tisdag, mars 18

Läsvärd artikel om klimatbluffen

Här är en bra artikel som är lång men inte speciellt svår att förstå om du har gått ut gymnasiet. Klimatbluffen, att människans koldioxidutsläpp kommer att höja jordens medeltemperatur katastrofalt, avslöjas rakt av.

Länk till artikeln som är på engelska. Författaren tar upp hockeykurvan, korrumperade IPCC, varför fysiska lagar motsäger IPCC, medias censur o.s.v.

Tiden och verkligheten kommer så småningom att avslöja klimatbluffen. Tills detta inträffar är Internet den viktigaste kanalen för de som är skeptiska. Jag sprider gärna denna URL som mitt bidrag till att avslöja historiens största bluff.

Det som står på spel är vår frihet. Inte bara vår frihet står på spel utan även vårt välstånd. Vår industri och välfärd är hotad av klåfingriga politikers skatter och åtgärder. Skatter som inte kommer att påverka jordens temperatur ett dugg. Den som tydligt insett detta är Tjekiens president Vaclav Klaus. Läs Klaus tal på internationella klimatkonferensen i New York här.

Andra bloggar om: , intressant.se

13 Comments:

At 19 mars, 2008 08:17, Blogger Thomas Palm said...

Per, du har nog rätt i att den där artikeln lämpar sig för folk som har, som mest, gått ut gymnasiet. Analogin med kapsylerna är så totalt ohederlig att alla som läst mer naturvetenskap än så bör genomskåda den direkt om de inte är så förblindade av sin ideologi att de helt enkelt inte bryr sig om att den är nonsens. Storleken på atomerna är ointressant, man kan beräkna en absorbtionsyta för en molekyl, men den har ingenting att göra med dess fysiska storlek utan kan vara väldigt mycket större. Författaren undviker också noga att nämna hur tjock vår atmosfär skulle bli om man blåste upp den till den skala han använder sig av. Givet biografin i slutet av artikeln är det uppenbart att Peden måste inse detta vilket bara kan leda till en slutsats.

Kommentarer som "Now, you can sit back and give yourself a pat on the back, because you now know more pure physics of the atmosphere than a lot of so-called "climate scientists", and likely know more than almost all of the non-scientist Popular Journalists and other writers churning out panic-stricken books and newspaper articles on the subject." är klassiska. Genom att berömma läsaren med att han är smartare än alla forskare hoppas Peden få honom på sin sida. Ren demagogi, men den kan vara effektiv.

 
At 19 mars, 2008 14:18, Blogger Klas said...

Vad menar du Tomas ?
Analogin som sådan är väl bra iof, dvs hur lite co2 det egentligen finns i atmosfären - även om den inte direkt säger hur mycket värmeenergi en gas kan hålla bara för att den är "liten" (eftersom värmeenergi sprider sig i atomer och en "stråle" inte direkt behöver träffa en molekyl för att den skall kunna lagra värme).

Egentligen tar bara alla "skeptiska" argument upp i den här artikeln som har diskuterats främst på internet i flera år nu, och de flesta är väldigt logiska.

Det största problemet av alla är att media och politiker inte diskuterar frågan eller hur man skall få mer klarhet i den - vetenskap utvecklas ständigt och framsteg och ifrågasätanden får inte fifflas bort. Bemöt dem istället med andra vetanskapliga teorier !

Exempel:

Mot Antropogen GW, argument: Co2 drivs inte av människan, utan uppvärmningen driver co2, och co2'n kommer från haven som inte kan hålla lika mkt gas när dom blir varmare - ett argument (förkortat) som är logiskt.

Antropogen GW, Bemötande: Varför är då världshaven surare idag än förr ? Det indikerar ju att mängden co2 i haven är större !

...

Nu har jag iof ett bemötande mot den punkten också: Dvs vi släpper förvisso ut co2 - och totala mängden i hav OCH atsmosfär är större - men det betyder inte att co2 är drivande för det. Dock betyder det att teorin att Ökad co2 halt i atmosfären bara kommer från haven inte håller - haven innehåller ju (troligen) M;ER co2 totalt sett - så ngn stans måste källan vara - och vi bränner ju bevisligen av en del kol i världen - så källan torde vara lättspårad ?

