fredag, augusti 29

McCains val av Sarah Palin som VP ett genidrag

McCain har valt Alaskas Gov. Sarah Palin som sin vicepresidentkandidat. Det är ett oväntat val men ett genidrag. Sarah Palin är oerhört populär i Alaska både bland republikaner och demokrater samt står för det som många amerikaner älskar. Hon är inte en Washington-politisk-korrekt politiker. Hon har egna åsikter. Även om isbjörnar och klimatfrågan står hon inte för det politiskt korrekta utan tänker själv. Grattis McCain! Ett modigt val. Att hon är kvinna kommer att skaka om Obama och det demokratiska partiet.

Jag garanterar att svensk vänstermedia kommer att hata Sarah Palin. Det är ett gott tecken.

länk (börjar med 20 sekunders reklam)

torsdag, augusti 28

Lägsta temperaturen på jorden på tio år

I Vostok i det inre av Antarktis sjönk temperaturen onsdagen den 27 augusti 2008 till -84 grader.
Det är den lägsta temperatur som rapporterats från Antarktis sedan september 1998 när det var nästan -86 grader vid samma station. Augusti som helhet har annars inte varit speciellt kall på Antarktis.
Källa SMHI

Min kommentar
Vi bör vara försiktiga att koppla detta till globala uppvärmningen/avkylningen (välj beroende på tidsperiod). Extrema temperaturer inträffar och rekord slås så och då.

tisdag, augusti 26

Dags att sätta stopp för kriget mot de fattiga

Hur känns det när du ska betala en allt högre elräkning, dyrare mat och höga bensinpriser? Bor du som eliten i Stockholms innerstad och har en hög lön bryr du dig kanske inte. Men är du pensionär med låg pension kan du få sitta med stearinljus i 18 graders inomhusvärme. Bor du på landsbygden eller i en förort måste du ofta ta bilen för att få ungarna till dagis, handla mat och komma till jobbet.

Dagens höga energipriser är ett krig mot de fattiga. Kriget drivs av "miljöorganisationer", politiker och media. Höga skatter och en vanvettig energipolitik driver upp priserna. Detta sker numera för att hindra den "globala uppvärmningen". Men kärnkraften då - varför används inte den mer? Istället vill Maud Olofsson satsa på att bygga 6000 vindkraftverk. Dessa vindkraftverk som är så olönsamma och driver upp energipriserna. Dessutom förfular det våra landskap. Miljökonsekvenserna på fågel- och djurliv samt människor är oklara. Här är en artikel om hur fladdermöss dödas av vindkraftverken.

Vindkraftverken är en ekonomisk katastrof och skulle inte klara sig utan alla skattesubventioner. Dessutom får man ut mycket lite verklig energi jämfört med de nominellt installerade.I grafen ser du den blå linjen som visar hur mycket faktisk energi i MWh/dygn som produceras i Sverige. I dagsläget produceras endast 8% av den nominella effekten (54 MW av den installerade 676 MW, källa http://www.vindstat.nu/). Till kostnaden måste läggas att reservkraft måste finnas som backup ifall det inte blåser. Sverige har till skillnad från andra länder visserligen vattenkraften att ta till.

Större delen av bensinpriset är skatter. Det slår direkt mot de fattiga. Jobben hotas nu i elkraftsintensiva industrier. Allt i onödan för en tokig energipolitik. Etanolsatsningen slår direkt mot de fattiga i u-länder samt bidrar till högre matpriser här hemma.

Men nu börjar medborgare i olika länder att protestera mot kriget mot de fattiga. I Sverige har bensinskatteupproret samlat massor av underskrifter. Men eliten bryr sig inte.

I USA har organisationen Stop War on Poor startats. De protesterar mot miljöterroristerna och extrema vänstergrupper som vill ha höga energipriser.Det är dags för politiker att sätta stopp för dessa vansinnigheter. Det är dags att media slutar att alltid oemotsagt kalla in någon från en "miljöorganisation" så fort något ska kommenteras. De drivs ofta av ett hat mot allt som industrisamhället med vad vårt välstånd står för.

FN:s klimatpanels rapporter, som våra politiker lutar sig emot, är mycket ifrågasatta i den vetenskapliga världen. Även här protesterar kritiker mot att mänskliga koldiooxidutsläpp kan orsaka någon katastrofal uppvärmning. Den hypotesen finns bara i några datormodeller som också ifrågasätts starkt.

Globala uppvärmningen har avstannat de senaste tio åren. Det är dags för våra politiker och media att börja ta till sig fakta. Se till att vi får billig energi och sluta brandskatta medborgarna.

1. Bygg ett par kärnkraftverk till.
2. Sänk bensin- och elskatter.
3. Avbryt etanolsubventionerna.
4. Avbryt alla subventioner till vindkraften.

Sätt stopp för kriget mot de fattiga!

Andra bloggar om: , , intressant.se

lördag, augusti 23

Fortsättning på myglet med hockeyklubban

Alla kommer väl igåg den falska hockeyklubban i IPCC TAR (2001). Gammelmedia i Sverige har ju publicerat den om och om igen. Men hockeyklubban var felaktig vilket Steve McIntyre visade. Läs hans blogg Climate Audit.

