lördag, juni 14

Arktis is har minskat men vad beror det på?

Dagens Nyheter kör på med sina larmartiklar. Den obligatoriska isbjörnen på ett isflak finns med i pappersupplagan. Att isen vid Arktis har minskat de senaste 20 åren vet vi då satelliter numera har bra koll på detta. Men vad beror minskningen på?

AGW-anhängarna och gammelmedia skyller naturligtvis detta på människans koldioxidutsläpp. Men detta är en för tidig slutsats att dra. IPCC:s modeller och uppmätta värden stämmer dåligt överens. Enligt IPCC:s scenarie A1B ska temperaturen vid Arktis främst öka vid jordytan. Längre upp i atmosfären ska det vara kallare.


Figur 1 som visar IPCC A1B scenariet.

Arktis finns här längst till höger på bilderna. Om vi betraktar de verkligheten - de uppmätta temperaturerna - så ser det ut så här.


Figur 2 som visar uppmätta värden 1979-2001.

Övre bilden visar april - oktober under åren 1979 - 2001. Här finns Arktis längst till vänster men vad vi ser är att temperaturen ökad mest högre upp i atmosfären. Förändringen av Arktis istäcke kan till stor del bero på förändringar i havets och atmosfärens cirkulation. Temperaturen har gått upp vid Arktis sedan lilla istiden. Men denna höjning påbörjades långt innan koldioxidhalten började öka.

Samtidigt som Arktis har minskat har Antarktis is ökad de senaste 30 åren. Även om IPCC:s modeller förespår en något mindre temperaturhöjning på Antarktis än Arktis förklarar det inte ökningen.

Minskningen av isen kan bero på naturliga faktorer. Framtiden får utvisa men det är för tidigt att skrika AGW.

Källa

Referenser
Graversen, R.G., et al., 2008. Vertical structure of recent Arctic warming. Nature, 541, 53-57

IPCC AR4

___________________________________________________
På samma sätt som för globala temperaturen kommer jag nu att redovisa istäckets utbredning på Arktis och Antarktis framöver.


Denna bild (ovan) visar utbredningen samt avvikelsen mot normalt för isen på Arktis senaste 12 månaderna. Just nu är den en miljon km2 under normalt (1979-2000).


Antartis is ligger ca en miljon km2 över normalt. Sammantaget är totala utbredningen för isen vid polerna oförändrad. Att Antarktis istäcke ökat pratar gammelmedia mycket tyst om.

Uppdatering: DN har rubriken "Nordpolen kan bli isfri i sommar". Jag kommer att följa isens utbredning vid Nordpolen denna sommar så alla kan se själva. Här är läget idag den 14 juni.Alla kommer här på Moderna Myter att få se hur verkligheten blir. Jämför detta med DN:s larmrubriker. DN ger bara den politiskt korrekta bilden och censurerar konsekvent den forskning som motsäger AGW-hypoteserna. Vem som helst som kan googla kan själv konstatera att forskarna inte alls är ense. Tur att Internet finns när gammelmedia bara går maktens ärenden och sviker sin granskande uppgift.


Andra bloggar om: , intressant.se

7 Comments:

At 14 juni, 2008 20:24, Anonymous Anonym said...

Leif Eriksson seglade genom nordvästpassagen för 1000 år sedan. Det kan man inte idag. Mindre is då. Det fluktuerar hela tiden, likt temperaturen. Människan kan inte påverka klimatet. Grönland har sitt namn för att ön var grön. Island har sitt namn eftersom ön var täckt med is. Narcissismen hos dagens mediavåp och allehanda tyckare är ändlös. Vi har haft minst fem istider, den senaste för kanske 10.000 år sedan. Fatta uppvärmningen som krävdes för att smälta all den is.

Den nya kommunismen börjar att få för mycket utrymme i det dagliga samtalet. Det börjar bli oroande.

