onsdag, juli 30

Al Gores Global Warming Party

Hann med ett inlägg till som vi får lägga i kategorin underhållning. Al Gores Global Warming Party.

Paus i bloggandet

Jag ska ut och resa igen så det blir få nya inlägg den närmaste tiden. Grönland kommer att passeras två gånger så jag får tillfälle att se om det är isfritt nu :-). Kommentarerna kommer att hållas igång med vissa fördröjningar.

Såg för övrigt att det var ett väldigt gnäll från många svenskar efter en artikel i SvD. Den stora skillnaden var att man vid resa till USA ska fylla i gröna kortet i förväg på nätet istället för på flyget. Läs kommentarerna i SvD så ser du hur USA-hatet blomstrar. Extremisterna "hotar" med att inte resa till USA för denna ändring. Men vem vill ha dem där eller på flyget?

För övrigt har det blivit mycket enklare att resa till USA efter visumtvånget avskaffades. Immigrationspersonalen har alltid varit vänliga även om kön dit ibland varit irriterande lång.

PS. Jag köper inga avlatsbrev (bluffen som kallas klimatkompensera). Men det hade nog ingen väntat sig heller.

tisdag, juli 29

Klimatartikel av Luboš Motl

Dr. Luboš Motl är en av de kända bloggarna i klimatfrågan. Han har arbetat som assistant professor 2004-2007 på Harward University. Här en sammanfattning av olika fakta i klimatfrågan [länk] (pdf). Varning: denna artikel är inte helt lättläst och rekommenderas för de som har en naturvetenskaplig utbildning.

Vad som kommer fram är att det är viktigt att se på klimatet i ett brett perspektiv. Att bara lita på några datormodeller från IPCC kommer att leda oss fel.

söndag, juli 27

Uppföljning av DN:s alarmartikel

Vi fortsätter att följa upp DN:s alarmartikel "Nordpolen kan bli isfri i sommar" [länk]. Artikeln har skrivits av journalisten Annika Nilsson och det ska bli intressant om hon inför en dementi i september. Ingenting tyder på en isfri Nordpol detta år. Det ska närmast till ett mirakel om detta ska inträffa. Tvärtom har isen i Arktis återhämtat sig från föregående år, se graf.


Graf som visar istäckets utbredning vid Arktis 26 juli. Röd linje är 2008 och blå linje 2007. Källa: http://www.ijis.iarc.uaf.edu/seaice/extent/plot.csv

Vi närmar oss nu slutet av avsmältningsperioden och avsmältningen avtar alltmer då solen står allt lägre. Det har varit en rejäl ökning av isen jämfört med föregående år 2007. Att Nordpolen i år skulle bli isfri i år är rent nys och DN saknar all kontakt med verkligheten. Jag kommer att kräva en dementi av Annika Nilsson i september i ett öppet brev. Karin Bojs och övriga på DN selekterar konsekvent alarmistiskt överdrivna forskare och undertrycker andra som är skeptiska. Detta har lite att göra med seriös vetenskap. I detta fall var "prognosen" bara ett halvår så vi får resultatet av uppmätta data nästan direkt. Vad gäller andra av DN:s larmartiklar är de lika felaktiga men sträcker sig 100 år framåt i tiden. DN med sina "vetenskapsjournalister" är inte seriösa och de försöker bara vara politiskt korrekta. Vad verkligheten visar bryr de sig inte om.

Jag utmanar Karin Bojs med mitt vad om att IPCC:s scenarier med en kraftigt ökad temperatur är felaktig. Om hon tror på vad hon skriver skulle hon anta vadet. Men jag tvivlar på att hon antar vadet. Innerst inne vet hon att hon troligen har fel. Men att skriva larmartiklar som saknar all kontakt med verkligheten är hon bra på.

Fotnot: Bo Rothstein anklagade Karin Bojs i en artikel för brist på "hederlighet och etik" [länk].

Uppdatering: Även SvD körde denna story via journalisten Tobias Olsson [länk].

