måndag, september 1

Isläget i Arktis

Dagens Nyheter gick i juni ut med nyheten att Nordpolen kunde bli isfri i år [länk]. Då jag inte fann något seriöst som kunde stödja denna larmartikel bestämde jag mig för att följa upp det hela. Svaret får vi ju redan i år.Som vi ser från bilden ovan är Arktis långt ifrån isfri. Det är t.o.m. något mer is än förra året som nästa graf visar.Nu ska man komma ihåg att isens utbredning påverkas av många fler faktorer än temperaturen. Vindar, strömmar och solinstrålning spelar alla en roll. Förra året drev vindar bort isen från Sibiriska kusten.

Det återstår nu 2-3 veckor innan ett minimum nås. Och Nordpolen blir långtifrån isfritt. Istället har nu Dagens Nyheter kört på med nyheten att Nordväst- och Nordostpassagen är farbara [länk]. Det är inte första gången dessa rutter är farbara. På 1930-talet var isens utbredning i Arktis liten och fartyg seglade Nordvästpassagen [länk].

Att isens utbredning i Arktis minskat de senaste åren stämmer men exakt vad det beror på är inte klart.

Globala uppvärmingen har kommit av sig på 2000-talet. Inte vad du läser i alamistiska Dagens Nyheter.


Grafen oven visar globala temperaturen 1979 - juni 2008 (UAH). Det dramatiska fallet under senaste året skylls på La Nina. Men La Nina har nu klingat av och det blir intressant vart globala temperaturen tar vägen närmaste året. Tar inte globala uppvärmningen en rejäl fart snart så visar det att GCM-modellerna är helt felaktiga. Andra faktorer än mänskliga koldioxidutsläpp skulle då ha en mycket större inverkan på temperaturen än vad IPCC och modellerna förespår.

Återkommer med en sammanfattning när isminimum uppnås om ett par veckor. Då får vi se om Dagens Nyheter publicerar "nyheten" att Arktis blev långt ifrån isfri i år.

UPPDATERING: Här är en bra artikel (pdf 58 MB) av professor Akasofu. Läs om Sea Ice in the Arctic Ocean. Hela artikeln är för övrigt mycket läsvärd och värd en egen bloggpost. Akasofu kritiserar IPCC:s klimatmodeller hårt.

Tidigare artiklar [länk], [länk]

Andra bloggar [länk], [länk]

Andra bloggar om: , , intressant.se

32 Comments:

At 01 september, 2008 22:39, Blogger Skeptikern said...

Även undervattensvulkaner kan nog förklara en hel del vad som händer under ismassorna. Men i jakten på möjliga förklaringar till klimatförändringar så verkar naturen prioriteras lägre än människans påverkan nuförtiden.

 
At 01 september, 2008 23:36, Anonymous Jonas said...

Bra att du följet upp detta. Väntar med spänning på fortsättning om 2 - 3 veckor.

 
At 02 september, 2008 09:23, Anonymous Thomas Palm said...

Nordpolen är inte detsamma som Arktis som helhet. Det spekulationerna rörde sig om var just ett större isfritt område runt Nordpolen i och med att isen där blivit så tunn, inte att all is i hela Arktis skulle smälta bort i år.

I grafen av temperatur ritar Per in ett horisontellt streck. Hur vore det om vi istället fick en framräknad temperaturtrend med minsta kvadratmetoden? Det är från figuren uppenbart att trenden inte är noll sedan 1988.

Skeptikern får gärna komma med något stöd för det där med undervattensvulkaner. Det låter som en ren saga för mig.

 
At 02 september, 2008 12:11, Blogger Per Welander said...

thomas palm sa: Nordpolen är inte detsamma som Arktis som helhet.
Nej, Nordpolen (den geografiska) är en punkt. Den har varit isfri många gånger tidigare. Bilder från ubåtar vid Nordpolen visar detta. Men det var knappast vad som avsågs. Har du belägg för detta med "större" område? Hur stort då? Och hur isfritt?