/bengt

 
At 14 juni, 2008 20:29, Anonymous SO Andersson said...

Tack för blixtsnabbt svar. Jag tycker det här är svårtolkat. Vad vet man om hur mycket is det varit i Arktis historiskt? Vad vet man om istäckets tjocklek? Detsamma naturligtvis om Antarktis.

Hälsningar

 
At 15 juni, 2008 18:45, Blogger Karl-Fredrik said...

I DN kan man läsa "Istäcket i Arktis smälter snabbt och, till och med snabbare än vad IPCC:s datormodeller har förutspått."
Men har det då inte någon gång fallit i "vetenskapsjournalisternas" tankar att det också kan finnas andra faktorer än koldioxiden som driver klimatet och issmältningen? Någon form av ifrågasättande borde väl "vetenskapsjournalisterna" mäkta med?

Men sanningen är väl att DN har blivit en megafoner för miljörörelsen och framför deras budskap utan någon som helst form av kritisk granskning. Och det är DN långt ifrån ensamt om bland massmedia

 
At 15 juni, 2008 19:41, Blogger Skeptikern said...

Jag googlade lite på den här nyheten internationellt och det finns rätt många olika förslag på när Nordpolen är borta. Dagens Nyheter säger om två månader men andra tidningar säger om två år, tio år, 25 år, 30 år, 40 år och så vidare.

Om Dagens Nyheter får rätt ska jag äta upp mina svettiga löparshorts.

 
At 16 juni, 2008 01:21, Blogger Magnus said...

Bojs skriver att istäcket på Arktis förra året gick ned till drygt 4 miljoner km2, och sen bygger hon ett resonemang att det kommer blir mindre i år på forskares prognoser som hon anger till 3,5 och 3,6 miljoner km2. Men även en som säger 3 miljoner km2 vilket Bojs menar är en minskning med 25 procent och innebär att isen försvinner på sommaren på hela Arktis om endast fyra år.

Nu var ju isen, som här framgår, nere på 3 miljoner km2 förra året, och ingen av forskarna anser att isen i år blir mindre än då.

Mailade just Bojs och krävde tydlig rättelse. Om hon inte ändrar artikeln, ska man skicka det som scoop till tidningar eller själv skriva debattartiklar och insändare?

Hela skrämselgrejen i klimathypen, som Bojs ofta driver med osanningar (även om hon kanske inte är påläst eller rent okunnigt tror det hon skriver om golfströmmen, Venus med mera), ogillar jag så starkt att jag närmast ser det som bedrägeri, med tanke på alla som luras! Bojs uppgift var här felaktig och lurar därmed objektivt sett människor. Här räcker inte urskuldande med hänvisning CO2-paradigmet.

 
At 16 juni, 2008 01:42, Blogger Per Welander said...

Magnus: Du lär knappast få någon rättelse - det fungerar inte så i gammelmedia. För övrigt såg jag inte var Karin Bojs fick sina 4 milj km2 ifrån. Källa saknas så du borde först få denna.

Det är helt klart att förra årets bottenvärde berodde inte på temperaturen utan på strömmar och vindar. Men detta förtiger Karin Bojs. På sikt kan naturligtvis en ökad temperatur minska istäcket men temperaturen ändras mycket lite så det tar lång tid.

 
At 16 juni, 2008 19:59, Blogger Magnus said...

Nej, jag får nog inte ens svar (men det där är likväl så bedrägligt att jag nästan skulle vilja polisanmäla det).

Bra idé att neutralt fråga om källan! Då måste hon ju svara. Någon annan som kan göra det? Mina anklagelser kanske redan korrumperat mig så hon för den skull vägrar att svara.


(Skulle temperaturen mot andra halvan av detta sekel stiga en grad och flera grader på Arktis skulle havsisen nog sommartid försvinna. Ett inte otänkbart scenario även om man inte tror att människan styr klimatet.)

 

Skicka en kommentar

<< Home