tisdag, september 30

Att lura sig själv och andra med statistik

Jag såg ett program på Svt nyligen om hur Göteborg skulle räddas i framtiden från översvämningar. Ingen av de deltagande verkade förstå att de klimatmodeller som användes (IPCC) är behäftade med enorma osäkerheter. Som riskhantering betraktat var det en katastrof. Även IPCC själva medger de stora osäkerheterna. Men bra betalt fick väl alla deltagare (det var många).

Här är lite intressant läsning om hur man lurar sig själv och andra med statistik och prognoser. Varför riskhantering är svår och görs fel. Varför bankerna nu kollapsar. Den är skriven av Nassim Taleb som också bidragit till "The International Journal of Forecasting". Artikeln hittar du här. Det finns även kopplingar till klimatprognoser.

Taleb verkar inte gilla att ekonomer hanterar risker. .. that made me, before accepting the new position in NYU's engineering department, verify that there was not a single economist in the building....But beware: they can be plain wrong, yet frame things in a way to make you feel stupid arguing with them. So make sure you do not give any of them risk-management responsibilities.

När man ger sig in i okända områden ökar risken för felbedömningar enormt. För att ta ett exempel så lägger politikerna ner försvaret därför att det inte finns "något hot" mot Sverige. För varje år Sverige inte blir angripet blir man mer och mer övertygad om att man gjort rätt.

Citat: Den parlamentariska Försvarsberedningen kom i slutet av förra året fram till att ”ett enskilt militärt väpnat angrepp direkt riktat mot Sverige är fortsatt osannolikt under överskådlig tid”. Istället har nya hot uppenbarat sig. I sin omvärldsanalys pekade Försvarsberedningen särskilt på de ”globala miljöutmaningarna och klimatförändringarna”: ”De utgör de allvarligaste hoten mot människors säkerhet och fundamentala levnadsvillkor.”

Kan man ha förtroende för ett sådant tyckande baserad på tro? Självfallet inte. Det är svammel utan saklig grund. Huruvida Ryssland utgör ett hot i framtiden har man ingen aning om.Men politikerna har knappast kontroll över framtiden. Någon framräknad sannolikhet för ett "angrepp/icke-angrepp" finns inte. Blir det katastrof kommer det överaskande och snabbt.

Detsamma gäller för finansbolagen. Trots riskhantering misslyckas man totalt och åsamkar aktieägarna/skattebetalarna ofantliga förluster.


The graph above shows the fate of close to 1000 financial institutions (includes busts such as FNMA, Bear Stearns, Northern Rock, Lehman Brothers, etc.). The banking system (betting AGAINST rare events) just lost > 1 Trillion dollars (so far) on a single error, more than was ever earned in the history of banking. Yet bankers kept their previous bonuses and it looks like citizens have to foot the bills. And one Professor Ben Bernanke pronounced right before the blowup that we live in an era of stability and "great moderation" (he is now piloting a plane and we all are passengers on it).

Lehman Brothers chef uttalade sig i somras om att företaget stod på solid grund. Drygt en månad senare gick de i konkurs med ofattbara $613 miljarder i skulder. Samma Lehman Brother har gett ut ekonomiska klimatprognoser där Hansen och Al Gore varit rådgivare. Prognoserna sträcker sig decennier framåt i tiden. Ett praktexempel på hur man lurar folk.

Enron var annars ett företag som slogs hårt för att USA skulle skriva på Kyotoprotokollet.

Grundtipset är att du ska vara kritisk till det du läser och erbjuds. Var försiktig med att köpa komplicerade produkter från banker och finansbolag. Om du inte blir rejält lurad på sparpengarna så försvinner en hel del via dolda avgifter. Visst, det står säkert i det finstilta men upplägget är sådant att du inte ska se riskerna. Ytterst få av de vanliga rådgivare på bankerna förstår riskerna själva. Ha klart för dig att det finns inga "kapitalskyddade" placeringar.

Även staten "lurar" av dig pengarna men helt öppet. Sätter du in 1.000.000 på ett "säkert" räntebärande konto kanske du får 4% ränta. Men kapitalskatten tar 30% så kvar efter 4% inflation blir det realt 986.000 efter ett år.