Men myglet med hockeyklubban har fortsatt även i IPCC AR4 (2007). Läs denna sammanfattning om "Jesus papperen" här. Underhållande men också skrämmande läsning om hur kan gå till i den akademiska världen.

IPCC är en politisk styrd organisation som i sin Summary for Policymakers (SPM) ger en felaktig bild av vetenskapen av idag. Så här byggs klimatbluffen upp.

1. Politiskt styrda pengar gödslas för att bevis ska tas fram för den antropogena uppvärmningen.
2. Dessa används bl.a. till att ta fram datormodeller som visar på en kommande katastrofal uppvärmning på grund av mänskliga koldioxidutsläpp. Modellerna är ofullkomliga och modellerarnas egna åsikter ligger till grund för hur modellerna konstrueras.
3. Kritiska röster tystas ner. Alternativa förklaringar till uppvärmningen bortses ifrån.
4. En sammanfattning (SPM) av IPCC-rapporten skrivs sedan av politiker som ytterligare överdriver resultaten och tar bort tveksamheter. För att ytterligare överdriva släpps sammanfattningen före den underliggande rapporten.
5. Media bygger på med ännu större överdrifter.
6. En närmast religiös tro byggs upp kring "klimathotet".
7. Politikerna hänvisar till IPCC-rapporterna för att införa stora skattehöjningar och inskränka friheten för företag och individer. En helt galen energipolitik börjar föras.

Men verkligheten och vetenskapen börjar nu komma allt längre från IPCC-rapporterna. En betydande del av världens forskare är kritiska till IPCC:s slutsatser. Globala temperaturen vägrar att uppföra sig som modellerna förespått. Globala uppvärmningen har helt enkelt avstannat på 2000-talet. Enstaka skeptiska röster börjar nu tillåtas i gammelmedia.

När kommer klimatbluffen att falla samman? Troligtvis tar den flera år, kanske ett decennium. Så mycket pengar och prestige har satsats från media och politiker att det kommer att ta lång tid. Globala temperaturens utveckling spelar naturligtvis en roll. Blir det en avkylning av jorden rasar klimatbluffen samman snabbare.

För den som fortfarande hävdar att jag har fel och globala temperaturen kommer att stiga kraftigt är mitt vad om globala temperaturen fortfarande öppet. 10.000 kr finns att vinna om du vågar tro på IPCC:s prognoser.

Andra bloggar om: , intressant.se

onsdag, augusti 20

En apa kan göra bättre klimatprognoser än IPCC

I IPCC:s TAR (2001) och AR4 (2007) görs ett antal klimatprognoser. Även om IPCC själva numera kallar de för scenarier används de som tillförlitliga klimatprognoser av politiker och svensk media. Hela klimatbluffen byggs upp på dessa datormodeller. Inga empiriska bevis finns för att de skulle vara riktiga.

Skämtsamt, men ändå allvarligt, har det sagts att en apa kan spå aktiekurser bättre än aktieexperterna. Vad man menar är att en slumpmässig prognos är lika bra eller bättre än experternas prognoser.

Men hur tillförlitliga är då IPCC:s prognoser om globala temperaturen? Dessa prognoser ligger till grund för massor av oerhört kostsamma åtgärder från våra politiker i storleksordningen biljoner kronor. Vore det inte rimligt att politikerna granskar tillförlitligheten i dessa prognoser?

Kesten C. Green och J. Scott Armstrong har granskat dessa datormodeller och prognoser [länk (pdf)]. Vad de fann var att modellerna har inget värde och de bröt mot massor av principer på hur prognoser ska göras. Av 89 principer för prognoser bröt IPCC:s refererade modeller mot 72. En av principer är "Tillse att prognoserna är oberoende av politik". Självklart bröt IPCC processen mot denna princip. För den som vill veta mer om dessa principer läs forecastingprincipels.com.

IPCC är en politisk organisation och politiker har pumpat in miljarder av kronor i rapporter som ska visa att människans koldioxidutsläpp kommer att orsaka en kraftig uppvärmning. Det visar ju datormodellerna. Men modellerna är värdelösa. De bryter mot de flesta principer hur prognoser ska göras tillförlitliga. Komplexa matematiska samband är ett uttryck för modellerarnas åsikter och inte baserat på fakta. Forskarna konstaterar i rapporten att en prognos baserat på ingen förändring alls skulle vara bättre än IPCC:s prognoser.

Läs artikeln ovan! Den visar tydligt hur klimatbluffen byggs upp. Verkligheten börjar nu visa hur fel klimatmodellerna har. En väderprognos tappar snabbt sitt värde när man går många dagar framåt i tiden. Men GCM-modellerna påstår att detta inte gäller klimatprognoser. De blir mer tillförlitliga allt eftersom åren går. Nuvarande stopp på globala uppvärmningen beror på brus. Detta är rent nonsens. IPCC:s klimatprognoser är värdelösa om man tittar 10-50 år framåt i tiden.Som grafen visar har det senaste tiden varit en global avkylning (HadCRUT, UAH). IPCC:s scenarier B1, A1B och A2 visas i brunt. Alla ser att IPCC:s prognoser börjar spåra ur. Verkligheten tar en annan väg. Inte konstigt då rapporten ovan visar hur värdelösa modellerna är. En apa skulle kunna göra det lika bra eller bättre.

