söndag, februari 17

GISS temperaturdata under hård kritik igen

Man blir förvånad hur opålitliga data som används för GISS. På Climate Audit och Whats Up With That tas det på nytt upp hur dåligt väderstationerna är placerade samt det finns också anklagelser mot GISS för felaktig korrigering av data. Ta denna station belägen vid Lampasas - Texas.Stationen är placerad nära en parkering och med massor av omgivande byggnader. Dessutom en apparat för luftkonditionering ovanför. Så ska inte en väderstation placeras. Bara grillen som saknas också.

Stationen flyttades år 2000 och då hände något märkligt. Temperaturen stack rakt uppåt fast detta inte syns på närbelägna stationer. Samtidigt används algoritmer som sänker data bakåt i tiden.Det blåa är rådata och det röda är av GISS korrigerade korrigerade data.
Detta trixande med något som kan liknas med hockeyklubban har nu fått ett nu namn - UFA (Unidentified Faulty Algorithms). Visar GISS-data på en större uppvärmning än den verkliga?


Llano, som inte flyttats, ligger bara 58 km från Lampasas. Ingen spik syns här. Dessutom syns en avkylning förra seklet.

Läs mer här, här och här. Ytterligare en "UFA-station" har nu identifierats - Miami, AZ [länk].

Räkna med att fortsättning följer. Granskningen lär inte vara över.

28 Comments:

At 18 februari, 2008 12:33, Anonymous Anonym said...

Jag trodde GISS korrigerade för urban uppvärmning men det ser mer ut som om man förstärker effekten av en sådan i stället.

Det skulle vara intressant att se hur ett slumpvis ural av stationer korrigeras. Har alla fått mätningarna från 1900-talets början sina värden sänkta eller är det bara några enstaka felaktiga korrigeringar?

Det verkar som man verkligen behöver gå till botten med allt trixande med mätvärden och börja använda lite sunt förnuft och se om korrigeringarna verkligen är rimliga. Det kan ju knappast ha gjort i Tampas fallet.

Jag skulle gärna vilja hör hur man resonerar när man anser att mätningarna för 80 år sedan visar på för höga värden, dvs urban uppvärmning, medan de idag visar nästan korrekta värden, dvs ingen eller minimal korrigering görs.

Är det utbildat folk som sätter upp dessa stationer eller ger man bara jobbet någon "slumpvis" firma och ber dem att sätta upp mätarna på ett ställe som de tycker är bra?
Borde man inte ha en noggrann egenkontroll på var man sätter upp en mätare så att man verkligen får faktiska värden och undviker rent usla placeringar?

Frågorna är många, svaren är få.
Hade de kanske bara lite otur när de tänkte?

 
At 18 februari, 2008 19:37, Anonymous Anonym said...

Skall vara intressant att se hur Thomas Palm försvarar detta!

 
At 18 februari, 2008 22:10, Blogger Thomas Palm said...

Det är kul att vara berömd :-)

Jag har dock inga planer på att sätta mig in i detaljer om hur enstaka väderstationer fungerar. Jag vet att i något fall de här observatörerna rentav fotat fel station så det skulle krävas rätt mycket arbete. Man kan inte bara ta det som står på Climataudit och anta att det är sant.

Om ni vill starta ett upprop för att det borde satsas mer på ett mer heltäckande marknät för temperaturobservationer håller jag dock helt med. Likaså ser jag gärna att man skyndar på med att sända upp bättre instrument att mäta temperaturen från omloppsbana eftersom de som används idag, i motsats till vad somliga här hävdar, inte är speciellt bra. Oberoende av vad man tror om klimatförändringar påverkas vi kraftigt av vädret och har all anledning att skaffa oss så bra information som möjligt om det.

De politiska beslut som fattas idag får dock baseras på de data vi har inte de vi önskar att vi hade, och då är det sammanställningar som GISS eller HadCRU som gäller.

 
At 19 februari, 2008 06:14, Blogger magnus said...