Tidigare inlägg här.

Andra bloggar om: , , intressant.se

lördag, juli 26

Spekulationer om politikernas dolda klimatagenda

Alla riksdagspartier i Sverige har köpt klimathotet i form av AGW-hypotesen (AGW-hypotesen är att människans koldioxidutsläpp kommer att höja temperaturen flera grader). Varför? På vilken grund? Vetenskapligt har AGW-hypotesen på senare tid till stor del skjutits i sank i flera rapporter. Även uppmätta data börjar skjuta den i sank fast det tar några år till för att veta säkert. Globala temperaturen har faktiskt sjunkit de senaste sju åren.


Graf som visar globala temperaturen senaste 20 åren. Notera den kalla vintern 2007-2008.

Politikerna hänvisar till FN:s klimatpanel men studier har visat att den är politisk styrd och en liten klick forskare har kunnat skriva det viktiga kapitel 9 utan någon riktig "peer-review" av oberoende granskare. Alla med tillgång till Internet och en naturvetenskaplig studentexamen kan ta reda på detta själva med några dagars arbete. Några 2500 vetenskapsmän som står bakom och konsensus existerar inte. Det är bara ett påhitt [länk].

Så vad är den dolda agendan från politikerna? Varför har man låst fast sig i den spekulativa AGW-hypotesen som inte har bevisats vara rätt och bara finns i datormodeller. Obs! Nu spekulerar jag bara men många av nedanstående påståenden är troligtvis sanna.

1. Politikerna vill få beröm från sina kolleger uti världen
2. Politikerna tror sig vinna röster i kommande val
3. Riksdagspartierna vill triangulera bort frågan
4. Politikerna tror sig skapa ett (dolt) övertag för Sverige mot fattigare länder
5. Politikerna tror att AGW-hypotesen hjälper fattiga länder
6. Politikerna följer bara sin partiledning
7. Politikerna säger alltid som FN gör
8. Politikerna är rädda för kritik från den vänsterdominerade pressen
9. Politikerna vill komma bort från oljeberoendet
10. Politikerna är inte tillräckligt smarta för att förstå vetenskapliga fakta
11. Politikerna vill kunna höja skatterna
12. Politikerna vill kunna kontrollera och styra människors liv
13. Politikerna vill öka sin makt
14. Politikerna tror sig "rädda jorden" och det känns så ädelt

Om man nu ska beskatta medborgarna hårt så ska åtminstone skälen till detta vara korrekta. Annars är det bedrägeri. Alliansen bör därför snarast tillsätta en oberoende utredning bestående av sant oberoende forskare för att ta reda på vetenskapliga fakta om klimatet. Med oberoende menar jag inte typ Erland Kjellén. Utredningen ska inte vara styrd av AGW-hypotesen (såsom IPCC är) utan beakta alla fakta. Även oberoende utländska forskare kan ingå och de ska komma från flera områden. Kostnaden för utredningen torde vara försumbar i jämförelse med alla skatter och pålagor som ska införas i "klimathotets" namn och hur mycket pengar som slängs ut på alla konferenser och bidrag till allehanda ändamål. Om utredningen skulle komma fram till att det inte finns något "klimathot" i form av AGW-hypotesen kan vi spara hundratals miljarder kronor.

Uppdatering. Jag har fått mail från en riksdagsman som säger att jag inte ska dra alla över en kam. Det finns de som är tveksamma till klimathysterin.

Javisst, men ytterst få vågar framträda. Jag har fått flera mail från riksdagsmän till mig varav en socialdemokrat. Alla utom en moderat, se inlägg i mars, ber att få vara anonyma. Det respekterar jag stenhårt. Är du riksdagsman eller politiker och vill ställa en fråga och vill vara anonym i bloggen släpper jag aldrig ut ditt namn.
I alla fall läser flera riksdagsmän min blogg och vill ha information från "andra sidan".