 
At 02 september, 2008 12:53, Blogger pekke said...

Angående undervattensvulkaner så finns det tydligen mer än man trott tidigare: http://environment.newscientist.com/article/dn12218

Och under Arktis : http://news.nationalgeographic.com/news/2008/06/080626-arctic-volcano.html

 
At 02 september, 2008 14:57, Blogger Gunnar Littmarck said...

http://studere.uib.no/?mode=show_page&link_id=732&toplink_id=

Här läste jag först om #tusentals" aktiva vulkaner i "et av de siste områdene på jorden som ikke er undersøkt"

Kanske är det trist fört DN, Thomas med,fl. om isen fryser dåligt p.g.a. vulkanisk aktivitet.

Jag läste en artikel i vintras från Grönland, där det påstods:
Trotts att havet är flera grader varmare än normalt, är luftens temperatur normal.

Då började jag misstänka ovanligt många eller starka vulkanutbrott.

 
At 02 september, 2008 15:15, Blogger Gunnar Littmarck said...

När ni ändå läser om de ovanligt många aktiva vulkanerna på havsbotten, passa på.

Läs om geobiologi, så startade kanske livet på jorden..

Offra några minuter på detta

http://www.geoaktuelt.no/planetenjorden/livetsutvikling/geobiosfaren/

För politiskt korrekta klimat"forskare" är det kanske trist med så mycket liv i det vulkanvarma arktiska djuphavet.

 
At 02 september, 2008 17:31, Anonymous Thomas Palm said...

Per, sprickor i isen förekommer alltid i Arktis, och ibland råkar en sådan överlappa Nordpolen så man kan få lite öppet vatten där. Någon större öppen yta har man dock aldrig observerat.

Eftersom jag följde vad som skrevs i internationell press med mer noggranna vetenskapsjournalister vet jag att ursprunget till historien handlade om att några polarforskare ansåg att det var 50/50 att Nordpolen skulle bli isfri i år. Detta blev sedan det du länkar till när det nådde DN.

pekka och gunnar, jag hittar inte någonstans i era länkar minsta diskussion om att vulkaner skulle lett till issmältningen. Pekkas första artikel handlar om gamla vulkankoner, inte ens om aktiva vulkaner! Gunnars sista länk är intressant, men varför skulle det vara relevant för AGW att det finns liv runt vulkaner under haven?

 
At 02 september, 2008 20:01, Blogger Per Welander said...

thomas palm: Det blev ingen öppen yta vid Nordpolen i år så DN hade (igen) fel. Pratet om 50/50 chans var rent nonsens.

Normalt smälter isen vid Arktis i huvudsak underifrån via inströmmande varmare vatten. Några större isfria sjöar brukar inte förekomma som det kan bli när instrålningen har störst påverkan. Det innebär också att för att Nordpolen ska bli isfri krävs att någon del av Arktis fram till Nordpolen är isfri. Jag bortser nu från sprickor och vulkaner. Sprickor med öppet vatten förekommer över hela Arktis till skillnad från ytor nära land där isen är mer fast. Öppna råkar bildas även om det är -40 grader ovanför.

Här är en länk som visar aktuella temperaturer runt Nordpolen. Nu börjar vi komma långt från AGW-hypotesen. Vill bara visa att det hela är komplext och isen vid Arktis varken bekräftar eller falsifierar AGW-hypotesen.

 
At 02 september, 2008 21:03, Blogger pekke said...

Thomas Palm: Vad jag bara ville påpeka är att det finns vulkanisk aktivitet under Arktis och det verkar som aktiviteten på jordens havsbottnar är större än forskare tidigare trott.
Om det sedan kan ha påverkan på havsisarna eller havstemperaturerna är en fråga jag lämnar till forskarna att räkna på.

 
At 02 september, 2008 21:15, Blogger pekke said...