Såg på ClimateAudit att en anonym person som arbetar med stationsdata skrev kommentarer om manipulering där under pseudonmym!

---
jerker: Ja, det verkar som att de justerar så. Warren Meyer (Coyoto Blog) skrev en intressant en post i somras med diagram som exvis "Difference Between Raw and Final UCHSN Data Sets", vilka är i högsta grad anmärningsvärda och antyder att en mycket stor del av redovisad temperaturökning torde vara av (ursäkta) al-gore-itmisk natur.

Climate Audit har gått igenom det där, tolkat svar på RealClimate från Gavin Schmidt mm, men till sist fick de i alla fall veta den övergripande algoritmens principer för att fastställa anomali. Fixpunkten man har är flytande, och inte fast . Hansern kallade sin algoritm för "bias method". Se McIntyre här, och mer konsekvenser här.

När det gäller Urban Heat tror jag att stationer i stadsområden som inte kommer nära ett snitt tas bort. Konstigt är dock att Gavin Schmidt har nämnt ordet "arbitrary" när han sökt beskriva algoritmen för vad man tar bort. Är inte alltid stationer ine i städerna. Man tycker ju att det kunde vara enklare att helt skippa att ha med stationer i städer!

När det gäller flyttning av stationer tycks man nästan undantagslöst ha justerat temperaturdata uppåt, även om det tillkommit asfalt och andra faktorer som borde höja temperaturen. (Se Warrens post i länk ovan.)

Det är segt att få fram uppgifter för genomlysning hur GISS' algoritmer fungerar och verkar.
---

Det att äldre temperatur-rådata systematiskt sänkts och nyare höjts för amerikanska stationer är väl anmärkningsvärt m t p att amerikanska GISS-data är den kvalitativt bästa beträffande antal stationer och underhåll, och att GISS-data för USA inte höjts lika kraftigt som GISS-data globalt senaste 100 år?

Hur det ser ut för stationer globalt kan man undra, men Patrick Michael skrev läsvärd artikel om hans och McKitrick undersökning beträffande GISS-data-kvalitet globalt, vilken jag översatte här.

---
Thomas: Låt oss jämföra din önskan om satsning på markmätning (tveksam visavi satellit) med dina andra åsikter. Vi har data om att trädgränsen i Europa var långt högre för 1000 år sedan, och temperatur-proxy för 1000 år har reviderats vilka visar att det globalt var åtminstone en halv grad varmare på medeltiden (t ex Loehle), och på flera håll på norra halvklotet några grader varmare. Det har ju några hundra studier med skiftande metoder konsekvent visa, enligt revidering av dem (Soon), men du förnekar ju detta. Jag tycker att satellitdatamätningarna i dag framstår som helt betryggande (de stämmer även med för felkällor justerade GISS-data; se länk till Patrick Michaels-artikeln ovan). Om du nu är så noga med att enorma belopp satsas på att mer noggrant mäta temperaturen på jordens landmassa (20 procent; satelliter täcker 100 procent) kan du inte börja med att ta in klimatvetenskap som finns, som du helt förnekat?

Ditt sätt att vara missnöjd med dagens satellitdata känns för övrigt med tanke på allt annat du underkänner (och med den usla GISS-data du okritiskt accepterar) bara som ett sätt att hålla en konspiration vid liv.

De nya markstationer du vill ha kräver du antagligen att GISS-algoritmer används på. Hur vore det om du krävde att alla data i städer tas bort från rådata sedan 1880 och en ny kurva tas fram?

 
At 19 februari, 2008 09:04, Anonymous Anonym said...

Även när datan från GISS konstant är fel?

Häromdagen var det snöstorm i Grekland... Vi måste omedelbart stoppa den globala uppvärmningen!

 
At 19 februari, 2008 12:05, Blogger Thomas Palm said...

Magnus, du envisas med att bara plocka fram de artiklar som gynnar din sida, typ Loehle, även om de inte håller någon högre klass. Enligt alla andra studier är det idag varmare än på medeltiden. Inte heller spelar det någon större roll om du använder dig av satelliter eller markdata eftersom trenden de får är densamma.

