tisdag, oktober 28

Video om den nya klimatreligionenDen nya religionen har ett hot om undergång, åtgärder som vi måste ta till NU för att undergången ska undvikas. Många "känna sig god" saker finns också såsom dra ut kontakten för laddaren till mobilen, köpa avlatsbrev när du flyger, miljöbil, lågenergilampor. De som inte tror på nya religionen ska tystas, t.o.m. rättsliga åtgärder har föreslagits. Har vi verkligen blivit klokare sen häxjakternas tid?

måndag, oktober 27

Ny attack mot bloggar och yttrandefrihet

Först förslaget om registrering av bloggar inom EU. Attackerna mot vår frihet eskalerar. Inte så konstigt med tanke på att massa exkommunister och extremvänstern lierar sig med och infiltrerar miljörörelsen.

Senaste attacken kommer från Alex Lockwood, brittisk lektor i journalistik. Det han skriver och föreslår är skrämmande. Vad som Lockwood nu retar sig på är att bloggar får föra fram en skeptisk syn på klimatalarmismen. Han har nu skrivit ett papper till "Association for Journalism Education (AJE) annual conference" i Sheffield [länk]. Hans egen hemsida finns här.

Några utdrag.

Many people have urged for there to be some legal or moral consequence for denying climate change.

the Internet should be nationalised as a public utility

"giving power over the Internet to well-heeled interests and self-interested politicians" is, and I quote, "a bad idea."

I would argue that climate disinformation online is a form of cultural and political malware every bit as threatening to our new media freedoms, used not to foster a forum for open politics but to create, in Nancy Fraser's term, a "multiplicity of fragmented publics" that harms not only our democracy, but our planet

I’m an advocate for something stronger. Call it regulation, law, or influence. Whatever name we give it, it should not be seen as regulation vs. freedom, but as a balancing of different freedoms. In the same way that to enjoy the freedom of a car you need insurance to protect the freedom of other drivers and pedestrians; in the same way that you enjoy the freedom to publish your views, you need a regulatory code to ensure the freedoms of those who can either disagree with or disprove your views.

Nomenklaturan vill ha monopol på media och åsikter. Lockwood har ett speciellt hat till bloggar som inte delar hans klimatalarmistiska åsikter. När nu sanningen börjar komma fram att det inte blir någon katastrofal uppvärmning ska de som framför detta tystas, eventuellt ställas till svars rättsligt. Sådant som diktaturer ägnade sig åt tidigare exempelvis gamla Sovjetunionen under Stalin.

Var så säker, lyckas man tysta skeptiska klimatbloggar så kommer nästa område att följa. Censur på Internet har redan påbörjats av några operatörer. Kina har det och jag bara väntar på förslag på att detta ska utökas i Sverige. Vaclav Klaus har rätt när han säger att detta är den nya kommunismen. Fega är också de som håller tyst och inte står upp för yttandefriheten när den angrips. Mörkret kommer att sänka sig över EU om inte varje försök att inskränka yttrandefrihet bekämpas. För mörkermännen väntar bara på sin chans att slå till.

Andra bloggar om: , intressant.se

fredag, oktober 24

2009 International Conference on Climate Change

Nu har nästa års stora konferens för klimatrealister annonserats. 2009 International Conference on Climate Change blir av i New York 8-10 mars.

Många talare är redan klara.

