söndag, juni 29

Tällberg Forum som politisk propagandacentral

I dagens Expressen (29/6) svarar personer från Tällberg Forum på artikeln "Kasta inte pengar på klimatbluffen" från Ortmark, Stilbs och Ahlgren. Svaret har inte med vetenskap att göra utan är ren politisk propaganda. (Svaret har jag inte hittat online ännu.) Uppdatering: Nu finns den online. Här finns länken. Underteckare är bl.a. James Hansen, Anders Wijkman (kd), Bianca Jagger, KG Hammar.

James Hansen är inte ursprunglig klimatforskare utan astronom och har fått pengar från amerikanska vänstern [länk].

Låt oss granska vad de skriver i sin propagandaartikel.

1. De kallar de som är kritiska till AGW-rörelsen för klimatförnekare. "Klimatförnekarna skjuter sig själva i foten".

Ett känt knep från vänstern. De vill associera till de som förnekar förintelsen. Men ingen klimatskeptiker jag hört talas om förnekar klimatet eller att klimatet ändras.

2. De antyder att Ortmarks och Stilbs är finansierade av amerikanska oljeintressen. "Allmänheten har rätt att veta att klimatförnekelsen till stor del har sitt ursprung från oljeindustrikopplade särintressen i USA.."

Jag har aldrig fått en krona från något oljebolag och jag är övertygad om att Ortmark eller Stilbs inte fått det heller.

Billiga politiska propagandatrick. Att Anders Wijkman kan skriva under en sådan här artikel visar väl vad Alliansen och kd i synnerhet står idag. Anders Wijkman har för övrigt föreslagit individuella utsläppsrätter. Orwell och sovjetsamhället har nu fått sin överman - Anders Wijkman. Kanske FRA ska kontrollera våra koldioxidutsläpp?

3. Det hävdas att jorden under det senaste decenniet blivit något kallare. Detta är inte sant.

Jaså, titta på data från RSS, UAH eller Hadcrut. Alla dessa visar att globala temperaturen sjunkit något det senaste decenniet.

4. Den viktigaste faktorn för klimatförändringen på jorden, havstemperaturen, ökar stadigt och oroväckande snabbt.

Detta är inte heller sant. Argos systemet som mäter temperaturen ner till 1000 m djup har de senaste fem åren inte registrerat någon ökning av havstemperaturen alls [länk].

5. "kan leda till irreversibla katastrofer, såsom flera meters ökning av havsnivån detta århundrade."

Vanlig skrämselpropaganda. Inte ens politiska IPCC säger att havsytan kommer att stiga mer än 1/2 meter.

Tällberg Forum har inget med vetenskap att göra. De som samlas är en salig blandning av kändisar och vänsterinriktade personer som förespråkar jordens undergång. James Hansen ska ge legitimitet åt forumet. Men James Hansen är utsatt för mycket hård kritik för att manipulera temperaturdata, se Climate Audit. Steve McIntyre som driver Climate Audit var den som avslöjade falska hockeyklubban av Mann i IPCC:s tidigare rapport. Numera är den borttagen i IPCC AR4.

Tyvärr får Tällberg Forum stor publicitet bl.a. i politiskt korrekta Dagens Nyheter. Den som fortfarande tror på Tällberg Forums politiska sagor är välkommen att slå vad med mig om 10.000:- hur globala temperaturen kommer att utvecklas framöver [länk].

Klimatbluffen är historiens största bluff - detta kommer framtiden att utvisa. Den lilla uppvärming vi haft det senaste 100 åren är inget onormalt. De senaste 10 åren har temperaturen sjunkit något - inget onormalt. Bevisen för att människan skulle påverka temperaturen markant finns bara i datormodeller. De senaste årens forskning visar att det finns inget empiriskt stöd för någon uppvärmning orsakad av människans koldioxidutsläpp.

AGW-rörelsen är en politisk rörelse som syftar till att göra om vårt samhälle till ett vänsterinriktad högbeskattat kontrollsamhälle. Redan idag lider svenska folket av de höga el- och bensinpriserna som beror på höga skatter och galen energipolitik. Vindkraftssubventionerna och kärnkraftsavvecklingen är ett exempel på hur svenska folket nu får betala en den allt högre notan. Detta är bara början på vansinnet från våra svenska politiker.

Andra bloggar om: , intressant.se

måndag, juni 16

Missa inte Tim Balls avslöjande artiklar om IPCC

Dr. Tim Ball är professor emeritus i klimatologi. Han har skrivit en antal artiklar som sammanfattar och ger ett historiskt perspektiv på klimatbluffen. Speciellt granskas miljörörelsen och den politiska FN:s klimatpanel. Artiklarna är inte svårlästa. För den som vill sätta sig i hur man försöker lura allmänheten att det är människan som orsakar klimatförändringar är de mycket intressanta.