 
At 19 februari, 2008 16:16, Anonymous Anonym said...

Thomas:
Vad det gäller kvaliten på GISS(A) så har jag ingen större tilltro till mätresultat som är felaktiga som man sen måste räkna ut(läs gissa) hur det borde ha varit för att överhuvudtaget kunna använda resultaten. Sen ska beslut tas som kostar tusentals miljarder med dessa usla mätvärdena som bas? Sen visar det sig nu att man gör väldigt märkliga korrigeringar också. Man bara suckar.

Satellitmätningarna har jämförts med väderbalonger och dessa stämmer väl överens.
GISS(A) och satellitmätningar stämmer bra överens vad det gäller pendlingarna upp och ner. Det som framförallt skiljer GISS(A) från satelliterna är att GISS(A) har brantare lutning vad jag kan se.

Du verkar känna till studier som visar att satellitmätningarna är felaktiga. Skulle du kunna ge mig ett exempel på en studie som visar uppmätt temperatur i nedre troposfären inte överenstämmer med det som satelliter har mätt upp? Jag skulle vilja sätta mig in i ev tillförlitlighetsproblem som dessa satelliter har.

Slutligen får vi inte glömma en sak. Global uppvärmning är inget fult, felkatigt eller människoskapat per automatik. Det betyder att det har blivit varmare än det var tidigare. Detta är ett väldigt vanligt tillstånd om man ser tillbaka sisådär 10.000 år. Upp och nergångar på 100-200 år sker flera gånger per årtusende och i samma och eller större grad vi har upplevt så här långt.
Att temperaturen står i princip stilla i 100-200 år är däremot ett ovanligt tillstånd.

Så länge man inte kan ge ett definitivt svar varför temperaturen under vissa århundranden ökar med upp till över 2C så blir det väldigt svårt att tillskriva den moderata ökningen vi har haft så här långt till CO2. Det finns en stor faktor X som man inte känner tillräckligt och den lasten får CO2 tillsvidare bära tills man fått klarhet i alla solens egenskaper och hur dess varationer påverkar klimatet.
Det är lite som att sätt någon i fängelse tills man har kunnat bevisa den personens oskuld.

Vad det gäller data som ska användas så anser jag att man ska använda GISS(A) fram till 1979 då inget bättre finns fram tills dess men därefter ska man använda satellitmätningar som ger en mer heltäckande bild.
All system har sina brister och kan förbättras men jag har inte sett något på satellitmätningarna som är i närheten så illa som GISS(A). Därför bör man helt gå över till RSS, UAH eller liknande.

En sådan övergång skulle inte gynna IPCC då det ger en lägre ökning.

 
At 19 februari, 2008 17:31, Blogger magnus said...

Thomas: "Enligt alla andra studier är det idag varmare än på medeltiden."

Snälla Thomas, du vet att du har fel va? Varför försöka... Låt mig dock upprepa Soon/Baliunas peer reviewed inventering av proxystudier (PDF-fil) där det framgår att 8 av 10 studier anger att det före 1900-talet förekom en varmare period än under 1900-talet på minst 50 år. Endast 4 av 102 studier som beskrev detta menade att 1900-talet hade den varmaste perioden. 112 studier nämner den medeltida värmeperioden och 92 procent av dessa framlägger bevis för den. 21 av 22 studier från den södra hemisfären framlägger bevis för den medeltida värmeperioden.

Vidare: Av de 124 studier som skriver om den lilla istiden hade 98 procent bevis för denna, och 26 av 28 studier från den södra hemisfären hade bevis för den lilla istiden. (Denna kvantifiering delvis av Singer/Avery på sidan 132 just här i online-boken Unspoppable Global Warming.)

Du har alltså fel. "Enligt alla andra studier" gäller inte alls det du påstår utan snarare gäller enligt nästan alla studier det jag påstår och motsatsen till vad du påstår.