Name Affiliation
Dennis Avery Hudson Institute
Joseph Bast The Heartland Institute
Robert Bradley Institute for Energy Research
Bob Carter James Cook University (Australia)
Frank Clemente Penn State University
John Coleman KUSI-TV - San Diego
Joseph D’Aleo International Climate and Environmental Change Assessment Project
David Douglass University of Rochester
Myron Ebell Competitive Enterprise Institute
Michelle Foss University of Texas - Center for Energy Economics
Fred Goldberg Royal School of Technology (Sweden)
Laurence Gould University of Hartford
William Gray Colorado State University
Chris Horner Competitive Enterprise Institute
Craig Idso Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change
David Legates University of Delaware
Jay Lehr The Heartland Institute
Marlo Lewis Competitive Enterprise Institute
Richard Lindzen Massachusetts Institute of Technology
Ross McKitrick University of Guelph
Christopher Monckton Science and Public Policy Institute
Jim O’Brien Florida State University
Tim Patterson Carleton University
Benny Peiser Liverpool John Moores University (United Kingdom)
Paul Reiter Institut Pasteur (France)
Arthur Robinson Oregon Institute of Science and Medicine
Joel Schwartz American Enterprise Institute
S. Fred Singer Science and Environmental Policy Project
Fred Smith Competitive Enterprise Institute
Willie Soon Science and Public Policy Project
Roy Spencer University of Alabama at Huntsville
James M. Taylor The Heartland Institute
Anthony Watts Surfacestations.org

Bob Carter - min favorit är där. En av världens mest kvalificerade forskare inom klimatområdet - Richard Lindzen kommer. Och så Fred Goldberg från Sverige.

Undrar om Al Gore blir inbjuden. Det finns något som kallas för Gore-effekten, ett fenomen som leder till kalla temperaturer, regn, hagel eller snö varhelst Al Gore besöker ett område för att diskutera global uppvärmning. Humor, javisst, men det har förvånansvärt ofta stämt.

En allmän reflektion som inte har med konferensen att göra. Intressant att så många skeptiker har anknytning till Kungliga Tekniska Högskolan inkl. mig själv.

onsdag, oktober 22

Erland Källén har fel om IPCC

I dagens debattartikel i SvD påstår Erland Källén att IPCC inte är en politisk organisation. Det är den. Regeringar världen över utser sina representanter som ska godkänna SPM som är en sammanfattning av det vetenskapliga huvuddokumentet. De får då inte komma med förslag på ändringar i den vetenskapliga delen. Sen släpps SPM som ett politiskt jippo ett par månader före den vetenskapliga delen .

Det stämmer inte heller att det är 2500 forskare som kommit med slutsatsen om kommande globala uppvärmningen. Det hela baseras på kapitel 9 och där har bara ca 50 forskare varit inblandade. Kritik från flera expert reviewers i IPCC mot koldioxidhypotesen har avfärdats av huvudförfattarna utan motivering [länk pdf, engelska]. Forskare har också hoppat av IPCC i protest.

Sen ska vi inte glömma bort att hockeyklubban var huvudnumret i IPCC:s TAR-rapport. Den visade sig vara helt felaktig.

För övrigt är Källéns kritik av Jelbring utan substans. Källén påstår av Jelbring saknar trovärdighet och man ska därför inte lyssna på honom. Jelbrings artikel kan du läsa här.

Det verkar som klimatalarmisterna nu blir allt mer trängda när nya forskningsresultat och temperaturdata kommer fram. Istället för att medge osäkerheterna så går man till personangrepp mot den som vågar framföra kritik.

Mer om bedrägeriet med IPCC kan du läsa här, här, här här och här

Andra bloggar om: , intressant.se

tisdag, oktober 21

Slå vad om isen i Arktis

Klimatalarmisterna säger att isen i Arktis smälter i rasande fart och det kan komma att bli helt isfritt om 5-7 år. Rimligtvis borde isen då succesivt smälta av allt snabbare. Dagens Nyheter gick t.o.m. ut med ett larm om att Nordpolen kan bli isfri redan 2008 [länk].

Nu får du möjligheten som icke-skeptiker att visa att du tror på vad du säger. Som referensår tas minimum 2007 med en yta av 4.254.531 km2 [länk Excel]. Vi använder oss av IARC-data enligt länken. Skulle data upphöra att komma avbryts vadet.

Vadet gäller för åren 2009, 2010, 2011, 2012 och 2013. Om minimum under ett år understiger 4.254.531 km2 betalar jag 2000:- till dig och om det inte underskrids får jag 2000:-. Totalt 10.000:-. Varje år behandlas som ett eget vad. Ett krav jag har är du inte ska vara anonym utan ditt namn ska publiceras. Övriga personuppgifter kan hållas hemliga. Jag vill inte bli beskylld för att ha ett fejkat vad.

