fredag, september 19

Klimatpolitiken handlar om att smygsocialisera individen

Alliansen har svalt klimatbluffen med hull och hår. Inte för att de nödvändigtvis tror att den är sann men frestelsen att kontrollera och beskatta medborgarna blev för stor. Klimatbluffen är historiens största bedrägeri och medborgarna i EU kommer att drabbas hårt. En som inte fallit för frestelsen att smygsocialisera folket är Tjeckiens president Vaclav Klaus. Läs hans uttalande här. Hinner tyvärr inte översätta artikeln.

Ett lite utdrag: "For the same reasons, I consider environmentalism and its currently strongest version – climate alarmism – to be, at the beginning of the 21st century, the most effective and, therefore, the most dangerous vehicle for advocating, drafting and implementing large scale government intervention and for an unprecedented suppression of human freedom."

Klimatalarmismen är det största hotet mot vår frihet sen kommunismen hotade oss. Troligen är hotet värre då media, politiker och många företag backar upp det utan att tänka själva. Propagandan och indoktrineringen slår alla rekord. Vänstermedia gnuggar händerna då äntligen en del av socialismen kan genomföras.

Historiens dom kommer att bli hård när klimatbluffen avslöjas. Det kommer säkert att dröja flera år men redan nu har globala temperaturen börjat sjunka. Mitt vad om globala temperaturen är fortfarande öppet för den som blint tror på klimatalarmisterna.

Men det är inte vetenskap utan politik det handlar om. Reinfeldt och Carlgren är inte värda våra röster vid nästa val. De har svikit sina kärnväljare å det grövsta. Att alternativet med vänstern är värre spelar ingen roll. Ett reningsbad bland de s.k. borgerliga är nödvändigt. Det behövs ett alternativ där friheten för individen finns med. Där folk får bestämma själva över sina liv. Utan pekpinnar, straffskatter, uteblivna bidrag för den som inte lyder de maktfullkomliga politikerna.

Reinfeldt har tydligen aldrig tänkt tanken att han vann valet därför att folk ville ha en borgerlig politik med mer frihet för individen. Istället gör man tvärtom när man sitter vid maktens grytor.

Andra bloggar om: , intressant.se

13 Comments:

At 19 september, 2008 23:04, Anonymous Anonym said...

Underbart bra skrivet. Tack. Följet med intresse dina artiklar och är av samma åsikt dvs att eftervärden kommer att le åt hur oändligt infantila dom var dessa klimathysteriker på 2000-talets början.

 
At 19 september, 2008 23:34, Anonymous Anonym said...

Det ligger utanför människa av kvinna födds makt att ändra på hysterin.

Det gäller att gilla läget så gott det går. Det är faktiskt ibland bättre att fly än att illa fäkta. Det gäller att ändå försöka leva sitt liv så gott det går. Tids nog kommer sanningen fram.

/Eskil

 
At 20 september, 2008 10:26, Anonymous Anonym said...

Jag är faktiskt rädd. Vi har fallit offer för i grunden positiv teknisk utveckling inom media. Nu kommer kanske internet att censureras. Själva skaparen av nättet kräver det! Som det är idag kan man ljuga rakt i ansiktet på folk och en stund senare vinna ett demokratiskt val! Sen kan man vända tvärt, ljuga lite till och behålla makten. Ordet " sanning" börjar betraktas som belastning. Vilka tider!

 
At 20 september, 2008 13:29, Anonymous Anonym said...

Risken är dock att Reinfeldt inte fattar varför han blev vald utan glider ännu mer åt vänster om han förlorar. Och en klimatpolitik dirigerad av mp lär bli en mardrömmen.

 
At 20 september, 2008 15:16, Blogger Thomas Wihlborg said...

Forskare larmar om potentiella problem, som kan lösas efter mer pengar till just deras forskning. Alarmen utgör god grund för löpsedlar och rubriker och almenheten (väljarna) köper lösnummer. Politiker får bra frågor att driva i valrörelser, och offentliga pengar går till den alarmerande forskningen.

Forskare, journalister och politiker har här ett gemensamt intresse. SVÅRSTOPPAT!

 
At 20 september, 2008 18:43, Blogger Gunnar Littmarck said...

Jag tror du har rätt.

Kampen handlar om individuell frihet, kontra större maktkoncentration till politiker.

