havsisen som påverkas av storskalig oceancirkulation - även glaciärer verkar ligga i samma linje enligt en ny artikel. Detta visar ytterligare att vi ännu, trots allt, fortfarande har ganska låg förståelsenivå för processerna i Arktis.

 
At 15 oktober, 2008 18:43, Anonymous Anonym said...

Jag har också funderat om dessa samband kunde visa i alla fall nära en helhetslösning men du Per, säger ju att man ännu ska akta sig för sådana slutsatser. Sen undrar jag kanske vad som menas med en återhämtning från Lilla Istiden, när uppnås jämvikt? Nu när solaktiviteten sjunker kanske jämviktsnivån också sjunker?

Inge

 
At 15 oktober, 2008 18:46, Anonymous Anonym said...

PS: Tack Per för en mycket intressant artikel, verkligen i tiden!

 
At 16 oktober, 2008 01:06, Blogger Per Welander said...

Inge: Återhämtningen från lilla istiden har varit ca 0.6 grader/100 år. Men den är inte linjär. Så småningom kommer den att avtaga. Låg solaktivitet borde bromsa upp förloppet och t.o.m. leda till en ny lilla istid. Men där är forskarna oense om solens påverkan. Men solen är grundbulten i klimatet. Sen tillkommer långsiktigt ändringar av jordbanan, tilt o.s.v.

Det finns många processer som drar åt olika håll. Sen tillkommer cykliska processer som vi kan observera men inte förstår hur de styrs ex. AMO. Sen har vi stora fördröjningar t.ex värmen i haven. För att göra det riktigt svårt är processerna inte oberoende. Om vi ändrar på en parameter t.ex. ökad solaktivitet eller höjd CO2-halt - vad får det för påverkan på klimatet? Varmare troligtvis men hur mycket?

Vi har för korta och osäkra mätserier bakåt i tiden för att dra entydiga slutsatser statistisk. Varför var det varmt på romartiden?

Mer frågor än svar tyvärr. Men vi vet mycket mer nu än för 50 år sedan. Den rätta strategin anser jag vara adaption. Vi vet faktiskt inte om det blir varmare eller kallare om 100 år. Även om jag inte är geolog tycker jag att den vetenskapen är mycket viktig för att förstå klimatet.

IPCC:s klimatmodeller stämmer dåligt med verkliga uppmätta värden. Inte så konstigt då de utelämnat parametrar och klarar inte att simulera t.ex. molnbildning. Genom att välja sina parametrar kan man få vilket resultat som helst. En hypotes eller scenario men absolut ingen prognos. Man har tagit meteorologiska modeller, utvecklat dessa och inbillar sig att man kan förutsäga t.o.m. regionala temperaturer 100 år framåt i tiden. Modeller som inte verifierats. Samma typ av modeller som inte kan förutsäga vädret om tio dagar.

 
At 16 oktober, 2008 08:18, Blogger Christopher E said...

Inge: När jag brukar tala om "återhämtning" från Lilla Istiden menar jag inte tillbaka till en jämvikt, utan det är en gissning baserad på tidigare mönster. Nu har vi en modern värmetid, innan det den sk Lilla Istiden, Medeltida klimatoptimumet, tidiga medeltidens kyla, Romanska värmeperioden osv. Varmt och kallt omvartannat. De här cyklarne går att se långt tillbaka i tiden, det finns tex. en serie från nordatlantiska bottensediment där de tydligt syns 12000 år tillbaka i tiden (länk). tydligt kopplade till solförändringar i det fallet.

Så visst verkar det troligt att dessa svängningar inte upphört de senaste 100 åren, då dagens klimat stämmer väl in i cykeln. I så fall blir det kanske långsiktigt lite varmare innan nästa köldperiod. Men, som Per säger, det är många faktorer inblandade. Det är ingen snygg sinussvängning i klimatkurvan även om där finns en storskalig regelbundenhet. Gott om plats för överraskningar och variation i kortare tidsperspektiv. Så jag håller med om att inte dra för snabba slutsatser, hur kul det än är att spekulera lite. Gissningen att vi ännu har en "återhämtning" från Lilla Istiden är hududsakligen statistisk, det medges.

Och som avslutning, många skeptiker är ärliga med att man vet ganska lite om exakt hur klimatet påverkas. IPCC:s huvudargument att huvuddelen av 1900-talets värme måste vara antropogen därför att man inte känner till andra faktorer tillräckligt är mycket svagt i nuvarande kunskapsläge.

 
At 19 oktober, 2008 15:20, Anonymous Anonym said...

OT, kanske men tja, så fick man vädra sin söndagsångest mot stackars Susanna - och så dubbelpostade man oxo (kan aldrig vara för säker):

http://blogg.svd.se/klimatochmiljo?id=9781

Ice, lies & kyld alarmism

Att försöka prata klimat med Goreister i gammalmedia är som att snacka psykiatri med Tom Cruise… antagligen. Och dessa Jordens räddande riddare: den ståndaktige och buttre see-no-hear-no-evil Bondeson i GP, den pinsamt obildade Kerpner med hypermarxisten Franchell (som hyllar syndikalister när det passar vederbörande) som om möjligt en ännu mer otät Sancho i roll av både krönikör och ledarskribent i AB, och kulturkommissarna (’Nordpolen isfritt i sommar’) i DN; och så SvDs KlimatskattsektSusanna.

Man bävar och bågnar inför en så pass skarp intellekthär. Nu slåss media vilt om vem som har mest drunkningsbart för tillfället åt de gulliga Ursus Arctos i den växthusvärmda och inte minst pissljumma ankdammen. Kör gärna ”scare media”, men försök inte verka vederhäftiga. Please.

Om jag säger att Arktis istäcke just nu (2008-10) är över 30 % större (”31,3% more”) än förra (rekord)året, så kommer detta inte - aldrig - hos Er att vinklas på ett någotsånär reciprokt – eller läsarobjektivt sätt. Enquirerförbjude! Klimatisterna älskar ju sitt nu – det är ju det man lever på, nuheter. Kolla för allan del inte upp fakta (På murvliska: kolla aldrig en bra story);

Source data here: http://www.ijis.iarc.uaf.edu/seaice/extent/plot.csv (Excel file).

Bara ett exempel och lagom nuigt och hanterbart för bakfulla upplagemaximister.
När Ni nyktrat till ytterligare kan man kanske kolla Dr Ben Herman och begrunda varför det är så ointressant med ett kallnande Antarktis; http://www.epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.Blogs&ContentRecord_id=F1F2F75F-802A-23AD-4701-A92B4EBBCCBF

Är Ni alla ännu ej seedade kandidater till mp:s veckoblad? Integritet (look it up) har för länge sedan vässats bort från murvlarnas alltmer trubbade blyerts; i stället för Woodward och Bernstein som posters trängtar trängtar de mediaträngda stackarna på redaktionerna hundögt efter Däniken och Lysenko. En vettig och intelligent journalist; jo jag vet att jag fabulerar, hade bett dagens reporterdilettanter att stoppa upp sina environmentalistlögner där The Sun aldrig skiner.

*

Nu skiner solen i Torslanda, ivf.

S

 
At 23 oktober, 2008 16:45, Blogger Per Welander said...

Ett tips till alla intresserade är att gå till norska sajten Artic Roos arctic-roos.org/observations. Där finns mycket data om is och hav. Mycket uppdateras dagligen. Där kan du se tillväxten i Arktis som nu 23 oktober ligger över 2006 års nivå.

 

Skicka en kommentar

<< Home