Jag ska passa på att ge miljöextremisten Anders Wijkman (kd) en känga. Han kallar seriösa personer för "klimatförnekare" och Göran Hägglund borde ge honom sparken. Något mer oseriöst än Anders Wijkman har sällan skådats.


Andra bloggar om: , , intressant.se

fredag, juli 25

Solforskare varnar återigen för kallare klimat

Det finns två huvudteorier om klimatet som står mot varandra.
1. AGW-hypotesen om att människans koldioxidutsläpp styr klimatet
2. Solen styr klimatet

Hur processerna exakt fungerar i de båda teorierna är oklart. Speciellt hur cirkulationen i havet styrs och påverkas. En annan stor osäkerhet är klimatkänsligheten.

Solcykel 23, som vi är i slutet av, har dragit långt ut i tiden och liknar solcyklar 10-15. Statistiskt har vissa solforskare kunnat visa på ett samband mellan temperaturen och solcyklernas längd. Ju längre solcykel desto kallare klimat.Vad vi ser av grafen ovan är att inledningen på solcykel 24 liknar solcyklar 10-15. På vertikala axeln är accumulerade antalet solfläcksfria dagar.Denna graf visar hur temperaturen påverkas av solcykelns längd. I grafen har solcykel 23 ritats ut med en längd av 13 år. Det skulle innebära en avkylning med 2.2 grader. 2.2 grader är mycket och vi skulle komma tillbaka till motsvarande Dalton Minimum och lilla istiden.
Hela rapporten här (pdf).
------------------
Min kommentar: Statistiska samband är intressanta men bevisar i sig inte så mycket. Gör man prognoser måste de kunna valideras. Bakåtvalidering kan man alltid få att stämma, jämför AGW-hypotesen. Men de närmaste tio åren kommer att bli mycket intressanta. Sjunker temperaturen enligt prognoserna ovan skjuts AGW-hypotesen helt i sank. Tyvärr för världen blir det kallare klimatet inte behagligt med negativ påverkan på jordbruk m.m.

Jag behöver väl knappast påpeka att AGW-förespråkarna och IPCC förkastar att solen skulle ha någon större inverkan. Själv är jag övertygad om att solinstrålningen (jag pratar då inte bara om ljus i och nära det synliga spektrat) styr klimatet men att sambanden är oerhört komplexa och långt ifrån förstådda. Påverkan från mänskliga koldioxidutsläpp kommer att vara högst en grad Celsius de närmaste hundra åren.

Alla de hundratals miljarder kronor politiker tänker satsa på att styra klimatet genom att kontrollera och beskatta koldioxidutsläppen är helt bortkastade. Därför kallar jag det historiens största bluff.

Andra bloggar om: , intressant.se

torsdag, juli 24

Roy Spencer om klimatet i senaten

Lyssna på denna video från utfrågningen av Roy Spencer i amerikanska senaten. Kritiken mot IPCC är svidande. AGW-hysterin går mot att sakta tonas ner när nya vetenskapliga data kommer fram som motsäger IPCC:s hypotes om snabb uppvärmning. Klimatkänsligheten är sådan att uppvärmningen blir högst en grad (Celsius) till år 2100 även om koldioxidutsläppen fortsätter.IPCC:s AGW-hypotes börjar raseras av verkliga uppmätta data. Att globala uppvärmingen har avstannat är bara en av indikationerna på att hypotesen är felaktig. Ytterst beror felaktigheterna på dåliga datamodeller. Anmärkningsvärt var Spencers uttalande att han fått höra att koldioxiden skulle ransoneras redan INNAN något vetenskapligt underlag fanns för AGW-hypotesen.

Anm. AGW-hypotesen är hypotesen om att människans koldioxidutsläpp kommer att orsaka en stor uppvärmning.

Andra bloggar om: , intressant.se

lördag, juli 19

Många intressanta klimatartiklar i Elbranschens tidskrift

En tidskrift som inte är inte är politisk korrekt utan släpper fram skeptiska artiklar är Elbranschens tidskrift (pdf). Läs den! Den har flera intressanta klimatartiklar.