En dataöversättning lyder:


8.9.2008 - svensk sida
Nuvarande globala uppvärmningen panik och Mont Pelerin bolagets långsiktiga Agenda

(1) Jag tror att jag måste börja med att uttrycka min djupa och allt djupare övertygelse om att den nyligen skapade panik när det gäller dramatiska, som tidigare påstått okända globala klimatförändringar och deras förment katastrofala följder för framtiden för den mänskliga civilisationen får inte stå utan ett resolut svar på den - förrän nu - mer eller mindre tysta majoriteten av rationellt tänkande människor, särskilt klassiska liberaler, frihetliga och andra frihet att älska kvinnor och män. Inte alla är tysta men den nuvarande dominans av klimat panik praktiskt taget i hela världen kan inte förnekas.

Många av oss vet (eller åtminstone borde veta) att denna panik inte har en solid grund, att det inte har varit indraget med rationella argument, att det visar ett uppenbart förakt för tidigare erfarenheter av mänskligheten, och att dess ämne är inte vetenskap. Den bygger tvärtom på missbruk av vetenskapen är en icke-liberal, mycket auktoritär, frihet och välstånd despising (och förstöra) ideologi som jag, tillsammans med många andra, samtal environmentalism. (2)

Vår reaktion på att vara tydlig och kompromisslös, eftersom vi vet - och jag tror att detta är grunden för kunskap och komparativ fördel i denna grupp av människor - något om skörhet och sårbarhet i det mänskliga samhället och om de faror som kommer från dess orkestrering och manipulation från ovan. Vi kan också hänvisa till den befintliga och undisputable bevis för att även i vår historia den nuvarande graden av uppvärmningen av jorden är inte unika. Vi vet också att för varje dag mer och mer klimat forskare tala ut och utmana den globala uppvärmningen panik på grund av att jordens klimat är mycket mindre känsliga för koldioxid än IPCC och andra klimat-kampanjen utgår ifrån. (3)

Vi måste försöka förklara för alla som vill lyssna att den globala uppvärmningen är inte en fråga som hör till området för naturvetenskap enbart eller i huvudsak. Det är en Mont Pelerin Society ämne par excellence, och vi bör därför ta det som en viktig del av vår dagordning. Vi får förklara att den nuvarande världen tvisten handlar inte om temperaturen eller C02. Det är en annan variant av den gamla, välkända debatt: frihet och fria marknader vs dirigism, politisk styrning och reglering, eller med andra ord, spontana utvecklingen mot en masterminding av mänsklig verksamhet från ovan. Det är återigen den gamla Misesian och Hayekian dilemma frågar vad som är tillåtet och vad som borde vara dominerande: mänskligt agerande eller mänskliga design.

För oss dessa är traditionella ämnen. Några av de argument som används nu kan vara något annorlunda än i det förflutna, men ambitionerna för den smorde (för att använda apt Thomas Sowell mandatperiod) för att begränsa friheten och stoppa människors välstånd är här igen. I det förflutna har marknaden undergrävs oftast med hjälp av socialistiska argument med slogans som: "stoppa immiseration av massorna". Nu attacken leds under ett mer lockande slogan: stoppa immiseration (eller kanske destruktion) av planeten.

Denna förändring förefaller mig farligt. Ambitionerna se mer ädelt, attraktivare och mer tilltalande, de är också begåvat och mycket effektivt inriktad på långt bort i framtiden och därmed praktiskt taget "immuniserats" från verkligheten, från befintliga uppgifter från tillgängliga observationer, och från standard testability. De är nästan religiös. (4)

Av alla dessa skäl, dessa ambitioner är inte bara accepterat, men älskad av de politiker, media och alla deras kollega resenärer bland allmänheten intellektuella. Av samma skäl anser jag environmentalism och dess närvarande starkaste versionen - klimat panik - att, i början av 21-talet, det effektivaste och därmed de farligaste fordonet för att förespråka, utarbeta och genomföra storskaliga statliga ingripanden och för en aldrig tidigare skådad dämpning av människors frihet.

Känner sig väldigt starkt för denna risk och försöker att motsätta sig det var den huvudsakliga anledningen till mitt skrivande boken "Blue Planet i Green bojor" (5) med sin - förhoppningsvis tillräckligt tydliga - underrubrik "Vad är hotade? Klimat eller frihet? ". Det har också varit den drivande kraften bakom min aktiva deltagande i den nuvarande klimatförändringar Debatt och bakom min är den enda statschef som öppet och uttryckligen ifrågasatte genomgår den globala uppvärmningen hysteri vid FN: s klimatförändringar konferens i New York i september 2007. (6)

Jag är frustrerad av det faktum att många människor, däribland några ledande politiker, som privat uttrycker liknande åsikter, är mer eller mindre allmänt tysta. Varje dag man ser en artikel om förflyttning av tiotals en viss Celsius eller Fahrenheit, bilder som visar reträtt av glaciärer, uppgifter om höjningen av havsytan, om förändringar i koncentrationen av CO2 i atmosfären, men det är inte frågan.