Och nästa gång du hör talas om den katastrofala globala uppvärmningen inse att de klimatmodeller som används inte ens har validerats. De bryter mot massor av principer om hur prognoser ska göras tillförlitliga. Eftersom politiker tar dessa "prognoser" för sanningar kan klimatbluffen åsamka samhället och medborgarna enorma förluster som är helt onödiga. Troligtvis blir förlusterna långt större än den nuvarande finanskrisens.

Andra bloggar om: , intressant.se

söndag, september 28

Klimathysteri i svensk media

I dagens Aftonbladet har Jonny Fagerström en artikel i Debatt [länk]. Han sammanfattar hur svensk media går alarmismens ärenden med vilseledande rubriker. Allra värst verkar rubrikena vara angående Arktis.

Susanna Baltsheffsky har idag en klimatartikel med rubriken "Vissa använder data som de vill". Susanna verkar ha lugnat sig något och börjar ge små brasklappar om att skeptikerna i vissa fall "nästan har rätt". I detta fall gällde det den globala temperaturen under de senaste tio åren. Hon påstår att Metoffice säger att den ökat 0.09 grader. Sant men det beror på att MetOffice tagit bort 2008. Tas 2008 med t.o.m. augusti blir det en svag avkylning. RSS och UAH visar en svag avkylning under samma period 1998-2007 (exklusive 2008). "Vissa använder data som de vill" gäller tydligen även Susanna Baltsheffsky. Dessutom var trenden föregående tio år 0.33 graders uppvärming.

I stort har globala uppvärmningen avstannat det senaste decenniet - det är fakta som alarmister och Susanna Baltsheffsky inte kan förneka. Detta tvärtemot vad IPCC säger om en accelererande uppvärming. Huruvida den nya trenden är tillfällig eller bestående får framtiden utvisa.

Sedan har Susanna rätt när hon säger att titta på 1-2 år av Arktis is inte säger så mycket. Återkommer till detta i mitt kommande inlägg om isen i Arktis.

fredag, september 26

Läsarfråga #1

Då och då kommer jag ta med läsarfrågor som kommer via mail. Jag får 4-5 mail om dagen så det blir ytterst få som kommer med här. Alla läsarfrågor anonymiseras om inte det i mailet står att namnet får publiceras. Så hårt är det i vårt "fria" samhälle att karriären kan hotas om man söker sanningen i klimatfrågan.

Läsarfråga:
Hej,

Jag läser sedan en kort tid din blogg Moderna Myter med intresse, inte minst då jag är på väg att inleda en karriär som trafikplanerare i framtidens storstäder.

Med tanke på politiska agendor, ett extremt stort mediaflöde om klimatförändringarna, samt förespråkande av CO2 som bov av ansedda (?) forskare, är det svårt att tro att det är en bluff. Jag har dock inte "valt sida" ännu då jag inte vill TRO, jag vill VETA. Det du pekar ut på din blogg är dock mycket övertygande, varför jag lutar åt detta håll. Jag hoppas att vi en dag i framtiden får anledning att stryka ordet "klimatsmart" ur vår vokabulär. Men det får man ju tyvärr inte säga offentligt, då skaffar man sig ovänner, och blir utpekad som någon sorts hädare.

Den 26/7 i år skrev du om 14 tänkbara argument i politiska dolda agendor. De verkar alla mer eller mindre vettiga. Man kan därför förstå varför politiker behandlar klimatfrågan såsom de gör. Vidare ligger det förstås i miljöföretagens intresse att svartmåla CO2, medan andra företag (t.ex. i transportsektorn) inte vågar annat än att hålla med i frågan.

Men vad jag inte förstår (denna fråga kopplar jag dock inte direkt till din blogg) är varför media så enspårigt kör åt samma håll. Om det nu är sant att många forskare förnekar CO2 och människan som klimatpåverkande faktorer - varför kommer inte detta fram ordentigt i media? Vad vinner media på partiskhet? Jag skulle uppskatta om du kunde bringa klarhet i detta, så att jag - och fler med mig - kunde försöka prata klimat mer nyanserat utan att skaffa oss ovänner!

