onsdag, mars 5

Etanol - ett miljöovänligt bränsle

Politikerna ger en subvention om du köper en "miljöbil". Den kan vara en hybrid som också går på etanol. Men etanol är ett av de miljöovänligaste bränslena.

1. Det kostar mycket energi att producera - i vissa fall mer än man senare får ut.
2. Giftiga cancerframkallande utsläpp av aldehyder vid förbränning
3. Driver upp matpriserna t.ex. majs. Stort problem för fattiga.
4. Regnskog och annan natur skövlas för att bereda plats åt odlingar
5. Koldioxidutsläppen ökar och minskar inte förrän efter årtionden enligt nya studier. (Detta är knappast något problem om man som jag inte tror att koldioxidutsläppen är skadliga, min anm.).
6. Förbrukar mer bränsle (liter/mil) än diesel och bensin
7. Och nu dessutom - förbrukar mängder av vatten vid produktionen

Det sista med vattnet kanske inte är så stort problem i Sverige men som så ofta påpekas är vatten en bristvara i en stor del av världen.

När en ny etanolfabrik skall byggas i Tampa, Florida har man ansökt om att få 1.500.000 liter av stadens färskvatten per dag! Florida är en stat som lider av torka.

Källa

När ska svenska politiker vakna och ta till sig vetenskapen kring etanol? Och sluta skattesubventionera ett bränsle som är extra skadlig för miljön. Vad håller ni på med Alliansen? Att Miljöpartiet är uppbyggt kring drömmar är uppenbart så där kommer inget att säga ifrån.

Den senaste politikertokerierna jag läste om var att bensinstationer ska åläggas att tillhandahålla etanol. Resultat: Bensinmackar i glesbygden läggs ner så att bilister måste åka långa sträckor för att tanka. Tror Andreas Carlgren att folk kommer att ta bensin- eller etanoldunken i handen och promenera flera mil istället för att ta bilen?

Stoppa subventionerna av s.k. "miljöbilar" som i själva verket är miljöovänliga! Låt er inte luras av politikernas Orwellska språk. "Krig är fred" är precis lika falskt som att kalla etanolbilarna för "miljöbilar". Eftersom subventioner tas av skattemedel innebär det att andra områden som vård, skola och polis får mindre pengar.

När Sverige nu ska vara "ledande" på att överträffa alla andra i låga koldioxidutsläpp blir resultatet att vår glesbygd kommer att avfolkas. Miljöpartiet är egentligen det mest miljöovänliga partiet av alla. De motsätter sig att pengar tas för att satsa utomlands på koldioxidminskningar. Att satsa pengar utomlands ger 30 gånger mer utsläppsminskningar än att satsa dem i Sverige. EU straffar oss nu för att vi har varit "ledande" och har låga utsläpp av koldioxid. "Die dummen Schweden" har gjort det igen.

Tidigare inlägg om etanol: här, här, här och här.

Andra bloggar om: , intressant.se

13 Comments:

At 05 mars, 2008 07:51, Anonymous Anonym said...

Bra att du tar upp detta! Det här är en av de värsta sakerna med klimathysterin, att folk som tror sig göra någonting bra springer iväg och köper en e85-bil.
Det finns bara ett alternativt bränsle på marknaden idag och det är biogas. Biogas produceras av avfall, sopor och all annan sk-t vi annars skulle bränt upp, en genialisk lösning mao.
Tyvärr är det få som uppmärksammar detta eftersom "miljöbil" och "biobränsle" för många idag är synonymt med etanol. Pumplagen gör att större mackar tvingas tillhandahålla minst ett alt. bränsle och då biogaspumpar är dyrare så väljer mackägaren en e85-pump.
Att hitta alternativ till bensin är viktigt mest pga oljans osäkra framtid. Alternativen måste tillverkas lokalt och av råvaror det finns en stor mängd av, etanolen är därmed mer eller mindre diskvalificerad.
Pratar vi miljö så är biogasen dessutom överlägsen, utsläppen är i princip noll. Då biogasen består av metangas blir tillägget till "växthuseffekten" negativ då metangasen annars skulle släppts ut i atmosfären men nu istället förbränns.

Än viktigare dock, är att hitta alternativ till diesel då hela transportsektorn drivs av detta bränsle. Det spelar ingen roll hur mycket vi vanliga privatbilister ställer om oss, oljeberoendet är kvar så länge vår matproduktion och varutransporter får sin energi av oljebaserade bränslen
(Dessutom kommer de största utsläppen från vägtrafiken just från lastbilarna).