Utdrag:
Many people are starting to realize that much of what they’ve been told about climate change by governments, the United Nations and crusading celebrities is simply wrong. Not surprisingly, the assertion that “the science is settled” in a field the public is coming to understand is both immature and quickly evolving, is triggering growing public skepticism. Alarmists respond by upping the ante, making even more extreme and nonsensical forecasts, which in turn further fuels healthy public disbelief.Part 1: Environmental Extremism
Part 2: Historical and philosophical context of the climate change debate.
Part 3: How the world was misled about global warming and now climate change
Part 4: How UN structures were designed to prove human CO2 was causing global warming
Part 5: Wreaking Havoc on Global Economies
Part 6: The Hockey Stick scam that heightened global warming hysteria
Part 7: The Unholy Alliance that manufactured Global Warming
Part 8: UN’s IPCC preying on people’s ignorance
Part 9: Carbon Taxes: Hand over your money! “We are saving you from yourself”
Part 10: Environmentalists Seize Green Moral High Ground Ignoring Science

Andra bloggar om: , intressant.se

söndag, juni 15

Sveriges Radio sänder program med AGW-kritiker

SR sänder en serie program - Vetandets värld - där forskare som är kritiska till nuvarande klimathysteri får komma fram.

Första programmet finns att lyssna på här:
länk

UPPDATERING
Här är del 2:
länk

Lyssna på det! Nog det bästa jag hört hittills i svensk media. Mycket kunnig och påläst reporter. Osäkerheterna i IPCC:s rapport framkommer tydligt. Erland Källén blir ordentligt grillad av reporten. Konsensus bland forskarna finns inte alls. T.o.m. Erland Källén verkar gardera sig med att påpeka osäkerheterna.

Varför FRA-lagen måste fällas

För ett antal år sedan jobbade jag med försvarshemliga projekt och blev då säkerhetsgodkänd. På den tiden arbetade Säpo med rikets säkerhet och en SÄPO-anställd sa till mig skämtsamt men ändå allvarligt att "vi bryr oss inte om ifall du har slagit ihjäl din mor utan bara om det finns risk att du lämnar ut hemliga uppgifter till ryssarna". Och han menade det också.

Idag är läget ett annat. Om politikerna får igenom FRA-lagen kommer snabbt en ändamålsglidning att äga rum. Om ALLA svenskar kontrolleras och övervakas blir det snabbt intressant för polisen, skattemyndigheterna, försäkringskassan med flera att få tillgång till uppgifterna. Tyvärr är inte politikerna att lita på - det har de visat tidigare. Tro dem inte när de säger att missbruk inte ska få förekomma. Säpo arbetar redan idag med polisiära uppgifter som inte har med rikets säkerhet eller terrorism att göra.

Om jag kunde lita på politikerna att FRA-lagen BARA skulle användas till sådant som har med rikets säkerhet att göra hade jag kunnat acceptera den. Nu litar jag inte på politikerna och därför anser jag att lagen måste fällas.

Andra bloggar om: , intressant.se

lördag, juni 14

Arktis is har minskat men vad beror det på?

Dagens Nyheter kör på med sina larmartiklar. Den obligatoriska isbjörnen på ett isflak finns med i pappersupplagan. Att isen vid Arktis har minskat de senaste 20 åren vet vi då satelliter numera har bra koll på detta. Men vad beror minskningen på?

AGW-anhängarna och gammelmedia skyller naturligtvis detta på människans koldioxidutsläpp. Men detta är en för tidig slutsats att dra. IPCC:s modeller och uppmätta värden stämmer dåligt överens. Enligt IPCC:s scenarie A1B ska temperaturen vid Arktis främst öka vid jordytan. Längre upp i atmosfären ska det vara kallare.


Figur 1 som visar IPCC A1B scenariet.

Arktis finns här längst till höger på bilderna. Om vi betraktar de verkligheten - de uppmätta temperaturerna - så ser det ut så här.


Figur 2 som visar uppmätta värden 1979-2001.

Övre bilden visar april - oktober under åren 1979 - 2001. Här finns Arktis längst till vänster men vad vi ser är att temperaturen ökad mest högre upp i atmosfären. Förändringen av Arktis istäcke kan till stor del bero på förändringar i havets och atmosfärens cirkulation. Temperaturen har gått upp vid Arktis sedan lilla istiden. Men denna höjning påbörjades långt innan koldioxidhalten började öka.

Samtidigt som Arktis har minskat har Antarktis is ökad de senaste 30 åren. Även om IPCC:s modeller förespår en något mindre temperaturhöjning på Antarktis än Arktis förklarar det inte ökningen.

Minskningen av isen kan bero på naturliga faktorer. Framtiden får utvisa men det är för tidigt att skrika AGW.

Källa

Referenser
Graversen, R.G., et al., 2008. Vertical structure of recent Arctic warming. Nature, 541, 53-57

IPCC AR4

___________________________________________________
På samma sätt som för globala temperaturen kommer jag nu att redovisa istäckets utbredning på Arktis och Antarktis framöver.


Denna bild (ovan) visar utbredningen samt avvikelsen mot normalt för isen på Arktis senaste 12 månaderna. Just nu är den en miljon km2 under normalt (1979-2000).


