lördag, juli 5

Globala temperaturen juni 2008

Vi följer upp globala temperaturen 2008. Är det på gång en katastrofal uppvärming á la IPCC eller vad händer? Här är värdena för juni 2008. De värden som saknas uppdateras succesivt. Inom parentes skillnaden i avvikelsen sen förra månaden.

UAH: -0.114 (+0.069)
RSS: 0.035 (+0.118)
GISS: 0.26 (-0.13)
HadCRUT: 0.314 (+0.036)

Min kommentar: Juni 2008 är den kallaste juni sen 1999. Månadens temperatur är inget extremt men befäster den globala avkylning vi haft senaste decenniet. Vi lånar en graf från Whats Up with That så ser ni hur globala temperaturn är på väg ner de senaste åren.De senaste 30 åren har det varit en svag uppvärming men de senaste tio åren och då speciellt det senaste året har temperaturen vänt skarpt nedåt. Den blå linjen är en linjär anpassning visar en svag uppvärming medan den röda linjen som är en femte gradens anpassning visar hur temperaturen gått ner de senaste åren.

De senaste elva åren ser det ut så här:Vi ser en svagt sjunkande global temperatur. Detta stämmer dåligt med IPCC:S förutsägelser om en katastrofal uppvärming detta sekel. Verkligheten stämmer inte med IPCC:s "scenarier".

UPPDATERING: Några länkar till andra bloggar som kommenterar junitemperaturen.
the reference frame, Climate Audit, Whats Up With That?

Andra bloggar om: , intressant.se