Vi får ständigt höra ensidig propaganda om växthuseffekten hypotes (som är något annat än växthuseffekten), men inte höra allvarliga ekonomiska argument om OUTTÖMLIGHET av resurser, inklusive energi resurser (under förutsättning att de är rationellt används, vilket betyder med hjälp av icke snedvriden priser och väldefinierade äganderätter). Vi ser inte studier om kostnader och nytta av nu föreslagna åtgärderna och politik (slutsatserna från senaste G8-mötet i Japan för att minska koldioxidutsläppen med 50% i hela världen under de kommande 40 åren påminner mig om behandlingen Leonid Brezhnev s 5 år planerar cirka 30 år sedan). Vi ser inte väl formulerat och att icke-specialister begriplig artiklar om mycket komplicerade förhållandet mellan olika tidsperspektiv (diskuteras i ekonomisk teori genom diskontering). Vi ser fortfarande för grundläggande ekonomiska argument om en rationell riskaversion (som skulle hjälpa oss att förkasta den fundamentalistiska försiktighetsprincipen, som används av miljöaktivister) och jag personligen ser för reemergence av standard argument om betydelsen av marknaden, priser och äganderätt å ena sidan och om de tragiska konsekvenserna av det oundvikliga regeringens misslyckande i samband med ambitioner att styra globala klimatet på den andra.

Jag kommer inom kort att beröra flera av dessa ämnen. Det är nödvändigt att börja med frågan om resurser eftersom det har alltid varit i centrum för debatten, som börjar med Thomas Malthus och avslutas med Romklubben. Under de senaste två århundradena, ekonomer har fört i många lätta att förstå och denna missuppfattning helt förödande motargument men de har inte vunnit den offentliga debatten. Majoriteten av de människor i världen ser att jorden inte är oändlig och - följaktligen - förutser överhängande konsumtion av knappa resurser. Vi kan skilja knapphet och exhaustibility är de inte.

Deras åsikter är baserade på missförstånd av två enkla men avgörande saker. De kan inte se att det inte finns några medel i sig, men bara av tillgång och efterfrågan på resurser, och utöver det har de en tendens att blanda ihop kända och okända fyndigheter av mineraler, bränsle och andra "naturresurser" med resurser meningsfulla i ekonomisk mening, resurser som människor kan utnyttja - med tanke på nuvarande priser och teknik. De tror inte vi att konsumtion av resurser inte sker, åtminstone som en storskalig, täta fenomen och att de kända fyndigheter av ekonomiskt intressant "resurser" har i det förflutna, även under den senaste tiden, ständigt växer, inte minskar. Ju större efterfrågan på (och används) resurser är, desto mer resurser upptäcks (och medföljer).

Detta counterintuitive argument är helt triviala, uppenbart och självklart för oss. I den nuvarande världen förvirring Detta är dock en minoritet som skrattade åt och förlöjligade, utan att tas på allvar. Vi behöver mer böcker som Julian Simon's The Ultimate Resource, Indur M. Goklany är att förbättra stat i världen, Bjørn Lomborg är skeptiska miljöorganisationer (och andra). Vi måste försöka förklara för den tysta majoriteten vad Julian Simon's "yttersta resurs" är och att den enda resurs hotas av miljöaktivister planer och aktiviteter är mannen, hans uppfinningar och verkliga insatser.

Jag brukade leva i en värld där priser och äganderätt gjordes meningslöst. Det gav mig en möjlighet att se hur irrationellt resurser användes (och ofta utarmat) och hur skadade miljön var som följd. Vi bör inte låta någon att återigen spela marknaden och diktera vad som skall produceras, hur man gör det, vad insatsvaror till användning, vilka tekniker för att genomföra. Det skulle leda till en annan, dessa dagar i hela världen katastrof och i sann "immiseration av massorna", särskilt i utvecklingsländerna. Vi kan redan se vissa tecken som tyder på det.