Historiens största bluff rullar vidare. Många verkar ha gått på klimatbuffen. Det känns ju så skönt att "rädda världen" genom att dra ur kontakten till laddaren för mobilen. Spännande att se hur det hela ska sluta. Hur går det när allt rasar samman och klimatbluffen avslöjas? Kommer Anders Wijkman, Andreas Carlgren och Maud Olofsson att få sparken?

Andra bloggar om: , intressant.se

Media lider av kognitiv dissonans i klimatfrågan

Varför tystar media och politiker ner att globala uppvärmningen avstannat och t.o.m. inneburit en liten avkylning de senaste tio åren? Istället kör man på som vanligt med alla isbjörnsartiklar och låtsas som ingeting hänt. Kommande katastrofer om havsytans höjning publiceras gång på gång. Lobbyorganisationer får ständigt komma till tals medan skeptiker tystas ner. Visst finns det enstaka undantag som Elisabeth Höglunds artikel i Expressen. Och visst håller jag med Elisabeth Höglund om att Svt och Dagens Nyheter tillhör de största syndarna.

Media kan lida av kognitiv dissonans. Kognitiv dissonans innebär att motstridiga tankar står mot varandra. I detta fall löser media detta genom att helt enkelt bortse från dessa fakta om att globala uppvärmningen avstannat. Media och politiker har investerat så mycket i propagandan om globala uppvärmningen att nya fakta som motsäger detta upplevs som ytterst obehagliga.

Sedan 1997 (*), 1998 eller 2001 (välj själv) har det inte varit någon global uppvärmning. Sedan 1998 har koldioxidhalten ökat från 368 ppm till 384 ppm. Speciellt markant har avkylningen varit det senaste året. Denna nyhet borde leda till stora rubriker - men inte. När terrängen inte stämmer med kartan görs terrängen om. Hypotesen om global uppvärning orsakad av mänskliga koldioxidutsläpp finns ju bara i (felaktiga min anm.) datormodeller.

Hur länge ska politiker och media blunda för fakta och fortsätta med sin propaganda? Hur kan Pär Holmgren - anställd på Svt - få jämföra skeptiker med de som påstod att jorden är platt? Sveriges Television är inte saklig och opartisk i klimatfrågan. De driver propaganda och försöker lura i svenska folket felaktigheter.

Ju mer media och politiker investerar i att fortsätta med klimatbluffen desto hårdare kommer fallet att bli.

Läs också

* There has been no warming since 1997 and no statistically significant warming since 1995. Richard Lindzen - professor MIT.

Andra bloggar om: , , intressant.se

tisdag, augusti 19

Tillbaka till Ankdammen

Min resa är nu över och bloggandet kan återupptas. Några reflektioner från USA och Canada. Inga nyheter det som skrivs här, de som varit "over there" vet ju redan detta.

* Media är inte alls lika likformig och vänstervriden som i Sverige. Olika åsikter får komma till tals.
* Det finns faktiskt två presidentkandidater. Dagens Nyheter tror att det bara finns Obama och segern är klar. Det är ett skämt att DN kallar sig liberal.
* Stora nyheten var Edwards kärleksaffär.
* USA är extremt beroende av bilen. Utan bil kommer du ingenstans. Fast amerikanarna blev chockade när jag berättade att bensinpriset i Sverige var det dubbla mot i USA. Beror på de höga energiskatterna förstås och Alliansen gillar ju sådana.
* Parkeringarna ger rum att öppna bildörren. Hur många gånger har jag inte retat mig på svenska parkeringar där bilen ska klämmas in i en minimal ruta. I USA finns det alltid rejält med utrymme mellan bilarna.
* "Globala uppvärmingen" (klimatbluffen) bryr sig bara eliten om. Vanligt folk intresserar sig för riktiga problem.
* Folk är vänliga och positiva. Jantelagen existerar inte.
* Personligt ansvar och egna initiativ väger tungt till skillnad från svenska socialflummet.
* Du känner dig fri och staten är långt borta.
* Det är mycket renare än i Sverige. Nedskräpning bestraffas hårt.
* Poliser är poliser och folk visar respekt för dem. (Jämför svenska "PK-poliser").
* När jag frågade medpassagerarna på flyget om de klimatkompenserat (avlatsbrev) så förstod de inte vad jag menade.
* Svenska folket utsätts för en enorm hjärntvätt av staten och PK-media. Det är Sverige som är ett extremt land och inte övriga världen.

Här är en bild från resan där jag studerar globala avkylningen på 47:e breddgraden.Vill du se en graf på globala avkylningen under 2000-talet så har du den här (pdf).