Till sist skulle jag vilja besvära dig med en detaljfråga: de där rönen som kom fram (från vilka?) att jordens medeltemperatur väldigt väl följer en kurva över solaktiviteten - är dessa fortfarande aktuella, och i så fall, är inte dessa en indikation på att klimatbluffen kan vara ett faktum? Varför läser man aldrig om solaktiviteten i media utan bara CO2?

Tacksam för svar, om inte via mail så kanske via ett nytt blogginlägg!

Vänligen,

N.N.


Svar till N.N.
Det finns flera ansedda forskare som säger att det är mänskliga koldioxidutsläpp som orsakar global uppvärming. Men det finns också många ansedda forskare som säger att det inte är koldioxiden utan andra faktorer som dominerar. Varför media tagit ensidigt parti för AGW-hypotesen beror på att vänster/miljörörelsen tagit denna ståndpunkt, samt att det finns en "följa john" mentalitet i politiskt korrekt anda. Vänstern ser en stor stat som ett självändamål samt att de ofta är emot industrisamhället. Media är vänsterinriktad - titta bara på det ensidiga stödet för Obama. Den granskande journalistiken finns inte längre. Svensk media är helt inriktad på att gå maktens ärenden och vara politisk korrekt.

Media undertrycker kritiska röster till AGW-hypotesen samt lyfter alltid fram alarmistiska röster. I fallet isfri Nordpol har de haft fel - det vet vi nu med facit i hand. Att globala temperaturen har fallit de senaste tio (eller sex) åren pratar man tyst om. Det motsäger ju till del AGW-hyposesen.

Vad beträffar solaktiviteten är jag mer försiktig. Det finns mycket starka statistiska samband mellan solaktivitet och global temperatur. Men även här vill jag ha mer "bevis". Solaktiviteten är nu på en rekordlåg nivå. Solvinden är svagare än någonsin sen mätningarna började på 1960-talet. En teori finns som förklarar sambanden via kosmisk strålning och molnbildning. Det är troligt men ännu inte bevisat att solen är den största källan till att påverka globala temperaturen. Låt oss vänta några år och se om temperaturen nu går ner.

För övrigt är globala uppvärmningen idag inte onormal (0.7 grader per 100 år). Motsvarande uppvärmning har förekommit många gånger tidigare.

Som du ser vill jag ha empiriska data för att säga att en hypotes/teori är rätt. IPCC:s modeller stämmer dåligt med uppmätta data. Jag förnekar inte att antropogena koldioxidutsläpp kan ha en liten inverkan på temperaturen. Men vi pratar under 1 grad/100 år. Läsar man huvudrapporten (ej SPM) så framgår osäkerheterna tydligare. Modellerna kan inte ens göra prognoser utan dessa kallas numera scenarier.

Jag är ingen expert på det politiska spelet utan är inriktad på vetenskapen. Mina studier om hur IPCC:s rapporter (SPM) kommit till visar att den vilar på svag vetenskaplig grund. Detta genom politisk styrning samt undertrycka alla som har en avvikande uppfattning. Ibland har den vilat på ett falsarium som Manns hockeyklubba. Datormodellerna som används har aldrig verifierats. Att få en modell att stämma bakåt i tiden är ingen verifiering.

Tyvärr har jag funnit att politiker gärna ljuger bara de har ryggen fri. IPCC:s rapporter ger dem möjlighet att hålla ryggen fri. Jag har själv talat med riksdagsmän som inte tror på klimatbluffen men de säger att det inte är möjligt att framföra det officiellt. Partipiskan är stark och den som avviker riskerar sin karriär.

onsdag, september 24

Hoppsan - Rapports PK-censor satt och sov

När jag satt och såg på Rapport idag (23 sept) höll jag sätta kaffet i halsen. Kritik framfördes mot FN:s klimatpanel och den var oemotsagd. Professorn i naturgeografi - Ulf Heldén intervjuades.

Bakgrunden var att Universitet i Lund konstaterat att ökenutbredningen i världen minskar. Tvärtom mot vad FN:s klimatpanel säger.

Reporter: FN:s klimatpanel säger att det är en omfattande ökenutbredning.

Ulf Heldén: FN:s klimatpanel säger det men man kan säga att FN:s klimatpanel styrs ju inte av vetenskapsmän utan den styrs utav politiker och tjänstemän och de som dominerar de här organen är politiker och tjänstemän ifrån tredje världen och ifrån länder som ansågs vara drabbade av markförstöring förr i tiden. De talar naturligtvis i egen sak...