Vi bör också påminna pessimisterna av tidigare klinisk erfarenhet med tekniska framsteg och förklara för dem vår motiverade tro på att den inte bara fortsätta, men mycket troligt acceleration i framtiden. Vi har gott om skäl att förvänta sig att de teknologiska förändringarna kommer att - som de har i det förflutna - viktigare än alla tänkbara klimatförändringar. Det finns inget behov av teknisk skepticism och som jag har nyligen framfört någon annanstans (7), finns det ingen anledning att förvänta sig att vi går in i en stillastående värld - om inte miljöaktivister vinna debatten och stoppa mänskliga framsteg.

Ekonomer bör också nämna det viktiga, mycket troligt och för denna diskussion mycket relevanta framtida förändring av strukturen på efterfrågan som kommer att baseras på den så kallade inkomst eller förmögenhet effekt. Med högre inkomst och förmögenhet medborgarna kräver mer av lyxvaror, inklusive miljöskydd. Det är inte nödvändigt att radikalt minska dagens konsumtion av tvång, eftersom mycket mer välbeställda människor i framtiden kommer att ha tillräckligt med tid och motivation att göra rationella konsumtion och investeringar beslut utan vår dagens "kvasi-hjälp". Ekonomisk tillväxt och ackumulering av rikedomar inte leder till försämring av miljön och empiri på området för miljö-Kuznets-kurvor ger oss lugnande argument om det.

Vi bör också förklara för icke-experter idén om diskontering som enda rationell grund för mellan jämförelse. Denna fråga ligger i centrum av samhällsvetenskap och framför allt ekonomi. Alla som vill skydda kommande generationer bör uttrycka sina antaganden om förhållandet mellan generationerna, eller för att uttrycka det enkelt att klargöra hur han eller hon ser på framtiden och vilken vikt och betydelse han eller hon lägger till det. (8) De miljöforskare antar att oavsett hur avlägsen framtiden, det är av lika stor vikt som de nuvarande. Detta är naturligtvis inte sant på grund av objektivt existerande företräde för nuvarande över framtiden, som ses av diskontot. Att säga att varken är kortsynthet eller okunnighet från vår sida. Det är förvånande att även de ekonomiskt utbildade miljöaktivister - som Nicholas Stern - överväga "social diskonteringsränta" att vara nära noll. Ett sådant orealistiskt låga overrates de framtida effekterna av åtgärder som görs i dag (och vice versa).

Vi måste ta upp även på den så kallade försiktighetsprincipen, en av de viktigaste argumenten från miljöaktivister. Folket är och bör vara försiktiga. Det är helt naturligt. Varje förnuftig människa minimerar risken - men inte till varje pris. Världen är full av avvägningar och alla politiska analytiker vet att han eller hon har att bedöma kostnader och nytta av all politik före bedöma huruvida politiken bör eftersträvas. Försiktighetsprincipen, denna dogm av miljöaktivister, leder till en omotiverad maximering av riskaversion. Attityder av det slaget kan slutligen lyckas blockera och förbjuda allt. Prof. Sternhell (9) säger korrekt att försiktighetsprincipen "kräver en kvantitativ bedömning som vi annars aldrig korsa vägar, sitta i en buss eller ens kliva upp ur sängen" (s. 20). Och detta "kvantitativa dom" är en kostnads-och intäktsanalys.

Indur M. Goklany offentliggjort en hel bok om försiktighetsprincipen (10) i vilken han föreslår olika sätt att formulera hierarkisk kriterier och rangordna olika hot, vilket naturligtvis är helt annorlunda jämfört med tillämpningen av ostrukturerade försiktighetsprincipen. Med hjälp av flera kända exempel, han visar tendens miljöaktivister att systematiskt överskatta de negativa effekterna av mänsklig verksamhet och att glömma deras positiva effekter. En sådan strategi kan inte få bra resultat.

Ännu mer frustrerande är det faktum att vi inte fäster tillräcklig uppmärksamhet vid missbruk av orden "marknaden" och "pris" av den nuvarande globala uppvärmningen panik. De vill inget annat än att beskatta oss, men tala om marknaden-vänlig "system för handel med utsläppsrätter" i stället. Vi talade inte om för dem högt nog att utsläppen licenser är implicita skatter och att spela marknaden påminner oss om den plan-versus-marknaden debatten (den socialdemokratiska beräkning debatt) på 1930-talet mellan Mises och Hayek på ena sidan och Lange och Lerner å den andra. Det får inte stå i glömska. Jag håller med Ray Evans när han ser "det Orwellska användningen av orden" marknaden "och" pris "för att övertyga människor att acceptera en viss kontroll över sina liv som är utan motstycke i Anglosphere, utom i händelse av krig" (11) . Klimatet broderskap (för att använda smart sikt av en annan australisk, Wolfgang Kasper) lyckats övertyga politiker och media att "marknaden friendly" system för handel är bättre än enkla restriktioner och förbud. I detta avseende, jag föredrar uttryckliga förbud. De är mycket mer begriplig och, så småningom, defeatable.