Det speciella med Loehle är att han fördelat över jorden valt ut ett antal proxydata som anses vara av högsta kvalitet, såsom staglamit där sådan finns. Inga årsringar.

Vidare har Gavin Schmidt rekonstruerat Loehles kurva med samma proxydata, och Loehle har uppdaterat kurvan efter de rättelser som Schmidt gav, vilket borde tillfredsställa dig något sånär.

Du påstår att jag plockar fram det som gynnar min sida. Jag avser ovan inventerade studier, och då du nu gnäller utan någon som helst substans bakom bevisa då att det du säger stämmer. Det kan du inte. Du kan säker hitta några proxystudier som stöder din sak, så fram med dem! Upprepa bara inte Wikipedialänken till bl a Briffa i Michael "jag-är-inte-statistiker" Manns rådata för hockeyklubban. Gör du det blir det iofs kul att svara.

Till saken hör även att Grönland var grönt och norra hemisfären betydligt varmare under den medeltiden när vinodlingar fanns i Skottland och jordbruk där i dag ligger glaciärer på Grönland. Ovan nämnda proxystudier motsäger de påståenden du brukar ha om att detta var ett fenomen endast på norra hemsifären.


Thomas: "Inte heller spelar det någon större roll om du använder dig av satelliter eller markdata eftersom trenden de får är densamma."

Så att (bortsett från senaste månaderna) GISS-data har en höjning på 0,4 grader de senaste knappt 30 åren där satellitdata samtidigt har cirka halva den ökningen är utan betydelse? Det var då en överraskande slapp syn på noggranhet i temperaturmätning som du annars inte brukar torgföra.

Att trenden är dubbelt så kraftig för GISS som för satellitdata senaste 30 åren bör enligt dig alltså inte inverka på vårt förtroende för GISS hela mätserie då riktningen de senaste 30 åren är densamma, positiv. En ganska märklig inställning. Bättre kan du!

 
At 19 februari, 2008 19:36, Blogger ianric said...

Thomas Palm:

"du envisas med att bara plocka fram de artiklar som gynnar din sida, typ Loehle, även om de inte håller någon högre klass"

Upplys oss. Hur definierar du vilka arbeten som håller hög respektive låg klass? Vilka kriterier utgår du ifrån?

Man skall inte fisa när man sitter i korthus.

 
At 19 februari, 2008 19:56, Blogger Christopher E said...

Att medeltiden var varmare än nu på norra halvklotet är odiskutabelt. Bevisen är helt överväldigande från en en uppsjö av oberoende proxystudier från en mängd platser (pollen, is, stalakititer, fauna, trädgränser m.m. (och faktiskt historiska källor, eftersom det inte var så länge sedan.) I Sverige finns absolut ingen diskussion om saken, då trädgränsen i fjällen låg högre än idag.

Med stor sannolikhet var det även varmare globalt, även om datan från södra hemisfären inte är lika omfattande.

När någon hänvisar till att inga studier visare en varmare medeltid, menar de bara en liten mängd multiproxystudier, som var och en bara gör ett litet urval av alla tillgängliga enskilda studier och räknar ihop det till en kurva med diverse statistiska algoritmer som hjälp. Dessa individer har förmodligen aldrig själva varit i fält och borrat ut en torvkärna och artat pollen i mikroskopet efteråt. Det fascinerande är att det rentav går att få fram kurvor med en kallare medeltid än nu ur detta överväldigande material...! När det gäller hockeyklubban vet vi nu att det berodde på dålig data och felräkningar (i den försvann ju både medeltida värme och lilla istiden sensationellt och spårlöst). Ett antal andra studier är kloner av hockeyklubban med samma algoritmer och dåliga data, och och utförda av kollegor och lärljungar till hockeyteamet. Men även studier som Loehle, som faktiskt visar en kurva som stämmer med historiska data, har bara en relativt liten databas.

