måndag, februari 4

Januari 2008 - kallast sedan januari 2000

Globalt sett blev januari 2008 en relativt kall månad, kallast sedan januari 2000. Detta enligt RSS satellitbaserade mätningar [länk]. Avvikelsen blev -0.08 grader.


Bilden visar globala temperaturen mellan 1979 och 2008. Toppvärdet är 1998 då en kraftig El Nino fanns. Notera hur temperaturen i stort legat stilla de senaste tio åren.

I Sverige har januari varit en mycket varm månad. I tidningarna har vi fått läsa att det varit snö och ovanligt kallt långt söderut på olika platser på jorden. En enstaka månad säger inte så mycket men trenden att globala uppvärmningen åtminstone tillfälligt avstannat detta sekel håller i sig.

          Solen 4 februari 2008

Solen har fortfarande mycket låg aktivitet. Vi befinner oss nu mellan solcykel 23 och 24. Solcykel 24 har inte kommit igång på allvar ännu. Ju längre den dröjer desto kallare kommer det att bli enligt flera forskare. Läs här om varningen för en ny istid.

Andra bloggar om: , intressant.se

19 Comments:

At 05 februari, 2008 10:16, Blogger magnus said...

Nyhet. Apropå solcykel 24, som jag också trodde är fysisk aktiv med den solfläck som det skrivits om:

Sent i går skrev bloggen Solar Science inlägget Solar Cycle 24: False Starts, att den mycket lilla solfläck som sades vara den första i solcykel 24 inte utannonserades officiellt av NASA, utan bara påstods vara den första i solcykel 24 av en forskare på ett forum.

Av många som skrev detsamma skrev t ex Anthony Whatts 5 januari posten Solar Cycle 24 has officially started, men det var nog en tjuvstart.

Så osäkerheten om när 24:an gör entré kvarstår alltså.


(Definition av officiell tidpunkt för när en solcykel s a s startar "i historieböckerna" är förresten när föregående cykel fasats ut och sista solfläcken i den uppträtt, vilket sker minst 12 månader efter att första solfläcken uppträtt.)

 
At 05 februari, 2008 11:02, Blogger Per Welander said...

magnus andersson: Det finns en website om solcykel 24 [länk]. Läste på ett forum där att temperaturen under nästa cykel kan förväntas (statistiskt) droppa med 0.76 grader om solcykel 23 varar till 1 juni i år. Vidare vet vi inte var minimum ligger förrän om tidigast ett halv år. Det krävs så mycket data. Solcyklar kan överlappa men minimum ligger (lite förenklat) vid vändningen när solfläckarna från den nya cykeln ökar mer än den gamla avtar. 1:a juni skulle motsvara 12.1 år för cykel 23.

 
At 05 februari, 2008 11:52, Blogger Thomas Palm said...

Om det är någon som noterar att den kurva från RSS som Per nu har med inte ser likadan ut som de han haft med i tidigare inlägg där han talat om att det blir kallare så beror det på att RSS reviderade upp sina tidigare beräkningar. Istället för att skriva ett inlägg "december trots allt inte kallast" så får vi istället ett nytt försök om att januari nog trots allt är ovanligt kall. Vi får väl se om det stämmer den här gången...

Spännande också hur Per blir mer och mer av alarmist som varnar för den kommande istiden.

 
At 05 februari, 2008 12:09, Blogger Per Welander said...

thomas palm: Detta bygger precis som förut på den senaste reviderade datan. Inget konstigt att det inte är exakt samma kurva då. I samtliga fall har jag redovisat källorna och inte hittat på något.

Jag tycker mig känna en viss oro från dig när ännu en kall månad kom. Det är inget som AGW-alarmister direkt glädjer sig åt.

Du borde väl kunna svara på frågan - vad kan falsifiera AGW-hypotesen? Väntar med spänning på svar.......

 
At 05 februari, 2008 14:07, Blogger magnus said...

Ja, det finns nog flera definitioner på tidpunkt för växling mellan solcykler - beroende på sammanhang kanske? (Det var Russ Stele som nämnde det om sista solfläcken.)

Intressant uppgift om juni. Även om man inte med 100-procentig säkerhet kan förutsäga nästa solcykel verkar ett Dalton Minimum vara troligast nu. (Övergången mellan två solcykler är ju mer än ett år.)

Hoppas bara vi slipper ett nytt Maunder Minimum. Skulle nog bli ini norden obehagligt kallt då under resten av mitt liv... :-(

 
At 05 februari, 2008 15:16, Blogger Thomas Palm said...