Den "warmists" (en annan trevlig sikt) lyckades också med att skapa incitament som ledde till uppkomsten av mycket kraftfulla vinstmaximering grupper. Dessa hyra asylsökande vinst

- Från handel med licenser för att släppa ut koldioxid;
- Från att bygga improduktiva vind, sol och annan utrustning kan producera endast mycket subventionerad elektrisk energi;
- Från växande grödor som inte är livsmedel som producerar icke kolbaserade bränslen på bekostnad av livsmedelsproduktion (med kända biverkningar);
- Att forska, skriva och tala om global uppvärmning, etc.

Den vinstmaximering kritik av allmänna val teoretiker (några av dem framstående medlemmar av vårt samhälle) för ungefär tre-fyra decennier sedan var ett revolutionerande korrigering av idealisering av alla typer av ambitiösa politiska beslutsfattare som ville förverkliga sina planer som välvillig despoter. Jag är rädd att detta vinstmaximering aspekt av den globala uppvärmningen debatt har inte tillräckligt förklarat för vanligt folk. Politiker använder vinstmaximering affärsmän som sin kollega resenärer eftersom de vanligtvis har ett betydande inflytande och tillräckligt med pengar för att spela en avgörande roll.

Jag talade inte här om klimatologi eller IPCC: s utvärderingsrapporter (12). Utan att använda starka ord och långa argument, det räcker med att säga här och nu att jag håller med Prof. Sternhell att "klimat-antropogena koldioxid Nexus motiverar tittar och forskning, men det rättfärdigar inte de nu föreslagna dyra, troligen onödig, störande och förmodligen meningslösa åtgärder. "(13)

Jag avslutar med min begäran (som gjordes vid den internationella konferensen om klimatförändringar, organiserad i mars 2008 i New York City av Heartland Institute) att "vi måste starta diskussionen om själva karaktären hos regeringen och om förhållandet mellan den enskilde och samhället "(14) eftersom jag sagt många gånger: den aktuella tvisten handlar inte om att klimatologi, det handlar om frihet. Och jag skulle vilja tillägga "om välstånd och levnadsvillkor för miljarder människor." För att undvika en katastrof, "vi borde lita på den rationella människan och i resultatet av spontana utvecklingen av det mänskliga samhället, inte i fördelarna med politisk aktivism." (15)

Václav Klaus, Tokyo, 8. September 2008

För de bloggläsare som vill läsa på svenska (lite taskig översättning, så ta fram orginal texten och ha brevid)

Framtiden kommer hylla de som, försöker avlöja bluffen.


Har någonsin västvärldens skattefinansierade organ, försökt att manipulera befolkningen, på liknande vis?

Att det är en bluff visas då försvararna ska förklara om de tror att föreslagna åtgärder är det effektivaste sättet att reglera Tellus In/ut strålning..

Inte ens Thomas tycks anse att föreslagna åtgärder är effektivast..

Så varför förespråkar han en helt verkningslös men extremt dyr, förändring?

Har någon ledande som stöder IPCC´s åtgärdsförslag, visat hur det minskar den globala fossilkolförbränningen?

Inte ens om teorierna om co2 som allt starkare växthusgas genom förstärkande effekter på molnbildning, vore korrekt, leder förslagen till minskad fossilkolförbränning.

Olja och gas kan de som orkar räkna, lätt inse är helt betydelselösa i sammanhanget.

 
At 20 september, 2008 21:15, Anonymous Anonym said...

Thomas

Du skriver "Forskare, journalister och politiker har här ett gemensamt intresse. SVÅRSTOPPAT!"

Det är inte korrekt och en feltolkning av dagens läge. Det är inte SVÅRSTOPPAT, det är helt omöjligt att stoppa.

Men varför anstränga sig med att försöka stoppa något som ändå är omöjligt att stoppa? Sedan må det vara hur fel eller rätt som helst, det saknar ju ändå relevans i sammanhanget.