Så från båda "sidor" krävs ett vetenskapligt sinne, just nu är det klimatreligion som råder, men även s.k. "skeptiker" måste vara lyhörda om deras argument inte håller - det finns tillräckligt med andra argument för närvarande iaf...

/K

 
At 19 mars, 2008 16:17, Blogger Den siste mohikanen said...

Thomas Palm,

det var roligare på den tiden då du var så specifik att det gick att bemöta.

 
At 19 mars, 2008 19:45, Blogger Thomas Palm said...

Klas, en analogi är bra om den på ett förenklat sätt fångar upp det väsentliga i en situation. Pedens analogi förefaller inte ha haft det syftet. Visst är det glest mellan koldioxidmolekylerna, men om absorbtionstvärsnittet är tillräckligt stort och atmosfären tillräckligt tjock, vilket båda två är uppfyllt, så kommer i alla fall IR att absorberas. Om du är ambitiös kan du räkna ut hur långt IR nära någon av koldioxidens absorbtionstoppar kommer i vår atmosfär. Jag kan inte säga på rak arm om det är centimeter eller meter, men det är i alla fall så lite att atmosfären är helt ogenomskinlig tvärtemot vad man tror om man läser Pedens artikel.

Visst är de flesta av artikelns andra argument gamla, och det har också påvisats gång efter annan hur fel de är. Vattenånga står t ex inte för några 95% av växthuseffekten som Peden påstår, Manns artikel i Nature utsattes självklart för peer review, den kom ut 1998 så att påstå att den skulle varit grunden för IPCC:s första rapport från 1990 är inte speciellt trovärdigt, lindrigt sagt. Talet om hur man alltid får en hockekurva med Manns metod är lika fel, som visats i en serie artiklar om PCA på den här bloggen:
http://tamino.wordpress.com/
Behöver jag fortsätta?

När det gäller haven och deras koldioxidinnehåll får man läsa Revelle och Bolin och deras efterföljare för att förstå hur havskemin fungerar. Du talar om logik, men du skall inte tro att ett logiskt sinne räcker, man måste ha en oerhörd massa kunskaper också. Till synes logiska resonemang kan vara helt och hållet fel.

 
At 19 mars, 2008 19:54, Blogger Jonas N said...

Jag missade också innehållet i Thomas' invändning förutom det vanliga: Att han menar att man borde skrivit något annat istället

För det går förstås att driva med, och förlöjliga vilken analogi som helst.

Här har vi tex ett framförande av Gavin Schmidt (från RealClimate.org) som del i en debatt mellan båda sidor!

De liknelser han drar upp för att ge sitt eget modelleringsarbete lite extra glans är faktiskt ganska underhållande. Även utfallen mot dem som inte accepterar hans visdom.

Fast jag avstår från att kalla hans analogier för "så totalt ohederlig att alla som läst mer naturvetenskap än så bör genomskåda den direkt"

Bla för att jag är fullt medveten om att han försöker göra en analogi ...

 
At 19 mars, 2008 21:32, Blogger Den siste mohikanen said...

IR vid 15um har en medelfriväg om ca tio meter vid havsytan. Det är i området straxt intill som atmosfären inte längre tar upp all strålning som CO2 kan absorbera.

Taminos artiklar har bemötts på Climate Audit som vederbörligen slaktat dem.

http://www.climateaudit.org/

Hockeykurvan ÄR en bluff, en ren artifakt av att man viktat några träd i USA ungefär lika tungt som alla andra temperaturproxies från hela världen.

 
At 22 mars, 2008 12:38, Blogger Christopher E said...

Thomas Palm noterar mycket riktigt ett par fel i Pedens text.

Hockeyklubban har naturligtvis formellt sett genomgått peer review före publicering. Möjligen kan man tycka att ingen av dessa reviewers i själva verket tycks ha utfört någon granskning, eftersom ingen noterade alla felaktigheterna. Men det var ändå vad Nature kallar en granskning, så Peden skrev fel.

Oavsett vad man tror om Pedens totala kunskap, så är han säkerligen skärpt nog att veta att 1998 är senare än 1990. Så han när felaktigt talar om IPCC:s första rapport, är det nog bara ett slarvfel; han menar säkerligen rapporten från 2001, där hockeyklubban spelade en central roll, och blev ett slagträ för att övertyga världens regeringar om Kyotoavtalet.