Per, när man från GISS sida erkände att man gjort fel och fick revidera sina resultat då blev det ett ramaskri, när RSS gör ett snarlikt fel är det tydligen inget att bry sig om. När det felaktiga resultatet passar Pers agenda duger det, då räcker det med att två sina händer och säga att man redovisat sina källor.

Jag tycker mig ana viss glädje hos istidsalarmisten Per Welander när det dyker upp data om en rekordkall månad. Själv vill jag även denna gång vänta någon vecka för att se om resultatet står sig innan jag ens tror på det, och inte ens då är det speciellt intressant. Som synas av figuren från RSS så fluktuerar klimatet kring en stigande trend.

Vetenskap fungerar så att man letar efter bästa möjliga förklaring till tillgängliga fakta. För att förkasta AGW måste man då dels hitta en realistisk alternativ förklaring till både pågående uppvärmning och historiska klimatvariationer, men framförallt hitta något fel i de teoretiska beräkningar som säger att koldioxid bör ge en uppvärmning. Det räcker inte med krypskytte där man hittar mer eller mindre relevanta tveksamheter utan att ha någon egen teori att komma med. Kom igen när du kan presentera GCM-körningar som ger lika bra resultat utan att ta med antropogen uppvärmning!

Sen kan du kanske svara på vad som skulle krävas av dig för att du skall acceptera AGW.

 
At 05 februari, 2008 15:54, Anonymous Anonym said...

Jag är lite förvånad över storleken på temperaturfallet vi nu har haft, 0,45C på 5 månader.

Det bör troligen komma en rekyl uppåt snart med tanke på hur länge fallet pågått.

Jag tänkte bara spä på med lite mer "antiklimatalarmism" när jag ändå är i farten.

- Temperaturfallet de senaste 5 månaderna är det största som uppmätts under en 5-månadersperiod sen satellitmätningarna påbörjades 1979.

- De senaste månadernas temperaturfall har ätit upp mer än hälften av hela 1900-talets ökning.

- Temperaturnivån globalt är nu nera på den nivån som rådde i början av 80-talet.

Med statistik och förbannad dikt kan man bevisa allt är det någon som har sagt och det är ju så sant som det är sagt. Det blir ett spännande år klimatmässigt sett då vi inväntar en kraftigt fördröjd SC24, har en fallande soleffekt och en tydligt nedåtgående temperaturtrend.

Jag undrar om klimatalarmisterna klara ännu 1 eller 2 månader till med temperaturfall utan att gå ut ropa ännu starkare, "det är global dimming, människoskapad avkylning igen!"

Fast är det global dimming så har vi ju lösningen på problemet, vi kan enkelt stopa en uppvärmning då eller hur? Bara ta bort partikelfiltren på skorstenarna sen har vi 70-tals temperaturer hela 2000-talet igenom.

 
At 05 februari, 2008 17:14, Blogger Per Welander said...

thomas palm: Att hänvisa till GCM-körningar som bevis duger inte. De är programmerade att visa en exponentiell ökning pga av ökning av CO2. Men du SVARADE INTE på frågan om vad som kan falsifiera AGW-hypotesen. Väntar fortfarande.....

Att RSS korrigerade sina data minskar trovärdigheten precis som när GISS gjorde det. Men vi har inte så många källor, GISS, UAH, HadCRUT och RSS är de vanliga. Av dessa är det framförallt GISS som avviker. För övrigt gjorde jag en uppdatering på förra inlägget när korrigerade RSS-data blev kända.

Att kalla mig "istidsalarmist" får stå för dig. Jag är fortfarande skeptisk till att man kan göra bra solprognoser. Vill se empiriska bevis även här. Men jag är öppen för att redovisa och lyssna på andra teorier.

Min linje är att vi har en naturlig uppvärmning samt ett mindre bidrag från antropogen uppvärmning. Men skulle temperaturen börja accelerera enligt IPCC:s hypoteser skulle det stärka AGW-hypotesen. Någon sådan tendens har inte visats och nuvarande uppvärmning har förekommit flera gånger tidigare i historien. Stiger inte temperaturen närmaste 5-10 åren har IPCC-hypotesen falsifierats enligt min mening.

Framtiden kommer att utvisa vem som har rätt. Jag är helt lugn inför vårt vad om 10.000:-. Det borde du inte vara.

 
At 05 februari, 2008 21:06, Blogger Thomas Palm said...