Då jag anser att cirkulationen i huvudsak styr avsmältningen är jag inte alls säker på att vinna. Men sett över flera år anser jag mina odds är goda. Omvänt borde den som tror på att det kommer att bli varmare och isen smälter allt snabbare tycka att oddsen är goda.

Med tanke på att svensk media, våra myndigheter och politiker blint tror på AGW-hypotesen borde det finnas någon som vågar slå vad. Eller?

Andra bloggar om: , intressant.se

Kommentarer från författarna till IPCC:s rapport

Huvudförfattarna till FN:s klimatpanels rapport AR4 har tillfrågats vad de tycker om den. Några axplock:

The rush to emphasize regional climate does not have a scientifically sound basis.

Until and unless major oscillations in the Earth System (El Nino-Southern Oscillation (ENSO), Pacific Decadal Oscillation (PDO), North Atlantic Oscillation (NAO) and Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) etc.) can be predicted to the extent that they are predictable, regional climate is not a well defined problem. It may never be. If that is the case then we should say so.

the Fourth Assessment Report is rather weak at including the latest research and thereby is losing credibility in the science community

Adding complexity to models, when some basic elements are not working right (e.g. the hydrological cycle) is not sound science.

Energy budget is really worrisome; we should have had 20 years of ERBE [Earth Radiation Budget Experiment] type data by now- this would have told us about cloud feedback and climate sensitivity. I'm worried that we'll never have a reliable long-term measurement.

Källa

Tipstack Dan

T.o.m. huvudförfattarna till IPCC AR4 säger nu att rapporten förlorar trovärdighet i vetenskapliga världen. Den som påstår att det finns ett vetenskapligt konsensus i frågan om koldioxidens framtida påverkan på vårt klimat ljuger eller är totalt okunnig.

Att IPCC:s modeller har stora brister har jag påpekat många gånger på Moderna Myter. Nu har man börjat erkänna vissa av bristerna. Man förstår inte och kan inte prediktera oscillationerna i hav och atmosfär. Man klarar inte heller att simulera molnbildning korrekt. Solens påverkan har också avfärdats av IPCC.

Modellernas resultat kallas inte numera inte för prognoser utan scenarier. Ett räkneexempel som möjligen kan vara intressant om parametrarna väljs rätt (de är enligt senare forskning felaktigt valda [länk]). Jordens klimat beror på så många faktorer att modellerna långt ifrån kan avbilda dessa.

Resultatet blir att verkligheten avviker allt mer från IPCC:s katastrofscenarier när tiden går. Media håller tyst om detta. Att globala temperaturen faktiskt sjunkit något de senaste tio åren - hur ofta har du läst det i SvD eller DN?

Graf som visar globala medeltemperaturen 2002-2008 enligt UAH och HadCRUT samt koldioxidhalten (grön).

När nu uppmätta data och ny forskning motsäger IPCC AR4 höjer klimatalarmisterna allt mer rösten med oseriöse klimatprästen Al Gore i spetsen. Det är dags för svenska och EU-politiker att stoppa nedmonteringen av vårt välstånd. Det kan lika gärna bli kallare som varmare i framtiden. Koldioxidens roll för vårt klimat har grovt överskattats av politiska IPCC.

Andra bloggar om: , intressant.se

tisdag, oktober 14

Cirkulationen, inte växthuseffekten, styr isen i Arktis

Klimatalarmisterna talar gärna om att den minskade isen i Arktis är ett bevis för att AGW-hypotesen stämmer. Men det finns åtskilliga forskare som säger att det är cirkulationen i haven och atmosfären som styr.

Det finns två helt naturliga cykler, PDO och AMO. PDO, Pacific Decadal Oscillation, finns i Stilla havet och AMO, Atlantic Multidecadal Oscillation, styr cirkulationen i Atlanten. Atlanten och AMO har en större påverkan på Arktis än PDO.