Per, din " länk " funkar inte.

 
At 02 september, 2008 22:02, Blogger Per Welander said...

Här är länken på nytt.

 
At 02 september, 2008 23:04, Anonymous Thomas Palm said...

Per, isen i Arktis var så tunn efter förra årets rekordavsmältning att allt som krävdes för att det skulle bli öppet fram till Norpolen från något håll var kraftiga vindar. Nu har vi inte fått några sådana i år, men det är bara väder så det är inget man kunde förutsäga.

pekka, att det finns vulkaner i haven är inget jag ifrågasätter, bara skeptikerns påstående att dessa skulle ha med isavsmältningen att göra. Eet är sådana där fria fanatasier som går att komma med om man inte bryr sig om att räkna på saken.

 
At 03 september, 2008 01:27, Blogger Magnus said...

Thomas Palm. Ja, isen blev tunnare, men den blev aldrig glesare enligt färgskalorna hos Illinois Arctic Climate Research.

Alltså smälte inte isen mer än förra året, trots att den var tunnare.

Nordpolen "missades" rejält. Hur tror du den globala nedkylningen har inverkat i detta?

Du skriver i inlägget 23:04 något som bara kan tolkas som en antydan att vindarna i år inverkat mindre än normalt på Arktis is. Har du belägg för det?

Jag håller med om att vulkanens inverkan är extremt liten och ointressant! Den har energi nog att smälta bort cirka 100 km2, vilket ska jämföras med att 10 miljoner km2 smälter bort på vår och sommar. 1/100000 av årets smältning kan alltså vulkanen bidra med. Kanske alternativt göra 1/10000 av isen tunnare? Inte signifikant på något sätt. Beräkningar här.

-

DN:s journalistik är rent skräp.

Beträffande deras uppgift att Nordvästpassagen öppnas i år (av DN-skribenten och UFO Sveriges ordförande Clas Svahn) stämmer det inte! Uppgiften i samma artikel, att den aldrig öppnades förra året, är också felaktig. Då var den tvärtom öppen mycket länge.


Karin Bojs artikel är skriven som om allt är "värre" i år, med mer smält is. Men situationen beskrivs inte objektivt, vilket en vetenskapsjournalist bör göra. Att Nordostpassagen öppnades är en slump (isens form är slump). När Bojs i samma stycke nämner att den inte var öppen förra året antyder hon på ett förledande sätt att det har smält mera is i år.

Bojs borde istället ha rättat Clas Svahn, men att Nordvästpassagen inte öppnades i år nämner hon inte, liksom inte heller att det var mer is i år än förra året. Läsarna får motsatt intryck.

Verkar som om man försöker befästa "en verklighet" för att hålla trycket uppe i klimatfrågan.

 
At 03 september, 2008 09:37, Anonymous Thomas Palm said...

Magnus, här har du en detaljerad bild av isläget i Arktis just nu:
http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/NEWIMAGES/arctic.seaice.color.000.png
Både Nordväst- och Nordostpassagerna är väl öppna, det man nu börjar kunna spekulera om är när man skall kunna segla norr om Grönland. Även där börjar en passage öppnas och en båt med viss isbrytande förmåga kan antagligen ta sig fram.

Området allra nämast polen finns inte med här, men man ser att från Nysibiriska öarna går ett område med sönderbruten is nästan ända fram. Det solida istäcket är inte direkt imponerande stort.

Tack för stödet med vulkanerna i alla fall. Förhoppningsvis kan vi avfärda i alla fall den frågan från debatt i alla fall i den här tråden.

 
At 03 september, 2008 13:05, Anonymous Stefan dedalus said...