Per, GCM är gjorda för att ta med effekterna av naturlagar som vi känner till dem. De är inte skräddarsydda för att se den effekt politikerna vill se. Om det bara handlade om att man stoppade in en siffra för effekten av koldioxidökngen vore det ju trivialt att skapa en modell som inte visar upp någon. Varför finns då ingen sådan? Är ingen av alla de forskare du brukar hänvisa till kapabel att ändra en siffra i ett program?

Om du inte accepterar mitt svar får du fortsätta vänta. Däremot gjorde du själv inte ens ett försök att tala om vad som skulle övertyga dig, bara att hypotesen skulle stärkas om det blir varmare kommande 5-10 år. Tyvärr hörde jag det påståendet redan på 80-talet, men inte ändrade dessa personer uppfattning bara för att rekordåren radade upp sig.

Om du är helt lugn inför vårt vad har du inte fattat hur pass stort inflytande slumpen kan ha på korta perioder. Framförallt första perioden har en betydande slumpkomponent.

Sen erkänner jag att jag missat att du faktiskt lade till en uppdatering utan utgick från det du sa i en kommentar att du inte skulle bry dig om detta.

Vad gäller att RSS korrigerade skulle jag inte säga att det minskar deras trovärdighet totalt, det bara visar att man skall vara försiktig med data innan trycksvärtan torkat.

 
At 05 februari, 2008 21:34, Blogger ianric said...

Thomas Palm,

"För att förkasta AGW måste man då dels hitta en realistisk alternativ förklaring till både pågående uppvärmning och historiska klimatvariationer,"

Thomas, du och jag är uppenbarligen fostrade i helt olika vetenskapliga traditioner. Man behöver (enligt min mening) inte ställa upp någon alternativ förklaring. Men om karta och terräng inte stämmer överens så litar jag inte längre på kartan. Huruvida alternativa förklaringar är trovärdiga får testas med falsifiering. Inte med religiös tro.

"men framförallt hitta något fel i de teoretiska beräkningar som säger att koldioxid bör ge en uppvärmning."

Ja, vi har hittat gott om grava fel i de teoretiska beräkningarna eftersom de inte stämmer överens med empirin. Jag började med datormodellering 1995 och jag vet mycket väl hur mycket ren dynga som publiceras inom det fältet.

Och sedan har vi den eviga frågan: Vilka empiriska data skulle enligt din mening duga för att falsifiera AGW? Jag har även ställt den frågan på RealClimate. De valde att inte publicera frågan där heller.

Det börjar bli lite pinsamt. Om man inte ens klarar av att en teori ifrågasätts så har man lämnat naturvetenskapen och glidit över till teologins område. Nästa bibelöversättning kanske bör ha AGW inskrivet i första Mosebok? Jag förstår att klimatvärmarna inte vill besvara frågan. Jag förstår också varför de inte ens vill publicera frågan. Det är inte konstigare än att kristna människor ryggar inför frågan om Jesus verkligen har funnits på riktigt. Själva ifrågasättandet känns obehagligt för religiösa människor. Men jag tycker trots allt att det är trevligt med religionsfrihet. I synnerhet om jag slipper religionen.

 
At 05 februari, 2008 23:51, Blogger Christopher E said...

Thomas Palm har för all del en poäng i att fel är lika allvarliga oavsett vilken serie de förekommer i. Men oavsett den vetenskapliga aspekten måste jag erkänna att det är svårt att hålla tillbaka skadeglädjen när det är just James Hansens serie som drabbas, och felet uppdagas av den i alarmistkretsar så förtalade McIntyre. Att detta skulle hända just den extremt självgode och högröstade Hansen var något av en gudomlig rättvisa...

Jag känner för övrigt att jag delar Pers åsikter i stort här. Alarmister brukar hävda att skeptiker förnekar att CO2 har en värmande effekt. Det är vad som i engelskan kallas ett "straw man"-argument. För det är väl egentligen ingen som förnekar det. Men en fördubbling av CO2 ger bara några tiondels grad uppvärmning, allt annat oförändrat. Det skeptiker ifrågasätter är styrkan på återkopplingen från huvudsakligen vattenånga. IPPC förutsätter en ej observerad positiv och accelerande återkoppling, medan naturen i huvudsak tycks domineras av negativa återkopplingar (rätt uppenbart eftersom temperaturspannet inte skenat iväg utan hållit sig förhållandevis snävt under jordens historia, trots stora förändringar av solaktivitet och CO2-halt).