Några andra fel du tar upp är öppna för debatt och det finns olika åsikter. Det handlar mest om att du selektivt väljer de åsikter som passar dig. Jag kan inte avgöra om statistikerna på Tamino är kunnigare än McIntyre % Co., men noterar att det är vanligt (på båda sidor, erkänns) i denna debatt att bemötanden ignoreras. Det är så RealClimate ofta fungerar. De ägnar sig mest åt att bemöta olika skeptiska arbeten, vilket används av anhängarna för att säga att det och det "redan är motbevisat". Originalförfattarnas invändningar mot RealClimates resonemang ignoreras därefter.

Så bra förresten att atmosfären redan är ogenomskinlig för IR på CO2:s toppar. Då är den effekten redan mättad då. ;-) (Jag bara påskskojar lite. Jag vet att det en finns 3D-effekt också (logaritmiskt avtagande)).

 
At 22 mars, 2008 18:42, Blogger Thomas Palm said...

Christopher, vi har redan ältat alla påstådda felaktigheter i hockeyklubban till döds. Det man kan diskutera är kvaliteten på några av proxies, men MBH fick ta de data som fanns till buds och sen får man förbättra allteftersom mer data kommer in. Så fungerar vetenskap. Hela diskussionen om PCA känns överflödig eftersom man får samma hockeklubba helt utan att använda sig av PCA, allt den gör är att filtrera bort lite brus.

Inte nog med att Peden hade fel vilken IPCC rapport det handlade om, påståenden om hur stor betydelse hockeyklubban haft för IPCC är fruktansvärt överdrivna. Det var en artikel som precis han ut före deadline och den påverkade i stort sett ingenting i övriga rapporten.

Huruvida vattenånga står för 95% av växthuseffekten är inget som är öppet för debatt. Det är ett i grunden felaktigt påstående, som upprepas gång efter annan utan någon vettig källa. (Den som brukar anges är en från Lindzen där han påstår det i förbigående utan motivering).

Nästa fel jag hittar är att Peden påstår att vi är ansvariga för 3% av koldioxiden i atmosfären. Rätta svaret är 35%.Hela artikeln är proppful av sådana här dumheter.

Christophers siste ironiska kommentar är faktiskt relevant. En av de huvudsakliga effekterna av starkare växthuseffekt är inte att mer IR absorberas i den lägre atmosfären utan att punkten där IR kan stråla rätt ut i rymden flyttas uppåt. I och med att vi i den lägre atmosfären har en konvektionsbegränsad temperaturgradient på ca 0,7 K/100 meter så innebär en sådan ökning i höjd att markytan blir varmare.

 
At 22 mars, 2008 23:40, Blogger Christopher E said...

Om hockeyklubban är så felfri så är det ganska fascinerande att dess resultat skiljer sig markant från alla andra proxystudier.

Klubban hittade också in i Summary for Policymakers till rapporten 2001, den enda del som läses utanför en snäv specialistkrets. Den utgjorde där en oproportinerlig påverkan på debatten.

Alla försök att skriva om historien om hur betydelsefull hockeyklubban var har kommit nu efter dess död. Först så älskad, sedan sedan så förnekad! Någon som är ny i debatten kanske går på det, men inte vi som minns hur Bert Bolin och John Houghton for världen omkring med klubban som största slagnummer. Se gärna bild för att bättra på minnet.

 
At 23 mars, 2008 12:40, Blogger Thomas Palm said...

Christopher, alla temperaturrekonstruktioner skiljer sig avsevärt från varandra eftersom osäkerhetsmarginalerna är så stora. Det är inte så att MBH-98 är en enstaka avvikare.

Sen talade jag och Peden om hockeyklubbans betydelse för IPCC och dess rapport. Dess vetenskapliga inflytande. Christopher föredrar att tala om sammanfattningen och olika föredrag. Eftersom det mesta av IPCC:s arbete är för tekniskt för att förstås utan specialkunskaper så är riktigt att figuren dök upp mer där.

 
At 23 mars, 2008 14:56, Blogger Christopher E said...

Bra Thomas, då tror jag vi är överens angående hockeyklubban på den punkten.