Men Thomas Palm; det är något skumt med dessa ”poster”-bilder. Vadan stjärnhimlaspelet? Och är verkligen vissa delar av NH snötäckta såhär dags på året? Halva Norge verkar vitt, Novaja Zemljas södra stora ö (Yushnij) är till hälften vitt (snötäckt?), vilket är intressant i aug/sep, då endast norra (Severnij) har glaciär(er); Nunavut, Victoria Isl. Och Baffin Isl. Går i vithetsgrad även dem på tvärsan mot alarmisterna. Fast Lancaster-Viscount Melville-McClure verkar vara rena regattan. Datamanipulation eller tundramjäll?

http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/NEWIMAGES/arctic.seaice.bandw.000.png

 
At 03 september, 2008 16:27, Blogger Gunnar Littmarck said...

Före jag helt släpper vulkaners påverkan.

Om det stämmer att det finns 3miljoner vulkaner på havsbotten och det är "bara" några tusen fler än "vanligt" aktiva under arktis is, bidrar inte även de övriga fler aktiva i världshaven, mer eller mindre till avsmältningen?

Att det gäller golfströmmen är ju klart, men från alla andra hav tranporteras värme, om inte annat så indirekt.

Så 3000 fler aktiva än normalt kan max ge 300.000km2 i smältning vilket då är 3% och ökar sommarsolens betydelse för vattenvärmning genom ändrad reflektion/absorbation.

3% kanske blir 10, då solens ökade värmeabsorbtion, medtages?

Inte helt utan betydelse.

Eller?

 
At 03 september, 2008 17:44, Anonymous Thomas Palm said...

Gunnar, var får du det ifrån att det skulle vara fler vulkaner än normalt aktiva?

 
At 03 september, 2008 18:30, Anonymous Anonym said...

Ser man till hur mycket av jordens massa som inte är jordskorpan vi bebor och vilken temperatur den massan håller. Så förvånar det mej inte om den påverkar jordens temperatur. /PB

 
At 03 september, 2008 22:16, Anonymous Thomas Palm said...

PB, din hemläxa blir att slå upp genomsnittliga värmeflödet genom jordskorpan från jordens inre och jämföra det med den energi som strålar in från solen. Sen kan du fundera på varför geotermiska flödet är så litet trots att det är en så stor massa som har så hög temperatur långt under våra fötter. (Ledtråd: sten är inte en bra värmeledare, och några kilometer av den isolerar värme bra).

Stefan, den där bilden är tänkt att visa havsis, jag har ingen aning om vad bildanalysen gör med områden på land, men det är inte förvånande om resultaten blir konstiga. Eftersom de delarna av bilden inte används finns ingen anledning att fixa till dem.

 
At 04 september, 2008 11:50, Blogger Gunnar Littmarck said...

Thomas

För ett drygt år sedan då jag inte för mitt liv kunde tro att så stora resursomläggningar inte var vetenskapligt styrkta (före jag till fullo insåg att de flesta skattebetalda verksamheter, med allt större energi, söker motivera sin existens), debatterade jag.

Vid en debatt med många för och emot, lade en maringeolog in påståendet att det är ca. 3000 fler aktiva havsbottenvulkaner, än normalt.

Han gav inga källor eller refferenser, avslutade som annonym, med, typ.
Bluffen avslöjas tidsnog utan att jag behöver bli obekväm.

Det skulle förklara hur haven värmts mer än atmosfären..
Vilket självklart hjälper issmältningen i norr.

Då jag inte funnit några sammanställningar för havens energiflöde via bottenvulkaner, tar jag inte detta på så stort alvar.

Även jag inser att AGW-teorin, snart blir ställd mot väggen, inom max 10 år.

Sen kan vi läsa om det i historiebäckerna.

Eller?

 
At 08 september, 2008 01:46, Blogger Magnus said...

Thomas: "Magnus, här har du en detaljerad bild av isläget i Arktis just nu:
http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/NEWIMAGES/arctic.seaice.color.000.png
Både Nordväst- och Nordostpassagerna är väl öppna"


En ny karta, utan minsta försök att visa på dess trovärdighet.