Länk till avsnittet. Börjar 23:06, uttalandet kommer 24:47. Får du inte fram det titta på Rapport 19:30 23:e september.

Att FN:s klimatpanel är ett politiskt styrt organ har Moderna Myter tagit upp gång på gång. Alla som håller på med vetenskap vet att något konsensus om globala uppvärmningen finns inte. Det är en bluff som PK-media och politiker försöker slå i oss. När nu globala temperaturen sjunkit de senaste åren blir klimatbluffen allt mer ihålig.

Andra bloggar om: , intressant.se

fredag, september 19

Klimatpolitiken handlar om att smygsocialisera individen

Alliansen har svalt klimatbluffen med hull och hår. Inte för att de nödvändigtvis tror att den är sann men frestelsen att kontrollera och beskatta medborgarna blev för stor. Klimatbluffen är historiens största bedrägeri och medborgarna i EU kommer att drabbas hårt. En som inte fallit för frestelsen att smygsocialisera folket är Tjeckiens president Vaclav Klaus. Läs hans uttalande här. Hinner tyvärr inte översätta artikeln.

Ett lite utdrag: "For the same reasons, I consider environmentalism and its currently strongest version – climate alarmism – to be, at the beginning of the 21st century, the most effective and, therefore, the most dangerous vehicle for advocating, drafting and implementing large scale government intervention and for an unprecedented suppression of human freedom."

Klimatalarmismen är det största hotet mot vår frihet sen kommunismen hotade oss. Troligen är hotet värre då media, politiker och många företag backar upp det utan att tänka själva. Propagandan och indoktrineringen slår alla rekord. Vänstermedia gnuggar händerna då äntligen en del av socialismen kan genomföras.

Historiens dom kommer att bli hård när klimatbluffen avslöjas. Det kommer säkert att dröja flera år men redan nu har globala temperaturen börjat sjunka. Mitt vad om globala temperaturen är fortfarande öppet för den som blint tror på klimatalarmisterna.

Men det är inte vetenskap utan politik det handlar om. Reinfeldt och Carlgren är inte värda våra röster vid nästa val. De har svikit sina kärnväljare å det grövsta. Att alternativet med vänstern är värre spelar ingen roll. Ett reningsbad bland de s.k. borgerliga är nödvändigt. Det behövs ett alternativ där friheten för individen finns med. Där folk får bestämma själva över sina liv. Utan pekpinnar, straffskatter, uteblivna bidrag för den som inte lyder de maktfullkomliga politikerna.

Reinfeldt har tydligen aldrig tänkt tanken att han vann valet därför att folk ville ha en borgerlig politik med mer frihet för individen. Istället gör man tvärtom när man sitter vid maktens grytor.

Andra bloggar om: , intressant.se

torsdag, september 18

Kommer EU att falla samman för en vansinnig energipolitik?

EU försöker styra sina medlemsländerns energipolitik genom planekonomiska direktiv. För Storbritannien kommer det att leda till en energikris utan dess like. EU har genom att hänvisa till klimatbluffen ställt krav på medlemsländerna att bygga ut förnyelsebara energikällor, läs vindkraftverk, men räknar inte in kärnkraftverk.

För Storbritannien kommer det att leda till en energikris där energibehovet om några år inte kan tillgodoses. EU-motståndet mot denna vansinniga politik växer nu och frågan är om inte dessa byråkraters tokiga regler kan leda till en sammanbrott för EU. Dessa EU-byråkrater saknar all kontakt med verkligheten. Se denna video om hur Storbritannien kommer att drabbas.

Del 1


Del 2
Vindkraftverken ger för lite och för dyr energi. Fattiga pensionärer drabbas hårt. Biobränslesatsningen driver upp matpriserna. Det finns risk för stora "blackouts" i elförsörjningen kommande år. EU-byråkraterna har infört regler som inte har kontakt med verkligheten. Som vanligt hänvisas till klimatbluffen med IPCC som källa. Om inte EU ändrar sin politik kommer dagens finanskris vara en lätt bris jämfört vad som blir resultatet av EU-byråkraternas direktiv. Risk finns att hela EU faller ihop.