Przybylak (2000):
“For arctic temperature, the most important factor is a change in the atmospheric circulation over the North Atlantic” The influence of the atmospheric circulation changes over the Pacific (both in the northern end and in the tropical parts) is significantly lower”


Övre graf: Arctic basin temperaturen av Polyakov (2003), Undre graf: PDO+AMO (STD). Mörkblå är årliga värden, lila 5 års rullande medelvärde

"during the 50 years in which the atmospheric concentration of CO2 has increased considerably, the temperature has decreased," Karlen concludes that "the Arctic temperature data do not support the models predicting that there will be a critical future warming of the climate because of an increased concentration of CO2 in the atmosphere."

Översatt: "Arktis temperaturdata stödjer inte modellerna (IPCC:s klimatmodeller, min anm.) som förespår att det ska bli en kritisk framtida uppvärmning av klimatet på grund av en ökande koncentration av CO2 i atmosfären."


Figur som visar isens utbredning (avvikelsen från normalvärden) i Arktis

Polyakov (2002):
“Arctic and northern hemispheric air-temperature trends during the 20th century (when multi-decadal variability had little net effect on computed trends) are similar, and do not support the predicted polar amplification of global warming. The possible moderating role of sea ice cannot be conclusively identified with existing data. If long-term trends are accepted as a valid measure of climate change, then the SAT and ice data do not support the proposed polar amplification of global warming.”

Om man tittar på den långsiktiga trenden stöder inte den AGW-hypotesen.

Rutger’s Jennifer Frances (2007) visade att uppvärmningen av Arktis samt issmältningen berodde på att varmt vatten (+3C) kom in i Barents hav och sen fortsatte mot Arktis utanför Sibirien. Alltså en pulser med varmt vatten kom in i Arktis och flyttade sig under ett par år till norr om Sibirien. Även genom Bering Strait (mellan Asien och Alaska) kom varmt vatten in på sommaren vilket bidrog till ytterligare minskning av isen.
AMO hade en topp under 2005. Om denna fortsätter att minska finns en möjlighet att isen i Arktis gradvis kommer att växa till kommande år.

Alla frågor är inte besvarade med detta men historiskt har temperaturen varierat med 60-års cykler i Arktis. Exakta isutbredningen är inte känd långt bak i tiden men vi vet att Nordvästpassagen var öppen på 30-talet. PDO har nyligen hoppat över i sin kalla fas. AMO är fortfarande i sin positiva varma fas.

AMO styr också vädret till stor del i Sverige. Ett positivt värde innebär varmare och mer nederbördsrika vintrar. Lågtryck bildas nära Island och styrs på en nordlig bana över Skandinavien. Det finns många index att titta på, t.ex. AO (Arctic Oscillation) och NAO (North Atlantic Oscillation). De visar lufttrycksfördelningen i stort. Klicka på länkarna så får du dagsaktuella värden.

Källa

Annika Nilsson - DN har fortfarande inte svarat på mina frågor om en isfri Nordpol [länk]. Nu växer isen i Arktis till mycket snabbt, se figuren nedan.


Andra bloggar om: , intressant.se

söndag, oktober 12

De "ofarliga" lågenergilamporna - kvicksilver och UV-strålning

EU-byråkraterna har en idé om att förbjuda vanliga glödlampor. Istället ska folk bli tvingade att använda lågenergilampor. Men dagens lågenergilampor innehåller kvicksilver och emitterar UV-strålning. Läs detta från svenska Kemikalieinspektionen vad du bör göra om en lågenergilampa går sönder.

Stäng dörrar till rummet där en varm lampa gått sönder. Ventilera rummet (öppna fönster) och lämna rummet. Den europeiska lampbranschorganisationen (ELC) rekommenderar att man lämnar rummet i 20-30 minuter. Samla senare upp lampresterna och torka golvet och andra ytor i närheten av den trasiga lampan med en (liten) fuktig trasa. Lägg lampresterna i ett insamlingskärl som är avsett för uttjänta lågenergilampor eller lysrör. Lägg trasan i en glasburk, förslut den och märk burken, till exempel med texten ”kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa”. Lämna burken till returhantering som är avsedd för miljöfarligt avfall.