EU vill förbjuda glödlampor

EU-kommisionen vill förbjuda glödlampor. Enligt ett förslag ska glödlampor starkare än 40 Watt redan nästa år ersättas av lågenergilampor. Två tidsplaner diskuteras enligt tidningen Rheinischer Post. Det ena går ut på att lampor starkare än 40 Watt ska vara ersatta redan inom ett år och övriga två år senare. Ett annat förslag vill gå långsammare fram och ha en övergång över en nioårsperiod.
-----------------
Klimathysterin har inga gränser. Snart kommer vanliga medborgare att rejält känna av EU:s tokerier. Dags att lämna EU?

Hela hypotesen om global uppvärmning bygger på en obevisad hypotes via datormodeller. Fortfarande har det inte bevisats att människans koldioxidutsläpp kommer att orsaka någon katastrofal uppvärmning. De senaste tio åren har globala medeltemperaturen sjunkit något. Hallå, vakna politiker och sluta att trakassera oss medborgare!

Andra bloggar om: , intressant.se

måndag, juli 14

Humor - Imagine There's No Global Warming

Lyssna på denna omgjorda Imagine av John Lennon. Texten finns nedan.

Uppdatering 2008-07-29: Videon verkat ha tagits bort från Youtube. Kanske någon läsare kan tipsa oss om den finns tillgänglig..Imagine there's no global warming
It's all just been a lie
CO2 is not a pollutant
The Polar Bears aren’t gonna die
Imagine if all the people
Livin' another day

Imagine there's no Kyoto
It isn't hard to do
Gas at 99 cents a gallon
And no carbon taxes too
Imagine all the people
Driving SUVs

You may say I'm a denier
But I'm not the only one
31,000 scientists
Say the world’s climate follows the sun

Imagine no politicians
I wonder if you can
No one to fear monger
No need to eliminate man
Imagine all the people
Drilling all over the world

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be more fun

Kredit till Newsbusters för texten.

Så här i semestertider kan vi drömma om att politikerna tar sitt förnuft till fånga någon gång. De verkar inte ha uppmärksammat att globala uppvärmningen avstannat de senaste tio åren. Men om sanningen kommer fram så försvinner ju möjligheten att beskatta folk med hänvisning till "klimathotet". För det är just så kära läsare att klimathotet har alltid funnits och inte ändrats. Temperaturen har alltid gått upp och ned. Titta på denna favorit av Bob Carter så förstår du varför den lilla uppvärmning som vi hade på 1900-talet inte var något onormalt [länk]. På 2000-talet har globala temperaturen gått ned något. Nu talar jag om uppmätta verkliga temperaturer och inte några felaktiga datormodeller. När kommer historiens största bluff att avslöjas?

Andra bloggar om: , intressant.se

onsdag, juli 9

Har en nyansering av klimatfrågan påbörjats?

Den senaste tiden har flera skeptiska artiklar till att människans växthusgasutsläpp kommer att orsaka en katastrofal uppvärming publicerats. Vetandets värld (SR) kom med ett antal nyanserade program som ledde till att politikernas favorit Erland Kjällén fick backa ett antal steg.

Tidigare har det varit i det närmaste totalcensur i svensk media mot de som ifrågasätter kopplingen koldioxidutsläpp - katastrofal uppvärming. Varför börja dessa artiklar nu komma fram?
Exempel på artiklar:
Stockhomsinitiativet-2 - Expressen
Stockhomsinitiativet-1 Expressen
Världens största bluff - Borås tidning

I den vetenskapliga värden har debatten hela tiden varit aktiv - något konsensus har aldrig funnits. De senaste tio åren har jordens globala temperatur gått ner något samt mätningar från haven konstaterat en svag avkylning. För klimatalarmisterna är detta inte önskvärda resultat. Globala uppvärmningen har avstannat! Jag tar det en gång till - det finns sen tio år tillbaka inte längre någon uppmätt global uppvärmning. Vetenskapligt, vilket inte många känner till, har hela hypotesen om katastrofal uppvärmning bara funnits i datormodeller. Ingen har kunnat visa empiriskt att mänskliga utsläpp av växthusgaser bidrar till högre temperaturer.