Så länge nästan varje vecka lilla istiden och medtidsvärmen bekräftas i någon ny proxystudie världen över, tar jag lätt på multiproxystudier utförda av statistiker med liten insikt i paleoklimatologi. I synnerhet som dessa svängningar ligger i fas med Dansgaard/Oeschgercykeln, belagd under minst hela holocen.

 
At 19 februari, 2008 20:10, Blogger ianric said...

En lustig sak med termometrar som jag privat har observerat. När vi flyttade till nytt hus för några år sedan skulle nya utomhustermometrar inköpas. Inga tjusiga supertermometrar, utan vanliga standardtermometrar. Snabb sortering i butiken. Till slut fanns det ett 10-tal som visade ungefär samma temperatur. Två valdes eftersom de visade exakt samma värde och värdet låg på samma nivå som majoriteten. Termometrarna sattes upp på 1:a respektive 2:a våningen på norrgaveln. Termometern på 2:a våningen visar konsekvent ca 1 grad celsius högre temperatur än termometern knappt tre meter längre ner. Och även om båda termometrar visar plusgrader så kan det vara is på bilens framruta som befinner sig tre meter från huset. Men det går säkert att åtgärda med lämplig (och hemlig) datoralgoritm.

 
At 19 februari, 2008 21:37, Blogger Per Welander said...

ianric: Att temperaturen är högre högre upp kan ju mycket väl stämma på natten då en inversion bildas. Nu är väl standardtermometrar inte helt pålitliga och din placering är ju inte heller "godkänd".

Men jag förstår din poäng - om verkligheten inte stämmer med kartan så kan vi fixa det med lämplig (hemlig) algoritm.

 
At 20 februari, 2008 09:16, Blogger Thomas Palm said...

ianric, det där med att du får is på bilrutan trots plusgrader är ett bra exempel på att växthuseffekten inte är komplett. Luften må vara varm, men klara nätter kan IR stråla rätt ut i rymden och kyla ytor som vätter mot himlen. Molniga nätter inträffar inte det fenomenet. Därför har också temperaturstationer alltid ett tak för att det skall vara luftens och inte himlens temperatur de mäter.

 
At 20 februari, 2008 15:39, Anonymous Anonym said...

Palm: kan du förklara hur GISS rensar data på sina urbana mätstationer så att saker som värme från byggnader, bilar osv rensas ordentligt?

 
At 21 februari, 2008 07:05, Blogger Den siste mohikanen said...

Bra Thomas, en sak vi är överens om, att himlen kyler ytor som vetter mot den. Är vi då också överens om att ändringar i molnigheten är en av de större faktorerna i jordens temperaturbalans?

 
At 21 februari, 2008 07:27, Blogger Den siste mohikanen said...

Det är häpnadsväckande att algoritmen justerar ned historiska data när det introduceras en avvikelse i modern tid. Jag kan inte se ett rimligt skäl för en sådan algoritm. Hansen och GISS har en hel del att förklara.

 
At 21 februari, 2008 09:41, Blogger magnus said...

den siste mohikanen: Ja, häpnadsväckande är att man justerat ned äldre temperaturdata rejält under data före och efter justeringarna som gjordes för den bugg McIntyre hittade i augusti 2007. (ClimateAudit)

Man verkar hantera stationsdata lite hur som helst, och McIntyre fick visst en anonym kommentarer om att man gör det från en med insyn. Det ser inte bra ut!

 
At 21 februari, 2008 23:59, Blogger ianric said...

Nu skall jag ge mig ut på riktigt tunn is och kommentera sådant jag faktiskt inte har någon vidare koll på. Jag uppskattar kommentarer som rättar mig. När jag skrev om att det blir is på bilrutan några meter från huset trots att termometrarna några centimeter från huset visar plusgrader, menade jag att jag antar att termometrarna värms upp av närheten till huset. Jag ber om ursäkt för att jag inte klargjorde det. Jag trodde att det var implicit från diskussionen om olämpligt placerade termometrar. Man kan uppenbarligen aldrig vara övertydlig.