Antartis is ligger ca en miljon km2 över normalt. Sammantaget är totala utbredningen för isen vid polerna oförändrad. Att Antarktis istäcke ökat pratar gammelmedia mycket tyst om.

Uppdatering: DN har rubriken "Nordpolen kan bli isfri i sommar". Jag kommer att följa isens utbredning vid Nordpolen denna sommar så alla kan se själva. Här är läget idag den 14 juni.Alla kommer här på Moderna Myter att få se hur verkligheten blir. Jämför detta med DN:s larmrubriker. DN ger bara den politiskt korrekta bilden och censurerar konsekvent den forskning som motsäger AGW-hypoteserna. Vem som helst som kan googla kan själv konstatera att forskarna inte alls är ense. Tur att Internet finns när gammelmedia bara går maktens ärenden och sviker sin granskande uppgift.


Andra bloggar om: , intressant.se

fredag, juni 13

EU:s byråkrater skapar ny energikris

Många länder i Europa står inför en ny energikris. Detta beroende på att EU:s byråkrater försöker med planhushållning och sätter upp direktiv med hänvisning till koldioxidutsläpp.

Storbritannien kan förvänta sig att tappa 40% av sin elproduktion inom sex år. Man kommer att tvingas stänga 17 stora kraftverk. Stora delar av ekonomin kommer att stängas ner. Osannolikt? Inte om man följer EU planekonomiska direktiv.

Idag produceras 56 gigawatt (GW) under topparna. Sex kolkraftverk och tre oljekraftverk måste stängas för att möta kraven. Detta minskar produktionen med 13 GW. Gamla kärnkraftverk som måste stängas pga av ålderdom minskar produktionen med 10 GW. Totalt tappar man 22 GW eller 40% av dagens kapacitet. Vindkraft kan inte ersätta mer än en bråkdel av detta. Dessutom kräver de reservkraft i fall det inte blåser. Återstår att bygga nya gaskraftverk, kärnkraftverk eller moderna kolkraftverk. Men kärnkraftverk tar lång tid att bygga. Tidigare hade Storbritannien kapacitet att själva bygga kärnkraftverk (Westinghouse). Men Westinghouse såldes till Toshiba för en spottstyver. Den egna kolproduktionen är i stort nedlagd. Om gaskraftverk byggs blir man beroende av Ryssland och av gaspriset.

Källa

Min kommentar:
Hittills har åtgärderna mot AGW (klimatbluffen) mest varit prat men nu börjar de få allvarliga konsekvenser. Planekonomi, som EU tycks älska, gör folk fattiga. EU-politikerna driver Europa in i en ny sovjetstat och hur det kommer att gå visar historien. Sverige har också ålagts av EU att satsa på "förnybar energi" som kommer att kosta massor med pengar. Vi får extra tuffa krav eftersom vi redan producerar i stort sett all vår energi koldioxidfritt. EU straffar Sverige för att vi är "ledande" och "går före". Istället för att bygga ett par nya kärnkraftverk måste vi satsa på att bygga massor med oekonomiska vindkraftverk.

Klimatbluffen, att människans koldioxidutsläpp skulle få jordens temperatur att kraftigt öka, är historiens största bluff. En hypotes som endast visats i datormodeller som dessutom har stora brister. För övrigt har globala temperaturen sensate decenniet sjunkit något.

Det finns en ohelig allians mellan politiker (som vill höja skatter och införa planekonomi), miljöorganisationer och vänsterinriktad media. Den gamla kommunismen har återuppstått i ny tappning. Glöm inte att även Folkpartiet en gång i tiden var för att socialisera Sverige via löntagarfonder.

Såg för övrigt att Sverige fått en ny klimatstolle - Anders Wijkman (kd, tillika EU-byråkrat). Han propagerade för att människan skulle kontrolleras via individuella utsläppsrätter. Orwell 1984 - Anders Wijkman 2008.

Andra bloggar om: , intressant.se

onsdag, juni 11

Maj blev också en kall månad

Nu har majsiffrorna för globala temperaturen börjat komma in. Maj 2008 blev en relativt kall månad. Enligt RSS och UAH var maj 2008 kallaste maj sedan 1992. Om vi betraktar alla månader var maj 2008 enligt UAH och RSS kallast sedan januari 2000.

Vi har nu haft tio år utan att globala temperaturen stigit. Det senaste året har en rejäl avkylning ägt rum.

Siffrorna inom parentes avser differensen mot april 2008.

RSS -0.083 (-0.163)
UAH -0.180 (-0.195)
GISS 0.36 (-0.05)
HadCRUT 0.278 (+0.024)

Det har varit tunt med inlägg senaste tiden här. Det beror på att jag rest mycket. Denna gång hamnade jag utomlands på ett hotell som bara hade Internet på en dator vid receptionen. Länderna i södra Europa har inte samma Internetmognad som de nordiska länderna. Östeuropa verkar ligga bättre till.