Använd inte dammsugare. Det finns en risk för att dammsugaren ytterligare finfördelar och förångar kvicksilverdropparna och sprider dem i luften. Det ökar risken för inandning.


Källa

Nu kommer larm om att UV-strålningen kan påverka dig negativt.

The Health Protection Agency said the UV threat could affect those who use reading lamps on their bedside tables... The HPA said people should not use open bulbs closer than one foot to the body for more than one hour a day, or should switch to encapsulated bulbs.
The study, due to be published in an academic journal, found that people would have to spend four hours a day at almost eight inches from the bulb before they went over existing guidelines on exposure.
Exposure at one inch gave a UV level equivalent to being outside in the UK on a sunny summer's day.

Källa

Att använda lågenergilampor och speciellt öppna sådana som sänglampa medför att du påverkas av UV-strålning. Personer har vittnat om torr hy och huvudvärk då de använt lågenergilampor.

Jag har inget emot att folk använder lågenergilampor men politiker ska inte påtvinga oss sådana i klimatbluffens namn. Låt oss bedöma riskerna själva men ge oss vetenskapliga fakta. Själv skulle jag aldrig använda dessa minilysrörslampor då de avger ett obehagligt kallt ljus.

Rådet från Naturskyddföreningen är "Välj lågenergilampor". Inte förvånande då de anslutit sig till den nya klimatreligionen.

Visst är det bra om vi sparar el men utveckla då först bättre lågenergilampor som är ofarliga samt ger ett behagligt ljus.

Andra bloggar om: , intressant.se

torsdag, oktober 9

Klimatrealister i Agenda

Nu har det hänt igen. Enstaka gånger får någon klimatrealist komma till tals i TV eller tidningar. Lägger ut länkarna till avsnitten från Agenda med klimatrealisterna Peter Stilbs och Per-Olof Eriksson.

Peter Stilbs
Per-Olof Eriksson

Inslagen är dessutom reklamfria. Titta på dem! Per-Olof Eriksson konstaterade helt korrekt att klimatalarmismen numera liknar en religiös rörelse. Kanske är det så att när kyrkans roll försvagats söker folk andra saker att tro på.

Vi utsätts för en massiv indoktrinering via media och myndigheter om klimatbluffen. Här är ett exempel på vad Naturvårdsverket slösar bort dina skattepengar på. För det är faktiskt så att hypotesen om den kommande katastrofala uppvärmningen inte är mer än en hypotes. Här är en artikel (engelska pdf) som jämför IPCC:s "prognoser" med de verkliga värdena. Vi har nu haft tio år utan stigande temperatur utan faktiskt något sjunkande. Detta är inte alls i överensstämmelse med vad IPCC:s prognoser säger.

Andra bloggar om: , intressant.se

tisdag, oktober 7

Globala temperaturen september 2008

Nu börjar septembervärdena komma för globala temperaturen. Jag fyller på när de okända värdena blir kända. Siffror inom parantes skillnad mot augusti 2008.

RSS 0.211 (+0.065) 2007: 0.264
UAH 0.161 (+0.168) 2007: 0.201
HadCRUT: 0.376 (-0.009) 2007: 0.412
GISS: 0.49 (-0.01) 2007: 0.50

Min kommentar: RSS visar på det kallaste september sen 2000. 2008 i sin helhet kommer att bekräfta globala avkylningen sen 1998. Som vanligt vill jag varna för att övertolka en enskild månads resultat. Men trenden sen 1998 eller 2001 vilket man nu väljer visar på en svag global avkylning. Tvärtemot IPCC:s katastrofscenarier.