Vad gäller IR-strålning "rätt ut i rymden och kyla ytor som vätter mot himlen" så trodde jag förstås att att IR-strålning inte tog hänsyn till direktionalitet. Rätta mig gärna om jag har fel. Jag trodde även att konvektion var en viktigare faktor för värmeöverföring i luft än IR-strålning. Jag märker en större skillnad i husets uppvärmningsbehov när det blåser och är molnigt än när det är vindstilla och stjärnklart, givet samma utomhustemperatur. Rätta mig gärna om jag har fel.

Det är troligen en helt felaktig analogi, men när jag vill värma upp huset snabbt använder jag helst vedkaminen i köket. Den är en konvektionskamin, men skorstensröret är isolerat, så värmen är inte så långvarig. Vill jag behålla värmen länge använder jag vedkaminen i vardagsrummet. Den är en järnkamin i en tidigare öppen spis. Det tar sin tid, men när murstocken är uppvärmd, håller den värmen länge. IR-strålning eller konvektion? Och är exemplet relevant till atmosfären? Troligen inte. Ett växthus håller inte värmen på grund av att glaset inte släpper igenom IR-strålning. Det håller värmen på grund av förhindrad konvektion. När det blåser mer, måste jag värma upp huset mer. Konvektion.

Som sagt, det här är inte riktigt mitt område, så jag uppskattar kommentarer.

 
At 22 februari, 2008 08:19, Blogger Den siste mohikanen said...

ianric,

två motstående ytor utbyter strålningsenergi med varandra, och ju större temperaturskillnad det är dem i mellan desto mer energi kommer att flöda i riktning från den varmare till den kallare. Så, himlens genomsnittstemperatur (som vindrutan "ser") är ungefär -50°C ett vinterdygn, vilket betyder att vindrutan som är ca 0°C i ditt exempel kommer att skylas rejält.

Konvektion har också stor betydelse vilket den naturligtvis har i klimatsystemet. Likaså förlust av latent värme (i form av avdunstning); värmen flödar som allting annat där den kan i förhållande till det flödesmotstånd som uppträder; jordens yta förlorar alltså energi via IR-strålning, konvektion och avdunstning, allt beroende på hur det blåser, om det är molnigt och om ytan är fuktig.

 
At 22 februari, 2008 09:07, Anonymous Anonym said...

i början av 2000talet ringde jag smhi och undrade lite över "provtagningarna" i sverige ... temperaturer började mätas i samband med att telegrafstationer sattes upp i städer ... jag undrade om inte städerna ändrats en del sedan dess... jo ..men vi har flyttat mätstationerna till flygplatser ... det betyder för ex. göteborg .. från stan till torslanda (vid havet) till säve?
eller i malmö från stan till bulltofta till sturup? dvs tre olika klimat? "vi har räknat på det" .... slutsats : utan en riktig provtagning ingen analys ...

 
At 22 februari, 2008 13:51, Blogger Thomas Palm said...

ianric, det jag sa var förenklat. Det är riktigt att en kropp strålar ut lika mycket oberoende av vilken riktning det handlar om. Skillnaden är hur mycket den tar emot. En yta som vetter mot mark med samma temperatur absorberar och emitterar lika mycket energi, men den som vetter mot den kalla rymden träffas av mycket mindre inkommande strålning.

Du har även rätt i att konvektion i allmänhet är viktigare än strålning vid markytan, men det innebär inte att strålning är försumbar, speciellt inte kalla nätter med inversion då marken kyls mer än luften och konvektionen upphör.

Ditt hus är lite annorlunda än en termometer. Huset är varmare än omgivningen vilket gör att det kyls av vind. För en termometer med samma temperatur som omgivningen spelar vinden ingen roll.

Mohikanen, visst är vi och alla andra överens om att moln har stor betydelse. De har både stark uppvärmande och avkylande effekt. Vad var din poäng?

 
At 22 februari, 2008 14:32, Blogger Den siste mohikanen said...