 
At 05 mars, 2008 08:53, Anonymous Anonym said...

Thomas Palm kommer nog på något sätt att försvara detta vansinne också. Han brukar ju vara bra på det.

 
At 05 mars, 2008 21:53, Blogger Den siste mohikanen said...

Etanol som drivmedel gränsar till det inbillningssjuka. Avskogningen i tropiska zoner är ett reellt miljöproblem och etanolproduktion här i tempererade länder visar litet hopp om att bli miljövänligt, och är det absolut inte idag.

Alternativen, finns de? Bränslecellsmotor och vätgas, t ex. Vätgasen kan produceras på en mängd miljövänliga vis, och bränslecellsmotorn kan inte vara mer än högst ett decennium borta.

 
At 06 mars, 2008 08:54, Anonymous Anonym said...

Klassisk myt. Biogas från avfall är inga stora mängder. Inte tillräckligt för att försörja en transportsektor i alla fall.

Ha lite större tillitt till kapitalismen. Finns det en marknad för något så uppstår det en marknad. /BD

 
At 06 mars, 2008 11:57, Anonymous Anonym said...

Anonym (BD): Det är ingen myt.
Det är ej heller en enhetlig lösning utan en av flera. Till skillnad från etanol konkurrerar biogasen nödvändigtvis inte med andra råvaror heller.

 
At 06 mars, 2008 13:08, Blogger magnus said...

Jag gillar inte spam och ska försöka undvika det, men jag skrev ett långt inlägg om detta där jag kanske fick med något mer eller annat? Jag vet inte.

 
At 06 mars, 2008 14:00, Blogger ianric said...

Biogasanläggningen i Helsingborg tar emot sopor från hela nordvästra Skåne med ca 225.000 invånare. Biogasproduktionen motsvarar drygt 3 miljoner liter bensin per år. Det blir ca 13,5 liter bensin per innevånare och år. Jag är rädd att mitt behov av drivmedel är något större än så.

 
At 06 mars, 2008 18:15, Anonymous Anonym said...

Peter: Biogas från avfallshantering är en biprodukt, inte någon produktion. Det är synd att inte göra något av den men inte mycket att hänga i julgranen vad gäller drivmedel. /BD

 
At 06 mars, 2008 19:23, Blogger Thomas Palm said...

Nej, herr anonym, jag är inte alls förtjust i etanol. Det är politikernas sätt att låtsas som de gör något utan att trycka för hårt på bilisterna som är en viktig väljargrupp. Kanske kommer man kunna göra biobränlse av skogsråvara, då blir den aningen mer intressant, men som konstaterat är biogas som man ändå får som spillprodukt det enda som idag kan ses som ett miljövänligt bränsle.

 
At 06 mars, 2008 23:40, Blogger Per Welander said...

En artikel är publicerad i Science som helt dömer ut biobränsle [länk>]. CO2-utsläppen ökar dramatiskt. Nu beror detta på ändrad användning av areal så jag vet inte om det också gäller avfall.

 
At 07 mars, 2008 23:22, Anonymous Anonym said...

Nej, kritiken gäller inte BioBränsle från avfall
'By the way, we are not against biofuels. The Searchinger et al. team states “This study highlights the value of biofuels from waste products...'

 
At 09 mars, 2008 23:38, Anonymous Anonym said...

Kan inte hampa användas till etanolframställning utan att orsaka alla dessa problem? Man kan skörda två gånger så ofta, och med 3 gånger så stor skörd per gång som med t.ex. majs etc. Vidare så behöver det ingen besprutning, och restprodukterna går att använda till allt från plasttillverkning till textilier och papper. Detta är dock aldrig något som nämns i dessa sammanhangen.

Strålande blogg dock :)

 
At 27 oktober, 2009 15:01, Blogger Mikey och Tomman said...

Well! kaffeproduktionen bidrar till skövling av matjord i fattiga områden där mat är en bristvara. alkoholproduktionen kan inte heller ses som direkt miljövänlig. djurproduktionen...osv.
Hursomhelst så kan väl ingen tro att bensinproduktionen skulle vara bättre än etanoltillverkning. När man utvinner olja så pumpas det ut miljöfarliga ämnen ur marken. Det blir även enorma mängder bi och slaggprodukter som inte tas hand om. För att inte tala om all olja som läcker ut i våra hav vid frakt. Oljeraffinaderier som sprängs till havs då det är billigare än att aveckla dom. the list goes on... Sen håller jag dock med om att biogas är den klart bästa lösningen för bra miljöbränsle.

 

Skicka en kommentar

<< Home