måndag, september 8

Globala temperaturen augusti 2008

Här kommer uppföljning på globala temperaturen augusti samt även juli 2008. De värden som saknas (?) uppdateras successivt. Värden inom parentes anges differens mot föregående månad.

Augusti 2008
RSS: 0.146 (-0.001) 2007: 0.367
UAH: -0.010 (-0.057) 2007: 0.286
HadCRUT: 0.387 (-0.025) 2007: 0.370
GISS: 0.39 (-0.11) 2007: 0.56

Genomsnittlig differens augusti 2008-2007: -0.167

Juli 2008
RSS: 0.147 (+0.112) 2007: 0.363
UAH: 0.047 (+0.161) 2007: 0.255
HadCRUT: 0.412 (+0.100) 2007: 0.406
GISS: 0.51 (+0.24) 2007: 0.53

Genomsnittlig differens juli 2008-2007: -0.11 grader

UPPDATERING 2008-09-16: HadCRUT avviker från övriga och visar en liten höjning från 2007. Värdena hoppar lite upp och ner då de justeras i efterhand.

Bilden nedan visar RSS-värdena från 1979 (från Watts Up With That)Min kommentar: La Nina har nu klingat av och vi kan framöver förvänta oss temperaturer något över 2007 års värden. Men hittills verkar inget av IPCC:s katastrofscenarier med accelererande temperaturhöjning vara på väg att slå in. Sedan 2001 har globala uppvärmningen avstannat. Men det behövs ytterligare några års data för att se om den nya trenden är bestående.

Flera forskare anser att vi har en naturlig uppvärming om 0.06 grader/decennium. En återhämtning från lilla istiden. Först om temperaturökningen överstiger detta kan man misstänka att koldioxidutsläppen har någon påverkan på temperaturen.

Andra forskare säger att vi står inför en relativt kraftig avkylning på grund av den låga solaktiviteten. Vem som får rätt kommer framtiden att utvisa.

Andra bloggar om: , intressant.se

6 Comments:

At 08 september, 2008 13:41, Anonymous Anonym said...

Jag är i en diskussion med en klimatfundis som inte accepterar regionala temperaturgrafer. Som visar att det varit varmt tidigare.
Han hävdar att de inte har någon relevans utan bara globala temperaturrekonstruktioner spelar någon roll.
jag har läst en kommentar ifrån en klimatforskare att man ska vara försiktig med globala temperaturrekosntruktioner.
Är det någon som har något bra svar eller länk om detta problem?

 
At 08 september, 2008 21:50, Blogger magnus said...

Björn. IPCC själva redovisade visst före mitten av 90-talet historisk temperatur med graf från Arktis iskärnedata. Det var minst ett par grader varmare än 1900-talets genomsnittstemperatur på Arktis under medeltiden, vilket dock fundamentalisterna påstår kompenserades av lägre temperatur på annat håll.

Att det inte är så visas av följande:

Sidan 132 i Singer/Averys bok, om studien "Reconstructing Climatic and Environmental Changes of the Past 1000 Years: A Reappraisal" av Soon och Baliunas.

Online finns denna sida om studien här.

Jag sammanfattade något av Singer/Averys sammanställning av studien i första styckena i denna kommentar.

Studien måste sägas falsifiera hockeyklubban (studien finns t ex här).


Mer:

Nämnde i denna post ett äldre dokument av Singer/Avery, samt Loehles rätt nya och vettiga temperaturrekonstruktion.


Om temperatur nu och förr såg jag att en ingenjör samlat länkar och artiklar på denna sida, där kanske diverse olika forskare påpekar att den globala temperaturen faktiskt varierade.

 
At 08 september, 2008 23:04, Blogger Mikael Schmid said...

Korrelationen mellan mätvärden från UAH och RSS ser ut att vara ganska hög, åtminstone om man jämför med GISS. Jag undrar då om UAH och RSS använder samma infrastruktur, dvs samma satellitsystem och rådata i botten och bara skiljer sig åt när det gäller efterbehandling av mätdata. Eller förfogar de över olika satellitsystem? Någon som vet?

 
At 09 september, 2008 08:16, Blogger Tomas S said...

Vad jag vet använder de samma rådata.

 
At 11 september, 2008 11:30, Anonymous Anonym said...

Nåt lite annat: BBC har gjort ett intressant program om El Nino. Två saker är väldigt intressanta. När man väl lyckats kartlägga El Nino och förstå lite hur den fungerade så skylldes det mesta elände i världen på den. Att Titanic sjönk bland annat. Parallellen till AGW är uppenbar.

Man konstaterar att El Nino blivit kraftigare, antagligen på grund av människan koldioxidutsläpp och snart kanske den blir lika kraftig som för några tusen år sen då den slog ut några stora civilisationer. Fast då skyllde man väl på att gudarna var sura över nåt människan hade gjort. Inget nytt under solen med andra ord.

/PB

Länk till torrent

 
At 16 september, 2008 10:34, Blogger Klas said...

PB: det du skriver är mkt intressant.
En riktigt god sak som "debatten" om AGW fört med sig är ökat intresse för forskning kring klimatet och vädret.

Vem vet - det kanske bli el nino alarmism snart ?

Men förhoppningsvis hittar man iaf mekansimerna och periodiciteten och kan i viss mån förbereda civilisatione för de värsta perioderna iom forskningen
/K

 

Skicka en kommentar

<< Home