Nu tror jag inte att AGW-kolossen går att bromsa så lätt. Massor av pengar och prestige är investerade i denna historiens största bluff. Det tar minst 5-10 år att få stopp på det hela. Om nu temperaturen inte börjar stiga på nytt vilket historiskt inte är osannolikt. En rejäl sänkning av globala temperaturen skulle snabba på processen med att avslöja den politiska klimatbluffen.

De allra värsta övertrampen står svensk media för och då speciellt Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. De har förlorat all kontakt med vetenskapen och verkligheten. Nu följer jag upp ett av Dagens Nyheters senaste klimatlarm om isen vid polerna noga [länk].

måndag, juli 7

Moderaterna bidrar till massvält med sina etanolsatsningar

Moderaterna har lagt fram sitt klimatpolitiska åtgärdspaket. De vill fortsätta att satsa på etanolen [länk]. Från att ha varit ett parti med måttfullhet satsar man nu stort på att överträffa den extrema miljörörelsen.

Etanol som bränsle är en katastrof för fattiga och för miljön. Att kalla bilarna som drivs av etanol för "miljöbilar" är ett Orwellst ord. Etanol skadar miljön på många sätt.

FN:s livsmedelsexpert kallar biobränslen för ett brott mot mänskligheten. I dagarna har det avslöjats att världbankens konstaterar att det är satsningen på etanol som bränsle som drivit upp livsmedelspriserna [länk]. Rapporten är inte officiell ännu men läckte ut via Guardian. Den är pinsam för president Bush och måste vara det för Moderaterna också.

Etanol som bränsle åt bilar är uruselt därför:
1. Driver upp matpriserna. Stort problem för fattiga.
2. Det kostar mycket energi att producera - i vissa fall mer än man senare får ut.
3. Giftiga cancerframkallande utsläpp av aldehyder vid förbränning
4. Regnskog och annan natur skövlas för att bereda plats åt odlingar
5. Koldioxidutsläppen ökar och minskar inte förrän efter årtionden enligt nya studier. (Detta är knappast något problem om man som jag inte tror att koldioxidutsläppen är skadliga, min anm.).
6. Förbrukar mer bränsle (liter/mil) än diesel och bensin
7. Förbrukar mängder av vatten vid produktionen

Hungerskravaller, svält, rapporter om skador på miljön verkar inte bekomma Moderaterna. Här gäller det att övertrumfa alla andra i "miljösatsningar". Etanolen är en felaktig satsning för att komma ifrån beroendet av olja. Bryr sig inte längre "Vi moderater" om de fattiga som inte längre har råd att köpa mat? Folkpartiet varkar mer insatta och förnuftiga [länk]. De har modet att kunna backa från sin tidigare åsikt när de ser hur snett det håller på att gå.

Andra bloggar om: , , intressant.se

Ny film ska granska miljörörelsen

En ny film "Not Evil Just Wrong" har premiär i USA inom kort. Den kommer att granska miljörörelsen. Huruvida den kommer till Sverige senare vet jag inte men vi kan hoppas. Du kan se en trailer här eller på youtube.

Jag hoppas att jag senare får tillfälle att se filmen och ge en recension.

lördag, juli 5

Moderna Myter följer upp DN:s klimatlarm

DN har tidigare haft en larmartikel om att Nordpolen kan bli isfri i år [länk]. Vi följer upp denna artikel för att se hur "sann" den är.

Om vi betraktar de verkliga värdena från 4:e juli 2008 ser det ut så här på Arktis:

Vi ser att det finns massor av is kvar och det är något mer is än 2007.

I Antarktis är läget följande:

Vi ser på den röda linjen (anomalin) att det är onormalt mycket is runt Antarktis.