Politiker och folk i Sverige har inte förstått hur ineffektiva vindkraftverken är.


Källa

Denna bild visar hur lite energi subventionerade vindkraftverken i själva verket genererar.
UPPDATERING: En läsare hörde av sig och ville ha en förklaring till diagrammet. Diagrammet visar de senaste 30 dagarnas produktion med vindkraft. Den blå kurvan är faktisk produktion uttryckt i Mwh per dygn. Den röda är ett rullande medelvärde av de senaste 30 dygnen. Vi ser t.ex. att den 15 september var produktionen ca 1500 MWh från alla vindkraftverk. Detta ska jämföras med produktionen från ETT kärnkraftverk som är på ca 21.000 MWh per dygn (tillgänglighet 89%, nominell effekt 1000 MW). Sen tillkommer att vindkraften behöver backup-kraft.

Alla Sveriges vindkraftverk producerar inte ens i närheten av den energi som ETT kärnkraftverk producerar. Maud Olofsson är helt ute och cyklar när hon via skattemedel ska klottra ner landskapet med massor av nya vindkraftverk. Resultatet blir att elräkningarna blir högre och alla blir fattigare. Energikrisen löses inte heller. Det är dags för Alliansen och Anders Carlgren att komma tillbaka till verkligheten och sluta flumma och leka miljöpartister.

Andra bloggar om: , intressant.se

måndag, september 15

Över 370.000 besökare senaste 12 månaderna

Antalet besökare på Moderna Myter de senaste 12 månaderna (aug 07 - juli 08) var 373.000. Av dessa var ca 1/4 unika. Besökarantalet har nu stabiliserat sig och pekar på ca 450.000 besökare för helåret 2008. Besök från automatiska spindlar har räknats bort så det är bara mänskliga besök som räknas.

måndag, september 8

Globala temperaturen augusti 2008

Här kommer uppföljning på globala temperaturen augusti samt även juli 2008. De värden som saknas (?) uppdateras successivt. Värden inom parentes anges differens mot föregående månad.

Augusti 2008
RSS: 0.146 (-0.001) 2007: 0.367
UAH: -0.010 (-0.057) 2007: 0.286
HadCRUT: 0.387 (-0.025) 2007: 0.370
GISS: 0.39 (-0.11) 2007: 0.56

Genomsnittlig differens augusti 2008-2007: -0.167

Juli 2008
RSS: 0.147 (+0.112) 2007: 0.363
UAH: 0.047 (+0.161) 2007: 0.255
HadCRUT: 0.412 (+0.100) 2007: 0.406
GISS: 0.51 (+0.24) 2007: 0.53

Genomsnittlig differens juli 2008-2007: -0.11 grader

UPPDATERING 2008-09-16: HadCRUT avviker från övriga och visar en liten höjning från 2007. Värdena hoppar lite upp och ner då de justeras i efterhand.

Bilden nedan visar RSS-värdena från 1979 (från Watts Up With That)Min kommentar: La Nina har nu klingat av och vi kan framöver förvänta oss temperaturer något över 2007 års värden. Men hittills verkar inget av IPCC:s katastrofscenarier med accelererande temperaturhöjning vara på väg att slå in. Sedan 2001 har globala uppvärmningen avstannat. Men det behövs ytterligare några års data för att se om den nya trenden är bestående.

Flera forskare anser att vi har en naturlig uppvärming om 0.06 grader/decennium. En återhämtning från lilla istiden. Först om temperaturökningen överstiger detta kan man misstänka att koldioxidutsläppen har någon påverkan på temperaturen.

Andra forskare säger att vi står inför en relativt kraftig avkylning på grund av den låga solaktiviteten. Vem som får rätt kommer framtiden att utvisa.

Andra bloggar om: , intressant.se

onsdag, september 3

Paddla till Nordpolen ett politiskt jippo

De två män som säger att de ska paddla till Nordpolen är inte seriösa. Det hela är ett politiskt jippo för att få publicitet för klimathysteriska åsikter. De har ingen chans att nå Nordpolen. Visserligen har de en följebåt som de kan sova på. Men isen kommer att sätta stopp.Rimligtvis har kaptenen på följebåten och paddlarna studerat isläget innan de startade. De såg då att det är omöjligt att nå Nordpolen via kajak. Media, bl.a. Dagens Nyheter och SvD, har visserligen hypat en isfri Nordpol detta år men betrakta läget igår.Paddlarna har nu kommit till iskanten norr om Spetsbergen. De har 90% kvar av resan till Nordpolen. Nu tar det stopp och de riskerar att frysa fast. Isläggningen kan påbörjas redan nu.