NSIDC rapporterade iofs den 2:a september att västpassagen var öppen, men med tanke på dess eller Illinois iskartor som skapas på deras hemsidor och jag redovisat dför dig otaliga gånger senaste veckorna (se t ex länk nedan) kan definitionen på öppen kan inte vara att det är 0 procent is, utan måste innebära att det är mellan 20 och 40 procent is. (Det är möjligt att man då definierar isfri som att en vanlig isbrytare kan öppna en farled, men det som en lite suspekt definition.)

Den färgkarta jag avsåg var naturligtvis denna från Illinois för 2:a september både 2007 och 2008 (skapas här), vilken visar att det är mycket mera is i Nordvästpassagen i år än förra året. Även NSIDC:s iskarta utan färger (endast vita områden för isförekomst på minst en viss procent) visade inte att Nordvästpassagen var öppen i betydelsen helt fri från is. (Denna karta från 4:e september.)

Den iskarta från Illionis du är det inte upp till mig att ifrågasätta (även om forskare tycks göra det, såsom Mark Serreze på just NSIDC), men den är inte lika den jag konsekvent länkat från samma institut. På den du länkar är t ex isen svart för både kring 60 procent och mindre än omkring 10 procent is, vilket även är havets färg, men viktigast är att jämförelsen mellan 2007 och 2008 på min iskarta visar att Nordvästpassagen var mera öppen förra året än den är i år. Om även du hade redovisat en jämförbar iskarta för 2:a september 2007 hade din kommentar haft någon relevans. Det har den inte nu.


Nåväl. Det enda jag nu gjorde var att påstå att DN:s Clas Svahn gav den felaktiga uppgiften att Nordvästpassagen inte var öppen förra året, då den passagen var öppen mycket längre än i år och där det även 2007 var mindre is.

Att du alls replikerar det -- som om du motsatte dig mitt påstående -- med en bild som, då den vare sig jämför årets iskarta med med förra årets iskarta eller debunkar de andra kartor från 2:a september från Illinois och NSIDC som visar att is ligger i Nordvästpassagen, inte ger tillräcklig information om något i ämnet eller ens adekvat söker bemöta något jag påstått ger det ju signal om att du bara önskar framhålla en ståndpunkt motsatt min, dvs att DN var korrekt. Din replik får med tanke på dess avsikt att motsäga det jag skrev (även om det var med inadekvata argument och även inom det inadekvata sammanhanget otillräckliga data) ses som medlöperi till DN:s desinformation.

Du, Thomas Palm, håller med tanke på ditt (med en enda ensam dålig bild) bemötande av min kommentar uppenbarligen med UFO-killen på DN, Clas Svahn, om att Nordvästpassagen inte var öppen förra året, samt anser att Karin Bojs antydan att isläget är sämre i år än någonsin är rätt (samt att Karin inte rättade Clas fel).


Om jag skriver något som är inkorrekt ska du givetvis rätta det, men den replik du nu gav på min kommentar var substanslös retorik -- hade inte ens som retorik substans --, och du ställer dig uppenbarligen på de desinformerandes sida. Är iofs allt annat än förvånad.

 
At 08 september, 2008 01:52, Blogger Magnus said...

Thomas. Apropå tunnare is kring Grönland. Om du läst lite (eller inte, som jag med tanke på din senaste replik förutsätter, är en förljugen retoriker) hade du beaktat att man på medeltiden seglade kring Grönländsk isfri kust där det i dag är permanent packis.

 
At 08 september, 2008 10:30, Blogger Per Welander said...

Magnus: Här en en detaljkarta från 1:a september. Utgiven av Environvent Canada. Vad jag kan se är Nordvästpassagagen inte isfri utan koncentrationen är ca 1/10 på stora områden. Den norra rutten är omöjlig att ta sig pga av mycket is fram så det måste bli den södra längs Canadas kust.