Solen är fortfarande mycket inaktiv och det blir intressant att se hur detta påverkar temperaturen framöver. En del forskare varnar för en ny "lilla istid", andra säger att påverkan är minimal. Solfläcksprognoserna som görs ställer jag mig fortfarande skeptisk till. Vill se att de valideras först och klarar att förutsäga framtiden. När modellerna inte stämmer korrigerar man bara dessa och kommer med en ny prognos. Det leder till att det i början av prognosperioden ser ut att stämma bra. Efter några år så går prognosen åt skogen. Precis som IPCC också gör med sina prognoser. Inte förtroendeingivande.

Andra bloggar om: , intressant.se

Unthreaded #8

Jag skapar en ny ospecificerad tråd där det är friare att komma med egna kommentarer. Inga krav finns att hålla sig till ämnet men begränsa er helst till vetenskap och politik. På detta sätt hoppas jag slippa refusera diverse kommentarer.

Angående finanskrisen - finns det någon ekonom som kan svara på detta. Det påstås i media att svenska banker vägrar låna ut pengar till varandra. Ingen vill låna ut pengar ifall banken går omkull. MEN är det så illa? Är det reell risk att svenska banker går omkull? Ska då inte (rika) privatpersoner och företag oroa sig rejält? Om bankerna själva gör denna bedömning låter det synnerligen illavarslande.

söndag, oktober 5

Niklas Ekdal nominerad till årets clown

Läs ledaren av Niklas Ekdal i DN [länk]. Något tråkigare och mer politiskt korrekt är svårt att hitta. Intolerensen för andra åsikter i socialliberarismens namn lyser igenom. Ekdal känns inte äkta när han kör sina politiskt korrekta ramsor "Sarah Palin är en skämt". Visst kan man ha åsikter om Palin men Niklas Ekdal tänker inte själv utan tänker vad andra i de egna elitistiska kretsarna ska tycka om honom. Därför nominerar jag Niklas Ekdal till årets clown.

Gammelmedia är på väg att dö ut. Oundvikligen går det sakta mot detta bittra faktum. Ungdomar idag läser hellre på nätet istället för det tråkiga gammelmedia som bara går maktens ärenden. Bläddra igenom några veckor "DN-debatt" så förstår du vad jag menar. Det handlar inte om debatt - det är en reklamplats för de etablerade partierna. Om 10, 20 eller 30 år kommer DN att vara förpassad ut i marginalen vad beträffar pappersupplagan. Nätupplagan får en helt annan konkurrens. Hela mediasamhället kommer att vara betydligt mer fragmenterat.

T.o.m. Lars Ohly (v) känns mer äkta än Niklas Ekdal. Ohly är kommunist och han vill stå för det. Idag mobbas Vänsterpartiet ut av sossarna och miljöpartiet. Om jag var Ohly skulle jag inte vika mig utan stå för det jag tror på. Inte för att jag delar hans åsikter men som person känns han mer äkta än Niklas Ekdal och inte falsk. Om jag var sosse eller socialist skulle jag tveka att rösta på Mona Sahlin - hon säger ju ingenting substansiellt. Hon vill vinna valet på att så många är besvikna på Reinfeldt.

Demokrati handlar om att väljarna ska ha olika alternativ att välja på. Om alla är som duon Reinfeldt - Sahlin med understöd av Ekdal blir det inga alternativ. Både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna behövs i dagens likriktade Sverige. De sätter fart på debatten så vi inte somnar.

Ska passa på att ge Alliansen lite, med betoning på lite, beröm. Skattesänkningarna ger medborgarna lite mer frihet och arbetslinjen har varit lyckad. Höjningarna av A-kasseavgifterna är faktiskt en smart sak. Försvagar facket samtidigt som man i ord låtsas stödja LO, LAS och Unionen. Schabblet med fastighetsskatten, försvaret, värnskatten och FRA väger dock tungt nedåt. Maud Olofsson har mest pratat om småföretagen men inte gjort annat än försämringar. Hon har gått från att ha varit ett hopp till den svaga länken. Tyvärr bara retorik men ingen action.