Själv vill jag vara försiktig med att gissa vad som händer med medeltemperaturen framöver eller dra för stora växlar på de senaste 10 åren än så länge. Palm kan mycket väl ha rätt i att den generella ökningen fortsätter framöver. En måttlig höjningstakt, ungefär som under 1900-talet, behöver dock inte vara ett stöd för AGW. Jorden kan ju vara på väg mot en ny medeltidsvärme alldeles naturligt. Däremot skulle en, som Per säger, accelerande uppvärmning stödja AGW. Värst för AGW blir en utebliven höjning under 5-10 år till. Då måste alla prognoser för återkopplingen från CO2 skrivas ned betydligt.

Skeptiker anser ödmjukt att vi ännu har mycket att lära om de naturliga faktorer som påverkar klimatet. Forskningen vet att klimatet förändrats under jordens historia, men att detta inte kan förklaras av koldioxid. Det betyder att de verkliga processerna inte måste vara kända för att ifrågasätta "sanningen" att bara CO2 kan förklara en viss tidsperiod. Så när en AGW-anhängare skriver: "För att förkasta AGW måste man (...) hitta en realistisk alternativ förklaring till både pågående uppvärmning och historiska klimatvariationer", är detta motsvarigheten till det klassiska exemplet på felaktig logik "Jag säger att månen består av grön ost, bevisa att det inte är så eller acceptera det". Med andra ord, man ska bevisa en negativ utsaga, något som är omöjligt (exemplet med månen är självklart från före rymdåldern).

 
At 06 februari, 2008 09:21, Blogger Thomas Palm said...

Christopher, istidscykeln visar att klimatet är känsligt även för mycket små störningar. Om negativa återkopplingar dominerar som du tror så blir dessa cykler oförklarliga. Att du tror att postiv återkoppling leder till ett skenande klimat visar bara att du inte förstår hur termen används inom klimatforskningen, det här tycks vara något av en vandringsmyt som sprids mellan kontrarians.

Vattenånga som positiv återkoppling är en naturlig följd av att vatten inte kan regna ut förrän den relativa luftfuktigheten når 100%, vilket innebär mer vattenånga i en varmare atmosfär.

"Skeptiker anser ödmjukt att vi ännu har mycket att lära om de naturliga faktorer som påverkar klimatet"

De skeptiker man möter här tycks tvärtom mycket arrogant hävda att vi kan fortsätta släppa ut hur mycket koldioxid som helst eftersom de är övertygade om att det inte kommer att ställa till med några större problem. Ödmjukhet vore att erkänna att om vi inte begriper oss på hur jordens ekosystem, dvs vårt livsuppehållande system, fungerar bör vi akta oss väldigt noga för att förändra det.

Om du skulle sagt att månen var gjord av grön ost skulle jag kontrat med att den var gjord av sten med hänvisning till att den enda planet vi vet något om är gjord av sten (i alla fall på ytan), att ost är en tillverkad produkt som inte förekommer naturligt etc. Det handlar alltså om att man vill hitta den enklaste förklaringen som kräver minst nya och obevisade antaganden, inte om att bevisa någon negativ utsaga.

 
At 06 februari, 2008 12:22, Anonymous Anonym said...

Den där Thomas Palm är en kul prick. Att säga att man måste komma med en alternativ teori för att sänka CO2 religionen var något av det roligaste och märkliga jag har läst ur ett vetenskapligt perspektiv på länge.

Kan man påvisa att teorin inte håller så är man tillbaka på nivån vi vet inte vad som styr.

Det är också lustigt hur korten brukar blandas bort. Klimatförnekare, tror inte på uppvärmning och andra helt irrelevanta svammelformuleringar brukar komma upp.

Precis som sägs här handlar det om att man inte tror att CO2 har en signifikativ påverkan.

Olle W

 
At 06 februari, 2008 13:11, Blogger ianric said...

Thomas Palm: "Det handlar alltså om att man vill hitta den enklaste förklaringen som kräver minst nya och obevisade antaganden"

Jag förmodar att du menar att AGW-teorin är den enklaste förklaringen. Jag håller inte riktigt med om det. Låt oss titta på 1900-talet med hjälp av mätdata från HadCRUT3.

1901-1950: +0.11478 / decennium
1951-2000: +0.09473 / decennium

Ingen större skillnad tycker jag. Och det går ju lite ryckigt. Låt oss plocka ut ett par kortare perioder.

1919-1939: +0.17426 / decennium
1978-1998: +0.17487 / decennium

Lejonparten av antropogena utsläpp har skett under 1900-talets senare hälft. Hur förklaras då uppvärmningen under 1900-talets förra hälft?

Jaha, uppvärmningen maskerades av aerosoler fram till slutet av 70-talet! En liten hypotes ad hoc för att rädda teorin.