En isgående båt bör nog kunna ta sig fram. Så om den är öppen eller inte är en definitionsfråga. Själv skulle jag säga att den inte är öppen då det inte är isfritt. Tror knappast någon redare skulle våga skicka sin lastbåt den vägen om den inte är förstärkt för gång i is.

 
At 08 september, 2008 10:41, Blogger Per Welander said...

Magnus: Ett tillägg. Infarten österifrån till Nordvästpassagen innebär att man måste passera ett av de farligaste områdena på haven men massor av isberg. Karta från 7:e sept här. Ingen skickar sin dyrbara lastbåt denna väg. Så i praktiken är Nordvästpassagen stängd.

 
At 09 september, 2008 16:09, Blogger Per Welander said...

Isläget i Arktis 8:e september.
2008: 4715469 km2. 2007: 4399531 km2. Arkts har 7.2% mer is (yta) 2008 jämfört med 2007.

 
At 14 september, 2008 00:19, Blogger Per Welander said...

Isläget i Arktis 12 september.
2008: 4745156 km2. 2007: 4323750. Istäckets yta är 9.7% större 2008 än 2007. De senstae 5 dagarna har istäcket växt. Vi är nära ett minimum nu.

Dagens Nyheters prat om en isfri Nordpol har visat sig vara helt fel.

 
At 15 september, 2008 10:15, Anonymous themotie said...

Bara en lite reflektion över hur fullständigt och med hull och hår vissa här sväljer att vulkaner (som kanske finns och kanske högst eventuellt är aktiva, fast det finns inga tecken på det) skulle göra att arktis smälter, men bestämt avfärdar att det skulle kunna ha med mänsklig påverkan att göra, trots att det finns åtminstone betydligt bättre belägg för det. Var är skepticismen när det gäller vulkanteorin? Kameler och myggor ...

 
At 16 september, 2008 00:48, Blogger Per Welander said...

Vi är mycket nära isminimum nu, kanske det redan har inträffat. Senaste data i km2.
8/9 4715469
9/9 4707813
10/9 4729688
11/9 4751563
12/9 4745156
13/9 4742344
14/9 4745313
Jag avvaktar med slutinlägget till en stabil tillväxt är synlig.

 
At 18 september, 2008 08:18, Anonymous Mikko said...

En något sen kommentar till denna artikel, men det kan vara av intresse ändå.

Enligt en finsk nättidning Tekniikka&Talous (Teknik&Ekonomi) ökar isläget på Arktis återigen, 080918. "NSIDC konstaterar följande: under sommar 2008 sjönk isarean till omfattningen av 4,5 miljoner kvadratkilometer den 12 september. Den näst lägsta siffran sedan år 1979, och 2,2 miljoner kvadratkilometer under åren 1979-2000 minimimedelvärdet.

Just nu har isen återigen börjat växa långsamt, eftersom vintern är analkande på Ishavet."

Dock konstaterar man att det inte är helt uteslutet att situationen kommer att förändras fram till början av Oktober, främst beroende på vindar och havsströmmar.

 
At 26 september, 2008 13:40, Anonymous Jan Lindström said...

så här blev det: inget rekord.

http://www.nsidc.org/data/seaice_index/images/daily_images/N_timeseries.png

dags att mailbomba DN?

 
At 27 september, 2008 18:56, Blogger Per Welander said...

Kära läsare! Isracet är över. Den 26:e september var det 4945313 km2 is i Arktis. Minimum inträffade den 9:e sept. med 4707813 km2. Nu kommer istäcket att växa till snabbt.

Så småningom kommer en ny bloggpost med sammanfattning. Alarmisterna har återigen haft fel och larmat helt (men ack så medvetet) felaktigt.

Klimatbluffen kommer att fortsätta men Moderna Myter kommer att vara en "pain in the ass" för för förvanskande gammelmedia.

För så illa är det. Ska du få en objektiv bild av klimatfrågan är du hänvisad till bloggar eller utländska medier.

 

Skicka en kommentar

<< Home