Du har helt rätt i att den kom in sent och därför inte hann genomsyra hela den vetenskapliga delen av rapporten. När den senaste rapporten kom förra året var kurvan redan för kritiserad för att ha betydelse (slank dock med i ett spindeldiagram, som du påpekat).

Jag menar mycket riktigt med dess stora påverkan den som skedde genom sammanfattningen. Den är inte bara med, utan lyfts fram rejält (se sid 2 och 3). Frasen "the balance of evidence suggests a discernible human influence of the global climate" lär ha kommit till efter klubbans intåg. Många anser att Kyoto aldrig skulle ha kunnat ratificeras utan klubban. Så på det sättet är det inte fel att säga att klubban var viktig för IPCC. Därför att politiker och media uppfattar sammanfattningen som själva rapporten utan att ha en aning om hur sammanfattningen tillkommer. Och det är de politiska besluten som påverkar världsekonomin och därmed oss, och inte vad IPCC:s redaktörer som inte är inblandade i sammanfattningen anser internt.

Förresten, hockeyklubban ÄR en utliggare på det sättet som 1000 års klimatförändringar är utraderade. Men osäkerheten är stor, som Thomas skriver, och man nog trycka in en realistisk rekonstruktion inom klubbans enorma felmarginaler (som ofta utelämnas i tryck).

Sammanfattningsvis när det gäller så tror jag en del av felen hos Peden är slarvfel. Han menar tredje rapporten och råkar skriva första, menar 30% men glömmer nollan osv. Ganska slarvigt, kan jag tycka, och naturligtvis tacksamt för en AGW-anhängare att fokusera på. Kanske lite av en björntjänst...

 
At 23 mars, 2008 21:31, Blogger Thomas Palm said...

Cristopher, om man tittar på en sammanställning av olika rekonstruktioner är det inte lätt att se vilken som skulle vara så annorlunda. Tar du t ex Esper et al så ligger den betydligt under Mann under medeltiden:
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:1000_Year_Temperature_Comparison.png

När det gäller den politiska betydelsen lär vi få fortsätta vara oense, det går inte att bevisa något i sådana frågor.

Sen tycker jag du är alldeles för snäll mot Peden som hävdar att det bara handlar om slarvfel. Att de alla går åt samma håll tyder på något annat. De 3% var inte bara ett skrivfel utan han räknar vidare med den siffran. Jag tror att han baserar sig på någon av de där skumma kalkylerna där man blandar ihop naturliga och antropogena kolflöden på ett felaktigt sätt, men eftersom han inte redovisar någon källa så kan man inte veta.

Nästa konstighet är att efter att tidigare i artikeln talat om hur lite IR som koldioxid kan absorbera citerar Peden en Heinz Hug som istället hävdar att koldioxid absorberar så mycket IR att lite till inte spelar någon roll. Vanligen är det olika contrarians som hävdar dessa motsägelsefulla åsikter, det här är första gången jag sett samma person hävda båda i samma artikel.(Hugs beräkning är f.ö. fel)

Sen är naturligtvis Pedens totala förakt för andra forskare irriterande för en f.d. forskare.

Nu ser jag också att jag slutat läsa för tidigt och förträng den senare delen som är direkt lekskolenivå:
"Yes, CO2 is by far the heaviest of the major constituents, and the law of gravity applies to it as well. It sinks to the ground.. in fact, into the ground, and into the oceans, as well, because CO2 is very water-soluble and that's what puts the fizz in Ginger Ale."

Alltså, allvarligt talat, hur tusan kan någon av er ta den här idioten ens till hälften på allvar!

 
At 25 mars, 2008 09:37, Blogger Den siste mohikanen said...

Thomas Palm, länken du skickade till wikipedia var intressant. Läsaren uppmanas att studera var proxukruvorna tar vägen bakom den stora svarta linjen som representerar termometerdata.

Samtliga proxyn ligger idag i nivå med medeltida varmperioden, ingen har följt med den sista uppvärmningen upp.

Det här betyder en av två saker. Antingen underskattas temperaturskiftningarna i proxydata, eller så har temperaturen inte stigit så mycket som termometrarna (som ofta är placerade i städer som är varmare än sin omgivning) visar.

 

Skicka en kommentar

<< Home