Andra bloggar om: , intressant.se

lördag, oktober 4

Öppet brev till Dagens Nyheter om missledande larmartikel

Vi har nu facit hur det gick med isen på Nordpolen och i Arktis under 2008. Istäcket växte något sen 2007 även om det var kraftigt under normalt. Den onormala avsmältningen under 2007 beror på till största delen på ändrad cirkulation i atmosfären.Dagens Nyheter har tidigare i år publicerat en larmartikel om att Nordpolen kan bli isfri i år. Efter tagit del av debatten så är det rimligt att med "isfri Nordpol" avses att det är isfritt från någon punkt utanför istäcket in till Nordpolen, ej att förväxla med isfritt Arktis. Då jag fann detta helt orealistiskt beslöt jag mig för att följa upp artikeln. Därför skickar jag detta brev till journalisten Annika Nilsson på DN som skrev artikeln.

Öppet brev till Annika Nilsson - DN, annika.nilsson@dn.se

I juni skrev du en artikel med rubriken "Nordpolen kan bli isfri i sommar". Med anledning av artikeln har jag ett antal frågor till dig.

Vi vet nu att Nordpolen under 2008 inte ens var i närheten att bli isfri och istäcket i Arktis växte något sen 2007. Nivån var dock det näst lägsta sen satellitmätningar påbörjades.

Rubriken och artikeln gav en helt felaktig bild av läget i Arktis. Allmänheten missleddes grovt enligt min mening. Att någon "forskare" uttalat sig i frågan och citeras kan fortfarande ge en helt felaktig bild. Citat från artikeln: "För första gången på hundratusentals år finns en möjlighet att Nordpolen blir isfri redan i sommar hävdar amerikanska forskare".

Den som är insatt i ämnet vet att det bara finns tillförlitliga data om Nordpolen i ca 50 år. Om Nordpolen varit isfri tidigare har vi ingen aning om. En journalist ska väl om någon citeras först utvärdera trovärdigheten.

Mina frågor:

1. Anser du att allmänheten missleddes med artikeln?
2. Har Dagens Nyheter publicerat att Nordpolen inte alls blev isfri 2008? Om så är fallet vänligen ange när.
3. Styrs du i huvudsak av att objektivt presentera fakta eller andra saker som t.ex. att vara politiskt korrekt?
4. Har du någon naturvetenskaplig utbildning och i så fall vilken?
5. Vilken/vilka amerikanska forskare uttalade sig enligt citatet ovan?

Vänliga hälsningar

Per Welander
per@moderna-myter.seTidigare inlägg: länk länk länk

Andra bloggar om: , intressant.se

torsdag, oktober 2

Läs Vaclav Klaus tal om klimattalibanerna

Vaclav Klaus är president i Tjeckien. Inom EU verkar han vara den ende som kämpar mot den hysteriska klimatalarmismen. Klaus har också förstått vad det hela går ut på. Det handlar inte om klimatet utan att ta kontroll över individen. Nedmontera hela vårt välstånd. Oron är också stor att EU håller på att utvecklas till en storsocialistisk stat. Det handlar om en attack mot vår frihet och den fria marknaden. Det reella hotet är större än kommunisthotet för 30 år sedan.

It is important to demonstrate that the global warming story is not an issue belonging to the field of natural sciences only or mostly, even though Al Gore and his fellow-travelers pretend it is the case. It is again, as always in the past, the old, for many of us well-known debate: freedom and free markets vs. dirigism, political control and expansive and unstoppable government regulation of human behavior. In the past, the market was undermined mostly by means of socialist arguments with slogans like: “stop the immiseration of the masses”. Now, the attack is led under the slogan: stop the immiseration (or perhaps destruction) of the Planet.

This shift seems to me dangerous. The new ambitions look more noble, more attractive and more appealing. They are also very shrewdly shifted towards the future and thus practically “immunized” from reality, from existing evidence, from available observations, and from standard testing of scientific hypotheses. That is the reason why they are loved by the politicians, the media and all their friends among public intellectuals. For the same reason I consider environmentalism to be the most effective and, therefore, the most dangerous vehicle for advocating large scale government intervention and unprecedented suppression of human freedom at this very moment.


Läs hela talet här.

Andra bloggar om: , intressant.se