En satellitbild från Nordvästpassagen den 2:a juli:Alla kan se att det är massor av is.

UPPDATERING 2008-07-09
Här är aktuell graf som visar ismängden i km2 för 2007 och 2008. Nollvärdet på horisontella axeln är 1:a januari och längst till höger 8:e juli. Källa: http://www.ijis.iarc.uaf.edu/seaice/extent/plot.csvSLUT UPPDATERING

Dagens Nyheters artikel är alarmistisk och det finns inget som tyder på att Nordpolen ska bli isfri i i år. Vi fortsätter att följa upp DN:s "alarmartikel" till vi vet sanningen i september i år då istäcket i Arktis har sitt lägsta värde.

Solaktiviteten är fortfarande mycket låg och solcykel 24 har inte kommit igång ännu. Detta kan leda till ytterligare avkylning de närmaste åren. Att solen skulle kunna styra globala temperaturen låter inte så konstigt. Men detta avfärdas av politiska IPCC. Vi får de närmaste åren se vem som har rätt. Klimathysterin kan få ett snabbt slut vid en kommande avkylning. Då ska de ansvariga för historiens största bluff få stå till svars. Detta gäller även Dagens Nyheter.

De senaste elva åren har globala temperaturen sjunkit något. Obehagliga fakta för alla klimatalarmister inklusive Anders Borg som vill ha höga bensinpriser för att "nå klimatmålen". Svenska folket ska luras för att politiker ska kunna brandskatta oss alla på falska grunder. Fortfarande finns inga "bevis" annat än (felaktiga) klimatmodeller att människans koldioxidutsläpp skulle orsaka en höjning av globala temperaturen.

Tidigare inlägg här.

Andra bloggar om: , intressant.se

Globala temperaturen juni 2008

Vi följer upp globala temperaturen 2008. Är det på gång en katastrofal uppvärming á la IPCC eller vad händer? Här är värdena för juni 2008. De värden som saknas uppdateras succesivt. Inom parentes skillnaden i avvikelsen sen förra månaden.

UAH: -0.114 (+0.069)
RSS: 0.035 (+0.118)
GISS: 0.26 (-0.13)
HadCRUT: 0.314 (+0.036)

Min kommentar: Juni 2008 är den kallaste juni sen 1999. Månadens temperatur är inget extremt men befäster den globala avkylning vi haft senaste decenniet. Vi lånar en graf från Whats Up with That så ser ni hur globala temperaturn är på väg ner de senaste åren.De senaste 30 åren har det varit en svag uppvärming men de senaste tio åren och då speciellt det senaste året har temperaturen vänt skarpt nedåt. Den blå linjen är en linjär anpassning visar en svag uppvärming medan den röda linjen som är en femte gradens anpassning visar hur temperaturen gått ner de senaste åren.

De senaste elva åren ser det ut så här:Vi ser en svagt sjunkande global temperatur. Detta stämmer dåligt med IPCC:S förutsägelser om en katastrofal uppvärming detta sekel. Verkligheten stämmer inte med IPCC:s "scenarier".

UPPDATERING: Några länkar till andra bloggar som kommenterar junitemperaturen.
the reference frame, Climate Audit, Whats Up With That?

Andra bloggar om: , intressant.se

onsdag, juli 2

MAX klimathysteriska hamburgare

Tokerierna och klimathysterin har inga gränser idag. MAX hamburgare har märkts med CO2-utsläpp, se här. Tror man på dessa tokerier ska man inte äta hamburgare alls. Välj att inte gå på MAX hamburgerrestaurang så sparar du mest koldioxidutsläpp.

Tur att jag aldrig gillat hamburgarna från MAX. De är inte lika goda som de från Burger King eller McDonalds.

Svenska folket har fått utstå den största missinformations- och propagandakampanjen någonsin i klimatfrågan. Inte undra på att många går på tokerierna.

Tipstack: Daniel

Andra bloggar om: intressant.se