Sedan är det problemet med välkända varmare perioder längre bak i tiden. Det fixar vi med avancerat forskningsfusk. Simsalabim, en hockeyklubba.

Och så är det problemet med att uppvärmningsgradienterna inte uppför sig som de skall enligt teorin. Vare sig longitudellt eller i troposfären. Det löser vi bäst med personangrepp mot de som har fräckheten att publicera hädisk forskning.

"...den enklaste förklaringen..."?

Jag tycker det verkar oerhört komplicerat.

 
At 06 februari, 2008 14:30, Blogger Christopher E said...

Thomas:

Du är lite dålig på att läsa innantill, det är alltså STYRKAN på återkopplingen av vattenånga som betvivlas, inte att varm luft innehåller mer vattenånga, eller att vattenånga är en växthusgas (ytterligare en "straw man" där). Det tillkommer ju komplikationer, som hur tex hur den extra vattenångan påverkar molnbildningen.

Positiv återkoppling kan inte förenas med istidernas klimatcykler. Under istidscyklerna faller temperaturen medan växthusgaserna fortfarande ökar.

AGW-teorin innehåller högvis med obevisade påståenden. Dagens klimat avviker varken i förändringshastighet eller temperaturnivå från förindustriella förhållanden. Den enklaste förklaringen är att klimatet fortsätter att förändras så som det gjort i alla tider. Koldioxidens teoretiska inverkan från 100 ppm höjning är omöjlig att upptäcka mot det naturliga bruset, innan orsakerna till det senare är mer kända.

Man behöver alltså inte som alarmisterna införa grön ost för att "förklara" klimatet. Du har uppenbarligen inte förstått vad det innebär att försvara sin ståndpunkt genom att be motståndaren bevisa en negativ utsaga. Bevisbördan ligger på AGW-anhängarna. Argument som "bevisa att det inte är så..." imponerar inte.

Det som vore mer ödmjukt vore att erkänna att koldioxiden är en följd av att vi höjt välståndet på jorden kopiöst det denaste centenniet, som totalt överskuggar en negativ effekt från höjd temperatur (om det nu är negativt med värme, vilket jag tvivlar på). Det är inte det minsta arrogant att oroa sig mer för alarmisternas föreslagna välståndsminskning än ytterligare koldioxidutsläpp.

Eller är du bara en sån där "contrarian" när det gäller välståndsutveckling?

ianric:

Mycket väl uttryckt. Bra!

 
At 06 februari, 2008 15:45, Anonymous Anonym said...

Jag har sagt det förut och jag säger det igen fast lite tydligare. Vår moderna livsstil har gjort oss mera energieffektiva och vi producerar mindre utsläpp (koldioxid inkluderat) per person än nånsin. Fossila bränslen och kärnkraft har renat våra städer från svavel, sot, hästskit osv.

Största hälsorisken i dåligt utvecklade länder är öppna eldar inomhus och brist på sanitära anläggningar. Precis som i Europa för inte alls så länge sen.

/BD

PS. Vad sexigt det vore om alla pålagor och skatter kunde inkassaseras med det enda förbehållet att de måste betalas tillbaka - i fullo, ifall grunden till deras införande kunde motbevisas. Men nu funkar ju tyvärr inte skatter så. De är... förlorade för evigt. DS

 
At 06 februari, 2008 16:23, Anonymous Anonym said...

Damn... Man ska inte chatta och redigera egna inlägg samtidigt :D Tillägg:

Att anklaga den utvecklingen för att vara boven i dramat är kontraproduktivt oavsett om man tror på AGW-teorin eller inte. Skulle vi ha en lika stor befolkning som nu och agrala eller förindustriella samhällen hade vår planet och framförallt städerna varit ganska hemska.

/BD

 
At 06 februari, 2008 20:47, Blogger Monodemon said...

Två små frågor angående december 2007.

I posten om december som uppdaterades 25/1 står det: "Rubriken stämmer längre inte då december 2007 nu är kallast sedan juli 2004."

Var juli 2004 verkligen så kallt, eller är det avvikelser från snittet som avses?
När var december månad kallare än 2007?

 
At 06 februari, 2008 21:02, Blogger Per Welander said...

monodemon: Var juli 2004 verkligen så kallt, eller är det avvikelser från snittet som avses?
Svar: juli 2004 hade anomali +0.051. Dec 2007: +0.075 grader.

När var december månad kallare än 2007? Om du bara syftar på decembers månader är det dec 2000 med avvikelse +0.024.

 

Skicka en kommentar

<< Home