Ur dagboken
“We’re stuck”

I have slept poorly. The floating ice, while thin, is so prevalent that, throughout the night, it grinds noisily against the side of the boat in a slightly alarming fashion - imagine someone scraping their nails across an old-fashioned blackboard.The then begins earlier than normal and, unusually, I am not woken by Robbie bounding into my room. Instead the ship’s engine roars to life earlier than normal - at around 5.30 - and the MV ‘Havsel’ begins to judder ominously. I clamber out of bed and scramble up to the bridge - all the ship’s crew are there, and they look serious. I look outside and I can see why. The sea is almost entirely congested with ice floes - I would estimate 80% plus of the sea is covered by them. There is a real risk that we could get stuck up here. We have drifted in the night into a much icier area than where we stopped last night. I wake up the team, and everyone groggily makes their way to the bridge. There’s a mixed reaction in the team to the prospect of getting stuck up here.


Här kan du se deras positioner på Google Maps. Det senaste dygnet har de inte kommit en meter närmare Nordpolen. Klimathysteriska medier skriver ju gärna om detta. Någon som har sett något i svensk press?

UPPDATERING 2008-09-04: Paddlarna ger upp och återvänder till Spetsbergen [länk]. Inte konstigt - det hela var ett politiskt jippo som media köpte för att bluffa läsarna.

Andra bloggar: länk, länk.

Andra bloggar om: , intressant.se

måndag, september 1

Isläget i Arktis

Dagens Nyheter gick i juni ut med nyheten att Nordpolen kunde bli isfri i år [länk]. Då jag inte fann något seriöst som kunde stödja denna larmartikel bestämde jag mig för att följa upp det hela. Svaret får vi ju redan i år.Som vi ser från bilden ovan är Arktis långt ifrån isfri. Det är t.o.m. något mer is än förra året som nästa graf visar.Nu ska man komma ihåg att isens utbredning påverkas av många fler faktorer än temperaturen. Vindar, strömmar och solinstrålning spelar alla en roll. Förra året drev vindar bort isen från Sibiriska kusten.

Det återstår nu 2-3 veckor innan ett minimum nås. Och Nordpolen blir långtifrån isfritt. Istället har nu Dagens Nyheter kört på med nyheten att Nordväst- och Nordostpassagen är farbara [länk]. Det är inte första gången dessa rutter är farbara. På 1930-talet var isens utbredning i Arktis liten och fartyg seglade Nordvästpassagen [länk].

Att isens utbredning i Arktis minskat de senaste åren stämmer men exakt vad det beror på är inte klart.

Globala uppvärmingen har kommit av sig på 2000-talet. Inte vad du läser i alamistiska Dagens Nyheter.


Grafen oven visar globala temperaturen 1979 - juni 2008 (UAH). Det dramatiska fallet under senaste året skylls på La Nina. Men La Nina har nu klingat av och det blir intressant vart globala temperaturen tar vägen närmaste året. Tar inte globala uppvärmningen en rejäl fart snart så visar det att GCM-modellerna är helt felaktiga. Andra faktorer än mänskliga koldioxidutsläpp skulle då ha en mycket större inverkan på temperaturen än vad IPCC och modellerna förespår.

Återkommer med en sammanfattning när isminimum uppnås om ett par veckor. Då får vi se om Dagens Nyheter publicerar "nyheten" att Arktis blev långt ifrån isfri i år.

UPPDATERING: Här är en bra artikel (pdf 58 MB) av professor Akasofu. Läs om Sea Ice in the Arctic Ocean. Hela artikeln är för övrigt mycket läsvärd och värd en egen bloggpost. Akasofu kritiserar IPCC:s klimatmodeller hårt.

Tidigare artiklar [länk], [länk]

Andra bloggar [länk], [länk]

Andra bloggar om: , , intressant.se