/Eskil

 
At 20 september, 2008 23:38, Blogger Christopher E said...

Thomas W:

Exakt min åsikt också. Det finns också fler aktörer här; som den "gröna" industrin som lever på klimathotet. Det kan vara vindkraftstillverkare, som existerar tack vare subventioner och egen lobbying, eller kanske utsläppsrättmäklare, som blir stormrika. Vi har också en aktör i miljörörelsen, som efter medlemstappet sedan guldåren på 80-talet och fiaskot med skogsdöden desperat behöver nya skrämselfrågor för att driva in medlemmar och donationer...

Som sagt, svårstoppat blir det när så många drar åt samma håll med gemensamma intressen och förstärker varandras hysteri i sin intektuella skyddade verkstad.

 
At 21 september, 2008 18:26, Blogger Gunnar Littmarck said...

De som vill bedra oss för att smygsocialisera, har fått ennu en bortförklarings teori.

Luftföroreningarna "döljer" den uppvärmande effekten av våra koldioxidutsläpp.

Jag börjar misstänka att de reglering och kontroll kåta, politiska ledarna, alltid kommer finna nya argument.

Än går det att flytta till USA och slippa co2avgifter, samt finna bra fastigheter till vettiga priser.

Rösta med fötterna och flytta om smygsocialisterna inte ändrar sin politik.

Det som är bra med rörlighet för folk mellan länder, är att den bästa politiken vinner.

I Eu kanske Tjeckien kan bli ett bra alternativ.

De som har upplevt komunismens regleringssamhälle, kanske är räddare om individens frihet.

 
At 22 september, 2008 14:12, Anonymous Anonym said...

Nu är höstbudgeten här. Regeringen höjer koldioxidskatterna med kpi meddelas det.

Jag tycker budgeten är bra, men kan inte sluta reta mig på begreppet koldioxidskatt.

Kan det vara historiens mest egendomliga och korkade skatt?

Undrar

Knutte

 
At 22 september, 2008 14:24, Blogger magnus said...

Jag blev just förvånad och positivt överraskad av vad den brittiske klimatforskaren Mike Hulme sa i oktober förra året, som jag postade här.

Han menar att människor missförstått forskningens uppgift, och beskriver på ett intressant sätt sina tankar, bl a utifrån något som sades när Gore och IPCC gavs Nobels fredspris.

Vidare detta:
"Have scientists agreed on that [två grader gör att "catastrophic climate change will be unavoidable"]? Is that actually the role of scientists to agree what is dangerous and what is not? Zero degrees of global warming is dangerous for hundreds of millions, if not billions of people on this planet that ... climate is dangerous, little or no climate change. To say that two degrees of warming is dangerous is actually rather insulting to the many hundreds of millions or billions of people who find climate risks not manageable at the moment. Two degrees on the other hand is safe. ..."

Han ger också Sternrapporten kritik och stöder synpunkten i någon Nature-rapport att Kyoto är fel.

 
At 27 september, 2008 13:14, Anonymous Anonym said...

Allt handlar om kontroll av folkmassan.

"The common enemy of humanity is man. In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill. All these dangers are caused by human intervention, and it is only through changed attitudes and behavior that they can be overcome. The real enemy then, is humanity itself."
- Club of Rome,
premier environmental think-tank
consultants to the United Nations

Nu ska barn rapportera de vuxna och bli belönade, helt enligt Orwells lära. Detta som händer nu är inget som bara "råkar" hända. Allt är planerat för längesedan:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1052962/Schoolchildren-recruited-councils-spy-neighbours-drop-litter.html

 
At 28 september, 2008 23:41, Anonymous Anonym said...

Jag läser med stort intresse denna blogg och en rad andra "klimatkritiska" bloggar och sajter.
Jag tror emellertid att det är kontraproduktivt att trycka alltför hårt på orimligheter som att Fredrik Reinfeldt är smygsocialist. Det ger det hela en oförtjänt smak av orerande rättshaverist.
Själv är jag nog ett slags socialdemokrat. Det hindrar inte att jag är intresserad av sanningen. Skulle jag själv ta på mig politiska glasögon, ser jag nog snarare en elitistisk i-landskonspiration bakom "konsensus" i klimatfrågan. Fast viktigare nu är ju att stoppa hysterin med hjälp av fakta.
Jag är glad att du orkar driva din utmärkta blogg.

 

Skicka en kommentar

<< Home