Re Thomas Palm

"Mohikanen, visst är vi och alla andra överens om att moln har stor betydelse. De har både stark uppvärmande och avkylande effekt. Vad var din poäng?"

Poängen var bara att moln tillsammans med ytans fuktighet och beskaffenhet i övrigt (skog/lantbruk/bebyggelse osv) har stor effekt på vilken temperatur vi lever i.

 
At 22 februari, 2008 17:30, Anonymous Anonym said...

Jag väntar fortfarande på ditt argument Palm där du bevisar att GISS korrigeringar är korrekta, särskilt med tanke på att de har visat sig vara felaktiga innan.

 
At 22 februari, 2008 18:01, Blogger Per Welander said...

anonym: Skriv under med vald signatur (gäller alla anonyma).

 
At 22 februari, 2008 18:28, Blogger Thomas Palm said...

Anonym, jag har liksom ingen annan heller i den här tråden tillräckliga kunskaper för att kunna "bevisa" att GISS har vare sig rätt eller fel. Däremot kan jag konstatera att medan det gjordes stor sak bland kontrarians när man från GISS rapporterade att man gjort ett fel så vart det bara en fotnot att RSS gjort ett snarlikt fel och heller inget bråk om att UAH haft fel under mycket längre tid.

Det finns dokument att läsa in sig på om man vill förstå mer i detalj hur man viktar stationsdata och försöker kompensera för olika fel. Den som har någon speciell motivilja mot just GISS kan dessutom välja Hadleys serie.

 
At 22 februari, 2008 18:43, Blogger ianric said...

Låt oss komma tillbaka till ämnet. Jag noterar i dag att båda mina termometrar visar exakt samma värde. Inte så konstigt, det blåser ordentligt, hoppas inget träd faller. Den värme som kommer från huset, må det vara via IR eller konvektion, blåses bort.

Ämnet är hur känsliga termometrar är med avseende på placering. Ja, inte bara placering. När tom valet av färgtyp på väderstationerna inverkar, inser man att det är mycket känsligt. Se:

http://wattsupwiththat.wordpress.com/
2008/01/14/a-typical-day-in-the-
stevenson-screen-paint-test/

Nu måste jag nog lägga på mer ved igen, det var fasligt vad det blåser. Det måste bero på växthuseffekten. ;-)

I min lokaltidning publicerades i dag följande debattartikel som tar den milda svenska vintern som bevis för katastrofala klimatförändringar:

http://hd.se/ledare/2008/02/22/personliga-utslaeppsraetter-en/

Läs och njut av visdom från en "journalist och filmare". Varför lyssna på naturvetare? Och varför tro att det globala klimatet sträcker sig bortom västeuropa?

 
At 23 februari, 2008 16:18, Anonymous Anonym said...

Håller svensk media fortfarande tyst om Tadjikistan eller har någon sett något?

 
At 29 februari, 2008 17:19, Anonymous Anonym said...

Stora USA-tidningen Christian Science Monitor i Boston hade en artikel i går 28/2: "Ryssland, Kazakhstan och hjälpgrupper i USA har ställt upp på en FN-begäran om hjälp till Tajikistan, sedan vatten- och avloppsrör brustit, även i huvudstaden Dushanbe, där temperaturen varit nere i -25ºC. ...floderna blev bottenfrusna, så att det väldiga Nurek-kraftverket nästan stängdes ... Omkring 260.000 tajiker behöver omedelbar mathjälp, och inemot 2 miljoner kan komma att svälta innan vintern är slut, om de inte får snabb hjälp, säger FN. ... Dushanbe hade visserligen +5ºC i förrgår, men hjälparbetare varnar för att krisen kan förvärras ... "Många skolor, sjukhus osv är fortfarande utan vatten, enligt en UNICEF-man.

En sökning via http://news.google.se i svenska media om "Tajikistan OR Tadzjikistan" ger dock inga resultat som gäller kylan och dess följder. Noll, nada, zero.

 

Skicka en kommentar

<< Home