fredag, april 11

Globala temperaturen mars 2008

Nu har globala temperaturerna för mars 2008 inkommit. Ingen dramatik eller något sensationellt. Avvikelserna blev med februari 2008 inom parentes:
UAH +0.094 (0.020)
RSS +0.079 (-0.002)
GISS +0.67 (+0.26)

Uppdatering: HadCRUT 0.430 (0.187)

Intressant är att skillnaden mellan norra och södra halvklotet ökar. Det kalla vädret i Asien och Nordamerika samt det varma i norra Europa under vintern kan till stor del förklaras med La Nina. Trots medias varningar om isen som smälter i Antarktis är den nära rekordnivåer [länk]. Fortsätter ökningen kan det absoluta rekordet (anomali) slås om två månader. Även Arktis har återhämtat sig [länk]. I Sverige har snötillgången i Norrland och fjällen denna vinter varit mycket god. Fortfarande ligger snön djup.

Solaktiviteten är mycket låg och solcykel 24 har inte kommit igång. Solcykel 23, som vi är i slutet på, kommer att bli den längsta på över 100 år. Enligt de som tror solen styr klimatet innebär det att vi står inför en snabb avkylning närmaste åren [länk]. Solcykel 24 och 25 kan komma att bli mycket svaga. Dessa solcykler och globala temperaturen kommer att bli starka indikatorer om det är solen eller koldioxiden som styr globala klimatet. Om temperaturen sjunker eller står stilla talar det emot IPCC:s hypoteser. Accelererar temperaturökningen och vi har svag solaktivitet talar det emot solen som styrande faktor. Vi kan också hamna mittemellan då vi fortfarande är osäkra.

Observera att globala uppvärmningen helt avstannat de senaste tio åren. Ingenting som media skriver om men så är det. Läs denna artikel om hur paniken börjar sprida sig inom IPCC då verkligheten avviker mer och mer från modellerna.

2 Comments:

At 11 april, 2008 23:04, Anonymous Anonym said...

Om du är intresserad av hur man "masserar statistik" så gör ett besök på GISS site:

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/

och klicka på "global maps" och "make map". Nu får man upp GISS karta för temperaturer under mars. Lägg märke till att hela Skandinavien är varmare än normalt (vilket ite stämmer med t ex SMHI:s uppfattning). Gå tillbaka ett steg och ändra "smoothing radius" till 250 km och tryck på "make map". Hoppsan, plötsligt blir norra Skandinavien mer än en grad kallare! Fråga: hur kan en utjämningsalgoritm ändra den avlästa temperaturen? Jag behöver väl knappast tillägga vilken "smoothing radius" som används för GISS publicerade temperaturer.

 
At 20 april, 2008 21:33, Anonymous Anonym said...

Susan Joy Rennison är ett namn som kan komma att dyka upp här och var inom klimatdebatten. Förståndig kvinna som dessutom tycker Al Gore är humbug.

 

Skicka en kommentar

<< Home